Vasove Vode!

ZA: SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA, ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I KOMUNALNO-STAMBENE POSLOVE, BERANE

Ekološki pokret “OZON”  traži da u skladu sa svojim nadležnostima i po hitnom postupku donesete akt o zabrani odlaganja komunalnog otpada iz opštine Berane na lokaciji Vasova voda i pokrenete inicijativu za sanaciju ove nelegalne deponije opasnog otpada koja nesporno ima negativan uticaj i na životnu sredinu i na zdravlje ljudi.

Obzirom da je dokazano da se na neuređenom odlagalištu otpada Vasova voda, nelegalno odlagao medicinski i životinjski otpad, što je potvrđeno i rješenjima nadležnih inspekcijskih organa, čime je ova lokacija nesporno postala nelegalna deponija opasnog otpada te je kao takvu treba i suštinski tretirati,kao i činjenica da je istekao mandat trajanja Rješenja o lokaciji, po kojem se do 27.10.2010. godine komunalni otpad iz opštine Berane odlagao na Vasovoj vodi, da Elaborat procjene uticaja nije adekvatno obradio negativne uticaje na vodoizvorišta, te konačno da Plan upravljanja otpadom opštine Berane 2010-2014 nije usklađen sa dokumentima višeg reda.
Prije svega sa Zakonom o upravljanju otpadom u Crnoj Gori i Pravilnikom  o bližim karakteristikama lokacije, uslovima izgradnje, sanitarno-tehničkim uslovima, načinu rada i zatvaranja deponija za otpad, stručnoj spremi, kvalifikacijama rukovodioca deponije i vrstama otpada i uslovima za prihvatanje otpada na deponiji i Pravilnikom o klasifikaciji otpada i o postupcima njegove obrade, prerade i odstranjivanja i da je kontradiktoran po sebi, jer u jednom dijelu preporučuje donošenje akata o zabrani odlaganja komunalnog otpada na neuređnim deponija, dok u drugom dozvoljava dalje odlaganje otpada na nelegalnoj deponiji opasnog otpada Vasova voda, što je neshvatljivo, čvrsto smo ubijeđeni da je jedina ispravna odluka zabrana daljeg odlaganja otpada i hitna inicijativa za sanaciju lokacije Vasova voda.

Ekološki pokret ,,OZON” nakon uvida u sledeća dokumenta:

–         Plan upravljanja otpadom za prostor opštine Berane 2010-2014, Flemer stone i Eko Montenegro d.o.o., april 2010

–         Rješenje o lokaciji broj 352-05-4434, od 27.10.2005. godine, koje je donio Sekretarijat za uređenje prostora i stambeno-komunalne poslove, opštine Berane,

–         Ugovor o zakupu zemljišta, broj 01-4290, od 12.10.2005. godine između Vesković Miloja i Vesković Milorada sa jedne, i opštine Berane koju je zastupao tadašnji predsjednik opštine Relja Jovančević),

–         Zakon o upravljanju otpadom (Sl.list RCG br. 80/05 i Sl.list CG br. 73/08)

–         Strateški master plan za upravljanje čvrstim otpadom u Crnoj Gori, GOPA

–         Plan o upravljanja otpadom u Crnoj Gori 2008-2012, (Sl.list CG 16/08),

–         Strategija upravljanja medicinskim otpadom u Crnoj Gori,

–         Pravilnik o klasifikaciji otpada i o postupcima njegove obrade, prerade i odstranjivanja (“Sl. list Crne Gore”, br. 68/09 od 13.10.2009, 86/09 od 25.12.2009).

–         Studiija o ocjeni potrebe revizije Strateškog master plana za upravljanje otpadom u Crnoj Gori i preporukom za organizovanje poslova upravljanja otpadom do 2030, ERICO Velenje, Institut za ekološka istraživanja d.o.o, jun 2011

–         Nacionalna strategija održivog razvoja,

–         Studija: ,,Izbor lokacije sanitarne deponije komunalnog otpada za opštine Berane, Rožaje, Andrijevica i Plav”, Eko Montenegro d.o.o., mart 2007

–         Pravilnik o bližim karakteristikama lokacije, uslovima izgradnje, sanitarno-tehničkim uslovima, načinu rada i zatvaranja deponija za otpad, stručnoj spremi, kvalifikacijama rukovodioca deponije i vrstama otpada i uslovima za prihvatanje otpada na deponiji (Sl. list CG Br. 84/09),

–         Elaborat: Kontrolno mjerenje relevantnih dužina na lokaciji Vasova voda, Geotin inžinjering, d.o.o., mart 2011

–         Elaborat procjene uticaja izgradnje regionalne sanitarne deponije u opštini Berane na životnu sredinu, Medix d.o.o Podgorica, septembar 2008

–         Studija izvodljivosti za izgradnju i rad regionalne sanitarne deponije u opštini Berane, Medix d.o.o. Podgorica, mart 2008

–         Statut opštine Berane,

–         Veći broj prostorno-planskih dokumenata koji su dio projektne dokumentacije

-Službe Predsjednika opštine Berane,broj 01-031-1532, od 12.08.2011. godine,

-Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno-stambene poslove opštine Berane, broj 07-351-377/1, od 15.08.2011. godine,

-Javnog preduzeća ,,Komunalno” Berane, broj 3280, od 20.09.2011. godine,

Aleksandar Perović, izvršni direktor

(tekst smo dobili putem elektronske pošte)

Comments

 1. a danas na sajtu opstine tek pronadjemo ovo…

  http://www.berane.me/index.php?IDSP=446&jezik=lat

  provukuju kukavci ispod zita….

 2. bilja koprivica says:

  Jovane,
  vidjo’ niko ti iz Opstine nije odgovorio na komentar.He-he-he,ocigledno im nije lako sa vama.Pritisak-opet i opet i opet…

 3. istrajte ljudi!!! udrite ih u glavu argumentom jer ih to najvise i pravo boli!

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogeri kao ovaj: