Veso i Željko vs. Satana…

Veso Vukotić: Šumpeter

“teško je ubijediti čovjeka da razumije nešto, kada mu plata zavisi od toga da to ne razumije”. A takvih je u Crnoj Gori previše, pogotovu u njenoj birokratskoj eliti…

Među dvadeset megapromjena za koje se predviđa da će se  desiti u svijetu do 2050. godine, londonski Economist uključuje i “povratak Šumpetera”. Zašto?
Šumpeter je austrijski ekonomista sa kraja 19. i prve polovine 20. vijeka.

Najveći dio svoje profesionalne karijere proveo je na Harvardu, od 1932. do 1950. godine, kada je umro. Iako je predavao ekonomiju na  Harvardu, njegovo shvatanje ekonomije bilo je bliže onome koje se razvijalo na susjednoj Harvardskoj poslovnoj školi – dijeli ih rijeka Čarls.

Razlika je u tome što se na Fakultetu ekonomije ekonomija sve više shvatala kao apstraktna, formalizovana nauka, nauka o ekonomskim modelima i koja je razvoj posmatrala kroz agregatnu funkciju kapitala i rada.

Na Harvardskoj poslovnoj školi ekonomski razvoj je više vezivan za kvalitativne faktore, i stoga se kao glavna pokretačka snaga kapitalizma posmatra preduzetništvo, inovacije, novo znanje (tehnologije). U najgrubljem, to je bila i ostala razlika u fokusu: modelska ekonomija ili realna (preduzetnička) ekonomija.Ključna pokretačka snaga razvoja je pojedinac – preduzetnik: to je platforma od koje polazi Šumpeter.

Slično stavu Karla Gustava Junga da samo promjena u stavu pojedinca može podstaći promjenu u psihologiji naroda, odnosno “veliki događaji u svjetskoj istoriji su u suštini duboko nevažni… Suštinska stvar je život pojedinca…

Samo to stvara istoriju… Sva prošlost ovog svijeta na kraju izvire kao gigantski zbir tih stvaralačkih izvora skrivenih u pojedincima”.Slično je sa ekonomijom – gigantski ekonomski razvoj počiva na plećima hrabrih preduzetnika, ljudi koji imaju viziju i spremni su da, preuzimajući rizik, tu viziju pretvore u realnost.

Današnja istraživanja o razvoju pokazuju da je preduzetnik, odnosno preduzetništvo pokretač za “razvoj i regeneraciju ekonomije”. Časopis “Business Week” je postavio pitanje – da li Amerika može da osmisli način za ekonomski povratak, i odgovor je bio da “ispod tmine, ekonomisti i poslovni lideri širom političkog spektra polako postaju saglasni da je preduzetnička inovacija najbolji i, možda, jedini način na koji SAD mogu da izađu iz svog ekonomskog procjepa”. (Business Week, septembar 2008.) Očigledno, Zapadu je potrebna inovacija!

U svijetu koji je u potrazi za ključem inovacija Izrael je najčešće mjesto gdje ih treba istraživati. (Preporučujem knjigu: “Nacija u usponu”, Dan Senor i Sol Singer.) Odakle potiče ta preduzetnička energija koja je dovela do izraelskog ekonomskog čuda? Naravno, ovo pitanje je za posebnu studiju i genske korijene treba tražiti u hrabrom tragalačkom lutanju semitskih nomada na sinajskom prostoru, prije 5000 godina, preko Mojsija i Davida do…

Meni se čini da je sa aspekta odnosa prema preduzetništvu u Crnoj Gori važno navesti dva izvorišta te energije u Izraelu, a koja su mentalnog karaktera: (1) postojanje kulture tolerancije prema neuspjelom pokušaju, odnosno prihvatanje tzv. “konstruktivnog neuspjeha”; (2) volja za postizanjem uspjeha – motivacija svakog pojedinca da nešto u životu želi postići! Riječju, izvorište razvoja je, kako kaže Niče, u “kapitalu duha i volje pojedinca”!

Da li u Crnoj Gori na ovakav način pristupamo preduzetniku? Ili se preduzetnik shvata kao mali piljar, prodavac na zelenoj pijaci, vlasnik restorana, i sl. na šta se od strane gospode sa “sigurnim” radnim mjestom u birokratiji često gleda sa podozrenjem i podsmijehom. Preduzetništvo se shvata kao neka periferija života i ekonomije, ne kao njeno srce! Preduzetništvo je svuda u osnovi razvoja! Preduzetništvo je energija, ne zanimanje, kako se to kod nas shvata.

Na svakom radnom mjestu, u svakoj organizaciji, u državnim institucijama, bolnicama, školama, traži se ispunjenost preduzetničkom energijom. To je energija koja ispunjava svakoga ko je posvećen svom poslu, svakog ko želi uspjeh na poslu, koga svoj  posao ispunjava.

