Punk

Počelo je u Engleskoj 70-ih godina prošlog vijeka. Neki bi rekli da je krenulo još i ranije u Americi, samo što su Amerikanci uvijek njihovu muziku podvodili pod rock'n'roll, što i danas vrlo često rade. Te frakcije su se odmah razišle, ali su svaka za sebe te dvije struje bile udarna igla protiv čitavog sistema, političkog i društvenog prije svega. I kada bi se pogledalo današnje i pređašnje stanje čini se da nijedan društveno-socijalno i kulturološki pokret nije uzdrmao postojbine kapitalizma … [Read more...]