Beranselo: Pritisci neće proći!

Dvanaestorici mještana Beransela Osnovni sud je naložio da “prestanu sa smetnjom posjeda kao i da se uzdrže ka preduzimanju svih radnji usmjerenih ka sprječavanju prevoza i odlaganja komunalnog otpada radnicima JP “Komunalno”. Članovima Savjeta MZ, Dragoljubu Simonoviću, Mikosavu Bubanji, Milenku Božoviću, Miloradu Drobnjaku, Blagoju Bogavcu i Marinku Nišaviću, kao i “fizičkim licima” Petru Lončar, Budimiru Bubanji, Vukajlu Dobrašinoviću, Radoju Miškoviću, Nikoli Simonoviću i Slobodanu Lončaru, prema presudi, naloženo je da Opštini i Komunalnom preduzeću plate sudske troškove u iznosu od 400 eura.

Dvanaest mještana koji su praktično proglašeni krivima po istom osnovu po kojem su MZ i savjet oslobođeni, najavili su žalbe i očekuju da će ovakva presuda na Višem sudu biti poništena. “To je prosto nevjerovatno. Neke osude, druge oslobode po istom osnovu, bez ikakvih dokaza. Viši sud će, siguran sam, to poništiti”, rekao je Radoje Mišković. On smatra da je ovakva presuda donesena samo zbog toga da bi se građani Beransela zaplašili i onemogućili da se dalje okupljaju i bore za zdravu životnu sredinu. “Ti pritisci neće proći. Sačekaćemo i vidjeti šta dalje da radimo”, rekao je Mišković.

Ovaj sudski spod je započet u martu, i poslije nekoliko odlaganja završen je prošlog mjeseca. Tokom glavne rasprave izvedeno je niz pisanih dokaza i saslušana tri mještanina, koji su ostali pri stavu da nijednog trenutka nijesu “vršili smetnju posjeda”, odnosno da su se okupljali kod kontejnerske kućice postavljene na jednom privatnom imanju, odakle su kontrolisali odlaganje otpada. Oni su tvrdili da nijesu stajali na putu, niti blokirali saobraćaj, kao i da ne znaju ko je postavio prikolicu na ulaz u deponiju. Tužba protiv mještana Beransela u cijelosti je sastavljena na osnovu službenih zabilješki policije od 31. januara, a prema toj zabilješci dotičnog dana mještani su bili kod kontejnerske kućice na privatnom imanju, deset metara od magistrale.

*** ***

Jovan Lončar dobio sudski spor protiv Opštine Berane 01. Avgust 2011.

Ova presuda predstavlja vjetar u jedra daljoj borbi za Vasove vode, rekao je Jovan Lončar

Osnovni sud u Beranama oglasio je krivim Opštinu Berane i Agenciju za izgradnju grada zbog cijepanja bilborda američkog državljanina porijeklom iz Beransela Jovana Lončara, na kojem je bila istaknuta fotografija divljeg smetlišta Vasove vode i natpis – Dokle?

Presudom, koja nije pravosnažna, Opština i Agencija moraće solidarno Lončaru da plate za pretrpljene duševne bolove, zbog povrede prava ličnosti i slobode izražavanja 500 eura, kao i da o svom trošku, plakat sa istom porukom, na istom bilbordu, postave u trajanju od šest mjeseci.

Takođe, moraju nadoknaditi troškove postavljanja pocijepanog plakata u iznosu od 538 eura, kao i sudske troškove ovog postupka od 3.517 eura.

Sloboda izražavanja

Ovakvom presudom Osnovni sud nije usvojio jedino zahtjev za visinu naknade za duševne bolove, jer je tužbom traženo 12 hiljada.

Lončareva advokatica Azra Jasavić je kazala da je načelno zadovoljna, izuzev dijela koji se odnosi na visinu nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova zbog povrede slobode izražavanja njenog klijenta.