Preduzetništvo je filozofija pojedinca koji vjeruje u sebe, zarađuje za sebe i koji ne očekuje “ni od mame, ni od tate, ni od države-dadilje” da ga izdržava.
Umjesto vjere da će se kapitalizam u budućnosti razvijati kroz velike kompanije (Galbrajt), da će ga razvijati svjesna koordinacija “pametne” birokratije (Maks Veber), Šumpeter je kao prorok govorio da je budućnost kapitalizma u preduzetniku i njegovoj energiji i stoga je imao strah da će birokratska država i velike korporacije vremenom gušiti tu preduzetničku energiju pojedinca, zatrovati njegov instinkt i neminovno dovesti do nekog drugog uređenja koje će biti sklonije krizama i značajno siromašnije od kapitalizma. Pad Berlinskog zida, kao i sadašnja ekonomska kriza su potvrdili njegove poglede. Zašto je kriza samo na Zapadu, a nije i u Aziji, Brazilu?…

Zašto mi se čini da je Lorens Samers glavni ekonomski savjetnik Baraka Obame, bio u pravu kada je rekao da će Šumpeter biti najvažniji ekonomista u 21. vijeku?Sve je jasnije da će na globalnoj pozornici opstati one kompanije i ona društva koja budu razvijala sistem preduzetničko-inovativnog društva.

Da li mi u Crnoj Gori imamo snage za to? Da li se mentalno možemo osloboditi tzv. velikih državnih projekata i nade da će sve naše probleme oni sami od sebe riješiti? Da li preduzetništvo možemo razvijati sa sadašnjom logikom zluradosti koju ispoljavamo prema onima koji se nađu u teškoćama u svom biznisu? Zar zdravlje kompanije nije promjenjivo, kao i zdravlje čovjeka?

Da li možemo očekivati rast prosječne plate i sustizanje evropskog nivoa sa postojećom strukturom privrede i bez inovacija i novih tehnologija? Da li možemo očekivati da će se preduzetništvo razvijati sporadičnim akcijama birokrata – akcijama ljudi koji ne posjeduju preduzetničku strast?

Vjerujete  li da neplivač može da uči druge plivanju? Da li shvatamo da razvoj sve više traži sinergiju ljudi koji stvaraju znanje i ideje (nauka i istraživanje) i ljudi koji stvaraju novac (preduzetnici, privrednici)?

Da li su bez tog zajedništva moguće nove kompanije i nova radna mjesta? Zašto univerziteti u svijetu postaju nukleusi novog biznisa i razvoja?Slijedeći Šumpeterovu logiku dolazimo do pitanja: da li je možda ulaganje u obrazovanje u cilju stvaranja preduzetničko-inovativnog društva i razvoja biznisa najveći i najdugoročniji projekat u Crnoj Gori?

Da li bi novac uložen u obrazovanje, odnosno uslove za sticanje preduzetničkog i inovativnog duha tokom obrazovanja, donio mnogo više dodatne vrijednosti od mnogih dugo najavljivanih velikih projekata?

Zar razvoj preduzetništva ne znači, između ostalog, ulaganje i u sport, kulturu, poeziju, umjetnost, književnost – u sve što razvija duh i volju pojedinca, odnosno dugoročni identitet društva.Ali, “teško je ubijediti čovjeka da razumije nešto, kada mu plata zavisi od toga da to ne razumije”. A takvih je u Crnoj Gori previše, pogotovu u njenoj birokratskoj eliti…

http://www.vukotic.net

*** ***

Željko Ivanović: Sudar svjetova

Laž o stabilnoj i pomirenoj Crnoj Gori. Laž o nacionalnom skladu. Laž o benignoj korupciji koja karakteriše sve tranzicione zemlje. Laž o svjetskoj zavjeri, domaćim izdajnicima i inostranim neprijateljima koji neargumentovano kriminalizuju Crnu Goru.

Oktobarski izbori biće svojevrsni sudar svjetova. Okršaj Lekića, Pajovića i njihovih savjeta koji predstavljaju ponajbolji dio Crne Gore, protiv Đukanovića, Krivokapića, Milića i njihovog “Savjeta iz Splendida”! Što je metafora pošasti koja je zarobila Crnu Goru. Okršaj svijeta i polusvijeta – samo u društvu razorenih moralnih i drugih vrijednosti ishod ovog odmjeravanja snaga može biti neizvjestan, štaviše prognoze idu u prilog ovih drugih. Ali sama ta činjenica najbolje svjedoči koliko je stvarnost ovdje okrenuta naglavačke. I koliko će vremena biti potrebno nakon poraza i promjene ove vlasti da se pustoš sanira i na njoj nikne novi i zdravi ambijent.

