Vasova Voda Revisited

Dana 17.11.2011 go dine navršila se godina dana (svaka sličnost sa tekstovima u čituljama je namjerna)od prve blokade smetlišta na Vasovoj vodi od strane mještana Beransela i Beranaca koji se suprotstavljaju suludoj(a ne samo nezakonitoj) ideji da na toj lokaciji bude izgradjena “regionalna sanitarna deponija i reciklažni centar”. Tada je gradonačelnik sa brojnom svitom došao na planinu smeća, obećavši izgradnju sa prvim lijepim danima proleća…Godinu dana kasnije, rekapitulacija: Opština je … [Read more...]

Vasove Vode – Saopštenje za javnost

Ekološki pokret ,,OZON“ nakon dobijenih dopisa od strane lokalne uprave opštine Berane, tačnije Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno-stambene poslove koji su puni tehničkih nepravilnosti nelogičnosti, poput datuma kada su pisani, odnosno rednih brojeva pod kojima su zavedeni i ne pružaju nijedan valjan argument zbog čega nijesu prihvatljivi komentari i sugestije koje smo dostavili u toku javne rasprave za Koncesioni akt regionalne sanitarne … [Read more...]

Vasove Vode!

ZA: SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA, ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I KOMUNALNO-STAMBENE POSLOVE, BERANE Ekološki pokret "OZON"  traži da u skladu sa svojim nadležnostima i po hitnom postupku donesete akt o zabrani odlaganja komunalnog otpada iz opštine Berane na lokaciji Vasova voda i pokrenete inicijativu za sanaciju ove nelegalne deponije opasnog otpada koja nesporno ima negativan uticaj i na životnu sredinu i na zdravlje ljudi. Obzirom da je dokazano da se na neuređenom … [Read more...]

Deklaracija o neekološkoj mjesnoj zajednici Beranselo

Polazeći od: odluke građana Crne Gore da žive u suverenoj državi Crnoj Gori,; opredjeljenja građana Crne Gore da žive u državi u kojoj su osnovne vrijednosti poštovanje ljudskih prava i vladavina prava; uvjerenja da je država odgovorna za očuvanje prirode i zdrave životne sredine; privrženosti evropskim integracijama, mi stanovnici Beransela smo odlučili da se žrtvujemo i ne smetamo na evropskom putu Crne Gore. Primivši k znanju da se na Vasovoj vodi otvoreno krši niz pravnih … [Read more...]

Beranselo: Pritisci neće proći!

Dvanaestorici mještana Beransela Osnovni sud je naložio da "prestanu sa smetnjom posjeda kao i da se uzdrže ka preduzimanju svih radnji usmjerenih ka sprječavanju prevoza i odlaganja komunalnog otpada radnicima JP "Komunalno". Članovima Savjeta MZ, Dragoljubu Simonoviću, Mikosavu Bubanji, Milenku Božoviću, Miloradu Drobnjaku, Blagoju Bogavcu i Marinku Nišaviću, kao i "fizičkim licima" Petru Lončar, Budimiru Bubanji, Vukajlu Dobrašinoviću, Radoju Miškoviću, Nikoli Simonoviću i Slobodanu Lončaru, … [Read more...]

Vasove vode – Izvještaj

Peticiju koju je potpisalo 3.119 punoljetnih građana Berana i on-line peticija koju je u periodu od 23. maja zaključno sa 5.junom Svjestkim danom zaštite životne sredine potpisalo 333 građana Crne Gore i inostranstva možete preuzeti ovdje II Izvještaj o predmetu Nelegalno odlagalište otpada Vasove vode, opština Berane, koji je uradio Ekološki pokret ,,OZON" gdje se uprkos dokazanim nepravilnostima u sprovedenim procedurama gotovo svakodnevno krše Ustav i čitav set zakona i podzakonskih … [Read more...]

“Nepostojeći” izvori na Vasovim Vodama (Foto priča)

[Read more...]

On line peticija: STOP kršenju zakona na Vasovoj Vodi!

Potpiši se! … [Read more...]

Zaštitite prava građana Beransela!

Javni apel ministru Unutrašnjih Poslova i Javne Uprave Ekološki pokret ,,OZON“ poziva Ministra Ivana Brajovića da u skladu sa svojim nadležnostima zaštiti prava građana Beransela koji mirnim protestima na Vasovoj vodi ukazuju na kršenje Ustava Crne Gore, Zakona o upravljanju otpadom, Arhuske konvencije i još čitavog seta zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti zaštite životne sredine. Obzirom da je kontrolnim mjerenjima dokazano da lokacija Vasova voda ne ispunjava zakonom propisane … [Read more...]

Podrška!

Oko pedeset policajaca, gurajući tijelima mještane, napravilo je kordon i omogućila da četiri komunalna kamiona prođu i istovare smeće... Policijska intervencija počela je u šest sati, dok su mještani sat prije toga zauzeli pozicije na ulazu u deponiju U ranim jutarnjim satima policija je na silu probila blokadu na grdskom smetlištu na Vasovim vodama, koju su mještani Beransela napravili sprječavajući kamione Komunalnog preduzeća da istovare smeće. Policijska intervencija počela je u … [Read more...]

Foto priča blokade Vasovih voda

Subota, 14. maj 2011. … [Read more...]

Vatrogasci u službi opštine gasili slobodu i zakon

"Vatrogasci su skidali moju slobodu. Skinuli su samo moj plakat, dok drugu stranu bilborda koji je zakupila Vlada Crne Gore, nijesu dirali“, rekao je Lončar. Lončar tužbom traži nadoknadu zbog materijalne i nematerijalne štete koju tuženi treba solidarno da plate, kao i da se o trošku tuženih na šest mjeseci, na istom bilbordu postavi njegov plakat sa istim sadržajem. izvor: vijesti.me "U najstrašnijim košmarima sanjam kako mi gori kuća i dolaze vatrogasci", kaže … [Read more...]

Dopis Ekološkog pokreta OZON

U prilogu je dopis Siniši Stankoviću, pomoćniku Ministra za upravljanje otpadom i komunalni razvoj, vezan za postojeći problem nelegalnog odlagališta otpada u Vasovim vodama, opština Berane. + Dopis … [Read more...]

Bilbord Vasove Vode u izvještaju Vlade SAD o Crnoj Gori za 2010.

M. Sekulović dopisnik V. novosti je obavijestio policiju da mu je preko telefona prijetio M. Golubović, lokalni funkcioner. Vjeruje se da je povod, pisanje Sekulovića o Golubovićevoj naredbi da se ukloni bilbord o protestu protiv izgradnje regionalne deponije. Tužilaštvo je zaključilo da nije bilo elemenata kriminalnog djela u Golubovićevom ponašanju. 10 Septembra, J. Lončar iz Berana čiji su bilbordi uklonjeni je tužio Opštinu i preduzeća koje upravljaju bilbordima za uskraćivanje slobode … [Read more...]

Dokle i Dosta!

Mislim da ovdje ima više nego dovoljno da se odgovori na pitanje sa Jovanovog nezakonito uklonjenog bilborda ,,DOKLE?“ i da se uvaži slogan ,,DOSTA!!!“ koji je dio naše kampanje ,,Da živim u smeću, e NEĆU!“. piše: Aleksandar Perović, ekološki pokret "Ozon" "Triput mjeri jednom kroj" – narodna poslovica Na dan održavanja okruglog stola ,,Regionalne sanitarne deponije - pravovremeno ili privremeno rješenje“, kojim je počeo program Škola Ekološkog Aktivizma, gdje se uz učešće predstavnika … [Read more...]

Foto priča: Lov na Beranske pse lutalice (Update)

05. April 2011. Na zahtijev MZ Beransela da ekološka inspekcija preduzme mjere iz svoje nadležnosti u vezi sa odstrelom pasa lutalica i zatrpavanjem njihovih leševa na smetlištu Vasove vode, ekološki inspektor odgovorio da nije nadležan. Obavještenje za MZ Beranselo piše: Jovan Lončar Prije nekoliko dana, pred zoru, na ulicama mog grada i prigradskih naselja NN lice ili više njih počinilo je masakr. Hicima iz lovačkog oružja na najsvirepiji način ubijene su desetine pasa lutalica. … [Read more...]

Ako ima zakona, priča o deponiji na Vasovoj Vodi je završena

"Poslije jučerašnjeg sastanka i poslije pet godina tek smo danas vidjeli kompletnu dokumentaciju u vezi izgradnje sanitarne deponije na Vasovim vodama. Gospoda iz Beranske opštine su naćerani, da je objave da je svako može vidjeti. Prije desetak dana, smo dobili informaciju da je urađeno novo mjerenje do rijeke Lim. Sa nekom famoznom firmicom iz grada Berana,rekoše 536.64 m, ali danas kada smo pogledali, ovo što je objavljeno...mjeriće se opet, kao što je i naredio kabinet novoga nam premijera." … [Read more...]

Ćorsokak

piše: Aleksandar Perović, ekološki pokret "Ozon" Usvajanjem velikog broja Zakona i podzakonskih akata iz oblasti zaštite životne sredine ekološka država Crna Gora trebala je da potvrdi ustavno opredjeljenje i olakša svoj evropski put, kada je jedna od najzahtjevnijih oblasti u pitanju. Donosioci odluka na najvećem nivou omogućili su nadležnim institucijama da djeluju u skladu sa javnim interesom, a građanima da budu tačno informisani, aktivno učestvuju u donošenju odluka koje se tiču … [Read more...]

Dopis Ekološkog pokreta OZON

U prilogu je dopis Igoru Lukšiću vezan za postojeći problem nelegalnog odlagališta otpada u Vasovim vodama, opština Berane. + Dopis + Pregled nepravilnosti … [Read more...]

Saopštenje za javnost MZ Beranselo, Berane

Otvoreno pismo opštini Berane, 06.02.2011. Poštovani, uputili smo zahtjev gospodinu Božidaru Vučiniću iz kompanije Eko Montenegro, koja je bila zadužena za izradu studije lokacije za izgradnju regionalne sanitarne deponije u Beranama, i tražili njegovo stručno mišljenje po pitanju udaljenosti rijeke Lim od projektovanog tijela deponije na Vasovoj vodi. Gospodin Vukčević kaže da se rijeka Lim nalazi na manje od 500m od projektovane deponije, što lokaciju Vasova voda eliminiše kao … [Read more...]