Upravljanje “ličnim” finansijama?

piše: Berzanski igrač (van forme) Evropska komisija i Ujedinjene nacije preko svog programa „Globalni dogovor“, u zemljama regiona organizuju besplatne interaktivne radionice za građane/ke na temu planiranja i upravljanja ličnim finansijama. Zahvaljujući Vladi Crne Gore i Privrednoj komori mi nećemo biti u mogućnosti da prisustvujemo sličnim kursevima, jer opšte poznata je činjenica i nastojanje Vlade da građani/ke Crne nam Gore svoju budućnost ne treba da vežu za finansijsku stabilnost, tj … [Read more...]