Da li u takvom društvenom miljeu, zidanom tokom protekle dvije decenije, sazdanom na teroru, pljački, kriminalu, ucjenama, strahu – može doći do demokratskih promjena. Da li svijet ima šansi u sudaru sa polusvijetom, ako je Bernar Šo davno napisao – Dok laž obiđe cijeli svijet, istina tek obuva cipele.
A laž je zaista temelj aktuelne vlasti. Laž o Luksemburgu na Balkanu. Laž o stabilnoj i pomirenoj Crnoj Gori. Laž o nacionalnom skladu. Laž o benignoj korupciji koja karakteriše sve tranzicione zemlje. Laž o svjetskoj zavjeri, domaćim izdajnicima i inostranim neprijateljima koji neargumentovano kriminalizuju Crnu Goru. Laž oličena u imovinskim kartonima gotovo svih vodećih političara iz vladajuće garniture. Laž o njihovom preživljavanju dok se iza imena omiljenih tajkuna, rođaka i  kumova u čijim rukama leži popljačkano blago Crne Gore – kriju njihova imena. Laž da su Duška Jovanovića ubile neke strane sile i njegove kombinacije sa njima. Laž da je Mugoša ugledni gradonačelnik, a ne besprizorni batinaš. Laž da je američko pravosuđe glupo i da je bez povoda i dokaza osumnjičilo lokalnu advokaticu, sestru visokog zvaničnika za primanje mita.
Laž do laži se može ređati u nedogled. I kada su vladajući vidjeli da im se  tako dobro prima, onda su krenuli da šire laži o onima koji im ne daju da lažu. Tako su nezavisni mediji, jedna NVO i par stranaka i nezavisnih intelektualaca postali izdajnici, špijuni, krimosi, ubice, bolesnici i tabadžije.
Laž je prosto preplavila ovo društvo i ono se davi u tom moru neistina, nemoćno da više prepozna bili šta čisto i neuprljano. Ili bilo koga bez garava lica.
Kako u takvom ambijentu jedan predavač sa renomiranog italijanskog univerziteta i jedan embriolog mogu poroditi novu Crnu Goru?! Zamislite na tren Lekića ili Pajovića. Prvi živi od profesure na “Luisu” i pisanja, drugi od biologije i epruveta u “Lajfu”. Obojica, pretpostavljam, imaju ušteđevine koliko lider DPS, u svakom momentu, u novčaniku. S druge strane, zamišljam Đukanovića u njegovoj profesiji – negdje na divljoj morskoj plaži čeka gliser pun cigareta kako bi ga pretovario i pustio u prodaju. Paralelno Krivokapić, po njegovom nalogu, izglasava zakone u Skupštini, imenuje sudije i tužioce, zataškava privatizacione skandale, obesmišljava istrage naručenih likvidacija. Za to vrijeme Milić strpljivo čeka. Čeka šansu da ga pozovu za isti sto na kome se čerupa plijen. Kako bi se on i njegovi omrsili nakon dugog, opozicionog posta. I kako bi makar on vratio onaj polumilionski kredit banci Prve familije.
Nije ovo šala. Ovo je naša zbilja. Sudar svijeta i polusvijeta. Za ove druge svijet se završava tamo gdje prestaju njihovi interesi, dok kod prvih interesi su najkraći put da pogazite i izdate svoje ideje i plemenite namjere.
Na najvećem iskušenju su građani. Prije svih oni koji su dosad apstinirali i tako išli naruku tajkunima i oligarhiji. Oni sada neće moći da nađu izgovor u konstataciji da je vlast loša, a da je opozicija još gora. I da ih treba bojkotovati. Sada imamo alternative, Lekića ili Pajovića, kao nikad ranije. Takođe, oni koji su glasali za vlast, teško će moći da se, ako opet učine isto, pogledaju u ogledalu jer znaju da su glasali protiv budućnosti svoje djece osuđujući ih na život u društvu bez jednakih šansi, bez socijalne pravde, bez ljudskog dostojanstva i bez slobode. Čini se da su toga svjesni i u crveno-crnoj koaliciji, zato su je dodatno poprskali crvenim Milićevim socijalistima, dodajući malo blijedoplave, davno izblijedjelih  liberala. Ni to im nije dosta pa su digli na noge kompletnu propagandu. Armija analitičara i istraživača javnog mnjenja prijeti nam da DPS sigurno dobija i da nemamo rašta glasati. Da Milo nikad nije bio jači, a euro nikad slabiji. Ispada, po njihovom mišljenju, da će euro prije pući nego Milo. Od muke, naravno. Magloid, Bastilja, besplatne i ostale jeftine novine i TV stanice (In TV čak ne smeta ni štrajk, a TV Atlas se od bankrota spasila ukidanjem zemaljskog signala) – svi nas granatiraju novom velikom pobjedom crveno-crne koalicije, iz gologa straha. Ako im gazda izgubi, eto i njihovog kraja vrlo brzo. Čitaoci i gledaoci su ih davno otpisali, još kada im mafija zavrne slavine – svima slijedi ključ u bravu.
Dakle, sve je u rukama građana. Jedan Njegošev lik bi rekao: U pamet se dobro, Crnogorci.

Oktobarski izbori biće svojevrsni sudar svjetova. Okršaj Lekića, Pajovića i njihovih savjeta koji predstavljaju ponajbolji dio Crne Gore, protiv Đukanovića, Krivokapića, Milića i njihovog “Savjeta iz Splendida”! Što je metafora pošasti koja je zarobila Crnu Goru. Okršaj svijeta i polusvijeta – samo u društvu razorenih moralnih i drugih vrijednosti ishod ovog odmjeravanja snaga može biti neizvjestan, štaviše prognoze idu u prilog ovih drugih.

