Savez sindikata Crne Gore sitne knjige piše (Update)

6 kongres dps 21 maj 2011 - Masoničić čeka u redu

6. kongres dps 21 maj 2011 – Masoničić čeka u redu

Prije nešto više od godinu dana, zamolili smo Zorana Masoničića i SSCG da svojim saopštenjima više ne spamuju email ” javnog servisa tačka me” .  Zamolili smo ih da svoja sopštenja obrnu put onog javnog servisa, jer očigledno (objašnjeno prošle godine) da su falili adresu, pa šalju nama. Od naše molbe, ne samo da spamovanje nije prestalo, već je ono i pojačano, tako da smo primili još na stotine saopštenja. Ipak, želeći da pokažemo solidarnost sa neustrašivim sindikatima, odlučili smo da prenesemo ovo jubilarno “broja im se ne zna” saopštenje. Vjerujemo, da će nakon ovog našeg saopštenja, spam prestati odmah i u cijelosti.

Vozač Džoud Džonson, javniservis.me

*** ***

Broj:

Podgorica, 07.06. 2013. godine     

                                        MEDIJIMA

Glavni odbor SSCG u proširenom sastavu na jučerašnjoj sjednici upozorio je na dramatično ekonomsko stanje i socijalni položaj zaposlenih u Crnoj Gori.

Vlada Crne Gore uvela je takse ,,euro po euro,, zatim  tzv. krizni porez, a  najnovije najave o povećanju PDV sa 17% na 19 % i  poskupljenja struje od preko 6%, ocijenjeno je kao još jedan težak udar na standard zaposlenih i svih gradjana u Crnoj Gori.

Teško stanje zaposlenih u Crnoj Gori jasno pokazuje i odnos izmedju prosječne zarade koja iznosi 476 eura i potrošačke korpe koja je dostigla 806 eura.Prema analizi Stručne službe SSCG to predstavlja realni pad zarada od oko 6% što ugrožava egzistenciju svih zaposlenih.

Nadležni organi i institucije  olako previdjaju činjenicu da je sa elektro mreže isključeno preko 12.000 domaćinstava koja nijesu u stanju da redovno izmiruju svoje račune. Kako  onda dozvoliti novo poskupljenje struje i novi udar na standard.

Na sjednici je konstatovano da su zaposleni kreditno prezaduženi, bankarske kamate zelenaške, razvoj privrede zaustavljen.Ako se ovaj trend nastavi naše dugove vraćaće i buduće generacije.

Krupni kapital, monopolisti i banke preuzeli su na ovaj način potpunu kontrolu nad privredom i zaposlenima. Očito je na redu KAP i Elektroprivreda CG, a opipava se puls kada su u pitanju i Plantaže.

Nastavljanje ovakvih tendencija o prenošenju tereta krize na zaposlene bilo bi jednostrano, nedosljedno i u krajnjoj liniji pogubno po standard svih gradjana Crne Gore.

Umjesto ovakvog opterećivanja i oporezivanja gradjana, državne institucije se moraju okrenuti ka nekim drugim mehanizmima za punjenje budžeta koje bi išlo na teret  najbogatijih slojeva društva.

Savez sindikata Crne Gore poziva državne institucije a posebno inspekcijske organe da najenergičnije i dosledno sprovedu sve već donešene zakone koji se tiču naplate poreskih dugovanja koja su prešla granicu od 300 miliona eura,  oporezivanja ekstra profita , ogromne imovine koja danas predstavlja umrtvljeni kapital a prihodi od njenog oporezovanja su nepristojno niski.

Iz Vlade je nedavno najavljena ,,nulta stopa tolerancije,, prema onima koji ne izmiruju poreze i doprinose na zarade zaposlenih. Kako je sve do juče bio blokiran račun SSCG, tako očekujemo da se ovako drastična i radikalna mjera primijeni neselektivno i bez izuzetaka i na sva ostala pravna lica koja imaju ovakvu vrstu neizmerenih obaveza.

SSCG  svjestan ekonomske krize u kojoj se nalazimo sa svoje strane učinio je sve da se u  socijalnom dijalogu amortizuju ovakvi udari .

Danas,  nažalost konstatujemo da je socijalni dijalog ugrožen upravo zbog toga što Socijalni savjet nije bio konsultovan prilikom predlaganja ovih mjera. Kako onda pristati na povećanje PDV koje će izazvati lančano poskupljenje većine artikala, i dalji pad kupovne moći.

Ta se spirala nazadovanja neće zaustaviti samo na radnicima; smanjenje potrošnje izazvaće i smanjenje proizvodnje u kompanijama. Iz tog se kruga  bez energičnih akcija Vlade i svih ostalih institucija ne može izaći. Iz krize se može izaći uz povećanje proizvodnje i otvaranjem novih radnih mjesta; time povećanjem BDP i većom potrošnjom kako se ne bi ugušio ostatak crnogorske privrede.

Glavni odbor  je zaključio da se hitno uputi poziv predsjedniku Vlade i ministrima za sastanak sa predstavnicima Sindikata na kojem bi se u direktnom dijalogu, u otvorenom sučeljavanju stavova razmotrila sva aktuelna pitanja.

Naredna sjednica Socijalnog savjeta zakazana za 12. jun biće dobra prilika da se ukrste argumenti i  donesu konkretne preporuke.

Savez sindikata smatra da su ovoga puta argumenti na strani radnika i Sindikata i da ih socijalni partneri ne bi smjeli ignorisati. U suprotnom, sam socijalni dijalog bio bi doveden u pitanje što Savez sindikata Crne Gore ne želi.

                                                                   Generalni sekretar,  

                                                                          Zoran Masoničić

*** ***

06. April 2012.

Koristimo priliku da Zorana Masoničića i Savez Sindikata Crne Gore informišemo da od svih medija u Crnoj Gori prilikom slanja svojih saopštenja preskaču jedino email onog javnog servisa. Sudeći po sadržaju saopštenja i suštini aktivnosti SSCG-a, sigurno se radi o propustu ili permutaciji servisa, stoga dobronamjerno sugerišemo Zoranu Masoničiću da ažurira kontakt listu. Ukoliko se email sajta javniservis.me ne nađe na ažuriranom spisku, većinom glasova obećavamo da to nećemo pogrešno shvatiti, naprotiv! Saopštenja SSCG-a dobijamo u kontinuitetu od 13.novembra 2011. i do sada su tek dva odobrena od  strane uređivačkog kolegijuma. Razlog današnjeg odobravanja  je pominjanje imena slavnog Rajka Kovačevića u saopštenju. Kontekst nebitan, kao i sjajna saopštenja SSCG-a.

javniservis.me

 

*** ***

Saopštenje SSCG-a prenosimo u cijelosti:

Glavni odbor(GO) Saveza sindikata Crne Gore(SSCG) na današnjoj sjednici sugerisao je generalnom sekretaru Zoranu Masoničiću da još jednom, u skladu sa Zaključkom sjednice GO SSCG održane 27. marta 2012, uputi poziv predsjedniku Vlade Igoru Lukšiću da učestvuje u radu GO SSCG u proširenom sastavu, koji će biti održan u prostorijama SSCG u ulici Novaka Miloševa u Podgorici. GO je pozvao Premijera da odredi tačan termin održavanja sastanka.

Generalni sekretar Masoničić je shodno odlukama GO za sastanak sa premijerom i njegovim saradnicima predložio razmatranje sljedećih pitanja:

          Materijalno socijalni položaj zaposlenih sa posebnim osvrtom na:

–         najnovija poskupljenja energenata;

–         preporuke MMF-a

–         mjere Vlade Crne Gore za ostvarenje i održivost ekonomske stabilnosti

–         rebalans Budžeta i Vladine garancije nekim stranim investitorima (uzroci i posledice);

–         saradnja Sindikata i Vlade Crne Gore ka prevazilaženju krize i ostvarenju Crne Gore kao punopravne članice Evropske unije;

Kako ni do danas 6. aprila, i pored Urgencije upućene Vladi, odnosno šefu kabineta premijera Rajku Kovačeviću, nije bilo odgovora na poziv generalnog sekretara, GO  zahtijeva da generalni sekretar Premijeru ponovo uputi poziv za sastanak. GO SSCG insitira na sastanku sa Premijerom, posebno zbog toga što je ranije zakazana Skupština Saveza, na kojoj bi trebalo da budu razmotrene mjere i akcije SSCG, uključujući i organizovanje generalnog štrajka, koje je u isključivoj nadležnosti Skupštine.

Polazeći od činjenice da je Premjer iskazao spremnost da razgovara sa Sindikatom, a imajući u vidu značaj sastanka sa Premijerom i poštujući njegove ranije preuzete obaveze, GO kao znak dobre volje odlaže, kako bi ostavio vremena za usaglašavanje preciznog termina za sastanak, čije održavanje smatra veoma važnim za donošenje odluka o budućim aktivnosta SSCG.

*** ***

Izvod iz emaila javniservis.me@gmail.com

Not starred
Kabinet
Inbox
Savez sindikata Crne Gore – … 230 499 email: sscg.kabinet@t-com.me sind-upcg@t-com.me http://www.ssscg.co.me
Attachment 12/12/11
Not starred
Kabinet
Inbox
Savez sindikata Crne Gore – … 230 499 email: sscg.kabinet@t-com.me sind-upcg@t-com.me http://www.ssscg.co.me
Attachment 12/5/11
Not starred
Kabinet
Inbox
Sindikat pravosuda Dusko Zarubica saopstenje – … 230 499 email: sscg.kabinet@t-com.me sind-upcg@t-com.me http://www.ssscg.co.me
Attachment 12/1/11
Not starred
Kabinet
Inbox
Sindikat kulture saopstenje – … 230 499 email: sscg.kabinet@t-com.me sind-upcg@t-com.me http://www.ssscg.co.me
Attachment 12/1/11
Not starred
Kabinet
Inbox
Savez sindikata Crne Gore – … 230 499 email: sscg.kabinet@t-com.me sind-upcg@t-com.me http://www.ssscg.co.me
Attachment 12/1/11
Not starred
Kabinet
Inbox
Fw: obracanje na Kongresu – … com.me> To: <sscg.kabinet@t-com.me> Sent: Wednesday, November 30, 2011 09:00 Subject: obracanje na Kongresu
Attachment 11/30/11
Not starred
Kabinet
Inbox
Savez sindikata Crne Gore – … 230 499 email: sscg.kabinet@t-com.me sind-upcg@t-com.me http://www.ssscg.co.me
Attachment 11/29/11
Not starred
Kabinet
Inbox
Savez sindikata Crne Gore – … 230 499 email: sscg.kabinet@t-com.me sind-upcg@t-com.me http://www.ssscg.co.me
Attachment 11/28/11
Not starred
Kabinet
Inbox
Savez sindikata Crnae Gore – … 230 499 email: sscg.kabinet@t-com.me sind-upcg@t-com.me http://www.ssscg.co.me
Attachment 11/24/11
Not starred
Kabinet
Inbox
Savez sindikata Crne Gore – … 230 499 email: sscg.kabinet@t-com.me sind-upcg@t-com.me http://www.ssscg.co.me
Attachment 11/24/11
Not starred
Kabinet
Inbox
Savez sindikata Crne Gore – … 230 499 email: sscg.kabinet@t-com.me sind-upcg@t-com.me http://www.ssscg.co.me
Attachment 11/23/11
Not starred
Kabinet
Inbox
poziv za pres – … 230 499 email: sscg.kabinet@t-com.me sind-upcg@t-com.me http://www.ssscg.co.me
Attachment 11/3/11
Not starred
Kabinet
Inbox
saopstenje za javnost – … 230 499 email: sscg.kabinet@t-com.me sind-upcg@t-com.me http://www.ssscg.co.me
Attachment 11/3/11
Not starred
Kabinet
Inbox
saopstenje za javnost – … 230 499 email: sscg.kabinet@t-com.me sind-upcg@t-com.me http://www.ssscg.co.me
Attachment 11/2/11
Not starred
Kabinet
Inbox
Ppoziv za koferenciju za stampu – … 230 499 email: sscg.kabinet@t-com.me sind-upcg@t-com.me http://www.ssscg.co.me
Attachment 11/1/11
Not starred
Kabinet
Inbox
Sindikat VCG – … 230 499 email: sscg.kabinet@t-com.me sind-upcg@t-com.me http://www.ssscg.co.me
Attachment 10/25/11
Not starred
Kabinet (2)
Inbox
saopstenje Sindikalne organizacije SSCG – … 230 499 email: sscg.kabinet@t-com.me sind-upcg@t-com.me http://www.ssscg.co.me
Attachment 10/17/11
Not starred
Kabinet, me (3)
Inbox
saopstenje za javnost – … 230 499 email: sscg.kabinet@t-com.me sind-upcg@t-com.me http://www.ssscg.co.me
Attachment 10/13/11
Not starred
Kabinet
Inbox
KONFERENCIJA ZA STAMPU – … 230 499 email: sscg.kabinet@t-com.me sind-upcg@t-com.me http://www.ssscg.co.me
Attachment 10/13/11
Not starred
Kabinet
Inbox
Saopstenje zamedije – … 230 499 email: sscg.kabinet@t-com.me sind-upcg@t-com.me http://www.ssscg.co.me
Attachment 3:02 pm
Not starred
Kabinet
Inbox
Attachment 2:45 pm
Not starred
Kabinet
Inbox
Savey sindikata Crne Gore – … 230 499 email: sscg.kabinet@t-com.me sind-upcg@t-com.me http://www.ssscg.co.me
Attachment Mar 27
Not starred
Kabinet
Inbox
Savez sindikata Crne Gore – … 230 499 email: sscg.kabinet@t-com.me sind-upcg@t-com.me http://www.ssscg.co.me
Attachment Mar 9
Not starred
Kabinet
Inbox
osuda napada na novinarku Vijesti Oliveru Lakic – … 230 499 email: sscg.kabinet@t-com.me sind-upcg@t-com.me http://www.ssscg.co.me
Attachment Mar 8
Not starred
Kabinet
Inbox
Poziv za hitnu sjednicu Socijalnog savjeta – … 230 499 email: sscg.kabinet@t-com.me sind-upcg@t-com.me http://www.ssscg.co.me
Attachment Mar 8
Not starred
Kabinet
Inbox
Savez sindikata CG – … 230 499 email: sscg.kabinet@t-com.me sind-upcg@t-com.me http://www.ssscg.co.me
Attachment Mar 8
Not starred
Kabinet
Inbox
Savez sindikata CG – … 230 499 email: sscg.kabinet@t-com.me sind-upcg@t-com.me http://www.ssscg.co.me
Attachment Mar 1
Not starred
Kabinet
Inbox
Savez sindikata Crne Gore – … 230 499 email: sscg.kabinet@t-com.me sind-upcg@t-com.me http://www.ssscg.co.me
Attachment Mar 1
Not starred
Kabinet
Inbox
Savez sindikata Crne Gore – … 230 499 email: sscg.kabinet@t-com.me sind-upcg@t-com.me http://www.ssscg.co.me
Attachment Feb 28
Not starred
Kabinet
Inbox
Savez sindikata Crne Gore – … 230 499 email: sscg.kabinet@t-com.me sind-upcg@t-com.me http://www.ssscg.co.me
Attachment Feb 21
Not starred
Kabinet
Inbox
Savez sindikata Crne Gore – … 230 499 email: sscg.kabinet@t-com.me sind-upcg@t-com.me http://www.ssscg.co.me
Attachment Feb 10
Not starred
Kabinet
Inbox
Savez sindikata Crne Crne – … 230 499 email: sscg.kabinet@t-com.me sind-upcg@t-com.me http://www.ssscg.co.me
Attachment Feb 10
Not starred
Kabinet (2)
Inbox
Savez sindikata Crne Gore – … 230 499 email: sscg.kabinet@t-com.me sind-upcg@t-com.me http://www.ssscg.co.me
Attachment Jan 31
Not starred
Kabinet
Inbox
Savez sindikata Crne Gore – … 230 499 email: sscg.kabinet@t-com.me sind-upcg@t-com.me http://www.ssscg.co.me
Attachment Jan 19
Not starred
Kabinet
Inbox
Savey sindikata CG – … 230 499 email: sscg.kabinet@t-com.me sind-upcg@t-com.me http://www.ssscg.co.me
Attachment Jan 10
Not starred
Kabinet
Inbox
Savez sindikata CG – … 230 499 email: sscg.kabinet@t-com.me sind-upcg@t-com.me http://www.ssscg.co.me
Attachment Jan 9
Not starred
Kabinet, me (3)
Inbox
Savez sindikata Crne Gore – … 230 499 email: sscg.kabinet@t-com.me sind-upcg@t-com.me http://www.ssscg.co.me
Attachment 12/30/11
Not starred
Kabinet
Inbox
Sindikalna organizacija SSCG – … 230 499 email: sscg.kabinet@t-com.me sind-upcg@t-com.me http://www.ssscg.co.me
Attachment 12/23/11
Not starred
Kabinet (2)
Inbox
Saopstenje – … 230 499 email: sscg.kabinet@t-com.me sind-upcg@t-com.me http://www.ssscg.co.me
Attachment 12/15/11
Not starred
Kabinet
Attachment 12/12/11
Not starred
Kabinet
Inbox
Savez sindikata Crne Gore – … 230 499 email: sscg.kabinet@t-com.me sind-upcg@t-com.me http://www.ssscg.co.me
Attachment 12/5/11
Not starred
Kabinet
Inbox
Sindikat pravosuda Dusko Zarubica saopstenje – … 230 499 email: sscg.kabinet@t-com.me sind-upcg@t-com.me http://www.ssscg.co.me
Attachment 12/1/11
Not starred
Kabinet
Inbox
Sindikat kulture saopstenje – … 230 499 email: sscg.kabinet@t-com.me sind-upcg@t-com.me http://www.ssscg.co.me
Attachment 12/1/11
Not starred
Kabinet
Inbox
Savez sindikata Crne Gore – … 230 499 email: sscg.kabinet@t-com.me sind-upcg@t-com.me http://www.ssscg.co.me
Attachment 12/1/11
Not starred
Kabinet
Inbox
Fw: obracanje na Kongresu – … com.me> To: <sscg.kabinet@t-com.me> Sent: Wednesday, November 30, 2011 09:00 Subject: obracanje na Kongresu
Attachment 11/30/11
Not starred
Kabinet
Inbox
Savez sindikata Crne Gore – … 230 499 email: sscg.kabinet@t-com.me sind-upcg@t-com.me http://www.ssscg.co.me
Attachment 11/29/11
Not starred
Kabinet
Inbox
Savez sindikata Crne Gore – … 230 499 email: sscg.kabinet@t-com.me sind-upcg@t-com.me http://www.ssscg.co.me
Attachment 11/28/11
Not starred
Kabinet
Inbox
Savez sindikata Crnae Gore – … 230 499 email: sscg.kabinet@t-com.me sind-upcg@t-com.me http://www.ssscg.co.me
Attachment 11/24/11
Not starred
Kabinet
Inbox
Savez sindikata Crne Gore – … 230 499 email: sscg.kabinet@t-com.me sind-upcg@t-com.me http://www.ssscg.co.me
Attachment 11/24/11
Not starred
Kabinet
Inbox
Savez sindikata Crne Gore – … 230 499 email: sscg.kabinet@t-com.me sind-upcg@t-com.me http://www.ssscg.co.me
Attachment 11/23/11
Not starred
Kabinet
Inbox
poziv za pres – … 230 499 email: sscg.kabinet@t-com.me sind-upcg@t-com.me http://www.ssscg.co.me
Attachment 11/3/11
Not starred
Kabinet
Inbox
saopstenje za javnost – … 230 499 email: sscg.kabinet@t-com.me sind-upcg@t-com.me http://www.ssscg.co.me
Attachment 11/3/11
Not starred
Kabinet
Inbox
saopstenje za javnost – … 230 499 email: sscg.kabinet@t-com.me sind-upcg@t-com.me http://www.ssscg.co.me
Attachment 11/2/11
Not starred
Kabinet
Inbox
Ppoziv za koferenciju za stampu – … 230 499 email: sscg.kabinet@t-com.me sind-upcg@t-com.me http://www.ssscg.co.me
Attachment 11/1/11
Not starred
Kabinet
Inbox
Sindikat VCG – … 230 499 email: sscg.kabinet@t-com.me sind-upcg@t-com.me http://www.ssscg.co.me
Attachment 10/25/11
Not starred
Kabinet (2)
Inbox
saopstenje Sindikalne organizacije SSCG – … 230 499 email: sscg.kabinet@t-com.me sind-upcg@t-com.me http://www.ssscg.co.me
Attachment 10/17/11
Not starred
Kabinet, me (3)
Inbox
saopstenje za javnost – … 230 499 email: sscg.kabinet@t-com.me sind-upcg@t-com.me http://www.ssscg.co.me
Attachment 10/13/11
Not starred
Kabinet
Inbox
KONFERENCIJA ZA STAMPU – … 230 499 email: sscg.kabinet@t-com.me sind-upcg@t-com.me http://www.ssscg.co.me
Attachment 10/13/11

Fakat fali onaj “javni servis”

Vezani članci:

Savez sindikata Crne Gore sitne knjige piše

Comments

 1. Fenomenalno, hahahahahaha….

  Reka’ bi coek da nesto rade. Iscijepah se odje od smijeha

 2. Oprostite, pogrešno ste shvatili o čemu je riječ!

  Sindikat je svjesno isključio RTCG sa medijske liste, a razlog je, naravno, neprofesionalnost pomenute medijske kuće.

  Dakle, možemo ustvrditi da je Sindikat prva institucija koja se, makar ovako, pobunila protiv katastrofalne uređivačke politike RTCG-a.

 3. Glavni razlog što su tolike države bankrotirale ili su na ivici bankrotstva je kombinacija vladinih monopola i sindikata državnih službenika. Sindikati državnih službenika imaju mnogo veću moć nego sindikati u privatnom sektoru zbog toga što su entiteti za koje rade tipično monopolski.
  Kada zaposleni u pekari, na primer, štrajkuju i zatvore pekaru, mušterije mogu jednostavno kupovati drugde, a vlasnik pekare je potpuno slobodan da zaposli zamenske radnike. Nasuprot tome, kada prosvetni ili sindikat komunalaca štrajkuje, nema škole niti odnošenja smeća sve dok štrajk traje. Dodatno, propisi čine gotovo nemogućim angažovanje zamenskih radnika.
  Tako, kada državne birokrate štrajkuju imaju moć da potpuno ugase celu „granu privrede“ u kojoj „rade“ na neograničeno vreme. Poreski obveznici će se gorko žaliti zbog toga što deca ne idu u školu i što niko ne odnosi smeće, pa će nadležni brzo da pristanu na sindikalne zahteve da bi izbegli rizik da izgube na izborima sopstveni
  posao zbog nezadovoljstva glasača. Ovaj proces je glavni razlog zašto troškovi vlade i lokalne samouprave skaču iz godine u godinu, dok “proizvodnja“ državnih
  službenika opada.
  Već decenijama, istraživači primećuju da što je više para potrošeno po đaku oni su lošije obrazovani. Slični rezultati su preovlađujući i u svim drugim oblastima državnog „privređivanja“. Kao što je Milton Fridman jednom napisao, vladina birokratija – posebno ona koja ima sindikate – liči na ekonomsku crnu rupu gde povećanje „input-a“ vodi smanjenju „output-a“. Što više se potroši na državne škole, to su učenici manje obrazovani. Što više se potroši na socijalna davanja, to su građani siromašniji, i tako dalje. Ovaj proces je potpuno obrnut od normalnog ekonomskog života u privatnom sektoru, gde povećani input vodi većoj količini proizvoda i usluga, a ne manjoj.
  Pre trideset godina, ekonomista Šeron Smit je objavila istraživanje koje pokazuje da su državni službenici plaćeni 40% više od uporedivih zaposlenih u privatnom sektoru…
  Ogromna moć sindikata efektivno premešta moć oporezivanja od glasača ka sindikatima. Zato štosindikati mogu tako lako da nateraju izabrane političare da povećaju poreze da bi im ispunili njihove zahteve, oni, a ne glasači, kontrolišu poreske stope. Oni su korisnici posebnog oblika oporezivanja bez volje glasača…
  Ovi sindikati su primarno zainteresovani za maksimiziranje sindikalnih prihoda. Poslednično, oni koriste propise kao alat za zaštitu zaposlenja i poslednjeg birokrate, ma koliko nekompetentan ili neodgovoran bio. Manje zaposlenih birokrata znači manje članarine. Tako da je skoro nemoguće otpustiti bilo koga. Sudski procesi mogu potrajati godinama.
  Političari su odavno otkrili najpodesniji odgovor na ovakve dileme, treba nagraditi nekompetentnog službenika poslom koji će rado prihvatiti, zajedno sa većom platom i dodacima koji mu iz toga slede.Ovo rešava problem roditelja koji se žale da profesor matematike njihovoj deci ne ume da predaje matematiku, a isključuje otpuštanje, zbog sindikata.Ovo je razlog zašto su ministarstvo prosvete i školske inspekcije prepune profesora koji ne umeju da predaju pa im je umesto toga data odgovornost da upravljaju celim sistemom. Ni jedna privatna škola ne bi mogla opstati uz ovakvu perverznu politiku.
  Sindikati su takođe šampioni u zapošljavanju većeg broja radnika od potrebnog. Da se ovo desi u privatnom sektoru, veći troškovi plata bi učinili firmu manje konkurentnom i manje profitabilnom. Možda bi čak i bankrotirala, kao što se i desilo američkoj sindikalizovanoj industriji čelika, automobila i tekstila pre nekoliko decenija. Tako nešto se ne može desiti u državnom sektoru, gde ne postoje profit i gubitak, a većina državnih organizacija su ionako monopoli. Zapošljavanje većeg broja radnika od potrebnog u državnom sektoru donosi korist i političarima i sindikatima – ali sigurno ne poreskim obveznicima. Sindikati prikupe više članarine ako ima više državnih službenika, a političari imaju više radnih mesta da poklone. Svako takvo radno mesto donosi dva ili više glasa, jer svaki državni službenik donosi glasove svoje porodice ili bliskih prijatelja političaru koji mi je obezbedio posao. Ovo je razlog što u ogromnoj literaturi koja pokazuje superiornost privatnog u odnosu na državno privređivanje, državno uvek ima veće troškove radne snage.
  Svaki sindikat državnih službenika je politička mašina koja lobira za veće poreze, povećanu državnu potrošnju, još zapošljavanja, i veće obećane penzije – dok sa druge strane demonizuje neodlučne poreske obveznike kao neprijatelje dece, starijih, i siromašnih (kojima navodno „služe“ državni službenici koje predstavljaju sindikati).
  To je stari socijalistički trik o kome je pisao Frederik Bastija u svom čuvenom eseju, ZAKON : Sindikati vide zagovornike privatnih škola, ne kao legitimne kritičare propalog sistema, nego kao mrzitelje dece. Kritičare države blagostanja sindikati predstavljaju, ne kao osobe zabrinute za uništavanje porodice ili radne etike koju ona uzrokuje, već kao neprijatelje siromašnih.

 4. ne mlati vise, dosadan si. Dje ti radis? A? Aj odgovori ako si liberal jos neo.

  • a cii si ti i odakle si pa da ti njega pitas dje radi i cim se bavi, pa da i on tebi kaze dvije na tu temu?
   ova pas'a narav naseg naroda da se u i u dzep i u familiju i dupe udje drugome da bi se sve saznalo o njemu prije nego se razmislil o onome sta kaze, to je okosnica ovog sistema koji jase i nek jase kad ste takvi.

 5. sindikati imaju dobru stranu, a imaju i losu, dje je ljudi,m tu ne trebaju sindikati, a dje je narod kao nas, tu su i sindikati kao narod.

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogeri kao ovaj: