Neđeljom, u pet do devet: Gainsbourg – A Heroic Life (2010)

http://www.youtube.com/watch?v=HHgMOLtSF7Q … [Read more...]

Neđeljom, u pet do devet: Control (2007)

http://www.youtube.com/watch?v=mzObEFpdiMs … [Read more...]

Neđeljom, u pet do devet: État de siège (Costa Gavras)

http://www.youtube.com/watch?v=CDj4ZXoIHf0 … [Read more...]

Pronađen najstariji film u boji

Najstarije pokretne slike u boji koje je snimio pionir filma Edvard Tarner, otkrivene se posle više od jednog veka i „vraćene u život“. Snimci načinjeni 1901. godine prikazuju vojnika kako maršira kroz London, ali i zlatnu ribicu, crvenu papigu i grupu dece za koju se misli da su Tarnerova. Ovaj materijal je pronađen u arhivi Nacionalnog muzeja medija u Bradfordu. … [Read more...]

Neđeljom, u pet do devet

[Read more...]

Neđeljom, u pet do devet

[Read more...]