„Podizanjem tužbe protiv Opštine i Agencije za izgradnju opštine Berane i dobijanjem sudske odluke u pogledu osnovanosti tužbenog zahtjeva, Jovan Lončar je uspio dokazati da je njegovo pravo na slobodu izražavanja flagrantno prekršeno samovoljom lokalnih čelnika“ izjavila je Jasavić.

Lončar je “Vijestima” rekao da ni jednog trenutka nije razmišljao o visini novčane nadoknade, niti mu je bio cilj da se obogati, „već da građani vide da gradom upravljaju dva brata, i da je rezultat toga, da je sve što je bilo vrijedno iseljeno iz Berana, a da treba da ostane samo regionalno smeće“.

„Ova presuda predstavlja vjetar u jedra daljoj borbi za Vasove vode i pravo na zdravu životnu sredinu. Presuda je takođe veliki šamar lokalnoj upravi i braći Golubović“ rekao je Lončar.

Lončar: Žao mi je što plaćaju nedužni građani Berana

On je kazao da će, koliki god na kraju da bude iznos novčane naknade, tražiti da Opština to uplati djeci sa smetnjama u razvoju koje je, kako tvrdi, „lokalna vlast potpuno zaboravila“.

„Što se tiče sudskih troškova jedino mi je žao što će to da plate nedužni građani Berana, kao poreski obveznici. Pošteno bi bilo da to braća Golubović plate iz svog džepa“ dodao je Lončar.

On je Opštinu Berane, Agenciju za izgradnju grada i podgorička preduzeća “Metropolis media” i “Montino” tužio zbog toga što mu je 9. avgusta prošle godine u ponoć pocijepan uredno zakupljeni bilbord na koji je bila istaknuta fotografija gradskog smetlišta na Vasovim vodama.

Očekuje se žalba

Tokom suđenja potvrđeno je da su bilbord pocijepali vatrogasci, dok su gradonačelnik Vuka Golubović i njegov brat, direktor Agencije za igradnju Berana, Milan Golubović, dali kontradiktorne izjave o tome ko je izdao nalog za cijepanje plakata. Gradonačelnik je tvrdio da je nalog izdao on, dok je direktor Agencije govorio da je to učinio sam bez ičije naredbe, „jer je to bilo u njegovoj nadležnosti“.

Očekuje se da će Opština i Agencija za izgradnju grada podnijeti žalbu na ovakvu presudu, dok je Lončareva advokatica izjavila da će o tome da li će se žaliti na dosuđenu visinu nemateriajlne štete naknadno odlučiti.

piše: Tufik Softić

*** ***

Završeno suđenje za bilbord u sporu Opštine i Jovana Lončara 30. jun 2011., presuda 1. avgusta

U Osnovnom sudu u Beranama je završeno suđenje po tužbi američkog državljanina porijeklom iz Beransela, Jovana Lončara, protiv Opštine i podgoričkih preduzeća “Metropolis media” i “Montino”, zbog nasilnog skidanja uredno zakupljenog bilborda sa plakatom divljeg smetlišta Vasove vode.

Sudija Dragan Šćepović rekao je da će presuda biti izrečena 1. avgusta.

Nakon izvođenja pisanih dokaza i uvida u medicinski izvještaj kojim je potvrđeno da je Lončar trpio duševne bolove, njegova advokatica Azra Jasavić je zatražila da Lončaru zbog toga bude isplaćeno 12.000 eura, kao i da tuženi solidarno plate i sudske troškove u iznosu od 8.000.

„Naknada nema za cilj da se bilo ko obogati, već da tuženi postanu svjesni da ne mogu ograničavati slobudu izražavanja nijednog građanina“, rekla je Jasavić.

Ona smatra da je sud na osnovu dokaza mogao utvrditi da je tužbeni zahtjev osnovan, jer je povrijeđeno Lončarevo pravo na slobodu izražavanja koju garantuje Ustav i Evropska konvencija o ljudskim pravima.

Opština odbacila sve navode optužbe

Ona je dodala da su svjedoci i vještaci jasno pokazali da je Opština bila u posjedu računa iz 2002. godine, da to nijesu pokušali da isprave od 2006. do 2010. godine, i da su te navodne neizmirene račune zloupotrijebili na račun tužioca.

„Gospodin Vuka Golubović tvrdi da je on dao nalog za cijepanje bilborda, njegov brat Milan da je to učinio on na osnovu zakonskog ovlašćenja, dok je načelnik Službe zaštite Đoko Veljić svjedočio da je nalog dobio od predsjednika. Potpuno je nejasno iz ovih kontradiktornih izjava ko je kome dao naloge. Svi svjedoci su potvrdili da je skinut samo Lončarev poster, a direktor ‘Metropolis media’ izjavio je na sudu da nijesu imali sličan slučaj skidanja panoa“, kazala je Jasavić.

Pravni zastupnik Opštine Veselin Dragojević u potpunosti je odbacio sve navode optužbe i u završnoj riječi zatražio oslobađajuću presudu.

Lončar je Opštinu Berane i podgorička preduzeća tužio zbog toga što mu je 9. avgusta u ponoć pocijepan uredno zakupljeni bilbord na koji je bila istaknuta fotografija gradskog smetlišta na Vasovim vodama i natpis „Dokle“.

Suđenje po tužbi Lončara počelo je u februaru i izazvalo je veliku pažnju javnosti, a Lončar je “Vijestima” rekao da je bez obzira na ishod postupka koji se vodio u Beranama, spreman da taj postupak, ako bude bilo potrebe, nastavi do Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu.

*** ***

15. jul 2011. – Četrdesetpetorici mještana Beransela presuda 5. Avgusta

Suđenje četrdesetpetorici mještana Beransela koje su Opština i JP Komunalno tužili zbog navodne smetnje posjeda za vrijeme blokade i protesta na deponiji krajem decembra prošle i početkom januara ove godine, završeno je, a sudija Osnovnog suda Ljubinka Miletić će presudu saopštiti 5. avgusta.

Tokom glavne rasprave izvedeno je niz pisanih dokaza i saslušana tri mještanina, koji su ostali pri stavu da ni jednog trenutka nijesu vršili smetnju posjeda, odnosno da su se okupljali kod kontejnerske kućice postavljene na jednom privatnom imanju, odakle su vršili kontrolu odlaganja otpada.

„Nijesmo stajali na putu. Nijesmo blokirali saobraćaj. Ko je postavio prikolicu na samom ulazu u deponiju trebalo je da zna radnik komunalnog koji tamo stalno dežura i da o tome obavijesti policiju. Naš svaki kontakat sa policijom bio je korektan i isključivo na privatnom posjedu“ – rekao je u svojstvu svjedoka mještanin Radoje Mišković.

Istovjetne iskaze pred sudom su dali još Mikosav Bubanja i Vukajlo Dobrašinović.

Budući da je tužba protiv mještana Beransela u cjelosti sastavljena na osnovu službenih zabilješki policije, pročitana je zabilješka koja je sačinjena 31. decembra, a na osnovu koje se moglo zaključiti da su toga toga dana samo deset mještana Beransela bili kod kontejnerske kućice gdje su održavali sastanke i dežurali.

„Službena zabilješka je jasna kada kaže da su mještani bili kod kontejnerske kućice na privatnom imanju, deset metara od puta i magistrale. Tu nijesu nikako mogli vršiti blokadu prolaska vozila, jer vozila ne idu livadom“ – rekao je advokat mještana Miladin Joksimović.

Sudija Miletić je odbila predlog zastupnika tužilaca da se u dokaznom postupku saslušaju radnici policije koji su sačinjavali službene bilješke, kao i da se pribavljaju televizijski snimci na osnovu koji bi se moglo identifikovati ko je bio na blokadi 31. decembra.

Advokat mještana je zatražio da se odbaci tužbeni zahtjev, rekavši da njegovi klijenti nijesu mogli vršiti smetanje posjeda.

„Sve i da su preduzeli radnje koje im se stavljaju na teret, tu se ne radi o smetnji posjeda. Ne može se smetnja posjeda vršiti na javnoj površini“ – rekao je Joksimović.

Osnovni sud u Beranama ranije je u posebnom postupku odbio tužbu Opštine i JP Komunalno protiv Mjesne zajednice i Savjeta MZ zbog smetnje posjeda, što je i Viši sud potvrdio, a advokat MZ i mještana Beransela smatra da će takva biti i sudbina ovog postupka.

„Ja i sada ukazujem na to da se smenja posjeda može vršiti samo na privatnom zemljištu. Za ovaj spor nije nadležan sud već inspekcijske službe“ – rekao je Joksimović Vijestima po završetku suđenja..

Mještani Beransela protive se izgradnji regionalne deponije na lokaciji Vasove vode u njihovom selu, gdje je već do sada, na divljem smetlištu koje nema upotrebnu dozvolu i rješenje o lokaciji, lagerovano pola miliona tona otpada, među kojim je i opasni medicinski.

Beranselci ističu da je zakon jasan kada kaže da miješanjem komunalnog otpada sa opasnim, sav odloženi otpad postaje opasan.

Oni podsjećaju da su sva ponovljena mjerenja pokazala da lokacija Vasove vode, zbog udaljenosti od Lima manjoj od petsto metara, ne odgovara za izgradnju deponije.

„Mi se borimo samo legalnim putem. Sačekaćemo presudu, a onda ćemo vidjeti šta dalje da radimo. Pozivam sve građane Crne Gore da ovih vrelih dana posjete Beranselo i da se uvjere kakvim smo nesnosnim i opasnim mirisima i isparenjima sa ove divlje deponije izloženi“ – rekao je potpredsjednik MZ Beranselo Sveto Tomović.

Prije početka današnjeg suđenja mještani Beransela protestvovali su pred zgradom suda noseći transparente, među kojima je dominirao onaj na kome je pisalo „tuže nas oni koji krše zakone“. Mještani Beransela su svojim otporom i protestima privukli pažnju šire crnogorske javnosti.

U beranskom Osnovnom sudu nedavno je završeno i suđenje po tužbi američkog državljanina Jovana Lončara protiv Opštine i dva podgorička preduzeća, zbog nasilno skinutog bilborda, a presuda u tom sporu se očekuje prvog avgusta.

*** ***

Opet odloženo suđenje mještanima Beransela 11. maj 2011.

Mještani Beransela objašnjavaju da su ih Opština i Komunalno tužili na osnovu spiskova koje je još u novembru pravila policija za svoje potrebe, tako da je došlo do takvih grešaka da su se na spiskovima našli i ljudi koji nijesu bili na blokadi, kao i nepostojeći građani. Među tuženima su i američki državljani Jovan Lončar i Radovan Dobrašinović, iako u januaru nijesu bili u Crnoj Gori.

Suđenje 45 mještana Beransela koje su Opština i JP Komunalno tužili zbog smetnje posjeda za vrijeme blokade i protesta na deponiji početkom januara, odloženo je po drugi put, zbog odsustva predmetnog sudije, a novo ročište zakazano za početak jula.

Advokat mještana Miladin Joksimović rekao je “da bi bilo red i pošteno da je sud obavijestio punomoćnika o odlaganju, da se ni on ni mještani ne izlažu maltretiranju i bespotrebnom dolasku”.

“Tako se radi u svim civilizovanim zemljama, osim kod nas”, rekao Joksimović.

“Neka gospodin gradonačelnik i njegova supruga, direktorica komunalnog, plate advokate i sudske troškove iz svoga džepa, kao što mi plaćamo, ako hoće da vode ovaj spor koji će izgubiti. Jer šta smo mi uradili, osim što branimo ustavom garantovano pravo na zdravu životnu sredinu”, rekao je Lončar.Početak suđenja krajem marta odložen je zbog toga što trojici mještana nijesu uručeni pozivi, a danas se moglo saznati da ti pozivi i dalje nijesu uručeni, jer se ne zna o kojim osobama je riječ.
Mještani Beransela objašnjavaju da su ih Opština i Komunalno tužili na osnovu spiskova koje je još u novembru pravila policija za svoje potrebe, tako da je došlo do takvih grešaka da su se na spiskovima našli i ljudi koji nijesu bili na blokadi, kao i nepostojeći građani.

Među tuženima su i američki državljani Jovan Lončar i Radovan Dobrašinović, iako u januaru nijesu bili u Crnoj Gori.

“Ja i Radovan smo bili na blokadi u novembru. Tada je policija napravila spiskove građana koji mirno protestvuju. Opština i Komunalno su došli u posjed tih spiskova i po tim spiskovima pisali u januaru tužbe”, rekao je Lončar.

On je kazao da je sramota da država, odnosno Opština, novcem poreskih obveznika tuži svoje građane.

“Neka gospodin gradonačelnik i njegova supruga, direktorica komunalnog, plate advokate i sudske troškove iz svoga džepa, kao što mi plaćamo, ako hoće da vode ovaj spor koji će izgubiti. Jer šta smo mi uradili, osim što branimo ustavom garantovano pravo na zdravu životnu sredinu”, rekao je Lončar.

Odlaganje revoltiralo i druge mještane Beransela

Odlaganje suđenja revoltiralo je i druge mještane Beransela, koji smatraju da sudovi namjerno opstruiraju rad i bespotrebno odugovlače ovaj postupak, ne bi li mještane spriječili da ponovo stanu na blokadu.

Oni su protestvovali ispred osnovnog suda u Beranama noseći transparente na kojima je pisalo “Ne damo Vasove vode”, “Stop trovanju naše djece” i “Tuže nas oni koji krše zakon”.

Potpredsjednik Mjesne zajednice i član koordinacionog odbora Sveto Tomović rekao je da mještani nemaju drugog rješenja osim da ponovo počnu da blokiraju deponiju, i da će odluka o tome biti brzo donesena „u skladu sa zakonskom procedurom“.

“Suđenje se odlaže za ljeto. Nama tada nema života od smrada sa deponije. Nas 45 odlučili smo da ponovo stanemo na barikade. Ne plašimo se zakona. Para nemamo da plaćamo kazne, pa neka počnu odmah da proširuju zatvore zbog nas”, rekao je Tomović.

On je dodao da neće dozvoliti da ih Opština razbije „što pokušava da čini, dovodeći strance da im pokazuju mjesto deponije, prezentujući projekte i navodno planirajući radove“.

“Bili su na deponiji sa nekim strancima. Čuli smo da je održana prezentacija revizije projekta. Kakva je to javna prezentacija koja nije za javnost. Tražili smo da prisustvujemo, ali nam nijesu dali”, rekao je Tomović.

Joksimović: Za spor nadležane inspekcijske službe

Osnovni sud u Beranama nedavno je u posebnom postupku prvostepeno odbio tužbu Opštine i JP Komunalno protiv Mjesne zajednice i Savjeta MZ zbog smetnje posjeda, a advokat MZ i mještana Beransela smatra da će takva biti i sudbina ovog postupka.

“Ja i sada ukazujem na to da se smjena posjeda može vršiti samo na privatnom zemljištu, ne i na javnoj površini, odnosno državnom zemljištu. Za ovaj spor nije nadležan sud već inspekcijske službe”, rekao je Joksimović.

Beranselci ističu da je zakon jasan kada kaže da miješanjem komunalnog otpada sa opasnim, sav odloženi otpad postaje opasan.Tako se nastavlja sudanija između Opštine i stanovnika Beansela, koja je započeta još nakon prvih protesta mještana i blokade divljeg gradskog smetlišta na Vasovim vodama polovinom novembra prošle godine.

Opština je tada najprije donijela privremenu mjeru zabrane blokade, a mještani su se sa ulaza u deponiju povukli malo niže, u selo. Kada su, međutim, saznali da je Viši sud u Bijelom Polju tu privremenu mjeru vratio na ponovni postupak, oni su odlučili da se pred kraj prošle godine vrate na barikade.

Poslije 12 dana neuspjelog ubjeđivanja i dočaka Nove godine na deponiji, lokalne vlasti su podnijele tužbu za smetnju posjeda protiv Mjesne zajednice i Savjeta, kao i 45 mještana kojima su preko noći podijelili rješenja o zabrani blokade.

Mještani Beransela protive se izgradnji regionalne deponije na lokaciji Vasove vode u njihovom selu, gdje je već do sada, na divljem smetlištu koje nema upotrebnu dozvolu i rješenje o lokaciji, lagerovano pola miliona tona otpada, među kojim je i opasani medicinski.

Beranselci ističu da je zakon jasan kada kaže da miješanjem komunalnog otpada sa opasnim, sav odloženi otpad postaje opasan.

Oni podsjećaju da su nedavno sva ponovljena mjerenja pokazala da lokacija Vasove vode, zbog udaljenosti od Lima manjoj od petsto metara, ne odgovara za izgradnju deponije.

Tufik Softić

Comments

 1. mogu mislit kako se ti stranjci- izvanjci osjećaju kad putuju jadranskom magistralom iz pravca bijelog polja ka beranama, lim pretrpan smećem svih vrsta i uzrasta, tačno se vide faze tranzicione posmatrajući kako teška plastika ustupa mjesto lakšoj plastici i lakim metalima, pa onda banu pred berane na vasovu vodu, lager zaraze koji treba izdavat stranim filmadzijama za scene pakla, ane držat do ljeta da se dobro usmrdi, da nebi mogli mještani da blokiraju smetlište od srama zbog kojeg ne mogu da šive u svojim kućama i naseljima. donesite stranjci pare, ulažite stranjci ako mislite da VAM ovo čistimo i sređujemo, te ako mislite da VAM uđemo u evropu, ovo ćete morat platit. a tako je na svakom vodotoku, eno je prije neki dan bilas slika tare, suze evropske, ne vidi se voda od smeća. od gusinja do prijepolja, dok ne zajuši lim prije jezera, svud su staze plastične i metalne ambalaše. ka ta stro fa!!!!!!!!

 2. Sram ih i stid bilo.. Ne smiju se ni suocit sa ljudima u sudnici, koliko im je jaka optuzba…
  Sta dalje ljudi??

 3. Vec sam se u jednom javljanju na ovaj slucaj osvrnuo na to koliko je ovo vrijeme naopako pa “narod” bira najvece stetocine za gradonacelnike a one koji stite svoj grad i mjesto u kom zive sude po sudovima i tjeraju sto dalje.Zato smo naopaki i zivimo kako zivimo.

  • Sta dalje Jovane?Toliko ljudi odavde je otislo da ih tudje sunce grije,toliko ljudi je danas po bijelom svijetu i svud im je bolje nego na rodnoj grudi.Ovdje vlada mrak a kad je mrak misevi kolo vode,Nisi samo ti stranac u tom gradu niti je to tek jedan grad izuzetak od ostalih.Nazalost svi gradovi i sva mjesta su po tom slicni jer su vremena za dobre zla a za zle dobra.Svi vi ste tek primjer u moru ostalih gdje smo dosli i kud idemo.

   • Ratko,
    otisli su mnogi i ja medju njima,ali dolaze drugi oni koji jos nijesu rodjeni..ako se ostane po ovome tragu,kako ce biti njima?.Mnogi su otisli,i ja medju njima,ali barem mogu da pomognem.sa vama zajedno….

