Radončić ministar bezbjednosti BiH

Na sastanku Socijaldemokratske partije (SDP) i Saveza za bolju budućnost BiH (SBB BiH), koji je danas održan u centrali SDP-a u Sarajevu, dogovoreno je razrješavanje dužnosti ministara iz Stranke demokratske akcije (SDA) na svim nivoima. Njihove pozicije u Vijeću ministara na poziciji ministra bezbjednosti i zamjenika ministra finansija pripašće SBB BiH.

Fahrudin Radončić je rekao da su na sastanku razgovarali o tome kako otvoriti proces da do 2014. godine BiH uđe u NATO.

buka.ba

Comments

 1. Slavko Peroviću, svaka ti je sveta!

 2. Regionalna mafija. Najgore je što nijesu ni toliko matori, biološki imaju vremena da zarate još jednom i opet se ljube kao mirotvorci za 15-20 godina.
  Jodido.

 3. Angus Young says:

  Smradončić…

 4. Colpo d occhio says:

  Pazite kako se usluzava Region opet i opet predvodjen kriminalcima. Cane, Milo i Ana finansirali su Nikolica, Radoncic, Milov partner moguci vlasnik Pobjede, ministar policije BIH (uplasen svjedocenja profesionalnog ubice koji je u zatvoru, Zijada Turkovica i njegove zene, Fahrudinove bivse sekretarice, o narucivanju ubistava znamenitih Bosanaca i Crnogoraca), a u Crnoj Gori koalicija DPS-SNP, ponovno udruzivanje nekada razdruzene kriminalno-interesne grupe, Milo Predsjednik, imunitet opet, Milic premijer, a Putin nalozio Nikolicu ponovno stvaranje zajednice Srbija-Crna Gora. Eto, to vam je to dragi moji.

  • Angus Young says:

   ” Sa druge strane Milo Đukanović je i najveći velikosrpski agent koji je ikad djelovao u Crnoj Gori i on radi na njenom uništavanju. Američki je cilj da, pored Velike Albanije, koju su već stvorili osamostaljenjem Kosova, realizuju kao protivtežu Albancima i Veliku Srbiju, do duše skraćenu za hrvatske teritorije koje je Milošević bio okupirao, ali će takva Srbija ipak biti velika i Milošević će se i u grobu osjećati kao pobjednik. U takvu Veliku Srbiju ući će BiH, Makedonija i Crna Gora kao nadoknada Beogradu za vječno izgubljeno Kosovo, to je jedan od američkih ciljeva na ovom području. Naravno, takva Velika Srbija, upravo kao i Velika Albanija, američkom voljom mogu da budu gurnute u nove ratove kad god to Vašington poželi, a željeće!”

   Slavko Perovic

   • Colpo d occhio says:

    Eto bas tako kako veli Slavko. Samo mislim da su tu vise prsti Moskve umijesani ovog puta nego Washingtona.

 5. Josh jednan nash u vrhu kod njih.

 6. Colpo d occhio says:

  Da Slavko Perovic je imao sve pravo. Ali sve. Kao i Ratko Knezevic. Jedina dva covjek akoja su stalno pricala istinu, nazalost. Za razliku od Medojevica, malog placenika Mise Beka.

 7. Colpo d occhio says:

  A zasto ne Angus? Niko vise nije uradio od njega, Knezevica, na padu Milove imperije. Pa ni Slavko, na neki nacin. Budimo realni, moze nam biti drag ili mrzan covjek, no fakat je fakat. Pa vidis da se oni ne mogu iskobeljati iz njegovih optuzbi evo deset i kusur godina?

 8. AVAZNA

  Nije ovo samo CIA, no dodatno muti NATO,
  kad Fahrudin pendrek uzme, biće tamo prpa bato.
  Iz Berana krenuo je, dok Ivangrad još je bio,
  šućur Bogu i Allahu, je li tada san taj snio.
  Koliko je šeher Bosne, graditelja boljeg nema,
  Crnoj Gori rodnoj grudi, donatorstvo sada sprema.
  Izgradiće “Noćni avaz”, jer za “Dnevni” nema volje,
  u to doba “biznismeni”, snalaze se mnogo bolje.
  Svijetlo im dnevno smeta, a vid dobar ka’ u sove,
  oči su im izbečene, od brojanja krupne love.
  Volio bih kad bi dao, Darinkinom Marku para,
  da sa bratom Šemsudinom, on prestane da nas smara …….

 9. Tako nakon “crveno-zelene” koalicije, na vlasti sada imamo koaliciju “bjelosvjetskog hohštaplera koji se krije u tornju i obećava 14 traka puta ka centru Sarajeva”, kako je Lagumdžija nazvao Radončića na posljednjem predizbornom skupu 2010., i “šefa krnjeg SDP-a i vođe Alijanse za potjere”, kako su Lagumdžiju ranije nerijetko “častili” Radončić i novinari Radončićevog “Dnevnog avaza”.

  http://www.klix.ba/vijesti/bih/fahrudin-radoncic-postaje-ministar-sigurnosti-bih/120601071#

 10. Kuku tebi Bosno na danasnji dan! Sto ce Seki krenvi u odlucnu borbu protiv terorizma mafije jedinog konkurenta!!

 11. Zašto je ovo vijest? Bosna neka se sama bavi svojim problemima i svojim tajkunima, a mi treba da se bavimo svojim.

 12. Eh, kad sam ja znao da ce sfrj da se raspadne vi ste josh igrali krpenjecom po cemovskom.

 13. Strpite se malkice – Smradonccic je previsoko uzletio, ne znate vi ssta su sarajevski jalijassi. Gusinje je njima zagarantovano zadnja stanica ubrzo

  • Mi zname sta su sarajevska jalija, ne vide dalje od carsije, ali vi ne znate sta je tradicionalna bosanska glupost. Radoncic zna.

   • E jest genije taj bivpi karikaturista i izvrssni komunisitccki sekretar! Kome to priccas. Da mu nije bilo Alije umro bi od gladi. A ne avetaj, ba, i sa tim stereotipom o bosanskoj tradicionalnoj gluposti.

   • miro,

    budite pametni (kao sto ja nisam), pa ignorisite PWS-a, to vam je random bullshit generator, puca nasumicno na sve strane, pa koga zakaci.

   • …i znao je sve o raspadu SFRJ dok smo se mi igrali krpenjačom :))
    Dok smo mi prešli na polufudbal, on je predvidio i raspad eurozone.
    A kad smo konačno dobili pravi kožni fudbal, već je predvidio toplotnu smrt svemira usled ireverzibilne entropije.

    Opak lik ovaj PWS, do jaja opak :)

 14. Radoncic ministar bezbjednosti BiH – Pravi covjek, na pravom mjestu.Naravno, sa aspekta buducih “integracija”!

 15. sho se,ba, ljutish, Nedicu?! kontrolishi se! ja sam lijepo reka da znam shta je sarajevska jalija, to ne vidi dalje od svog nosa. svima nama je poznata tracionalna bosanska glupost. ako ja grijeshim ne grijeshe hiljade viceva o hasu i husu. ko je zaboravio, DAN ima u svakom (internetskom) izdanju stare i nove. to je brend. zasto je Balija Izetbegovic porijeklom sa Ade Ciganlije, uvezao Radoncica iz Titograda u Sarajevo? da se stvari ne izmaknu kontroli, nego da sve ide kako je dogovoreno. i Bosanci su ga olako progutali, mislim Radoncica. shta je karakteristicno za Radocica? on je mogao napraviti toranj u Titogradu ili Ivangradu, ali bi ga mogao napravit al’ na Q ali je on kao poslovan chojak znao da je prva stvar u biznisu Lokejsh'n, lokejsh'n, lokjesh'n – Lokacija, lokacija, lokacija! novac za svoje poslovno carstvo je napravio pozjamljujuci od Miloshevicevih biznismena, i tako posato najuticajni chojek Federacije BiH ( bez Republika) i sve to ni jednom jedinom Bosancu nije bilo sumnjivo. u chemu grijeshim kad pishem o tradicionalnoj bosanskoj gluposti?

 16. ma jok, CYA-lis, ne da vrijedjam nego htjedoh reci dok ste vi bili djeca i sisasli prst ja sam bio svjedok i aktivni ucesnik raspadanja drzave. kad ste vi sa prsta preshli na cigare ja sam vec bio na Zapadu. ja to onako figurativno da bih pokazao razliku godinama, bez zadnje misli.

 17. Nema cekanja. Budi logican, nemoj da si nelogican. Cinjenica da poznajes posljedice raspada sfrj a ne i razloge raspada svrstava te u grupu forumasha mladje dobi. A to da i jedan i drugi rasipamo znanje na forumima ne svrstava nas u neke znalce znanja. Znaci neke stvari znamo samo pukim prisustvovanjem ja procesima koji su uzrokovali raspad a ti posjedicama raspada. Nije teshko, a?

 18. Iz Oslobođenja 4. i 5. juna 2012.

  10 KOMENTARI ponedjeljak, 4. juni/lipanj 2012. OSLOBO\ENJE

  Veliki vođa i moralni kepec

  Vildana Selimbegović

  Ne znam, zaista, koliko će
  vremena proteći dok i
  Evropljani ne ažuriraju
  svoje crne liste, no nema
  nikakve sumnje da će
  Keljmendi skupa sa svojom
  razgranatom mrežom
  poslovnih i političkih
  prijatelja dobiti i zasluženo
  mjesto na združenoj
  američko-evropskoj listi
  organiziranih kriminalaca.
  U mreži Keljmendijevih
  jataka, Fahrudin Radončić
  ima nesumnjiv značaj. Ne
  kriju to ni on, ni Keljmendi
  Pri je ra vno sedam dana,
  na ovom is tom mjes tu
  iza šao je moj tek st Ke –
  ljmendi, ministar sigurnosti.
  Po nedjeljak, utorak, srijeda…
  telefon mi nije prestajao
  zvoniti. Sve same čestitke za tekst.
  A on da je osva nuo pe tak i Bo –
  sna i Hercegovina je počela da živi
  pa sus po pa sus mo je pri če.
  Prvo je, ne gdje oko po dne va,
  Zlat ko Lagumdžija, u svim svojim
  kapacitetima – doktorskim,
  predsjedničkim, dopredsjedni-
  čkim, ministarskim – na velika
  zvona objavio spora zum SDP-a
  BiH sa Fa hrudinom Radonči-
  ćem i nje go vim SBB-om. Već
  pred džumu Lagumdžija je Radonč
  ića promovirao u novog
  ministra sigurnosti.
  A ka ko je u Sje di nje nim Ame –
  ri čkim Drža va ma red i obi čaj da
  političari ra no ustaju i još ra nije
  idu na po sao, ne ka ko u vri je me
  kad se na rod počeo ra zilaziti iz
  Begove džamije, sumira ju ći utiske,
  Ba rack Oba ma je u svom
  Ovalnom uredu presavijao tabak:
  valjalo je dopuniti crnu listu. Te –
  škom mu kom, jer Ame ri ci je – ka –
  ko god to ko me zvu ča lo – Bo sna
  i Her ce go vi na još na srcu, sku pa
  s Daytonom i Srebrenicom, Obama
  je šar nuo i do ma će dvi je
  adrese. Je dnu u Edhema Eke
  Džu bu ra na bro ju 20 i dru gu u
  Ve li koj ale ji na bro ju 2. Obje su,
  pi še Oba ma, na Ili dži i na obje –
  ma bora vi Na ser Ke ljmendi. Fascinantni
  su ti Ameri kanci! Kod
  njih i pred sje dnik drža ve ima
  vre me na za građani na BiH! Oba –
  ma zna ne sa mo ili džan ske adre –
  se Na sera Ke ljmendija već i čime
  se Ke ljmen di ba vi: smjes tio ga je
  na prvo mjes to evrop skih nar kobosova,
  ra me uz ra me sa lideri –
  ma narko-kartela u Afga nistanu
  i Me ksiku. I svojim potpisom
  zamrznuo mu imovinu na teri tori
  ju SAD-a.
  Ne znam, za is ta, ko li ko će vre –
  mena proteći dok i Evro pljani ne
  ažuri ra ju svoje crne liste, no nema
  ni ka kve su mnje da će Ke –
  ljmen di sku pa sa svo jom raz –
  grana tom mrežom poslovnih i
  političkih prija telja dobiti i zaslu-
  ženo mjesto na zdru ženoj ameri
  čko-evropskoj listi orga nizira –
  nih krimina laca. U mreži Ke –
  ljmendijevih ja taka, Fa hrudin
  Radončić ima nesumnjiv značaj.
  Ne kri ju to ni on, ni Ke ljmen di.
  Ne kri je to uos ta lom ni Zi jad
  Turković, prvooptuženi za zločina
  čku udru gu ko joj se na te ret
  stav ljaju silna ubojstva i enormne
  količine trgovane droge. Taj je
  Turković od svih silnih tačaka optuž
  nice priznao samo jednu: poku
  šaj ubojstva Na sera Ke ljmendija.
  Za nimljivo: i svjedok Ke –
  ljmendi i optuženi Turković, kao
  za je dni čku – da ne ka žem do dir –
  nu tačku, na vode Radončića.
  Ne, ne ću sa da ši ri ti pri ču i pod –
  sjećati na ubistvo Ramiza Delali
  ća i sve one tvrdnje o al ban skim
  kana lima droge o kojima je ]elo
  nemilice pričao vidovito prori
  čući vlastitu smrt. Vra tit ću se po li ti ci i La –
  gu mdži ji nom kan di –
  datu za ministra sigurnos
  ti. To je, da kle, onaj
  is ti Ra don čić o ko me je ovaj is ti
  Lagumdžija u moj diktafon, prije
  nekoliko godina, govorio kao
  o re ketašu i ma fija šu, moralnom
  i ljudskom kepecu, koji “u velikoj
  mje ri ži vi od stra ha svo jih žrta va.
  Na žalost, veliki broj ljudi se povlač
  i pred medijskom torturom
  jednog beskrupuloznog uljeza u
  na še društvo. Njegova imperi ja
  la ži i zla je nas ta la, u ve li koj mje –
  ri, na ku kavičluku i podaničkom
  mentalitetu na še kvazielite koja
  je spre mna da za mrvi cu dne vne
  slave čini kompromise i pona ša
  se ta ko što ide krmku niz dla ku.
  Ali, na žalost, po tog iskompleksira
  nog Radovana Trećeg sve je
  ma nje ljudi fascinira no njegovom
  lažnom veličinom i prijetnja
  ma, a sve je vi še lju di ko ji
  uviđaju nje gov strah i ne moć. On
  i dio njegove poro dice poku šavaju
  da liječe svoje frustracije preko
  na ših leđa.(…) Ve li ki broj lju –
  di se ra ni je po vla čio, ali ohra bru –
  je či nje ni ca da je u po slje dnje vri –
  jeme sve više ljudi ra zličitih profila
  – od privrednika, preko novina
  ra, do političara i intelektualaca
  – ko ji ne pris ta ju na di kta tu ru
  i teror novokomponovanog tigra
  od papira.” (Dani, 493) Tako je govorio opozicionar
  i socijaldemokrata
  Lagumdžija, na širo ko elabori
  ra ju ći tezu Radonči-
  ćeve medijske potpore ra spadu
  države Bosne i Hercegovine, u
  ko joj je naš do ktor pre po znao
  “rukopis predratnog KOS-a” da
  bi na kra ju izba cio dva za klju čka:
  “prvi – njegova (Radončićeva;
  op. aut) nenormalna potreba da
  kre ira vlast po svo joj mje ri ima je –
  dnu na mje ru, da po sva ku ci je –
  nu za šti ti svo ju, na ra tu su mnji –
  vo ste če nu imo vi nu i dru gi – ko
  god mu se su prot sta vio, ča sno je
  preživio”.