Ali sama ta činjenica najbolje svjedoči koliko je stvarnost ovdje okrenuta naglavačke. I koliko će vremena biti potrebno nakon poraza i promjene ove vlasti da se pustoš sanira i na njoj nikne novi i zdravi ambijent.

Da li u takvom društvenom miljeu, zidanom tokom protekle dvije decenije, sazdanom na teroru, pljački, kriminalu, ucjenama, strahu – može doći do demokratskih promjena. Da li svijet ima šansi u sudaru sa polusvijetom, ako je Bernar Šo davno napisao – Dok laž obiđe cijeli svijet, istina tek obuva cipele. A laž je zaista temelj aktuelne vlasti. Laž o Luksemburgu na Balkanu.

Laž o stabilnoj i pomirenoj Crnoj Gori. Laž o nacionalnom skladu. Laž o benignoj korupciji koja karakteriše sve tranzicione zemlje. Laž o svjetskoj zavjeri, domaćim izdajnicima i inostranim neprijateljima koji neargumentovano kriminalizuju Crnu Goru.

Laž oličena u imovinskim kartonima gotovo svih vodećih političara iz vladajuće garniture. Laž o njihovom preživljavanju dok se iza imena omiljenih tajkuna, rođaka i  kumova u čijim rukama leži popljačkano blago Crne Gore – kriju njihova imena.

Laž da su Duška Jovanovića ubile neke strane sile i njegove kombinacije sa njima. Laž da je Mugoša ugledni gradonačelnik, a ne besprizorni batinaš. Laž da je američko pravosuđe glupo i da je bez povoda i dokaza osumnjičilo lokalnu advokaticu, sestru visokog zvaničnika za primanje mita.

Laž do laži se može ređati u nedogled. I kada su vladajući vidjeli da im se  tako dobro prima, onda su krenuli da šire laži o onima koji im ne daju da lažu. Tako su nezavisni mediji, jedna NVO i par stranaka i nezavisnih intelektualaca postali izdajnici, špijuni, krimosi, ubice, bolesnici i tabadžije.

Laž je prosto preplavila ovo društvo i ono se davi u tom moru neistina, nemoćno da više prepozna bili šta čisto i neuprljano. Ili bilo koga bez garava lica. Kako u takvom ambijentu jedan predavač sa renomiranog italijanskog univerziteta i jedan embriolog mogu poroditi novu Crnu Goru?! Zamislite na tren Lekića ili Pajovića.

Prvi živi od profesure na “Luisu” i pisanja, drugi od biologije i epruveta u “Lajfu”. Obojica, pretpostavljam, imaju ušteđevine koliko lider DPS, u svakom momentu, u novčaniku. S druge strane, zamišljam Đukanovića u njegovoj profesiji – negdje na divljoj morskoj plaži čeka gliser pun cigareta kako bi ga pretovario i pustio u prodaju.

Paralelno Krivokapić, po njegovom nalogu, izglasava zakone u Skupštini, imenuje sudije i tužioce, zataškava privatizacione skandale, obesmišljava istrage naručenih likvidacija. Za to vrijeme Milić strpljivo čeka.

Čeka šansu da ga pozovu za isti sto na kome se čerupa plijen. Kako bi se on i njegovi omrsili nakon dugog, opozicionog posta. I kako bi makar on vratio onaj polumilionski kredit banci Prve familije.Nije ovo šala. Ovo je naša zbilja. Sudar svijeta i polusvijeta. Za ove druge svijet se završava tamo gdje prestaju njihovi interesi, dok kod prvih interesi su najkraći put da pogazite i izdate svoje ideje i plemenite namjere.

Na najvećem iskušenju su građani. Prije svih oni koji su dosad apstinirali i tako išli naruku tajkunima i oligarhiji. Oni sada neće moći da nađu izgovor u konstataciji da je vlast loša, a da je opozicija još gora. I da ih treba bojkotovati. Sada imamo alternative, Lekića ili Pajovića, kao nikad ranije.

Takođe, oni koji su glasali za vlast, teško će moći da se, ako opet učine isto, pogledaju u ogledalu jer znaju da su glasali protiv budućnosti svoje djece osuđujući ih na život u društvu bez jednakih šansi, bez socijalne pravde, bez ljudskog dostojanstva i bez slobode. Čini se da su toga svjesni i u crveno-crnoj koaliciji, zato su je dodatno poprskali crvenim Milićevim socijalistima, dodajući malo blijedoplave, davno izblijedjelih  liberala. Ni to im nije dosta pa su digli na noge kompletnu propagandu.

Armija analitičara i istraživača javnog mnjenja prijeti nam da DPS sigurno dobija i da nemamo rašta glasati. Da Milo nikad nije bio jači, a euro nikad slabiji. Ispada, po njihovom mišljenju, da će euro prije pući nego Milo. Od muke, naravno. Magloid, Bastilja, besplatne i ostale jeftine novine i TV stanice (In TV čak ne smeta ni štrajk, a TV Atlas se od bankrota spasila ukidanjem zemaljskog signala) – svi nas granatiraju novom velikom pobjedom crveno-crne koalicije, iz gologa straha.

Ako im gazda izgubi, eto i njihovog kraja vrlo brzo. Čitaoci i gledaoci su ih davno otpisali, još kada im mafija zavrne slavine – svima slijedi ključ u bravu.Dakle, sve je u rukama građana. Jedan Njegošev lik bi rekao: U pamet se dobro, Crnogorci.

Vijesti

Comments

 1. DRAGI PROFESORE……..U svijetu koji je u potrazi za ključem inovacija Izrael je najčešće mjesto gdje ih treba istraživati. (Preporučujem knjigu: “Nacija u usponu”, Dan Senor i Sol Singer.) Odakle potiče ta preduzetnička energija koja je dovela do izraelskog ekonomskog čuda? Naravno, ovo pitanje je za posebnu studiju i !!!!!!!!GENSKE!!!! korijene treba tražiti u hrabrom tragalačkom lutanju semitskih nomada na sinajskom prostoru, prije 5000 godina, preko Mojsija i Davida do……….
  MISLISTE GENOCID KOJI VRSHE GENSKI CIONISTI NAD PALESTINCIMA ZADNJE 50GODINA TO ZOVETE PREDUZETNISTVOM U SVO POSTOVANJE ZA OBICNI JEVREJSKI NAROD KOJI VJEROVATNO NI NE ZNA KAO NI VECINA U CRNOJ GORI STA SE DESVA IZA ZAVJESE.
  VESELINE VUKOTICU NASTAVITE DA STIMULISETE VASE PRIPEJD MOZGOVE ZA UDG-A,A ISTINA IZLAZI POLAKO NA VIDJELO SVE JE VISE PROBUDJENIH U SVIJETU!!!

  SRAM VAS I STID BILO JER JE OSNOVNA VELICINA GENSKOG CRNOGORCA DA JE NA STRANI SLABIJEG UVIJEK BIO U ISTORIJI,A VAS GEN KOJI PRIMISTE VJEROVATNO OD VASEG PROFESORA STJEPANA HANA PA GA SIRITE ODJE PO CRNOJ GORI SA MISKOM VUKLOVICEM I OSTALIMA PO BABINIH GUVANA SA BUIJELIM RUKAVICAMA TO PROFESORE NECE PROCI ZAPAMTI TO DOK JE IJEDNOG ZIVOG PRAVOG CRNOGORCA I NASIH UNUKA TO VAM NECE PROCI!!!

  SAD VESLINE ODSKAKUTAJ U POSKOCIMA NA UDG I ODRZI JEDAN GOVOR HIPNOTISANOJ GOMILI,A MODERATORA DA NE PUSTA OVU BGRU BJELOSVJETSKU NA OVAJ BLOG.

  HVALA

 2. ne mlati takoti Boga, imaju palestinci pravo na filistinu taman onoliko koliko i jevreji na judeju, sta se palite na paleojugoslovenske liferanstke jefdnostrane price, narocito sad kad arapi ne kupuju nase oruzje i treninge, nego rade direktno sa proizvodjacima.
  mi crnogorci, na djuture, ne sasmo etnicki crnogorci, smo poznati po skracivanju muka slabijima, kroz istoriju, to priznajem, zato i dan danas u svakom autu ima po jedan zvjesdasti srafciger da se nadje, zlu ne trebalo, ako je ko na velikim mukama sirotinjskim i nejakim, da mu skratimo agoniju s ledja.

  • Kako ko brate, kako dje i kako cijoj Crnoj Gori.

   • kako s kim i kako kome, a narocito sledja, jos od oslobodjenja, a prije oslobodjenja na svaki moguci nacin i na svakom strasnom i manje strasnom mjestu. u logoru crnogorskom, pokraj kule lekovica, …

   • …….PA mislis da je tako bilo kao u pjesmi jeste bilo tako isto kao sto su Crnogorci sa Kosova dosli posle kosovske bitke?!))) hahahahah Stvarno nijesi normalan……Pomiri se sa sobom da zivis u CRNOJ GORI A ne BIJELOJ)))A bilo je nekog nedje i prije a i sad stara mu majka. Mogu da odem odavde kad god hocu ali vjerujem u da ima nas pet ali pravih koji nijesu takvi kao sto kazes,a sto vise ljude posmatram ljde vidim da ih ima mnogo,mnogo!!)))Dok god budu postajali postajacu i ja i postajace moja CRNA GORA!!! poz LAufer

   • ha, ha, hahaha, pjesma nam je obraz odrzala, a posprdavanje i sala istinu u tragovima, ne boj se, necemo pricat drugima ko smo i kakvi smo!!! ja velim da smo generalno olos prevrtljiva i bili i ostali, a ti u crne i bijele i kosovo. cudi me da nijesi i zastave raznih bojah i dezenah postavio da dokazes da je tvoj olos bolji i bio i bice.
    (moja je generalizacija pretjerivanje, kao i svaka generalizacija, ali smijem ruku desnu da zalozim da u crnoj gori danasnjoj nema ni 5% casnih i postenih, a minimum 125% onih koji su ubijedjeni da su casni i posteni i nadasve junacni kao ovo ti i ja.)

   • vazi se legendice….0))))))

   • a neka smo se mi razumjeli, neka.

 3. golub mira i slobode says:

  rastura li i Veso “kleopatru” za Mila, ili je to iskljucivo posao premjera?

 4. Milovan Vukov Jankovic says:

  Odje se niko ne bavi sadrzajem, sto pisu, nego ko sto pise,
  pa po njima, ka`po konjima,
  bez inovacije, novih tehnologija i preduzetnika, i bez giljotine birokratskih PREPONA, CGa ce ostati na dno jevropskoga dna, sa BJELASIMA I ZELENASIMA,
  koji nas o JADU VELIKOME ZABAVISE cipancijeli vijek,
  jer su kukavice da uzmu sudbinu u svoje ruke, i preuzmu ODGOVORNOST za sva zla, koja su pocinili dpSSdp ovci, uz diskretnu pomoc SNPovaca, cuvajuci rep iz 91 da ima ga ne otkinu, nove DEMOKRATE.

 5. onome gore shto nezna da sidje!
  nekako mi ovo nije jasno…na svakom mjestu u svako vrijeme Njegosh bi reka ovo, Njegosh bi reka ono. ja mislim, posto mnogo situacija i ne trazi i ne sadrzi i ne aplicira u nikakvom vidu, niti u kakvom, takvom okviru i sadrzaju ishce pomoc Njegoseve nesumnjivo nadvremene mudrosti, da bi Njegosh za to reka’:”jeba’ te NJegosh!
  a vjerujem da bi poslije toga Njegos bio malo bolje doziran i prikladan situaciji.

 6. mislim da bi bilo katastrofalno za Crnu goru da DeF pobijedi a da DPSDP ne izgubi na izborima.

 7. Vujović: Neće biti objektivnog informisanja uoči izbora
  08. septembar 2012.
  ShareSvjedoci smo da je izvještavanje u predizbornim kampanjama često na granici objektivnosti. Pojedine partije već su predstavile izborne programe, a iako je do izbora ostalo više od mjesec, stručnjaci za medije ipak očekuju kršenje novinarskog kodeksa. Predsjednik Savjeta agencije za elektronske medije Ranko Vujović kazao je za radio Antena M da ne očekuje objektivno medijsko izvještavanje ni u ovoj predizbornoj kampanji.

  «Mislim da neće biti objektivnog informisanja pred ove izbore i mislim da je crnogorska medijska scena ekstremno polarizovana, te da će čitaoci i gledaoci teško moći da zaključe šta je objektivno, a šta subjektivno na crnogorskoj političkoj sceni. Mislim da je to samo odraz nečega što se duže dešava sa crnogorskim medijima tako da ne očekujem ništa dobro.»

  Da će malo medija objektivno izvještavati uoči izbora smatra i novinarka Portala Analitika Gordana Borović jer je, kaže, svjedok da u izbornim kampanjama mediji vrlo često favorizuju pojedine političke partije:

  «Kao novinar i kao profesionalac koji se godinama bavi ovim poslom mogu da kažem da svakodnevno konstatujem favorizovanje određenih političkih struktura u pojedinim medijima, ali u svojstvu člana medijskog savjeta za samoregulaciju nijesam u poziciji da to i komentarišem.»

  Ranko Vujović smatra da pojedini crnogorski mediji odavno ne mare za profesionalne standarde:

  «Ni u predizbornom periodu ne očekujem neki ozbiljniji odnos prema profesiji ili prema tome da izvještavanje bude objektivno. Već prije raspisivanja izbora odnos pojedinih medija prema SNP-u je nagovjestio šta bi mogli da očekujemo u predizbornoj kampanji. A i pojedini štampani mediji su preko svojih vlasnika već nagovijestili kako će izgledati medijsko navijanje. Pojedini mediji su toliko ispolitizovani da počinju da liče na table za stranačko oglašavanje a ne na mjesto gdje bi čitalac mogao da pronađe iole objektivnu informaciju.»

  Sa satanovišta člana medijskog savjeta za samoregulariju Gordana Borović kaže:

  »Ne ulazimo u uređivačku politiku medija, već se bavimo kršenjem kodeksa. Svaki mediji po stavu Savjeta ima pravo i može da favorizuje i ima bliske političke stranke, struje i političke stavove. Mi se bavimo kršenjem Novinarskog kodeksa.»

  Borović kaže da očekuje oštru kampanju kao i da računa sa tim da će pojedini mediji u izbornoj kampanji prekršiti novinarski kodeks. Zato će kaže i medijski savjet za samoregulaciju svoj treći izvještaj završiti 15. oktobra.

  +

 8. “Kao novinar i kao profesionalac koji se godinama bavi ovim poslom…” Zna li ko ko je ovaj stručnjak? Nikad za njega nisam čula kao novinara, je li to on piše u Kupusnom listu gdje li? Mora da je neki Milašev kadar kao Kusovac iz plejade eksperata sa harizmom kao recce ona ministarka Vlahovic u Kusovccevoj Pobjedi.

 9. Milovan Vukov Jankovic says:

  Monitor:Na koje biračko tijelo računa vaša stranka?

