Slavoj Žižek: Godina opasnog sanjarenja

Na persijskom jeziku postoji jedan divan izraz: war nam nihadan, što znači ubiti nekoga, zakopati mu leš, a onda preko njega zasaditi cveće da se grob sakrije. Godine 2011, bili smo svedoci i učesnici niza dramatičnih događaja, od Arapskog proleća do OWS, od demonstracija u engleskim predgrađima do Brejvikovog ideološkog ludila u Oslu. Tako je 2011. postala godina opasnog sanjanja, u dva pravca. Bilo je emancipatorskih snova koji su mobilisali demonstrante širom sveta, kao i opskurnih, destruktivnih snova koji su pokrenuli rasističke populiste širom Evrope, od Holandije do Mađarske.

Osnovni zadatak hegemonske ideologije bio je da neutrališe pravi karakter ovih događaja. Zar nije dominantna reakcija naših medija bila upravo „war nam nihadan“? Mediji su ubijali radikalni emancipatorski potencijal tih dešavanja, ili su zamagljivali njihovu pretnju demokratiji i sadili cveće nad zakopanim lešom. Zato je toliko važno postaviti stvari na svoje mesto – locirati ove događaje unutar totaliteta aktuelnih događaja.

Kakvog totaliteta? Pema Hegelu, ponavljanje igra vrlo konkretnu ulogu u istoriji. Kada se nešto desi samo jednom, može se zanemariti kao puka sliučajnost, kao nešto što se moglo izbeći boljim rešavanjem situacije. Ali kad se isti događaj ponovi, to je znak da imamo posla sa dubljom istorijskom nužnošću. Kada je Napoleon 1813. prvi put izgubio bitku, činilo se da je u pitanju samo nesrećan slučaj, kada je izgubio drugi put kod Vaterloa, bilo je jasno da je njegovo vreme prošlo. Zar ovo isto ne važi i za današnju finansijsku krizu? Kada je prvi put pogodila tržišta u septembru 2008, ličila je na nezgodu koja se može ispraviti boljom regulacijom. Sada je sasvim izvesno da imamo posla sa strukturnom blokadom. Kako da se izvučemo iz takve konfuzne situacije?

Tridesetih godina prošlog veka, Hitler je ponudio antisemitizam kao narativno objašnjenje nedaća koje pogađaju obične Nemce. Nezaposlenost, kvarenje morala, društveni nemiri – iza svega toga stajali su Jevreji. Dakle, fabrikovanjem jevrejske zavere običnim ljudima je sve objašnjeno, tako što im je ponuđeno jednostavno kognitivno mapiranje. Zar današnja mržnja spram multikulturalizma i emigranata ne funkcioniše na sličan način? Dešavaju se čudne stvari. Odjednom imamo finansijske potrese koje osećamo u svakodnevnom životu, ali oni se doživljavaju kao potpuno neprozirni, a odbacivanje multikulturalizma uvodi lažnu jasnoću u ovu situaciju. Strani uljezi remete naš način života. Tako postoji međusobna povezanost između sve snažnije antiemigrantske klime u zapadnim zemljama i tekuće finansijske krize. Čvrsto držanje za etnički identitet služi kao zaštitni branik od traumatične činjenice da ste upali u vrtlog neprozirnih finansijskih apstrakcija.

Istinsko strano telo, koje se ne može asimilovati, nisu stranci, nego upravo samohodna mašinerija kapitala. Zato se treba zamisliti nad nekim stvarima iz Brejvikovog ideološkog opravdanja, kao i iz međunarodnih reakcija na njegov čin. Brejvik je antisemita, ali ujedno i pristalica Izraela, budući da za njega izraelska država predstavlja prvu liniju odbrane od muslimanske ekspanzije. On bi čak želeo da se ponovo podigne Jerusalimski hram. Brejvikov stav je da su Jevreji okej, sve dok ih nema previše. Kao što je napisao u svom manifestu: „Ne postoji jevrejski problem u zapadnoj Evropi, sa izuzetkom Britanije, pošto ih je ovde samo milion. S druge strane, Sjedinjene Američke Države, sa preko šest miliona Jevreja, 600% više nego u Evropi, imaju ozbiljan jevrejski problem.“

Šta treba da zaključimo iz ovoga? Ključ je u reakciji evropske desnice na Brejvikov napad. Mantra ovih reagovanja glasi – naravno da osuđujemo njegov zločinački napad, ali ne treba zaboraviti da je on postavio neka legitimna pitanja o pravim problemima. Mejnstrim politika nije sposobna da se suoči sa korozijom Evrope kroz islamizaciju i multikulturalizam, ili, citiram iz Jerusalem Posta, „trebalo bi iskoristiti tragediju u Oslu kao priliku da ozbiljno razmotrimo politiku integracije imigranata u Norveškoj i drugde“. U ovojh proceni, naravno, ključna je implicitna aluzija na Izrael. Multikulturni Izrael nema nikakve šanse da opstane, aparthejd je jedina realna opcija.

Cena ovog pervertiranog desničarsko-cionističkog pakta jeste to što cionistički predstavnici Izraela, kako bi opravdali svoje polaganje prava na Palestinu, moraju retroaktivno da prihvate argumentaciju koja je ranije u Evropskoj istoriji korišćena protiv samih Jevreja. Prećutni sporazum je sledeći: mi, radikalni cionisti, spremni smo da prihvatimo vašu zapadnoevropsku netolerantnost prema drugim kulturama na vašem području, ako vi prihvatite naše pravo da ne tolerišemo Palestince na našem području. Tragična ironija ovog prećutnog sporazuma je što su, u novijoj evropskoj istoriji, sami Jevreji bili, da ih tako nazovemo, multikulturalisti. Njihov problem bio je kako preživeti sa netaknutom kulturom na prostorima gde dominira neka druga kultura.

Uzgred, treba spomenuti da se devetsto tridesetih Ernst Džons, glavni vinovnik konformističke gentrifikacije psihoanalize, u direktnom odgovoru na nacistički antisemitizam, bavio uvrnutim proučavanjem procenata strane populacije koju može da toleriše jedno nacionalno telo, a da ne ugrozi sopstveni identitet. Prilično je šokantno kako je on, kome je Frojd toliko verovao, prihvatio nacističku problematiku. Govorio je: možda su nacisti malo radikalniji, možda bismo mogli da tolerišemo 5 odsto, ne više od toga, i tako dalje.

Na kraju ovog puta stoji ekstremna mogućnost koju nikako ne treba zanemariti. Mogućnost istorijskog pakta između cionista i muslimanskih fundamentalista. Ali, šta ako zaista ulazimo u novo razodoblje, gde će se to novo rezonovanje, zasnovano na etničkom identitetu, svuda nametnuti? Skorašnji izlivi homofobije u istočnoevropskim postkomunističkim državama trebalo bi da nas opomenu na razmišljanje. Početkom 2011. održana je gej parada u Istanbulu, gde je hiljade ljudi mirno šetalo. Pokušajte nešto slično da izvedete u zemljama bivše Jugoslavije. Gej parade je redovno prekidala nasilna rulja raspoložena za linčovanje.

Za mene je presudno da u ovom nizu lociram antisemitizam, kao jedan od elemenata pored rasizma, seksizma, homofobije, i tako dalje. Pokušavajući da utemelji svoju cionističku politiku, Izraelska država ovde pravi jednu katastrofalnu grešku. Odlučila je da umanji značaj takozvanog starog, tradicionalno evropskog antisemitizma, koncentrišući se umesto toga na novi, navodno aktuelni antisemitizam, koji je, kažu, prerušen u kritiku cionističke politike izraelske države. U skladu s tim, Bernar Anri Levi je nedavno izjavio da će „antisemitizam 21. veka biti progresivan, ili ga neće biti“. Izvedena do kraja, ova teza nas primorava da izvrnemo staru marksističku interpretaciju antisemitizma kao mistifikovanog antikapitalizma – umesto da krivimo kapitalistički sistem, mi se koncentrišemo na štetni uticaj Jevreja. Za Anri Levija i njegove pristalice, upravo današnji antikapitalizam predstavlja prerušenu formu anisemitizma. On je to doslovno izjavio u jednom intervjuu: „Iza svakog radikalnog antikapitalizma danas možete naći antisemitizam.“

Ova prećutna, ali ništa manje efikasna zabrana napadanja „starog“ antisemitizma odigrava se upravo u trenutku povratka starog antisemitizma u čitavoj Evropi, od postkomunističkih zemalja do Skandinavije. Primećuje se sličan savez u SAD. Kako mogu američki hrišćanski fundamentalisti, koji su antisemiti po prirodi, sada zdušno da podržavaju cionističku politiku izraelske države? Izrael ovde igra opasnu igru. Fox News, glavno glasilo američke radikalne desnice, promoter izraelske ekspanzije, nedavno je morao da skine s programa Glena Beka, čiji su komentari, kao što znate, postali otvoreno antisemitski. Mislim da je to vrlo mračna tendencija. Naime, standardni cionistički argument protiv kritičara izraelske politike jeste da Izrael treba promatrati i kritikovati ga kao i svaku državu, ali, kažu oni, kritičari Izraela često zloupotrebljavaju kritiku izraelske politike u antisemitske svrhe.

Kada hrišćanski fundamentalisti odbijaju da prihvate levičarsku kritiku izraelske politike, zar njihova prećutna argumentacija nije najbolje predstavljena jednom divnom karikaturom, objavljenom u julu 2008. u austrijskom dnevniku Die Presse? Na karikaturi vidimo dva punačka Austrijanca nacističkog izgleda, od kojih jedan u rukama drži novine i govori svom prijatelju: „Pogledaj kako se ovde potpuno opravdani antisemitizam zloupotrebljava kao jevtina kritika Izraela.“ Ovo su današnji saveznici Izraela. Jevrejski kritičari Izraela redovno se nazivaju autošovinistima. Međutim, pravi jevrejski autošovinisti, to jest oni koji potajno mrze istinsku slavu jevrejskog naroda, upravo su cionisti koji sklapaju prećutni pakt sa zapadnim antisemitima.

***

O čemu je reč u današnjoj ekonomskoj krizi? Prva stvar koju treba razumeti da ovde nije reč o nemarnoj potrošnji, pohlepi, neefikasnoj regulaciji banaka itd. Na primer, kao što znate, danas je u Evropi moderno napadati Grčku – lenji Grci, troše evropski novac, itd. Ali mislim da su činjenice mnogo tragičnije. Grčka nije izuzetak. Ona je jednostavno jedan od glavnih poligona za nametanje novog društveno-ekonomskog modela, koji pledira na univerzalnost Depolitizovanog tehnokratskog modela, gde je bankarima i drugim ekspertima dozvoljeno da uguše demokratiju.

Zašto se ovo sada dešava? Mislim da se jedan ekonomski ciklus bliži kraju. Ciklus koji je počeo početkom sedamdesetih, u vreme kada je – prema grčkom ekonomisti Varufakisu – rođen takozvani ekonomski Minotaur. Čudovišna mašina, koja je upravljala svetskom ekonomijom od prve polovine osamdesetih do 2008. Dakle, Janis Varufakis tvrdi da kraj šezdesetih i početak sedamdesetih nije bilo samo vreme naftne krize i stagnacije. Niksonova odluka da napusti zlatni standard za američki dolar bila je znak mnogo radikalnije promene osnovnog kretanja kapitalističkog sistema. Do kraja šezdesetih, američka privreda više nije mogla da nastavi recikliranje svojih viškova u Evropi i Aziji. Njeni viškovi pretvorili su se u deficite. Godine 1971, američka vlada je reagovala na ovo opadanje jednim smelim strateškim potezom. Umesto da se bori sa deficitom, rešila je da uradi nešto sasvim suprotno – da podstakne deficit. A ko će to da plati? Ostatak sveta. Kako? Putem permanentnog transfera kapitala, koji je krenuo da dotiče preko dva velika okeana kako bi finansirao američki deficit.

Iako je vizija današnjeg globalnog poretka Emanuela Toda, opisana u njegovoj knjizi „Posle imperije“, prilično jednostrana, mislim da u njoj postoji zrno istine. Amerika je imperija na zalasku. Njen rastući negativni trgovinski bilans pokazuje da je Amerika neproduktivni grabljivac. Ona mora da usisa milijardu dolara dnevno iz drugih zemalja, da bi platila svoju potrošnju, i kao takva predstavlja univerzalnog kejnzijanskog potrošača koji pokreće svetsku ekonomiju. Ovaj priliv kapitala, sličan novcu koji se plaćao Rimu u antici ili žrtvama koje su stari Grci podnosili Minotauru, temelji se na složenom ekonomskom mehanizmu. Sjedinjenim Državama se veruje kao bezbednom i stabilnom centru, tako da svi ostali, od naftom bogatih arapskih zemalja do zapadne Evrope, Japana, a sada i Kine, ulažu svoj višak profita u SAD. Budući da je ovo poverenje u prvom redu ideološko i vojno, a ne ekonomsko, problem za SAD je kako da opravdaju svoju imperijalnu ulogu. Potrebno im je permanentno ratno stanje, pa su morali da izmisle rat protiv terorizma, nudeći se kao univerzalni zaštitnik svi ostalih normalnih (ne otpadničkih) država.

Ovo se razdoblje, tvrdim, sada završava – ova čudna nestabilnost gde je ceo svet, na neki način, finansirao SAD. I tvrdim da je pokret Occupy Wallstreet bio reakcija na to. Ja ne preuveličavam njegov značaj, a naročito im ne pripisujem znanje koje očigledno nemaju. Za mene je ključna poruka pokreta Occupy dvostruka. Prvo, ovo više nije samo izolovani protest oko jednog pitanja, kao recimo protest protiv rasizma, nekog konkretnog rata itd. To je pokret koji ukazuje na nekakvu konstrukcijsku grešku u globalnom kapitalističkom sistemu kao takvom. I drugo, još jedna implikacija pokreta Occupy Wallstreet jeste da postojeći demokratski institucionalni poredak nije dovoljno snažan da se izbori sa ovim problemom. Nemaju pozitivna rešenja kako da to izvedu, nemam ih ni ja, ali mislim da je ovo zapažanje tačno.

***

Potpuno sam svestan da se odgovor demonstranata praktično svodi na odgovor Melvilovog Bartlbija – ne, radije ne bih. Nema pozitivnog programa. Možda bi tako trebalo početi, iako je pred nama dug put. Ubrzo ćemo morati da zatražimo makar elemente pozitivnog programa. Zašto?

Reagujući na proteste u Parizu 1968, Žak Lakan je rekao: „To čemu vi težite kao revolucionari jeste novi gospodar. I dobićete ga.“ Dobro, mislim da bi ovu dijagnozu i prognozu trebalo zanemariti, previše je jevtina. Ali ima u njoj mrvica istine. Tvrdim da ovo jeste problem sa današnjim protestima, barem u Evropi. Indignadosi u Španiji, do neke mere čak i u Grčkoj. Kad god razgovaram s demonstrantima, insistiram na jednom glupom, naivnom pitanju: „Šta vi hoćete?“ Recimo, bolju regulaciju, više etičke standarde, bolji kapitalizam, povratak u socijaldemokratiju, ili neku neomarksističku revoluciju? Redovno se ponašaju kao da sam postavio neko zabranjeno pitanje – kako možeš to da radiš, nije vreme za takva pitanja itd.

Mislim da jeste vreme. Veliki deo ovih protesta koji postavljaju zahteve – tražimo pravedan život, tražimo život gde novac služi ljudima a ne ljudi novcu itd. – suštinski je prizivanje novog gospodara. To je tipično histeričan gest, i taj novi gospodar se već nazire u Grčkoj i Italiji. Kao da ironično odgovaraju na nedostatak ekspertskih programa kod demonstranata, sada je tendencija da se političari u vladi zamenjuju neutralnim depolitizovanim tehnokratama. Ja tvrdim da ovo više nije šala. Demokratija je postepeno već napola ukinuta. Setimo se onog trenutka koji je mene prestravio, kada je Grčka bila u dubokoj krizi, poslednji premijer iz PASOKA, Papandreu, predložio je referendum. I čitava Evropa je bila u šoku – kako se usuđuje, nema ovde mesta za referendum. To je bukvalno bio pritisak porukama – ne, ovo je problem za eksperte, nemojte se ovde igrati demokratije.

Uzgred, potpuno se ista stvar desila u SAD 2008. Sećate se? Prvo je Bušova vlada predložila kongresu pomoć od 750 milijardi dolara, to je tada bila velika suma, danas nije ništa, i setićete se da je kongres glasao dvotrećinskom većinom protiv. Zatim je čitava politička elita – Buš, Mekejn, Obama – otišla tamo i panično ih ubedila. Njihova osnovna poruka glasila je: slušajte, treba nam ovaj novac smesta, nemamo sad vremena za demokratska zavitlavanja. I nedelju dana kasnije, opet se glasalo – dve trećine glasalo je za uredbu. Dakle, to je za mene de facto ukidanje demokratije. Ponavljam, nema lakih rešenja. Za mene je pouka Occupy pokreta da moramo početi da razmišljamo.

***

Šta levica može da nauči od Ajn Rand? Pravi konflikt u univerzumu njenih romana nije između takozvanih velikih inovatora i gomile parazita koji žive od njihove produktivne genijalnosti. To je nešto sasvim drugo, ako pogledate ono remek delo, koje ja i pored najbolje volje nisam uspeo da pročitam do kraja, „Ravnodušni Atlas“. Pravi konflikt je onaj između Džona Galta i Dagni, junakinje. Između samih inovatora, kreativnih genija. On je u seksualnoj tenziji između inovatora Džona Galta, i njegove histerične parnerke, potencijalne inovatorke koja ostaje zarobljena u smrtonosnoj, autodestruktivnoj dijalektici.

Kada u „Ravnodušnom Atlasu“ jedan od inovatora, mislim da je Džoin Galt, kaže junakinji Dagni, koja želi da istraje u svom poduhvatu i održi u životu transkontinentalnu prugu, da njen pravi neprijatelj nije gomila parazita – već ona sama. Mislim da ovo treba shvatiti doslovno – Dagni to polako shvata. Kada inovatori počnu da nestaju iz javnog produktivnog života, ona sumnja na neku mračnu zaveru, koja ih primorava da se povuku i tako postepeno zaustave čitav društveni život. Zašto? Paraziti nemaju svoju konzistentnost. Rešenje nije da se oni razbiju, već da se pokida lanac koji prisiljava inovatore da rade za njih.

Ideja je da u korumpiranom sistemu socijalne države koji opisuje Ajn Rand, problem nije u toj Ruzveltovoj ili Obaminoj birokratiji. Problem su kreativni ljudi koji još uvek brinu kako da održe sistem u životu, koji se bore sa sistemom unutar sistema – oni su pravi neprijatelji. A zaključak je da moraju da prestanu da brinu tuđe brige. Treba da se povuku, da dopuste sistemu da dotakne najnižu tačku, i jedino će tako moći da sprovedu radikalne promene.

Ovde potpuno zloupotrebljavam Ajn Rand u radikalno levičarske svrhe, ali ako još uvek želimo da budemo nekakvi radikalni levičari, možda bi upravo ovo na nekom nivou trebalo da shvatimo. Ne budite kao Dagni, kao kreativni ljudi koji očajnički pokušavaju da spasu sistem. Iako se protiv njega bore, oni mu praktično produžavaju život. Kao u Evropi danas – šta će se desiti sa evrom, šta će se desiti sa finansijskom krizom itd. Naravno, nemojte me pogrešno razumeti, ne kažem da ne treba ništa da učinimo ako milioni ljudi umiru od gladi. Ali danas ne brinemo o tome. Danas brinemo o problemima poput finansijskog kolapsa. Sve češće padam u iskušenje da kažem: možda bi trebalo da dopustimo da se to odigra. Nemojte brinuti tuđe brige. Ne budite protivnici koji svojim očajničkim trudom omogućavaju funkcionisanje sistema. Povucite se, dozvolite da sistem sam sebe uništi.

Mislim da je za svaku istinsku društvenu promenu neophodan ovakav trenutak. Samo nakon prolaska kroz ovaj trenutak, kada vidite kako vaša aktivnost u suprotstavljanju sistemu, umesto da mu naškodi, omogućava njegov opstanak – samo tada možete da zamislite pravu promenu. Nema prave promene bez ovog prolaska kroz tačku apsolutnog, kada vidite kako standardne metode opiranja omogućavaju funkcionisanje sistema. Šta bi danas bile uobičajene metode otpora? Moralizatorska kritika – nacionalizujte banke, kaznite finansijske špekulante itd. Ozbiljno sam nameravao da napišem nešto u odbranu Bernarda Mejdofa. Ne, on jeste đubre, ali nemojte njega kriviti. Krivite sistem koji mu je omogućio da uradi to što je uradio. On nije problem. Prvo što danas treba uraditi je zabrana moralizatorske kritike – pohlepa, finansijske spekulacije itd. To nije problem. Problem je zašto je sistem stvorio prostor za takve finansijske spekulacije. Mislim da se radi o dubokoj strukturnoj nužnosti. To nema nikakve veze sa pohlepom, bankarima itd. Ako niste spremni da prođete kroz tu nultu tačku, vodite lažan život.

Delovi predavanja Slavoja Žižeka održanog 25. aprila 2012. u Njujorku.

Izabrao i preveo Ivica Pavlović

izvor: pescanik.net

Comments

 1. Nisam Žižekov najveći fan, ali bih gornji tekst skoro 100% potpisao, barem u ovom trenutku. On se može odlično preslikati i na Crnu Goru i njene proteste, sistem i ostalo.
  Ali najbolji je ovaj dio o opasnoj igri Izraela i koketiranja sa očiglednim fašistima radi borbe protiv Islama, po logici “neprijatelj moga neprijatelja je moj prijatelj”. Samo što je to neprijatelj svima, a kratkovida i makijavelistička politika Izraela to ne želi da vidi, i samo će time naškoditi samim Jevrejima.

