NajPrvija od svih prvih, osnovana 1901., stara 4 godine

ili kontemplacije o bankarskoj teoriji „zaušivucanja“ Piše: Berzanski igrač (van forme) Na početku neko bijaše vucnut’zarukav, neko vucnut’zauši i dozvola stiže. 2007. Vuklaihjezarukav da u njoj otvore svoje i račune svojih kompanija, agencija, javnih i tajnih preduzeća i vascijele države, nudila im šaPom i kapom „dafininu“ kamatu na depozite, nudila im šaPom i kapom kredite bez obzira na pokriće i svi su se uglas smijali, Moete u Grand-u ispijali. 2008. Nju su vuklizarukav … [Read more...]