Predavanje: Tajanstveni Dioklecijan

Udruženje Crnogorska alternativna kultura vas poziva da prisustvujete predavanju na temu "Tajanstveni Dioklecijan". O tajanstvenom životu kontroverznog rimskog cara, vezama Balkana i Rima, Dioklecijanovoj palati u Splitu i brojnim drugim pitanjima vezanim za ovu tematiku govoriće Domagoj Nikolić. Predavač je inače profesor marketinga na američkom koledžu za menadžment i tehnologiju (ogranku Ročester Instituta za tehnologiju) u Dubrovniku i nezavisni istraživač istorije Balkana. Predavanje će … [Read more...]

Domagoj Nikolić: O strukovnoj nomenklaturi i diktaturi

Mnogi od nas se pitaju zbog čega se službeno ne prihvaćaju mnoge jednostavne istine kao, na primjer, istina o postojanju Bosanskih piramida, kad svi dokazi koje nalazimo u svijetu oko nas upućuju na to da je službena verzija povijesti promašena, a piramide stvarne? Pa zbog toga što živimo u strukovnoj odnosno tehnotroničkoj diktaturi koja je zapravo posve lažna i zato se istinom isključivo bavi kao metom. Istina je neprijatelj svake diktature i tiranije, jer istina oslobađa. Nasuprot tome, … [Read more...]