  Odličan tekst!

  • LAISSEZ - FAIRE says:

   …………….Nisam Žižekov najveći fan, ali bih gornji tekst skoro 100% potpisao, …..

   Nemoras biti najveci fan, mozes biti njegov i najmanji ,i tako se svrstati u red, radikalnih marksisto-lenjinista.

   Ali Nedovicu to je tvoje opredelenje bez prinude a takvih u crnoj gori ima dosta koji ce kao i ti potpisati zizekove tekstove 100% jer se prepoznaju i poistovecivaju sa njime ali fala BOGU ima jedna mala manjina na suprotnoj strani koja je protiv vase ideologije koja nepotpisuje nista sto takvi folozofi pisu.

   ………Jer, lenjinizam znači, kako on kaže, ‘uprljati ruke’ – ne samo krvlju žrtava – nego i biti spreman da se, kao revolucionarni idealista, spustiš ispod nivoa ideala, da podržiš konkretnu političku akciju ili konkretnog političara, rizikujući time da kompromituješ svoja visoka revolucionarna (lenjinistička) ubeđenja……….

   Zizek je rekao i mnogo gore stvari od ovoga .
   Recimo, da najvise prezire one levicare koji su za emancipaciju i olsobodjenje radnicke klase, ali kad treba uraditi sta treba, ( pazite sto zizek kaze) ! tj uvesti konclogore i tajnu policiju kao nuzni deo sistema prevazilazenja kapitalizma,

   radikalni marksisti-lenjinisti

   DOLJE CRVENA BORZUAZIJA ,DOLJE FILOZOFI I PODRZAVAOCI MISLI ZIZEKA I OSTALIH MARKSISTO-LENJINISTSA , KOMUNISTICKE BANDE I LOPOVA !

   • LAISSEZ - FAIRE says:

    ZIVIJO SLOBODNI KAPITALIZAM !

   • LAISSEZ - FAIRE says:

    Da budem jasniji, da ljudi razumiju sto zelim reci koju poruku poslati,

    ..dolje crvena borzuazija – zivio slobodni kapitalizam…

   • LAISSEZ - FAIRE says:

    SA ovakvim parolama juce su trebali da postoje protesti ,da podrzavaju ideologiju koja stoji iza ovog slogana itd…

    dok se kod nas ne stvori pokret i protest koji ce podrzavati ove vrednosti ,A ne zizeka , NEMA NAPRIJED .
    Dok se ne nadje LIDER koji ce predvoditi ove i slicne parole koje su razlicite posve od ovih juce !

    MISLI O TOME !

 2. “Apokalipsa nije samo katastrofa, to je nulta tačka u kojoj se stvari pokazuju onakvima kakve jesu, ujedno to je prilika za redefinisanje i novi početak.”Žižek

 3. Problem sa poslednjim dijelom teksta je taj što zvuči odveć kao dorodošlica apokalipsi. Štaviše, kao poziv na kampovanje – “apokalipsa stiže, treba je ubrzati, a onda ćemo vidjeti šta ćemo…”

  Apokalipsa je dobrodošla SAMO ako ljudi imaju predstavu o društvu kakvo žele poslije kompletnog sloma postojećeg sistema. Jer, apokalipsa posle koje bi se postojeći sistem samo malo humanizovao (ili vratio korak-dva unazad, sa istim tendencijama) bila bi preskupo plaćanje nečega što se moglo ostvariti organizovanim političkim pritiskom. Da ne pričam o tome da sam ekstremno skeptičan prema dijelu Žižekove internacionalne publike koja u postapokaliptičnom svijetu ne bi preživjela ni dan bez ajpeda koje sklapaju kineski samoubice.

  Ako pričamo o agendi povećanja ličnih i političkih sloboda – tu su razni grassroots, Piratska partija i mnogi drugi sa parcijalnim ideološkim platformama, ali je stvar još daleko od globalnog pokreta. Naravno, i ostali imaju ideološke platforme – pitajte Živca :)

 4. Jes, Apocalypse NOW!!!

 5. Ili jos slikovitije : da – bog – da – se – sve – skrHalo!

 6. LAISSEZ - FAIRE says:

  Koje su osobine idealnog čovjeka?

  Čuveni pisac i filozof Ayn Rand je bila opsjednuta idejom idealnog čovjeka. U svojim romanima ona je opisala dva takva čovjeka, Howard Roark u romanu “The Fountainhead,” (Veličanstveni Izvor) i “John Galt” u romanu “Atlas Shrugged” (Slegnuti Atlas).

  Ovaj video je isječak iz filma “Veličanstveni Izvor” u kojem Howard Roark (kojeg glumi Gary Cooper) prezentira svoj odbrambeni govor, gdje se jasno može vidjeti piščeva vizija idealnog čovjeka. Iz izlaganja se može zaključiti da je po umu Ayn Rand idealni čovjek definitivno LIBERTARIJANAC .

 7. LAISSEZ - FAIRE says:

  Možda će neko reći da ‘izvlačim iz konteksta’, ali prevodim doslovno iz intervjua sa Žižekom:

  Ja sam lenjinista. Lenjin se nije plašio da uprlja ruke. Ako možeš da zgrabiš moć, zgrabi je. Uradi sve što je moguće. Zato ja podržavam Obamu.

  To je tipično za Žižeka. On je najbolji reprezent adolescentske potrebe levičarskih intelektualaca da šokiraju, da budu provokativni… Čovek je jednostavno odlučio da nikad ne odraste. I tu nema ništa sporno, takav je kakav je. Ono što brine jeste da je takav lik svojevrsni superstar na globalnoj intelektualnoj pozornici i svuda ima prođu. Što reče Hajek negde, od neprijatelja slobode treba nekad i učiti.

 8. LAISSEZ - FAIRE says:

  30/10/09 19:52
  Ivan Jankovic said…

  Ne izvlacis nista iz konteksta. Zizek je rekao i mnogo gore stvari od ovoga sto si citirao. Recimo, da najvise prezire one levicare koji su za emancipaciju i olsobodjenje radnicke klase, ali kad treba uraditi sta treba, tj uvesti konclogore i tajnu policiju kao nuzni deo sistema prevazilazenja kapitalizma, oni “zabusavaju” i filozofiraju.
  30/10/09 20:26
  Ivan Jankovic said…

  U tom smislu ovaj citat malo novog otkriva o Zizeku, i njegovoj ljubavi prema Lenjinu i Staljinu (da on je odusevljen i Staljinom, ne samo Lenjinom). Ali, cinjenica da Zizek podrzava Obamu “govori tomove” o Obami. Sta cudno ima sto marksista podrzava marksistu? I told you so, a long time ago…

  1/10/09 00:23
  Brut said…

  Ne, Žižek ne vidi Obamu kao Lenjina, nego kaža da on, kao lenjinista – što znači, kao neko ko politiku shvata makijavelistički i ko je spreman da ‘uprlja ruke’ – podržava Obamu, koga inače ideološki prezire kao ‘levog liberalnog nitkova’. Dakle, poenta je, rečeno marksističkim vokabučarom, da Obama ‘objektivno’ radi za stvar Revolucije, iako je ‘subjektivno’ svakako buržoaski malograđanin. Obama je, drugim rečima, ‘korisni idiot’.
  31/10/09 14:46
  Ivan Jankovic said…

  Brute,

  ja se ne bih bas slozio sa tim. Nejasno je zasto bi Obama bio korisni idiot, ako vec nije marksista? Cime to levi liberalni nitkov doprinosi stvari marksizma? Mislim da Zizek vidi strukturnu slicnost, d aon podrzava makijavelisticki i lenjinisticki element kod Obame. On ne misli da je Obama levi liberalni nitkov, nego jedan od njih, koji razume da je moc jedino sto se racuna. Obama je dobar lenjinista.

  • LAISSEZ - FAIRE says:

   haha,

   LEVI LIBERALNI NITKOV ,takvi su jadone moj opasniji od radikalnih levicara, nekako su podmukliji pritvoreniji sofisticiranuji ,a radikalca vidis iz aviona ,aha ima ih RAZNIJA.

   Sada vec mozemo ove nase momke svrstati dje su i po ovom LIJEVOM KOMPASU .

 9. LAISSEZ - FAIRE says:

  31/10/09 17:29
  Brut said…

  Ivane,

  Možemo se ti i ja složiti da je Obama radikalni levičar, da sa svojim idejama, kao i svojom politikom, umnogome iskoračuje iz matrice tradicionalne socijaldemokratske priče i da je bliži revolucionarnim marksistima, jer su promene za koje se zalaže sistemskog karaktera a ne meliorističke i parcijalne, itd. Ali, spor je u tome da li i Žižek tako gleda na Obamu. Moj odbovor je da on to u ovom intervjuu nigde ne kaže. On kaže otprilike – mi, radikalni marksisti-lenjinisti treba da, baš kao lenjinisti, podržimo Obamu u njegovoj reformi sistema zdravstvene zaštite, na primer, iako je on samo reformistički orijentisan levičar a nikako lenjinista i revolucionar. I još kaže, zbog toga ne treba da osećamo grižu naše revolucionarne savesti, da smo zaglibili u kompromiserstvo ili postali zagovornici reforskih meliorističkih mera korak-po-korak, jer Obama objektivno radi za nas, iako je on sam, ‘subjektivno’ isuviše mek, samo levi liberal. On je ‘korisni idiot’.

  Dakle, Žižek u ovom intervjuu legitimiše svoju podršku Obami pozivanjem na svoj lenjinizam a ne navodni Obamin lenjinizam. Kada bi u Obami i Lenjinu video nekakvu strukturnu sličnost, takva legitimizacija mu ne bi bila ni potrebna. A upravo tu leži ta mala suptilna razlika. Jer, lenjinizam znači, kako on kaže, ‘uprljati ruke’ – ne samo krvlju žrtava – nego i biti spreman da se, kao revolucionarni idealista, spustiš ispod nivoa ideala, da podržiš konkretnu političku akciju ili konkretnog političara, rizikujući time da kompromituješ svoja visoka revolucionarna (lenjinistička) ubeđenja.

  Žižek ovde komplikuje stvar, time što pomalo neuobičajeno reinterpretira stari spor između komunističkih revolucionara (Lenjin) i reformista (Kaucki), na takav način da na kraju, po njemu, istinski revolucionarnim činom (lenjinističkom gestom par excellence) treba smatrati podršku reformskoj politici – a ne čekati da sazri revolucionarna svest, itd. kao što znamo, čekanje da ‘sazri’ je bio upravo motto socijaldemokrata/reformista a ne boljševika/revolucionara – determinizam a ne revolucionarni aktivizam – što je socijaldemokratama i omogućilo da se uključe u real-politiku, i ‘menjaju sistem iznutra’. E sad, Žižek upravo taj socijaldemokratski istorijski determinizam tumači kao vrhunski revolucionarni aktivizam (‘We have to engage wherever we can.’), dok revolucionarnu politiku tumači kao ‘čekanje da kucne čas’. Kaucki u Žižekovom interpretativnom Wonderlandu postaje radikalniji od Trockog, Obama malne radikalniji i od Lenjina – a Žižekova podrška Obami, naravno, vrhunski revolucionarni gest. Ali, to je samo gruba i namerna Žižekova kriva interpretacija lenjinizma.

  Citat:

  ‘My position isn't that we should sit down and wait for some big revolution to come. We have to engage wherever we can. If Obama wins his battle over healthcare, if some kind of blow can be struck against the ideology of freedom of choice, it will have been a victory worth fighting for.’

  Inače, ovakvi dijalektički marifetluci su karakteristični za Žižeka, i upravo to mu omogućuje da pri tome ne zvuči kao klasični naivni levi idealista i moralista, ili kako marksisti to pežorativno krste – utopista, kao i da spretno manevriše između real-politike i radikalne retorike, dajući real-politici ukus radikalizma a utopističkim idejama privid realnosti koja poziva na akciju. Samo u tom – žižekovski nategnutom – smislu može da se kaže da postoji strukturna sličnost između Obame i Lenjina ili da je Obama lenjinista. Ja bih ipak onda dodao – žižekovski neosvešćeni lenjinista. No, sam Žižek ne ide tako daleko da bi to i eksplicitno rekao, kao što tvrdite ti i Slaviša.

  To što se Obami mogu pripisati cinizam, opsednutost moći, itd. nema nikakve veze sa njegovim lenjinizmom i striktnom smislu. Malo je političara kojima to ne bismo mogli pripisati, a ipak za većinu njih ne bismo rekli da su lenjinisti.

 10. Apokalipsa je vec pocela. Shvatimo je kao jedno ,,veliko spremanje” (nase globalne) kuce! Pocetak necega novog, svakako, slijedi, vidjecemo cega…

 11. zizek i krugman- jedan do drugoga, kako i prilici urednistvu portala i crvenoj podgojenoj omladini.

  • bravo, care.
   to je bilo i mudro i dobronamjerno… a i da nije, kakve ima veze?

   • vala dva za dva, bolje ih nijeste mogli nac i popecit jednog krajdrugog, da jebe rak raka.
    (ne moze svako pisat skripte i prodavat studentima na portirnice mudrosti i dobronamjernosti sa foruma, to je za odabrane.)
    inace, kako ste, da vas nije nas'ekirao zizek, il zivac sa komentarima o zizeku? e moj ljubo cupicu, moj ce gevaro, na sta ste spali?

 12. Aha, “Udar nadje iskru u kamenu…”

 13. Milovan Vukov Jankovic says:

  Ljudi razmisljaju kao da se voze zapreznim kolima a ne sa mercedesom i audijem, filozofija od kad je postala ideologija i umjesto naucnih dostignuca tezila da zamijeni religuju je puna promasaja.

  Slavoj umjesto da PROPJEVA I PONUDI RESENJA pita demonstrante, koji q.rac traze na ulici, VILOZOF pita niste kud su se uputili ???

  Resenja postoje , samo treba imat MOZGA&MORALA,
  sa ovoliko NAUCNIH DOSTIGNUCA, stvarno je sramota da ima GLADNIH&ZEDNIH, ne zbog materijalne bijede , nego MORALNE , od VILOZOFA, preko BANKARA I HEJDZ FONDOVA, koji vrte oko maloga prsta i OBAMU I ANGELE MARKEL I SARKOZIJA, jedanast VLADA je palo u Jevropi od pocetka krize,
  BIROKRATE U EU, se vrte ko prda u gace,
  bez ideja, bez vizije , bez realne MOCI, da ista promijene, a mnogi su placeni da sluze KAPITALU a ne narodu od kojeg su MILJAMA DALEKO,
  jer nijesu neposredno izabrani, nego BIROKRATSKOM ODLUKOM BRISELSKIH PROIZVODJACA PARAGRAFA O KRIVINI KRASTAVCA I TRANSPORTU PRASADI.

  Svaka IDEOLOGIJA koja oslobadja kreativnost i sprecava BIROKRATIJU da KRV PIJU GRADJANIMA, koja je SOCIJALNO ODGOVORNA,
  i svakom NOVORODJENOM djetetu da iste sanse za SKOLOVANJE, bez obzira dali je i kraljevske ili radnicke familije, sa dobrom zdrastvenom zastitom svih gradjana, i pravom na krov nad glavom i korom hljeba i sira i cistom vodom i strujom za socijalno ugrozene je za mene prihvatljiva, a kako ce je KRSTIT OVI IDELOSKI ZALUDJENICI, za to me zabolje uvo.

  • LAISSEZ - FAIRE says:

   Kad mogu te mudre socijalisticke glave da kolektivno izglasaju svasta, kao i to da objavljuju BLOKIRANE preduzetnike ,sto ne objave kolko ima “zasluzenih” penzionera i politickih i nepolitickih koji primaju u ovoj “bijedi” penzije preko 1000 eura a kolika je penzija recimo covjeku koji se razbolio od 29.godina i nije moga dobiti zbog kolektivistickih ZAKONA i pravila PENZIJU BAR ZA VODU I HLEB, samo je mogao dobiti socijalnu koja iznosi 58 eura, itd…,itd… I vama je ta PRERASPODELA nasih radnih ljudi u koju je i taj mladi covjek ucestvovao dok se nije razbolijo pravedna ,- UZAS !

   Menjajte sto hitnije penziono socijalni sistem ,sto hitnije stvorite uslove da ljudi mogu da biraju , koce voditi brigu o njima dali DRZAVA ili oni sami dajte paralelni sistem u svemu PRIVATNO-DRZAVNO, jel mi trazimo sa ovim zahtjevima nesto neposteno.

   PROTESTANTI,mnogo vrucih tema nijesu ni spomenuli a i kako ce kada se sve svodi u njihovim, sloganima na pravdu ,jednakost i postenje protiv kapitalizma i ljudi koji stvaraju kapital umjesto da pitaju te ljude stocemo ? kakocemo? oni zele rijesiti sloganima probleme
   Sada kako je problem sa privredom , veliki je i problem kako ce ljudi biti osigurani zdrastveno ,plasit se od mnogo zloupotreba tog socijalistickog prostora, koji je vrlo opasan , Tako da je mnogo vazan smjer promjena kud ce ici , nemojte zamjeriti sto gledam ocima NEVJERNIKA na ove proteste jer zaista nista dobroga ne vidim u njima a u nekim zagtjevima vidim i gore ,osim da zaista treba da odu sa vlasti ovi te su preko 20 .godina. a vidite treba nekima dati i penzije ,a sto mislite kolike ce im biti ??

   DOLJE CRVENA BORZUAZIJA !

  • Milovane, kao i obicno o ovim pitanjima, uglavnom se sve slazem s vama, samo mi se cini da ste u jednom dijelu pogresno shvatili clanak. Koliko ja znam iz drugih njegovih nastupa, Zizek se deklarise kao nekakav post-komunista i marksista, sto prilicno nedvosmisleno ukazuje na sistem kakav zagovara, a koji se meni licno ne svidja mnogo. Ali vjerujem da pitanjem upucenim protestantima prije izigrava djavoljeg advokata testirajuci ih, pokusavajuci da utvrdi da li znaju sta rade i koliko su temeljno o svemu razmislili, a mozda najvaznije od svega, da li medju njima u tom smislu postoji konsenzus. I mislim da je sa te strane u pravu. Nije lako formulisati rjesenja, ali se o njima mora barem razgovarati.

   • Milovan Vukov Jankovic says:

    Hvala Vlado,
    znao sam da je Zizek ludckast, a nijesam da je Marsksista, Marks je jedino znao da nije MARKSISTA, a vjerujem da Hrist zna sto rade POPOVI , FRATRI I LOPOVI u njegovo ime, nebi ni on bio HRSCANIN.

    Kako je ZIVAC krenuo, svi ce biti ZIVCANI-STI.

 14. Milovan Vukov Jankovic says:

  ZIKICE,
  u pravom KOMUNIZMU SKANDINAVSKOM,
  socijala, peMzija i naknada za nezaposljene iznosi koliko i Ministarska plata u Vesovom NEOLIBERALIZMU,
  GRATIS ZDRASTVENO ZA SVE OD RODJENA PA DO GROBA,
  najljepse je KOMuniSTIKO ISTINSKO DOBA,
  minimalna satnica 15 eura,
  37,5 sati radna nedjelja,
  12,5 % za FERIJE od bruto plate, plus 2,5% za sveceve i praznike,
  i 600 eura, stipendija za djake i studente od 18 godine,
  da ne pricam o samoranim majkama,
  ili mom sinu AUTISTI koji kosta 200 000 eura, komunisticku kraljevinu Dansku,
  juce rekose da A.P, Møller ima samo 1,2 milijarde PROFITA za prvi KVARTAL, manji za 40% od prosle godine.
  Iskoci malo u svijet i svojim ocima se uvjeri o ,
  KRALJEVSKOM KOMUNIZMU, ne onom BRSKUTSKO BALKASKO-GENERALSKOM I PRVOBORACKOM, kad nas sve IZOPACE I POSTAVE NAGLAVACKE,
  NEMA SISTEMA KOJI MI NEBI , POSTENO I ISKRENO SJEBALI I UNAKAZILI.

  PROLETERI SVIH ZEMALJA, UJEDINITE SE, SMRT FASIZMU , SLOBODA NARODU.

 15. LAISSEZ - FAIRE says:

  ……………peMzija i naknada za nezaposljene iznosi koliko i Ministarska plata u Vesovom NEOLIBERALIZMU………………

  Ajd ovi mladji kojima neko rece toje zbog Vesovog neoliberalizma ali ti civjek koji ponesto poznajes i tako da pricas nije uredu, pa dje vidis ti NEOLIBERALIZAM u Crnoj Gori koji Veso propagira , NIDJE.

  Ovdje su zakoni KOMUNISTICKI a KAPITALIZMU se daje sansa samo koliko moze biti da nije ugrozena CRVENA BORZUAZIJA ,a da ima kapitalizma toliko dovoljno da bi oni izvikli na LEGALAN nacin PARE., kako i kolko kome treba kapitalizma jer nad njom RASIRENIH KRILA STOJI ORLUSINA KOJA SE ZOVE SOCIJALIZAM.
  Zato BATALITE vise taj CRVENOBORZUJSKI -slogan vec UDOMACEN, -“VESOV NEOLIBERALIZAM” jer njega nema nidje ne postoji nazalost samo u VESOVOJ prici ! A Veso nije ni zakonodavna ni izvrsna vlast ,Veso je PROFESOR.

 16. Milovan Vukov Jankovic says:

  Veselin Napoleonov Vukotic je,
  PREDSJEDNIK SAVEZA KOMUNISTA UNIVERZITETA CGe,
  koji je IDEOLOG AB revolucije, zaduzen za KADROVE,
  ARHITEKTA EKONOMSKOG MODELA,
  POSTENO I ISKRENO PA KO KOGA ZAJEBE,
  kao i NJEGOVA TRANSFORMACIJA, od VISOKO NAPONSKOG KOMUNISTE u NEOLIBERALNOG IDEOLOGA,
  KOJI ZALUDJUJE NOVE GENERACIJE NEOLIBERALIZMOM,
  KAO STO JE OVE ZARAZIO IZOPACENIM KOMUNIZMOM,
  ORVELOVE FARME,
  DJE JE PRASAC JEDNAKIJI OD JEDNAKIH.

 17. LAISSEZ - FAIRE says:

  ……………ARHITEKTA EKONOMSKOG MODELA,………….

  Ako JE arhitekta ?

  On stalno vice upozorava pise kolumne da se kuca ne radi dobro da ce se SRISITI kao juce u njegovoj KOLUMN itd….dje kaze:
  ,,,,,,,,,,,,SVIJET U KOME JEDAN ZAPOSLENI PROIZVODI DODATU VRIJEDNIST STVARA (PDV), A 5-9 LJUDI GA BIROKRATSKI ORGANIZUJU TESKO JE ODRZIV,
  TESKO JE ODRZIV SVIJET U KOME JE PREKO POLOVINE MLADIH NEZAPOSLENO…….

  Onda kazes:

  ………..NJEGOVA TRANSFORMACIJA, od VISOKO NAPONSKOG KOMUNISTE u NEOLIBERALNOG IDEOLOGA,…………..

  Ova opaska bas i ne stoji , iz vise razloga ne bih sada ulazio u takvu diskusiju koje radio u ono vrijeme i bio na nekim polozajima a mogao da pomogne mozda je i bolje te je imao tu formalnost.
  Oskar Shindler, je bio NACISTA i samo iz te pozicije je mogao pomagati ljudima takodje primjera imate i kada se dese neki zlocini kolektivni , pa neko iz tog zlocinackog kolektiva snimi kamerom jer nije mogao u tom trenutku spreciti zlocin samo “stati” ili na srtanu dje su zlocini ili dje zrtva ali kasnije njegov stav dovede mozda da se sudi zlocincima itd… nije bas primjer slikovit ali poucan.
  Tako pripadnost u proslom vremenu ako nije pokrivena zlocinackim ili stetnom radom ne znaci nista .
  Ljudima kada se da prilika da osjete PRAVDU BOLJI SISTEM ONI PRELAZE (ne svi).

  Ja vise osudjujem neke te u to vrijeme nijesu bili KOMUNISTI ,a sada su najveci SOCIJALISTI !

 18. Milovan Vukov Jankovic says:

  Nikad nijesam volio TITA&PARTIJU&BIROKRATIJU,
  niti izdavanje IZVODA IZ MATICNE KNJIGE RODJENIH,
  Igor Luksic stiti one koji krse KRIVICNI ZAKON I PLJACKAJU DRZAVU,
  duguju 183 miliona POREZA I PDVa, i POREZA NA PROFIT,
  zakonom o zastiti o LICNIM PODACIMA,
  kod nas je samo TOTALNO LUDILO ZAKON,
  jer nam je SVIJEST o PRAVDI I PRAVU,
  na nivou KAMENOG DOBA,
  citaj bajke H,C,Andersena, da se opustis, pusti Vesa i Luksica.

  BIROKRATIJA pije KRV GRADJANIMA,
  ali milion zaposljenih u JAVNI SEKTOR u Dansku, od 2,5 miliona radno aktivnih,
  sluzi CASNO I POSTENO 5,5 miliona GRADJANA,
  da skoro niko ne GUBI SVOJ ZIVOT PO CEKAONICA JAVNIH SLUZBI,
  oni su NASE SLUGE, koji posteno zarade svoju platu,
  a ne SIGURNI GLASOVI DPS,
  dje u VODOVOD RADE TRI GENERACIJE POTOMAKA DPSDPovaca,
  jer im MOZE BIT,
  a Veso je cuta o svemu DVIJE DECENIJE,
  i sa STRANE GLEDA PLJACKU I OTOMACINU, i drza PALCEVE LOPOVIMA I KRIMINALCIMA, nikad nije ZUCNUO O SARICU I KALICU,
  oni su bili ASEVI NA MILOVU&VESOVU DESETKU.

 19. LAISSEZ - FAIRE says:

  ………….nikad nije ZUCNUO O SARICU I KALICU…………

  nije njegov posao da ” ZUNCA” o tim momcima kao sto nije jos mnogih profesija da se bave tudjim poslovima .

  Ali izgleda da je VESO dezurni krivac za sve .
  ZASTO ?

  Pa zato sto je prepoznat kao najveca OPASNOST za KOMUNISTE u Crnoj Gori.

  Veso je postao LOZINKA , koja vas opredeljuje da pripadate , LIJEVIM liberalnim hm, celjadima. ! (zile je uljudan pazi sto kaze ) !

  Pozdrav

  • Žile, on se za liberalizam i mikrodržavu bori samo na papiru, i to na papiru “Vijesti”.

   Više si ti, bez pola igrača, doprinio da se raspravlja o tome modelu nego što će on ikada, prosto jer si ti pošten i iskren u tome (koliko god meni bilo neprihvatljivo) što pričaš, a on i dalje uvaljuje svoju familiju i prijatelje u državna preduzeća, učestvovao u namještanju berzanskih transakcija i privatizacija.

   Možda ti nije jasno kako to – čovjek je formalno profesor na privatnom fakultetu i ništa više. E pa isto kao što je predsjednik košarkaškog saveza samo to i ništa više.
   Ti bi da se boriš protiv ex-komunističkih mafijaša tekstovima i parolama neoliberalnih mafijaša. Ne ide to, Žile.

   • LAISSEZ - FAIRE says:

    …………..Ti bi da se boriš protiv ex-komunističkih mafijaša tekstovima i parolama neoliberalnih mafijaša. Ne ide to, Žile…………

    ex-komunisticki mafijasi ,opstaju upravo na komunistickim modelima uredjenja drustva koja nijesu promenjena pocev od penzija pa ceraj do lokalnih i prvoligaskih sportskih klubova, zar nije istina.

    Neoliberalne parole ako dozvolite da zazive dace mnogo manje mogucnosti ,inepravdi i pljacki i nepravilnoj raspodeli i otvorice vrednovana radna mjesta ,nece se trcati da se uvaljuju u DRZAVNE firme ,penzije ce biti pravilnije kao i socijalno sigurnije ,snaga stubova sistema mnogo oslabljenija a pojedinac mnogo jaci i dostojanstveniji,nece moci da ga DRZAVA j….e kao sada ,vase parole ove najnovije samo OSNAZUJU stubove sistema u kontekstu ,moci pojedinaca i tako im dajete manipulatorske poluge moci da im niko nista ne moze , i dok ne oisnazite pojedinca da koristi sviju slobodu maximalno a da na zalazi u tudju i ne poradimo na tom pravcu nista ne valja .
    Komunizam i socijalizam su KOLEKTIVISTICKA filozofija i kao takvu ja je odbacujem .

    Jedan dan sam ovdje pisao ,kako kad neki lokalni mocnik dodje u sukob sa nekim ‘Jadovom” stane od 10.ljudi 8.ili 9. na njegovu stranu a samo recimo 1. na stranu ovog drugog .
    Zasto ,pa zato sto ovaj mocnik moze ponesto da vi ucini korisno a i lose , pa je sigurnije biti uz njega ,slucaja imate i medju djecom da ce 10.stati na snagu jacega to je vjerovatno iz kuce vaspitanje ……sigurnije je sine sa vecinom itd… A dali je tako , ?
    Malo kasnije kada sam citao svoj komentar vidio sam da sam nesvjesno objasnio sta je KOLEKTIVIZAM. ETO ZATO GA JA KAO TAKVOG ODBACUJEM.

    ZIVIJO INDIVIDUALIZAM!

    DOLJE SVETSKA REVOLUCIJA !

    misli o tome .

  • plannco wallach splan says:

   Feso vukotic je izvrshio eutanaziju pravne drzave da bi na njenim rushevinama napravili drzavu kumova tj. Mafijsku drzavu. U civilizovanim drzavama takvima se sudi. eso vuko

 20. Milovan Vukov Jankovic says:

  Ja sam JASNO I GLASNO definisa moju IDEOLOGIJU,
  totalno za UKLANJANJE SVIH BIZNIS BARIJERA, GILJOTINA ZA BIROKRATIJU I PARTIOKRATIJU, TOTALNA SLOBODA,
  sa JASNIM OBAVEZAMA PREMA ZAPOSLJENIMA, i drasticne KAZNE ZA SVAKO KRSENJE KOLEKTIVNOG UGOVORA I ZA RADNIKE I ZA POSLODAVCE.

  Ali se mi RAZLIKUJEMO, samo kad se radi o SOCIJALNO ODGOVORNOJ DRZAVI,
  o PRERASPODJELI BOGASTVA,
  kako EGALITI FONDOM IZMEDJU OPSTINA, tako i PROGRESIVNOM FISKALNOM-PORESKOM POLITIKO, da ne sisam CELAVE,
  nego CUPAVE-CUPAVCE,
  i jos jedna RAZLIKA,
  moja IDEOLOGIJA JE LICNO MOJA,
  a ne KOPIJE RAZNIH TRTOMOODADZIJA.

 21. Danima citam ove budalastine potpisane laissiez -faire, i sve sam vise ubjedjen da komentator nema blage veze sa onim sto je zapravo neoliberalizam i slobodni kapitalizam, jer najvjerovatnije zivi u Crnoj Gori i segrtuje kod bivseg komuniste Vesa Vukotica, grobara crnogorske privrede. Dakle osnova neoliberalizma je slobodno trziste, tj “trziste UBER ALLES” koje je potpuno oslobodjeno od bilo kakve drzavne kontrole i iz kojega su eliminisana sva prava sindikata, a to znaci, radnici robovi bez ikakvih prava.
  Kapitalizam po Vesovim regulama, je onaj u kojem sve ono sto ugrozava profit kapitaliste, treba biti eliminisano, pa tako i najminimalniji doprinos koji se izdvaja za sigurnost radnika.
  Vesov neoliberalizam, znaci prodati kumovima sve sto je bilo drzavno,ne izdvajati nista ni za zdravstvo, ni za skolstvo, a siromasne poubijati gladju.
  Kapitalizam i neoliberalizam kojem stremi Veso i njegovi shegrti, je najcrnji oblik ropstva i ovaj Zivcani laisseiz faire, koji ispisuje iz dana u dan: ZIVIJO SLOBODNI KAPITALIZAM i ostala slicna sranja, mislim da je najvjerniji Milov i Vesov rob koji izgleda zaradjuje za koru hljeba, propagirajuci ropstvo kao idealan sistem za Crnu Goru. Pa covjece, ako to jesi, Crna Gora je primjer ropstva. Sta bi jos htio? Misli o tome laissez – faire!!!
  kapitalizma, ali

  • LAISSEZ - FAIRE says:

   Aha !

   …………i ovaj Zivcani laisseiz faire, koji ispisuje iz dana u dan: ZIVIJO SLOBODNI KAPITALIZAM………….

   Postovani komentatori,p.p.p.tamo se KAZALO ajmo napisati dvije recenice da vidimo kako izgleda ,dje oni i sami sto zagovaraju nemaju M…A , da napisu.

   “ZIVIJO SLOBODNI KOMUNIZAM”

   ZIVIJO SLOBODNI SOCIJALIZAM”

   Birajte !!!!!!!!!!!

   Pozdrav

   ps.

   sto vam LEPSE zvuci i izgleda samo naprijed dohvatite SLOBODNO !

  • LAISSEZ - FAIRE says:

   Sta je trebalo da VICEM?

   Na vasu zalost ,NIJE nas STALJIN sve POBIO !

   KAD godj budete vratili postovani zemljaci , ceka ce vas,
   ILIJA CVOROVIC !

   Pozdrav za sve nase ljude po inostranstvu!

   Nista se ne menja nazalost !

 22. LAISSEZ - FAIRE says:

  …………..kad se radi o SOCIJALNO ODGOVORNOJ DRZAVI,
  o PRERASPODJELI BOGASTVA,……………….

  Upravo u PRERASPODELI BOGASTVA ,zadnjih 23 godine je nacinjen najveci KRIMINAL i nepravda BOGASTVA su sticali NERADNICI ljudi koji nijesu rizikovali svoj kapital a uzimali su kad su htjeli i koliko su htjeli mi neki smo savremenici tih desavanja i vi da uvidite da SOCIJALIZAM nije dobar i da je po meri COVEKA samo koji je na vlasti vi bi da mu dajete jos snage ,moje pisanje je da vas uvjerim da socijalizam kao takav a on jeste takav u svojoj BITI ,kada neko drugi vrsi preraspodelu nije dobar a vi neuspjeh i pljacke ucinjene pod imenom socijalista dje je nose sve nase partije ocete u strahu da vam poluge moci ne otme NEOLIBERALIZAM pripisete ucinjene pljacke njemu i Vesu Vukoticu, koji upravo oce da otme te LOPOVSKE poluge MOCI dje kaze :Противи се уплитању државе у економију, протекционизму, високим стопама пореза и сл……….

  • Zivac,

   nemoj pogresno da me shvatis, ali ti nisi normalan.
   Daj malo ostavi tastaturu po strani, ubi ovaj portal.
   Nemoj pogresno da me shvatis, nemoj da mi repliciras, molim te.

  • Lao Ce Veso je bio ucenik Stjepana Hana. Nemoj brate ga branit. On je samo otrgao u svoj dzep pa ga preusmjerio u Plantaze koje nece privatizovati. Samo mi objasni ovo-kakav je Neoliberalizam bez pravnog okvira u drzavi sa rasprostranjenom korupcijom. Neoliberalizam trazi sudstvo,a ne ovo nashe korumpirano! Branis neodbranjivo! Dzaba ti je! Bolje se nama pridruzi u borbi protiv rezima pa cu ti priznati tvoju borbu! Do tada zelim ti da ti svaki euro(pozajmljeni) koje primis od drzave-rezima prishede i hemoroide da dobijes !) Poz

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google photo

You are commenting using your Google account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogeri kao ovaj: