Korupcija – strogo povjerljivo

Korupcija prilikom privatizacije crnogorskog Telekoma dobija nove elemente, odnosno širi se tako što je tužilaštvo započelo saslušanja crnogorskih novinara koji su objavljivali podatke o kracima korupcije u ovom poslu. Osnovno tužilaštvo je u svojstvu osumnjičenog saslušalo pomoćnika glavnog urednika dnevnog lista "Dan" Nikolu Markovića od koga je insistiralo da saopšti ko je izvor povjerljivih informacija o aferi Telekom. Marković je odbio da otkrije izvor. … [Read more...]

Koruptivna interakcija: mafija i država

Za istraživanja organizovanog kriminala i korupcije Italija je fascinantno polje, gotovo „predstava na otvorenom“. S jedne strane, Italija je jedan od sedam osnivača Evropske zajednice, sadašnje Evropske unije. Sa druge strane, ona je već dugo opterećena korupcijom i problemom organizovanog kriminala. … [Read more...]

Kako se borimo protiv korupcije?

Borba protiv korupcije na nacionalnom nivou podrazumijeva aktivnosti više subjekata: državnih organa, međunarodnih institucija, nevladinog, privatnog, civilnog sektora i medija. Preventivno djelovanje podrazumijeva prepoznavanje rizika nastanka ove pojave kako bi se preventivnim djelovanjem spriječili. … [Read more...]