 4. Inace,posle ove danashnje lakrdije u Vookinom “nezavisnom” sudu ogrezlom u nepotizmu i svim ostalim ograncima raznih hobotnica.Moje komsije su odlucile,da po treci put blokiraju Vasovu vodu.Subota.tacno u podne….samo,ovaj put ce biti malo teze pomjeriti ljude sa blokade…i ovaj put,ce milo smece da miomirise…

 5. Talijanski premijer Silvio Berlusconi pozvao je u ponedjeljak sve talijanske regije da pomognu u rješavanju problema smeća u Napulju, upozorivši da je riječ o nacionalnoj krizi, piše Hina.

  Vlada je prošli tjedan usvojila odluku koja će omogućiti da se otpad s ulica Napulja, trećeg grada po veličini u zemlji, zbrine u drugim regijama. No planu se protivi Sjeverna liga, koja inače redovito kritizira korupciju i neorganiziranost na jugu zemlje. Guverner Piemontea Roberto Cota rekao je da njegova regija nije voljna surađivati.

  “Sadašnja situacija postala je prava nacionalna kriza koja zahtijeva suradnju i solidarnost iznad regionalne razine kako bi se ublažila patnja građana Napulja”, rekao je Berlusconi. Kriza, koja je doprinijela padu prethodne vlade lijevog centra, rezultat je višegodišnjih političkih neuspjeha, korupcije i utjecaja lokalne mafija koja kontrolira zbrinjavanje otpada. Odlagališta otpada su prepuna i gomile smeća već godinama trunu na visokim temperaturama.

  Ogorčeni stanovnici zadnjih su tjedana počeli paliti smeće i njime blokirati ceste, a novoizabrani gradonačelnik Napulja Luigi de Magistris upozorio je da gradu zbog toga prijeti zdravstvena kriza. Talijanski predsjednik Giorgio Napolitano izrazio je zabrinutost zbog krize i pozvao da se hitno nešto poduzme. Skupina 14 talijanskih regija izrazila je u ponedjeljak spremnost da pomogne, ali i pozvala vladu da ubrza otvaranje novih odlagališta otpada na području Napulja.
  http://metro-portal.hr/berlusconi-talijanima-pomozimo-napulju/60956

  • – Određeni interesi žele da Napulj ostane ispod gomile smeća. To je očito ako pogledate što vlada nije napravila – rekao je Magistris u intervjuu za La Repubblicu.

   Kriza, koja je pomogla padu Berlusconijevog prethodnika, je rezultat dugogodišnjih političkih propusta, korupcije i utjecaja mafije što reketom kontrolira odvoz smeća koje nerijetko završava u Jadranskom moru.

 6. Plannco Wallach S. says:

  ja mnim ako zatvore Jovana Obama ce bombardovat Podgoricu.

 7. jes vala.A ti bi dosao da me otmes iz przuna…sa fokama iz prdekane..
  Nego,dzabe je sve….u besudnu zemlju moze sve…jedva cekam ove presude…tri komata!…a smece,svaki dan sve vise…

  smece,smece svuda oko nas…..

 8. Plannco Wallach S. says:

  kazi shta mogu da uradim za vas. obecao sam da kad dobijemo Nezavisnu ako vas ko bude maltretirao bicu na vashu stranu. rijech je riejch!

 9. Mene niko ne maltretira,Plannco stari prijatelju.Ja vise tamo ne zivim.I niti me vise interesuje nadgornjavanje i popisivanje brava po deponija.A,sve da su mi muda u procijep,pomoc od tebe nijesam ni ocekivao ,a niti mi treba.To sto je nezavisna, i besudna, ne cini nista.Lim i dalje tece,dje je i prije…Mene smece i smecari smetaju Plannco stara omatufjela omudino..A cega sam se svega nagledao za ovu godinu dana,polako vidim da ljudi ipak vise smrde,nego bilo ikakva deponija….ostaj mi zdravo,i znas onu staru nasu.. preko vode do slobode! pa i preko Vasove…
  pozdrav!

 10. Plannco Wallach S. says:

  ja o tom i pricham, june! nije kriva Nezavisna nego je vlast.
  takvih lopova i kriminalaca ta zemlja bez pravde i zakona dosad nije imala. i ko god da dodje na vlast bice takav.
  dok god ste razbijena banda nikad nishta uraditi necete. jer danas je Vasova voda, sjutra je neka druga voda i tako dok svaku stopu Crne gore ne zatrpa otpad i smece. dok god mislite, ono “nashki”: samo nek komshiji crkne krava…pardon, voda, pa cemo lako, nema vam spasa.
  prvo su doshli po komuniste, mi se nijesmo bunili, zatim su doshli po jevreje, mi se nijesmo bunili…i tako dalje i tako blize…kad su doshli po nas, nije imao ko da nas brani.

  Jovane Lonchare, vi ste ih doveli na vlast, uz ruse, gusle, nikshicko pivo i srpsku shljivovicu! pa ste tamanili… pa su se okrenuli protiv vas. ostavi te gusle, jadan, i ‘vati se ozbiljna posla! priznajte da ste ih vi doveli na vlast, pa trazite pomoc od onih koji ih odrzavaju na vlasti. jer, oni ih za zlo svoje odrzavaju na vlasti – oni su sljedeca zrtva.

  i ne mijeshajte Nikshicko pivo, Srpsku shljivovicu i Rusku vodku. zna da oshamuti.

  sh'o se muda tiche – jedno ali vrijedno.

 11. Pomijesao si mnogo stosta .Gusle,smece,sljivovicu,Jovana,Srpstvo,Komuniste,Jevreje,Ustase,Vlahe,Siptare,Metohiju,Sahovice,Srebrenicu,Bukovicu,Herceg Novi i zaledjeni dunav:)…mnogo je omatufjela omudino za nocas u ove sate.Sve sto je dalje i tako blizu…ali vidim da te more iste boljke.Tebe oshamucuje vidim dobro i ne pushta….
  Nikoga nijesam doveo na vlast,nikome vodu utrunio.Gusle ponekad navijem iz nostalgije,izvadim djedovu sablju i fijucem po podrumu cerajuci Plannca niz drumove….Olabavi matori…sve ce biti ok…Smece trune duuugo…
  pozdrav jednomudile i odrcana stara dretvo!:)

 12. Plannco Wallach S. says:

  ha-ha!

  meni od djeda nishta ostalo nije a narochito ne borachki rekviziti. nedje davno sam ima djedovu lulu i nju sam izgubio bjezeci po svjeckim drumovima od sopstvene sjenke . eto, choek moze od svega da pobjegne ali od sopstvene sjenke ne moze. ne mozesh je ni preskochiti, ni zaobici, ne mozesh je sasjeci, ne mozesh je upucati. na kraju druma ti ostane samo josh jedan nerijeshen problem. sopstvena sjenka. smiraj se nadje kad se svijetla pogase.

  PWS

 13. to bi bilo to….

 14. Plannco Wallach S. says:

  preko vode (Vasove) do slobod-ne i ekoloshke Crne gore, ojhaaa!

 15. Ne vidim vijest da je Jovan dobio Vuku & Milijanu. Hajd’ neka je na zdravlje.

 16. Svaka čast gospodine Lončar, pokazao si kako se bori, podrška da istraješ do kraja!

 17. i od mene!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 18. hvala !
  evo jutros dobio poklon..nepoznati autor:)

  [URL=http://www.zaslike.com/viewer.php?file=nc45gv4pnzm13esgmtxk.jpg][IMG]http://www.zaslike.com/files/nc45gv4pnzm13esgmtxk_thumb.jpg[/IMG][/URL]

 19. Cestitam, Jovane! Naprijed u novi boj :)

 20. Branko Dujovic says:

  Svaka cast, Jovane, na upornosti i trudu. Sve najbolje!

 21. hvala dobri ljudi!

 22. Istrajte Beranselci!!!

  Podrška!

 23. Hvala!

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogeri kao ovaj: