Petar Kropotkin: O redu

Često nas kritikuju zbog toga što prihvatamo kao etiketu tu reč „anarhija“, koja toliko plaši većinu ljudi. „Vaše ideje su odlične“, kažu nam, „ali morate priznati da je izbor imena za vaš pokret loš. Anarhija je, u svakodnevnom govoru, sinonim za nered i haos; reč nas podseća na sukob interesa, na individue koje se bore, što ne može dovesti do uspostavljanja harmonije.“ … [Read more...]

Organizujmo se tamo gdje živimo, radimo i studiramo

Ako želimo da pobuna i njeni zahtjevi iznjedre realnu društvenu snagu, moramo se samoorganizovati. Kada govorimo o organizaciji pobune, nužno mislimo na oblike koji se bitno razlikuju od društveno-političkih načina organizovanja na koje smo navikli. Moramo se organizovati odozdo, bez hijerarhije i vođa, svugdje, tamo gdje smo eksploatisani i ugnjeteni: u svojim naseljima, na svojim radnim mjestima, u svojim obrazovnim institucijama. … [Read more...]

Rudolf Rocker: Ideologija anarhizma

Anarhizam je određena struja društvene misli, čije pristalice zagovaraju ukidanje ekonomskih monopola i svih prinudnih političkih i socijalnih institucija unutar društva. Umesto kapitalističkog ekonomskog poretka, anarhisti bi omogućili slobodno udruživanje svih proizvodnih snaga na osnovu kooperativnog rada, koji bi za svoju jedinu svrhu imao zadovoljavanje neophodnih potreba svakog člana društva. Umesto sadašnjih nacionalnih država i njihove beživotne mašinerije političkih i birokratskih … [Read more...]

Anarhizam – neshvaćena društvena teorija

Teško da je neka društvena teorija u istoriji toliko pogrešno interpretirana i tako nepravedno napadana i osuđivana, kao što je slučaj sa anarhizmom. Predstava koju javnost ima o anarhističkom učenju uglavnom se svodi na predrasudu da je to gomila besmislenih, ali po društvo opasnih ideja koje pozivaju na haos i bezumlje. Takva razumjevanja anarhizma posljedica su vjekovne sistematske proagande koja je i očekivana, budući da se vladajuća klasa koristi svim raspoloživim sredstvima u borbi protiv … [Read more...]

Ema Goldman: Brak je degradacija i žene i muškarca

Portland News, 19.10.1912. Ema Goldman koju već odavno u štampi zbog anarhističkih stavova nazivaju “Crvena Ema” već nekoliko dana u Portlandu održava seriju predavanja o anarhizmu, slobodnoj ljubavi, pravima žena. Goldman je osnivačica i urednici političkog i književnog časopisa Majka Zemlja. Zbog svojih stavova više puta je hapšena. Ona je poznata po svom radu na oslobađanju žena, utvrđivanju kontrole začeća kao osnovnog elementa u većoj bici za seksualno i ekonomsko oslobađanje žena. … [Read more...]

Anarho sindikatilistička inicijativa

 (preporuku za tekst smo dobili putem elektronske pošte)  Šta je i kako funkcioniše ASI? Programska deklaracija Sindikalna konfederacija Anarhosindikalistička inicijativa (ASI) je propagandno-borbena anarhistička revolucionarna sindikalna organizacija. ASI se bori za društvo koje će biti bazirano na individualnoj i kolektivnoj slobodi, ravnopravnosti, solidarnosti i međusobnoj pomoći, lišeno svih oblika represije, hijerarhije i vlasti čoveka nad čovekom. Smatramo da je za … [Read more...]

Saul Newman: Postanarhija

Ja govorim o pobuni a ne o revoluciji. Revolucija ruši jedan režim moći da bi ga zamenila sa drugim; pobuna u potpunosti suspenduje moć, odupirući se sopstvenoj institucionalizaciji. … [Read more...]

“Bioetika: pitanja života i smrti”

O ciklusu tribina koji se pod naslovom “Bioetika: pitanja života i smrti” od 2009. svakog studenoga i prosinca održava u zagrebačkom Centru za kulturu Trešnjevka razgovaramo s njegovim autorom i voditeljem, bioetičarem i filozofom Hrvojem Jurićem, docentom na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu i članom sindikata Akademska solidarnost. - Ovaj je projekt realiziran zahvaljujući sretnom spoju želje Centra za kulturu Trešnjevka da proširi spektar svojih djelatnosti s mojom … [Read more...]

Fernando Pessoa (1888-1935)

„Pravo zlo, jedino zlo jesu društvena pravila i fikcije koje se nameću prirodnom poretku – sve od porodice do novca, od veroispovesti do države. Čovek se rađa kao muško ili žensko, hoću da kažem rađa se da bi odrastao kao muškarac ili žena; ne rađa se, po pravdi prirode, da bi bio muž, bogat ili siromašan, niti da bi bio katolik ili protestant. Portugalac ili Englez. A sve te stvari su u službi društvenih fikcija. Zašto su te društvene fikcije loše? Jer su ustanovljene i nisu prirodne. Novac je … [Read more...]

U Evropi jačaju antiglobalistički i antikapitalistički pokreti

Međusobna podrška anarhističkih organizacija na jugu Evrope postoji i ona će se širiti i na druge države EU, prije svega na Francusku i Njemačku. Izvjesno je da u Evropi, na talasu globalne krize, jačaju antiglobalistički i antikapitalistički pokreti sa potenciranjem na socijalnu pravdu i nacionalnu državu. . . izvor: balkanmagazin.com, piše: Nikos Arvanites  Ekonomska kriza grčke države otvorila je prostor za kritičare i protivnike kapitalizma - sve do formiranja antikapitalističkih … [Read more...]

Foto priča: Moje pleme snom mrtvijem spava

"Dok sam bio student, ružio sam često, čitao "Praxis", polemizirao vješto. Anarhizam mi je bio u krvi, svi na barikade, sanjao sam kako vodim proletere mlade. A danas doktore pomozi mi, teško mi je, vjeruj mi, što da radim bez akcije čitavi dan? Moje društvo ordinira od 19 do 22, ono niti eksa niti galami, zuri u prazno i truli. Šljakeri spavaju po tramvajima, djeca se ljube na ulicama. Noći su frajerske i uvijek na smetnji, noći su samo na smetnji..." … [Read more...]