Ema Goldman: Brak je degradacija i žene i muškarca

Portland News, 19.10.1912. Ema Goldman koju već odavno u štampi zbog anarhističkih stavova nazivaju “Crvena Ema” već nekoliko dana u Portlandu održava seriju predavanja o anarhizmu, slobodnoj ljubavi, pravima žena. Goldman je osnivačica i urednici političkog i književnog časopisa Majka Zemlja. Zbog svojih stavova više puta je hapšena. Ona je poznata po svom radu na oslobađanju žena, utvrđivanju kontrole začeća kao osnovnog elementa u većoj bici za seksualno i ekonomsko oslobađanje žena. … [Read more...]