  Šta se do go di lo u među vre –
  me nu? Od pet ka do da nas na –
  slušala sam se svakoja kih obja-
  šnjen ja. No, pri zna jem da mi je
  uistinu teško povjero vati da je Lagumdž
  ija zaista pristao na crtanje
  granica trećeg entiteta, samo
  za to da bi dao svoj do pri nos
  akciji spašavanja Radončićeve i
  Ke ljmendijeve stečene imovine?!
  Te ška srca pri zna jem da mi
  dvije i po decenije novinarskog
  ra da nisu pomogle da shvatim
  ka ko je to u čet vrtak La gu mdži –
  jin pro blem sa SDA bio bu džet,
  a već u pe tak bu džet je pres tao
  biti problem i socijaldemokrata
  Lagumdžija se odlučio da SDA
  zalijepi etiketu ra dikala. Pa onda
  umjes to ra di ka la iz SDA, za par –
  tnera odabere daleko ra dikalniji
  SBB?! Ra don čić je i od Ti hi ća i
  od Izetbegovića branio kojekakve
  mevlide ja šare vi će, tvrdeći usput
  kako njih dvojica nisu nikakvi Bo-
  šnja ci ni mu slima ni. No, zato
  ni kad ni je krio da je Ke ljmen di
  Bo šnjak po nje go voj mje ri, a ve –
  ha bije mu slima ni kakvim ih on
  želi i zamišlja.
  Vratimo se Obami i njegovoj
  crnoj lis ti. Ka da je u pe tak, ne gdje
  po isteku ameri čke ikindije, cijela
  pla ne ta sa zna la da je Na ser Ke –
  ljmendi opasan krimina lac i istovremeno
  građanin BiH, moralni
  ke pec je ve li kom vođi nu dio
  koalicioni spora zum za izbore
  2014. Njega zanima Predsjedni-
  štvo BiH, a Lagumdžiji je velikoduš
  no prepustio mjesto predsjedatelja
  Vi jeća ministara?! Ta ko
  tvrde Radončićevi prija telji i ujedno
  se zaklinju cijelim poro dicama
  da mu ni su to li ko blis ki da s
  njim idu na Ke ljmendijeve žurke,
  na je dnu od onih Oba mi nih
  adresa. Lagumdžijini prija telji
  pak ka žu da se pred sje dnik od ja –
  cije u petak intenzivno bavi novonastalom
  situacijom. U SDP-u,
  vele oni, nema nikakvih dilema:
  oni su za re for me, BiH u NA TOu
  i Evrop skoj uni ji. No, ne umi –
  ju mi obja sni ti ka ko se u to ukla –
  pa Radončić i njegov prija telj
  Ke ljmendi, pa u nedostatku argumena
  ta posežu za mojim vidovitim
  tekstom. Ne, ni je Oslo bođenje
  otvori lo ru briku Vildana
  gle da u ka ši ke. Baš
  kao što ni ko u ovoj ze –
  mlji ni je bog zna ka ko izne nađen
  Obaminom listom. Predsjednik
  SAD-a sa mo je ozva ni čio ono što
  sve policije – kako doma će tako
  i re gi onal ne i evrop ske, a evo
  ispostavilo se i ameri čke, već
  godina ma znaju. Ov dje je problem
  ne što dru go: ho će li se
  BiH bori ti protiv kriminalne po-
  šas ti ili će je pro mo vi ra ti u vlas –
  ti? Ka da će, što bi re kli stran ci,
  doma ći političari pruzeti odgovor
  nost i kre nu ti u obra čun sa or –
  ga nizira nim krimina lom i njegovim
  ja ta ci ma? Ta vrsta od go –
  vor nos ti u ovom je ča su po sve
  prebačena na Lagumdžijina ple-
  ća. Oba ma mu je sil no po mo gao
  i taj izbor posve pojednostavio:
  veliki vođa zapravo već na re dnih
  dana ima priliku da se odre di –
  za ili protiv narko-kartela. Od
  njegove odluke ne ovisi samo
  rej ting SDP-a na lo kal nim ili ne –
  kim budućim izbori ma. Od te
  odlu ke ovi si ho će li BiH os ta ti
  crna ru pa re zervira na za Radonč
  ićevu budućnost ili će ov –
  dašnja djeca dobiti priliku za
  vlastitu budućnost. Bez stra ha da
  će i sama završiti na kojekakvim
  crnim listama.

  ŠTA JE KELJMENDI
  RADONČIĆU
  Keljmendi je prvi evropski narko-bos
  na crnoj listi SAD-a, a izvori iz
  Interpola tvrde da su i Darko [arić
  i ostali kriminalci iz regiona za
  njega tek igrači malog kalibra

  “Vi di te, go di na ma je po li ci ja
  pratila stvarno pogrešne ljude.
  Mo žda je taj nesretni Ke ljmendi
  si tni kri mi na lac, ali ne ko se pa –
  metno sjetio da prije dvije godine
  prisluškivače okrene i ka drugo
  me i ta ko je uhva ćen Tur ko –
  vić.” Ovako je Fa hrudin Radon-
  čić – utemeljitelj Avaza, osnivač
  SBB-a, a zahvaljuju ći Zlat ku Lagumdž
  iji, lideru SDP-a, budući
  ministar sigurnosti BiH – govorio
  u sep tem bru pro šle go di ne za
  ma ga zin Start.

  Vođe narko-kartela
  “Taj nesretni Ke ljmendi” i “sitni
  krimina lac”, od pet ka, prvog
  ju na, na la zi se na ame ri čkoj
  crnoj lis ti, ko ju je po tpi sao pred –
  sjednik Ba rack Obama. Na ovoj
  lis ti naj ve ćih nar ko-bo so va u
  svi je tu do sa da je bi lo 97 oso ba,
  a, uz Ke ljmendija, dodati su još
  Ho ze Antonio So to, zvani El Ti –
  gre, vođa narko-kartela Si na loa
  u Me ksi ku (umi je šan je u kri ju –
  mčare nje stotina kilograma droge
  i po ve zan s broj nim ubis tvi ma
  u Ka liforniji i Me ksiku) i Afga nista
  nac Sa id Ve zir [ar, ko ji je u fe –
  bruaru ove godine rangiran kao
  druga najvažnija ličnost u afga –
  nistanskoj industriji droge. Ni je
  ma la stvar na ći se na ova kvoj lis –
  ti, uz ta ko opa sna svjet ska ime –
  na, po go to vo ako se zna da je Ke –
  ljmen di prvi evrop ski nar ko-bos
  na toj lis ti, a izvo ri iz In ter po la
  tvrde da su i Dar ko [a rić i os ta li
  kriminalci iz re giona za njega tek
  igra či ma log kalibra.
  To što je Ke ljmen di već pod
  sankcija ma SAD-a teško da će
  na štetiti ovom narko-bosu koga
  je In terpol još prije nekoliko godi
  na ozna čio kao vođu je dne od
  na jo pa sni jih (međuna ro dnih)
  orga nizira nih kriminalnih grupa
  koje se bave ilegalnom trgovinom
  narkoticima, ciga re tama, kriju –
  mčare njem, iznu dama, ubistvima,
  ugro ža va njem si gur nos ti,
  pranjem novca, utajom pore za,
  trgo vi nom lju di ma… Jer, on u
  re gi onu (pri je sve ga u BiH i Crnoj
  Go ri) ima po dršku ra znih slu žbi,
  medija, i, na žalost, političara.
  Na ime, na kon što je iz vje štaj o
  Ke ljmen di ju pre zen ti ran u Li –
  onu bila je dogovore na zajedni-
  čka akcija policija u re gionu, koji
  ma su se pri dru ži le i ne ke
  evropske i međunaro dne agenci
  je za bor bu pro tiv or ga ni zi ra –
  nog kri mi na la, no je dan od uče –
  sni ka je i iz vje štaj i sve ono što je
  dogovore no prenio Radončiću,
  prije nego što je ijedna policijska
  agen ci ja oba vi je šte na o to me.
  Usli je dio je niz do bro osmi šlje –
  nih afera, re alizira nih preko Avaza,
  na kon če ga je do go vor iz Li –
  ona skoro pa potpuno spri ječen
  ta ko da Ke ljmen di u BiH do sa –
  da nije procesuiran. Iz istraga koje

  su do sa da pro cu ri le u ja –
  vnost, vi še je no ja sno da Ke –
  ljmendija i Radončića vežu ozbiljne
  po slo vne i sva ke dru ge ve ze.
  OHR i ambasade
  Uz Radončićevu izjavu s po-
  četka teksta, podsjetimo na to da
  je Ke ljmendi, pojavljuju ći se nedavno
  kao svjedok Tu žiteljstva
  BiH na suđenju Zi ja du Turkoviću
  i ostalima, re kao kako često ide u
  Avaz. O njihovom prija teljstvu je
  bio dobro informiran i Raffi Grego
  ri an, dok je u BiH bio prvi za –
  mjenik visokog predstavnika, zbog
  če ga je i do spio na Ava zo vu lis tu
  omraženih stra na ca, no nije ja sno
  da o prijedlogu Radončića za novog
  ministra sigurnosti (još) šute
  i ameri čka ambasada i OHR. Ako
  se Ra don čić, kao vla snik dne vne
  novine, mogao miješati u istrage
  In terpola protiv Ke ljmendija, pita
  nje je šta je sve u sta nju ura di ti
  kao ministar sigurnosti BiH? Po –
  sljedice neće osjetiti samo BiH.

  Dž. KARUP – DRUŠKO
  t
  Mile Lasi}, profesor evropskih integracija na Sveučilištu u Mostaru
  Glavna SDP-ova krivnja je stalna proizvodnja kriza, prekjučer
  u odnosima sa SNSD-om, jučer s HDZ-ovima, a danas sa SDA

  Radonči} je lisica u kokošinjcu

  • Ka kvo je Va še mi šljen je o Fa –
  hru di nu Ra don či }u kao no vom
  ko ali ci onom par tne ru SDP-a
  Zlat ka La gu mdži je?

  – Mo gu za mi sli ti dan ka da }e se o
  Fa hru di nu Ra don či }u, mo }nom
  bo šnja čkom taj ku nu, go vo ri ti na
  po sve dru gi na čin od odnje go va ne
  sli ke o se bi u vlas ti tim me di ji ma.
  “Ava zov šti na” je fe no men ko ji za slu –
  žu je po se bne stu di je, kao i nje zin
  proi zvod ko ji se zo ve “Fa hru din
  Ra don či}”, ma da ne ki mi sle da je on
  nje zin otac, no o to mu po to mu.
  Ima, za pra vo, ne ke pa kle ne lo gi ke
  i ko zmi čke pra ve dnos ti što }e gla –
  vni bo šnja čki etno-ka pi ta lis ta i me –
  dij ski mo gul zao kru ži ti svo ju vrto –
  gla vu ka ri je ru u drža vnoj stru ktu ri.
  Ta ko je ne ka ko sli čno po ku šao i Sil –
  vio Ber lus co ni pri kri ti tra go ve svo –
  je ga ne čo vje štva iz ra ni jih ži vo ta. Po –
  se bna je draž ovo ga de ala u to mu
  što mu ta kvo što na pla dnju nu di
  nje gov lju ti ne pri ja telj ili pri ja telj po
  po tre bi, la žni so ci jal de mo kra ta La –
  gu mdži ja. Tek s ti me je ka ri ka tu ral –
  nost ovog dvoj nog pa kta do ve de na
  do sa vršen stva. Ka da je La gu mdži –
  ja do vo dio ne pi sme nog Jer ku Li ja –
  no vi }a za mi nis tra po ljo pri vre de, u
  ko joj se di je le po ti ca ji i po ba bi i po
  stri če vi ma, Se nad Av di} je na pi sao
  u Slo bo dnoj Bo sni da je to is to kao
  pos ta vi ti li si cu za stra ža ra u ko ko –
  ši njac. Ta ko me ni ne ka ko iz gle da
  ova na ja va da čo vje ka umi je ša nog
  u mu tne po slo ve ra tnih pri va ti za ci –
  ja i va ra ka nja s bo šnja čkim po li ti –
  čkim prva ci ma pos ta vi na po zi ci ju
  ko ja bi tre ba la skrbi ti o si gur nos ti i
  pra vno drža vnos ti. S ti me se sla žu
  koc ki ce u or ve lov skoj BiH, a BiH se
  ra zot kri va kao us pje šna de mo kra –
  tu ra, ko joj su ra vne tek Bje lo ru si ja
  i Sje ver na Ko re ja. Ma ša la. Pi tam se
  sa mo za što sa da SDA i Ba kir Ize tbe –
  go vi} ne ka žu na ro du is ti nu o prvim
  Ra don či }e vim mi li ju ni ma.

 19. Nakon dvadeset mjeseci od posljednjih općih izbora u BiH, „crveno-zelena“ koalicija, savez pobjednika među najbrojnijim bosanskohercegovačkim narodom, više ne postoji. Stranka demokratske akcije kao, nazovimo je, drugoplasirana u neuspjelom braku iz uglavnom prizemnih interesa, je ostala dosljedna i, kako je nekoliko puta najavljeno iz njene centrale, nije podržala nacrt budžeta BiH za 2012. godinu, jer predviđeni iznos dovodi u pitanje funkcioniranje državnih institucija i proračunskih korisnika, te slabi poziciju države u odnosu na entitete. Socijaldemokratska partija BiH je odgovorila žestoko: predsjednik socijalista i aktuelni ministar vanjskih poslova, Zlatko Lagumdžija, je zatražio od premijera Vjekoslava Bevande da raspusti ministre iz SDA, u onim kantonima u kojima su dvije pomenute stranke dijelile vlast, predstavnici Stranke demokratske akcije su ekspresno degažirani u opoziciji, a nađena im je i zamjena, pa su nekakve principe saradnje potpisali SDP i Savez za bolju budućnost, stranka u vlasništvu medijskog magnata Fahrudina Radončića, budućeg ministra sigurnosti u Vijeću ministara.

  U Bosni i Hercegovini, kao u sjajnoj američkoj seriji Žica, obični gangsteri se od političara razlikuju po načinu odijevanja. Jednom od onih što ne preferiraju skupa odijela i umjesto sile argumenata koriste argument sile, mjesecima se već sudi pred Sudom BiH za niz krivičnih dijela: od pljačke preko trgovine drogom na veliko do ubojstava. Zijad Zika Turković nakon rata u BiH nije spadao, zapravo nije ga se takvim doživljavalo, u „elitu“ podzemlja. Njegovo ime po prvi put se u javnosti pominje tokom istrage o ubistvu Taiba Torlakovića, raznešenog bombom postavljenom pod luksuzni terenac kojim se vraćao sa nekog od mafijaških derneka. Nekoliko godina kasnije, nakon niza brutalnih likvidacija u krim miljeu, Turković se pokazao puno ozbiljnijim nego se činilo u početku. Danas je optužen za, pored ostaloga, organiziranje pljačke cargo centra na sarajevskom aerodromu, koju su izveli njegovi saradnici maskirani u pripadnike elitne policije SIPA; niz ubistava, među kojima i ono trudne kolumbijske državljanke, seriju priprema atentata i ozbiljan uvoz narkotika.

  Na jednom od ročišta na kojima se, inače, svjedoci protiv Turkovića i njegovih saradnika poput profesionalnog ubice iz Srbije Milenka Lakića Lakija, smjenjuju kao na traci, svjedočio je i Naser Keljmendi, misteriozni sarajevski hotelijer albanskog porijekla i najmanje dvojnog, crnogorskog i bh. državljanstva, sumnjičen za sve i svašta ali još uvijek neprocesuiran. E taj Naser Keljmendi je raskošnu sinovljevu svadbu organizirao u Hotelu Radon Plaza u vlasništvu Fahrudina Radončića. On, Radončić, se pak vozi u blindiranom automobilu kojeg mu je poklonio – Naser Keljmendi. SIPA, ona policijska agencija u čijim uniformama su Turkovićevi vojnici odnijeli dva i pol miliona maraka u spektakularnoj pljački, istraživala je poslovne veze dvojca Keljmendi – Radončić i otkrila, pored ostaloga, da su u više navrata mijenjali nekretnine.

  “Eksplozija se desila u stanu zgrade preko puta moje. Poznato mi je da je Turković tu pravio nadogradnju i ta eksplozija je bila namijenjena meni“, izjavio je na Sudu BiH Naser Keljmendi koji, a prema izvještaju State Departmenta, predstavlja opasnost za SAD i sva imovina u Americi mu je blokirana! „Za to je kriv Fahrudin Radončić. Žao mi je što sam prihvatio od Radončića da vam radim o glavi. Radončić je naručio i platio vašu likvidaciju zajedno sa vašim prijateljem Kalenderom i još nekima”, uzvratio mu je Turković!

  Fahrudin Radončić je, da sada ponovimo još jednom, ali naglas, novi partner Zlatka Lagumdžije i budući ministar sigurnosti BiH. Sve da mu je ostatak biografije kao kod Dalaj Lame, Radončić nigdje na ovom svijetu ne bi, bez ozbiljnog suočavanja sa optužbama i njihovog pobijanja, mogao dobiti priliku da upravlja ministarstvom pod kojim je, recimo, Državna agencija za istrage i zaštitu SIPA – ista ona SIPA koja je istraživala veze novog ministra sa različitim gangovima.

  No, sve što vrijedi u civilizaciji, u BiH ne važi, pa će, eto, i Lagumdžija poziciju prvog policajca dati onome koga je sam prije dvije godine nazivao mafijašem. I još će profitirati: kako SBB ima znatno manje zastupničkih mjesta od SDA, tako će u novoj koaliciji i SDP dobiti više ministara nego prije. Pitanje je samo na koji način: ostavkom vlada, one federalne i državne, koje će, zatim, sa istim mandatarima, ali novim ministrima biti nanovo sastavljane ili kroz suviše kompliciranu rekonstrukciju preko različitih parlamenata i drugih institucija vlasti. Šta god bilo, Lagumdžiji, pored već dobijene Dodikove, sada treba i podrška dva HDZ-a, što će, naravno, platiti uvođenjem tih stranaka u federalnu vlast, ali i nizom drugih ustupaka, među kojima je i formiranje treće (hrvatske) izborne jedinice na teritoriju na kojem Hrvati imaju značajnu većinu.

  Fahrudin Radončić, nekadašnji novinar zagrebačkog tjednika Danas i izvršni sekretar Gradskog komiteta Saveza komunista Titograda, u Sarajevu se pojavio početkom devedesetih godina prošlog stoljeća, prodajući Sandžačke ćehaje, zbirku narodnih priča iz bošnjačke regije u pograničnom području Crne Gore i Srbije. Dvije decenije kasnije, malo mu, jako malo, nedostaje da zbilja postane ono za šta se odavno izdaje, opisujući samog sebe kao „Boga u Sarajevu“. Njegov ulazak u vlast kao i rekonstrukcija svih osim Vlade Republike Srpske – koja svakako ne radi ništa drugo nego ispunjava naloge direktora RS-a Milorada Dodika – konačno će potvrditi kako je bolno istinita otrcana tvrdnja da svaka država ima mafiju, a samo u BiH mafija ima državu. Ili, riječima Radončićevog prethodnika u Ministarstvu sigurnosti, Sadika Ahmetovića: „Ovo što se danas dešava je po definiciji posljednji stadij organiziranog kriminala kada mafija preuzima državu. Predsjednik SAD-a Barack Obama je potpisao ‘crnu listu’ na kojoj je Naser Keljmendi, a ta struktura ima svoju strukturu u BiH“. I to, čime se krug zatvara, zahvaljujući Zlatku Lagumdžiji, na čije ubistvo su prije desetak godina skoro otvoreno pozivale novine u vlasništvu – Fahrudina Radončića.

  http://lupiga.com/vijesti/index.php?id=6994

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google photo

You are commenting using your Google account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.