Komentar mjeseca “u koji stane vijek cijeli”

MV LovcenRatko Žika Žižić:
“Volio bih da se što prije desi taj dan kad se ljudi neće razlikovati po boji, vjeri ,ovome onome , jer ako se trebaju razlikovati onda treba da se razlikuju samo po krvnim grupama jer je krv starija od svake religije. . . . Laku noć ! ! !”

Comments

 1. okreni konacno plocu says:

  u pocetku bjese grupa 0…i grupa 0 bjese u boga….

  • okreni konacno plocu says:

   kakva grupa?!…krvna grupa….

   • okreni konacno plocu says:

    http://www.novosti.rs/dodatni_sadrzaj/clanci.119.html:276263-Srbi-tamne-puti

    Srbi tamne puti

    Naša tamnoputost nema nikakve veze sa Turcima, već sa starosedeocima Balkana. Balkanizacija, kao pojava, zabrinjava i Afrikance. Iliri, antički Grci, Tračani, Dačani, Kelti, Germani, kao i, navodno, Sloveni su nordijskog porekla.
    IZ “Male enciklopedije” prenosimo definiciju pojma balkanizacije:
    “Pežorativan izraz kojim se u međunarodnim odnosima označava stanje rascepkanosti i zaoštrenosti sukoba interesa u jednom regionu s malim izgledima da dođe do sporazumnog rešenja spornih pitanja između zainteresovanih strana. Izraz je nastao da označi stanje na Balkanu početkom 20. veka, a kasnije je dobio širu primenu u publicistici tako da se danas piše o ‘opasnosti balkanizacije Afrike’.”
    U Vujaklijinom leksikonu iz 1954. godine čitamo definiciju pojma balkanizma kao: “Beznačelnost, borba nedopuštenim sredstvima, podvala, politička ubistva, podmićivanje, strast za bogaćenjem, puzavost prema višim, a grubost prema nižim od sebe.”
    Mnogi smatraju da je pedeset godina komunizma odgovorno za našu moralnu i duhovnu degradaciju, međutim, još pre komunističke vladavine, godine 1939, antropolog Vladimir Dvorniković piše u svojoj karakterologiji Jugoslovena:

    BUNTOVNI ILIRI
    Ko u takvoj sredini ma šta prima ‘za gotovo’ ispada budala. Jedan naš čovek izjavio je u novinama da su po njegovom mišljenju Englezi ‘najdetinjastiji narod na svetu’. Zašto? Zato što ‘veruju prosto sve što im se priča’. Pri tom je zaboravio samo jednu sitnu okolnost: da Englez očekuje od svakog čoveka istinu, sve dok se ne uveri u suprotno. U nas se ugnezdila sasvim druga shema i mnogi je otvoreno ispovedaju: Svakog čoveka treba dotle smatrati nepoštenim dok se ne uveriš da je pošten. LJude uopšte, treba susretati sa najvećim nepoverenjem; jedne zato što ih još ne poznaješ, a druge zato što ih dobro poznaješ. U sredini gde se podvala smatra receptom životne mudrosti i najuspešnijim putem do svih mogućih uspeha, nakuplja se lako humus i za izraziti, katkad neobično drski i rafinirani kriminal prevare, malverzacije i sve moguće zloupotrebe tuđeg poverenja.”
    Mnogi, opet, veruju da su nas Turci iskvarili za vreme petovekovnog ropstva. Međutim, zar nismo učili da nas je crkva sačuvala od Turaka?! Da ironija bude veća, i Turci koriste pojam balkanizam kao sinonim za međusobne sukobe. Dovoljno je pogledati istorijske izvore o međusobnoj borbi za vlast, zločinima i ubistvima untuar vlastele srednjovekovne Srbije, pa će nam biti jasno da smo takvi bili i pre Turaka. Antički istoričari opisuju Ilire, kao buntovne starosedeoce Balkana prožete plemenskim sukobima i ratovima:
    “Tvrde za njih da su bili visokog rasta, jaki, dobri ratnici, odani piću, da nisu mnogo pazili na čistoću,… itd. Živeli su u patrijarhalnim zajednicama, politički razjedinjeni, u međusobnim borbama i neprijateljstvu s grčkim kolonistima i Makedoncima, a posle i s Rimljanima. Živeli su u delimično utvrđenim gradinama, a bavili su se poljoprivredom, lovom i (u primorju) gusarenjem.”
    Genetska istraživanja otkrivaju da su balkanski starosedeoci dominantni i u našoj današnjoj populaciji Srbije i Crne Gore.
    Da li se čovek koji se busa u grudi govoreći za sebe da je Srbin ikada zapitao zašto po izgledu i karakteru toliko odstupa od ostalih Slovena, kao na primer Rusa, Čeha i Slovaka koje odlikuju izražene plave oči, plava kosa, i što se tiče karaktera – gotovo potpuno odsustvo sujete i ratobornog duha?!
    Istorijski izvori i arheološki nalazi opisuju Slovene ranog srednjeg veka na Balkanu kao tipične predstavnike nordijskog rasnog tipa, dakle drugačijeg izgleda od prosečnog izgleda naše populacije.
    U delu “U vrtlogu života – prilozi etničkoj i istorijskoj antropologiji” prof. dr Petra Vlahovića čitamo:
    “Po Pseudo-Cesariju, odnosno 525. godine nove ere, po dolasku u Norik, Panoniju i Ilirik, Sloveni su visokog rasta, dolihoidni (po Županiću oko 60 odsto), svetle kompleksije. Kožu je odlikovao, kako kaže Županić, jači roze inkarnat a kosu crvenkast sjaj. Ovaj opis potkrepljuju i podaci arapskih pisaca VII-DŽII veka, kao i podaci vizantijskog istoriografa Prokopija iz 562. godine nove ere.”

    ZAŠTO SMO DRUGAČIJI?
    POZNATI antropolog Vladimir Dvorniković u svom delu “Karakterologija Jugoslovena” između ostalog kaže:
    “Jugosloveni ranog srednjeg veka pokazuju još pretežno nordijski karakter. Lobanje najstarijih jugoslovenskih grobova većinom su dolihoidne (85,7 odsto). Jugosloveni u prvoj polovini srednjeg veka bili su narod snažna i visoka uzrasta, izdužena oblika lobanje i svetle kompleksije. Boja kože pokazivala je ružičast inkarnat, a plava ili otvorena smeđa kosa crvenkasti sjaj. Prema tome se rasno obeležje starih Jugoslovena u glavnim crtama podudara sa spoljašnošću keltskih i germanskih plemena u vreme njihove seobe na jug. Jugosloveni ranog srednjeg veka zastupali su prilično čistu arijevsku rasu (ksantodolihokefaliju), kako je još i danas nalazimo u Švedskoj i Engleskoj.”
    Posle ovih citata, nameće nam se pitanje:
    Ako su Sloveni plavi i imaju izduženu, pozadi zabačenu, lobanju, zašto mi izgledamo drugačije? Zašto smo tako tamnoputi i ravno isečenog temena?
    Često se čuje misao da smo takvi zbog mešanja sa Turcima.
    Turci, pre mešanja sa starosedeocima Male Azije, bili su narod uglavnom mongolskog porekla, pa ako smo izmešani sa njima, trebalo bi da prepoznamo među nama znatan broj ljudi sa njihovim tipičnim pljosnatim nosem, uskim očima i crnom čekinjastom kosom. Međutim, to nije naš slučaj.
    Takođe, obratimo pažnju gde su se u našoj zemlji plavokosi ljudi slovenskog izgleda najviše sačuvali?
    Na jugoistoku Srbije, i upravo u onim područjima gde su se najviše zadržali Turci, i gde je islam najviše zastupljen, a to su područja Sandžaka i muslimanskih gradova u Bosni. U tim područjima srećemo ljude najsvetlije puti, koji najviše odgovaraju izgledu tipičnih Slovena, kakvi su danas, na primer, Rusi.
    Takođe, obratimo pažnju na ona područja naše zemlje koja su gotovo sasvim čista od mešanja sa Turcima, kao što su pojedina planinska područja Crne Gore. Da li tu nailazimo na plave Slovene, ili upravo na najtamnoputije stanovništvo na Balkanu?
    Očigledno je da naša tamnoputost nema veze sa Turcima, niti bilo kojim drugim Mongolima, već sa starosedeocima Balkana koje antropolozi svrstavaju u dinarski rasni tip.
    Po doseljavanju na Balkan, Sloveni su izazvali migraciju starosedelaca u više brdovite i planinske krajeve, pa su u vreme turske okupacije Sloveni prvi bili izloženi odvođenju u ropstvo, turskim osvetama povodom čestih buna i jakom uticaju islama. U opustošene krajeve zemlje bi se zatim spuštali starosedeoci sa viših planinskih područja, i tako se genetski sastav stanovništva naše zemlje vrlo brzo promenio u dominaciju dinarskih i mediteranskih starosedelaca. Oni Sloveni koji su primili islam, a to je bilo uglavnom gradsko stanovništvo, najviše su sačuvali svoj izvorni genetski entitet. NJih je muslimanska vera najviše sačuvala od mešanja sa gordim i ratobornim starosedeocima Balkana.

    GENETSKI MARKER
    O SAMIM starosedeocima Balkana, istorija vrlo malo govori. Istorija dosta govori o osvajačima Balkana, koji su istog nordijskog porekla kao Sloveni. Antički Grci, zatim Iliri, Tračani, Dačani, Kelti i Germani su isto tako plavi kao i Sloveni, a takođe, sve ih odlikuje zajednička indoevropska jezička grupa, što znači da dele zajednički fond korena reči, što otkriva njihovo dalje zajedničko poreklo. Svi ti narodi su u različitim istorijskim razdobljima vladali delovima Balkana, a zatim bi se stapali sa tamnoputim starosedeocima o kojima istorija gotovo ništa ne govori. Međutim, savremena saznanja iz genetike nam pružaju metodologiju kojom možemo mnogo egzaktnije od same istorije da utvrdimo poreklo i kretanje naroda kroz vreme i prostor. Analiza genetičkih markera tipičnih za određenu populaciju, koji se nasleđuju i koji se mogu analizirati i u živoj populaciji i u skeletima starim hiljadama godina, mogu nam često mnogo više reći od uvek nesigurnih istorijskih izvora. Genetika nam neće mnogo reći o poreklu samog srpskog imena, ali nam može mnogo toga reći o poreklu same srpske populacije.
    Razlike između krvnih grupa nastale su mutacijama, a kako se krvne grupe nasleđuju, mogu nam poslužiti kao genetički markeri na osnovu kojih možemo da odgovorimo na mnoga pitanja o poreklu čoveka i naroda.
    Iako se nekada verovalo drugačije, savremena saznanja iz genetike su otkrila da je krvna grupa A izvorna krvna grupa ABO sistema a da su od nje mutacijama nastale krvne grupe O i B.
    Kako je A krvna grupa izvorna, ona je odlika naroda različitog porekla, pa je imaju Eskimi, Ugrofinci, pripadnici nordijskog rasnog tipa u koje spadaju izvorni Sloveni, Germani i Kelti i razni drugi narodi. B krvna grupa se prvi put pojavila kod jednog Mongola, pa je danas odlika mongolske populacije. Nulta krvna grupa je najzastupljenija na Zemljinoj kugli, ali je recesivna u svom ispoljavanju, pa mnoge osobe koje imaju A ili B grupu, takođe imaju i gen za nultu krvnu grupu nasleđen od jednog roditelja, ali se on ne primećuje u serumskoj, već samo u genetskoj analizi. Nulta krvna grupa je najzastupljenija kod američkih Indijanaca, a takođe i kod afričkih naroda, dok je u Evropi odlika pet starosedelačkih populacija, koje su između sebe antropološki slične, a to su: kromanjonci, dinarci, i mediteranci koji se dele na istočne, zapadne i atlantske mediterance. U skeletima srpske srednjovekovne prestonice Ras nulta krvna grupa je zastupljena svega kod 13,9 odsto skeleta, dok je danas, na primer, u populaciji Kosova ima čak 42 procenta. To znači da su u devetom i desetom veku Srbi bili veoma malo izmešani sa dinarcima i mediterancima koje odlikuje nulta krvna grupa, dok su bili veoma izmešani sa Avarima. Naime, skoro svaki drugi skelet nađen u Rasu, imao je gen za B krvnu grupu, nasleđen bilo samo od jednog, bilo od oba roditelja.

    KRVNE GRUPE I KARAKTER
    SAME krvne grupe ne determinišu čovekov karakter, ali kako se nasleđuju kao nekakav beleg one prate populaciju određenog porekla, pa se samim tim nasleđuju zajedno sa onim karakternim sklonostima koje su tipične za određenu populaciju. Zbog izražene savesti narodi sa A i B grupom su skloni bilo zrelom nadvladavanju svojih iskušenja, bilo licemerstvu, dok narode sa nultom krvnom grupom, zbog nedostatka svesti o ličnoj odgovornosti, odlikuje iskreno i otvoreno izražavanje unutrašnjih poriva a i sklonost da za svoje neuspehe okrivljuju druge ljude. Narode sa A i B grupom odlikuje izražena introvertnost, dok su narodi sa nultom grupom ekstravertni. Prve, zbog izražene introvertnosti, odlikuje traženje spoljnjeg izvora zadovoljstva kojim će se ugušiti svaka svest o unutrašnjem nezadovoljstvu, što se manifestuje kroz njihovu izraženu sebičnost. Druge, zbog ekstravertnosti, odlikuje otvoreno izražavanje unutrašnjeg nezadovoljstva, najčešće kroz međusobne sukobe, ili neke druge mehanizme psihičkog pražnjenja. Ta razlika između dve grupe ljudi se primećuje i u njihovoj muzici. Narodi sa A i B krvnom grupom skloni su da slušaju veselu muziku sa muzičkim ukrasima, kojom će se opiti i zaboraviti na unutrašnje psihičke probleme, dok su narodi sa nultom grupom skloni da slušaju muziku da bi se psihički praznili, pa njihovu muziku odlikuje izražen ritam i često vrlo depresivan duh.
    (NASTAVLJA SE)

 2. okreni konacno plocu says:
 3. Ludi, ovo je ljudnica!?

 4. a sto bi jos rekao . . .

 5. ISTRAŽIVANJE
  Osobe s niskim IQ-om češće mrze druge rase i narode
  Objavljeno: 17.05.2013
  http://www.6yka.com/novost/38291/osobe-s-niskim-iq-om-cesce-mrze-druge-rase-i-narode

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogeri kao ovaj: