Bušido: Iznuđivanje

Za vitezove koji su u javnoj službi, obaveze vezane za službu u državnoj blagajni su veoma teške. To je zato što je čoveku prosečne razboritosti i sposobnosti teško da pokrije vlastelinove izdatke a da ne stvori teškoće nižim i višim funkcionerima klana, građanima koji žive oko zamka i zemljoradnicima u selima. Kada mislite samo o dobiti svog gospodara, to postaje nevolja za potčinjene, a opet, ukoliko pokušate da zadovoljite samo potčinjene, trpeće vlastelinovi prihodi. I jedna i druga krajnost … [Read more...]

Hagakure: Shvatio sam da je put samuraja smrt

Shvatio sam da je put samuraja smrt. U situaciji kada je podjednaka šansa da živite ili umrete, jednostavno riješite taj problem odabirajući trenutnu smrt. U tome nema ničega komplikovanog. Samo se uspravite i djeljajte. Neki kažu da je umrijeti bez da se ostvari misija uzaludna smrt, ali ovo je tumačenje samurajske etike proračunatih i nadmenih trgovaca iz Osake. … [Read more...]

Samuraj

Ako treba reći u nekoliko riječi šta znači biti samuraj, onda je to ozbiljno posvećenje i tjela i duše gospodaru. Ako nekog upitaju šta još učiniti povrh toga, onda bi to bilo: usaglasiti se iznutra sa inteligencijom, humanošću i hrabrošću. Sjediniti ove tri vrline se običnom čovjeku može činiti nemogućim, ali to je lako. … [Read more...]

Kada te sopstveno srce upita

Ne postoji ništa na čemu bi trebali da budemo toliko zahvalni kao na poslednjoj rečenici poeme koja glasi: "Kada te sopstveno srce upita." … [Read more...]

Saosjećanje

Ono što se naziva darežljivošću je zapravo saosjećanje. U Šin`ei je zapisano: "Ako gledaš očima saosjećanja, svi ćete voljeti. Onoga koji je zgriješio treba još više sažaljevati". Nema granica dubini i štirini našeg srca. Ima mjesta za sve. Mi obožavamo mudrace iz tri drevna kraljevstva, zato što njihovo sasjećanje dopire do nas i danas.* Sve što radite treba da radite za dobro svog gospodara i roditelja, zbog ljudi uopšte i zbog potomstva. Ovo je veliko saosjećanje. Mudrost i hrabrost koji … [Read more...]

Ispraviti grešku bez oklijevanja

Rečeno je da čovjek ne smije oklijevati da ispravi sebe kada je pogriješio. Ako se ispravi bez i najmanjeg odlaganja, njegove greške će brzo nestati. Ako pokuša da prikrije greške, one će postati još neprijatinije i bolnije. Kada riječi koje ne bi trebalo koristiti izlete, ukoliko se čovjek ispravi dovoljno brzo i jasno, te riječi neće imati nikakav efekat i on neće imati razloga za zabrinutost. Ukoliko, pak, neko i pored svega okrivi tu osobu zbog takvih riječi, ona bi trebala da odgovori ovako … [Read more...]

Pet savjeta

U određenim situacijama moraćete se osloniti na određenu osobu zbog ovoga ili onoga. U koliko ovo uradite u više navrata, to postaje dosađivanje toj osobi i može biti prilično grubo. Ako nešto mora da se uradi, najbolje je ne oslanjati se na druge. Kada razgovarate sa nekim o nečemu, najbolje je pristojno govorite, ma o kojoj temi da je riječ. Koliko god bilo dobro ono što govorite, u koliko nije od važnosti za sam razgovor, ono će ga samo opteretiti. Treba biti obazriv prilikom … [Read more...]

Put je na višem mjestu nego pravednost

Mrzjeti nepravdu i stajati na strani pravde je teška stvar. Štaviše, misliti da je pravednost najviša stvar koju neko može postići i dati sve od sebe za tu pravednost, naprotiv, donosi mnoge greške. Put je na višem mjestu nego pravednost. Ovo je vrlo teško otkriti, ali to je najveća mudrost. … [Read more...]

Ribe ne žive u previše čistoj vodi

Kada je jedna osoba rekla da trenutna ekonomska pitanja treba da se podrobno ispitaju, neko je odgovorio da to uopšte nije dobro. Činjenica je da riba neće živjeti tamo gdje je voda previše čista, ali ako tu ima trave ili nečega, riba će se sakriti pod njenu sjenku i napredovati. Stoga, niže klase će živjeti u miru ako se određene stvari donekle previde i ako se o njima ništa ne zna. Ovu činjenicu treba razumjeti uzimajući u obzir ljudsko ponašanje. … [Read more...]

U sjenci lišća

Kako kritikovati Važna stvar je nekom saopštiti svoje mišljenje i ispraviti njegove greške. To je čin saosjećanja i na prvom je mjestu kada je u pitanju služenje, način na koji to treba raditi je vrlo težak. Lako je otkriti dobre i loše strane neke osobe. Dati savjet u pogledu njih, takođe, lako. Velikim djelom ljudi misle da su ljubazni ako govore stvari koje su za druge neukusne ili teške da se izreknu. Ali, ako drugi ljudi ovo ne prime doboro, oni misle da tu više ništa ne mogu uraditi. To … [Read more...]