  Pajović:Tri su cinjenice na kojima Pozitivna Crna Gora opravdava svoje osnivanje i svoje postojanje. Prva je da je Crna Gora samostalna, suverena, nezavisna i demokratska država. Druga cinjenica jeste da je nakon 23 godina vlasti iste političke klase vrijeme da dođe do demokratske smjene vlasti. Treća je da postojeća opozicija to nije u stanju da učini. Mi pozivamo da nam se priključe svi iskreni, vrijedni, dobronamjerni i pošteni građani Crne Gore koji prihvataju navedene cinjenice.

  Pozitivna Crna Gora ne dijeli naše birače po tome kojoj su političkoj opciji pripadali ili pripadaju. Mi imamo svoju autentičnu političku ponudu, svoj Program i svoje principe. Svi oni koji su spremni da ponesu zastavu slobode, i da stanu u prvi red borbe za autentičnu demokratiju, koja podrazumijeva budućnost, prosperitet, jednakost, solidarnosti socijalnu pravdu, kod nas su dobrodošli, bez obzira na to za koju partiju su glasali nekada, i čiji su članovi bili ili još uvijek jesu.

 10. Pošto sam ja veliki ljubitelj čarobne igre pod koševima eto čisto mi je palo jedno poređenje jer mnogo stvari se tu poklopilo.

  Elem, dakle uzmimo za primjer utakmicu Crna Gora – Srbija bez ikakve zadnje namjere. Zamislite da CG tu predstavlja DPS. Sasvim je slučajno što je Đukanović predsjednik KSCG. Zamislite da SRB tu predstavlja cg opoziciju. Sasvim je slučajno što je predsjednik KSS Đilas koji je zakulisnim radnjama smijenio Kapičića, sina Jovovog, zbog ‘lošeg rada’ tj. nisu imali dinara jer im je Đilas preko svojih uticaja zavrnuo česmu iako je za vrijeme Kapičićevog mandata SRB bila 2 u Evropi i 4 na svijetu. Sasvim je slučajno što je trener SRB pasionirani golubar. Dakle imate dva tima gdje je tim Srbije ili u ovom poređenju opozicije koji je neuporedivo jači. Prosto nema tih sudija, nema te publike, nema tih uslova koji bi mogli da ih spriječe da ispraše Crnu Goru ili DPS. Mogu jedino sebe da pobijede. Tim bez zajedništva, fokusa, ideje, nabijeđenih lidera koji vuku na svoju stranu je predodređen za poraze. Na drugoj strani imate tim CG ili DPS u ovom poređenju koji igra sa drugom postavom i koji krasi nevjerovatna mirnoća i uigranost i koliko god bili loši i koliko god gubili oni ne gube glavu već tjeraju svoju igru i stižu do cilja kao ona kornjača iz one priče dok se zečevi zajebavaju.

  Sada tim SRB ili opozicije treba da odigra odsutnu bitku za plasman na Euro prvenstvo ili u EU ili će bukvalno biti van svih zbivanja narednih godina i unazađeni. Međutim pojavljuje se grupa srpskih navijača koja se već organizuje po forumima i društvenim mrežama da tu utakmicu treba bojkotovati i navijati za protivnika da bi propao savez i da bi se neki ljudi povukli pa napraviti petogodišnji plan!? E to je neka glupost koja se tako primila u ove balkanske krajeve pa sa lokalnim desperadosima zajedno uništava sve u bukvalno svim oblastima. Tim SRB uz pravilno vođenje će lagano pobijediti u srijedu i proći na EP i uz jedan kritički osvrt izvući pouke i biti kandidat za medalje na prvenstvima opet a hoće li tim cg opozicije uraditi to isto ili će svi srljati kao Teodosić ispucavajući se glupim potezima i voditi tim u poraz?

  Svaki navod u poređenju je istinit a sličnost sa nekim prilikama slučajna ali poučna.

 11. perfect stranger says:

  Дакле, ево само дјелића ствари из обимног режимског репертоара, који се више од двије деценије користи на Миловим представама симулације, у народу познатим као “избори”. Уз набројане ствари, не заборавимо ни додатно коришћење “институција” и криминалних структура за режимске потребе. Након 23 године, опозиција опет зове народ да учествује у овој смијурији, умјесто да се ванинституционалним дјеловањем избори за прве слободне изборе у историји ЦГ, на којима ће доље изнијете ствари бити онемогућене:

  1) Различити критеријуми за увођење у бирачке спискове
  2) Противзаконити упис лица у бирачки списак, која не постоје у евиденцији пребивалишта и боравишта личних карата
  3) Противзаконити упис лица у бирачки списак на основу потврде основне школе
  4) Дупло уписани гласачи у различитим општинама
  5) Разни модели противзаконитог уписа у бирачки списак
  6) Противзаконито брисање грађана који имају бирачко право
  7) Противзаконито спречавање уписа у бирачки списак грађана који имају бирачко право
  8) Противзаконито спречавање увида у службену документацију и уписивање грађана који су стекли ослов за упис у бирачки списак
  9) Опструкција према поднијетим захтјевима за брисање противзаконито уписаних грађана у бирачке спискове
  10) Проглашавање “мртвима” живих људи и уписивања давно упокојених у бирачке спискове
  11) Притисци на гласаче опозиције
  12) Куповина личних карата
  13) Упаривање централног бирачког списка са базом података пребивалишта и активних личних карата која се налази код МУП-а
  14) Разне злоупотребе од стране државних органа
  15) Противзаконито гласање лица која не постоје у евиденцији пребивалишта и личних карата (“фантом” гласачи)
  16) Противзаконито гласање лица која не испуњавају пребивалишне услове ( 24 мјесеца )
  17) Противзаконито гласање лица на основи потврде основне школе као и на основи потврде полиције
  18) Противзаконито гласање путем писма
  19) Противзаконито гласање истог лица на више гласачких мјеста
  20) Противзаконито гласање умјесто другог лица и потписивање лица које није гласало
  21) Противзаконито гласање становника других држава
  22) Притисци на гласачким мјестима
  23) Противзаконито понашање током гласања
  24) Противзаконито приписивање вежећих и неважећих листића режимским партијама
  25) Крађе приликом пребројавања гласова и неслагање броја гласача и потписа у гласачкој књизи
  .
  .
  .
  .
  .

  БОЈКОТ.

  • Stigla je cijena licnih karata i glasova-

   student-50e
   student opozicionar-200e
   narkoman-20
   narkoman opozicionar-20-50e
   penzioner-30e
   penzioner opozicionr-50e
   apstinnent-50e
   opozicionar-250e
   pravi opozicionar-500e
   procrnogorski opoz.-75e
   prosrbski opoz.-125e
   stara licna-20e
   nova licna-50e
   socijalni slucaj-25e
   socijalni slucaj opozicionar-60e
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   Cijene nijesu fiksne ali su bez PDV-a svi zainteresovani neka se obrate prvom mjesnom DPS oBoru.

 12. Војин Николајевич says:

  Када би узели стадо оваца са Крнова, те овна ставили на чело изборне листе ДПСДП, а потом уписали још осамдесет имена оваца, та изборна листа би убједљиво побиједила са оваквим изборним манипулацијама.

  И то није толики проблем колики је проблем…

  што би у глас сви говорили да је питање изборне побједе ријешила политичка харизма овна, те да су овце зајзаслужније за одбрану државне независности:))

 13. Kada bi stvarno ovan predvodio krdo ovaca na ovim izborima i nastupili pod Ovčarskom listom toj listi ne bi bile potrebne nikakve izborne mahinacije. Lagano bi trijumfovala. Čak šta više vjerovatno bi ujedinila sve građane CG i za nju bi složno glasali i opoziciono i poziciono orjentisani građani. Da ovan ima više harizme od CG političara nije više ni loše ispričan vic. To je činjenica. No da se vratim mom prethodnom poređenju i ko bi tu bio ko. Peđa Bulatović bi bio Đilas, izdao svakog predsjednika, stručnjak za marketing i izborni inženjering čijom čudnom aktivnošću je Tadić izgubio izbore između ostalog. Medojević bi bio Teodosić, bavi se non stop ispucavanjima bez rezona, strašno ponosan kada pogodi poslije sto šuteva, promašaje pravda da neko mora šutirati jer drugi nemaju muda za to. Mačvan bi bio Mandić, igra kako mu se kaže ali često zaboravi šta, ispod svog koša ne može da uhvati ništa dok su mu ziceri mislena imenica. Krstić bi bio Koča Pavlović, vuče povredu pa ne može da pruži maksimum, tu je iz razloga jer je dao riječ i često se pita šta mu je sve trebalo. Tepić bi bio Danilović, nekad je neko rekao da je najveći talenat za tu igru ali niko se ne sjeća zašto. Savanović bi bio Radulović, odbranu igra kao da je u napadu a napad kao da je u odbrani, niko ne zna šta on igra pa kada je on u timu kao da igraju sa igračem manje. Štimac bi bio Milan Knežević, misterija je odakle on tu pošto ljudi ne vjeruju da je uopšte košarkaš a kamoli reprezentativac, trudi se, izgara na terenu ali kako je antitalenat to ide sve u korist svoje štete… Kako se golubar obratio jednom svojim pulenima, ili ‘šizofreničarima’ kako ih nazva, vrlo slično je jedan drugi isto tako…

 14. perfect stranger says:
 15. Војин Николајевич says:

  Да се ДПС, случајно, није разболио? Кијавица, ограничено гушење отровним честицама из ваздуха, штуцање,…, шта је у питању?

  Прође неколико дана а да се из те партије нико није јавио да каже коју ријеч о угроженој независности Црне Горе.

 16. Zato je srpstvo ‘ugroženo’ svaki dan. No lako je njima kad imaju doktore da ih liječe pa su zdravi ko dren i orni za rad.

  • Војин Николајевич says:

   Штовани Тајовићу, гријешите,

   наиме, ви сте случајно побркали Позитивну и ДПС. Знате, није у реду да навијате за Позитивну, а да браните ДПС.
   Завидни људи и они који вама не желе добро могу помислити да сте члан ДПС, а портпарол Позитивне.

 17. Војин Николајевич says:

  Војин Николајевич kaže: Да се ДПС, случајно, није разболио? Кијавица, ограничено гушење отровним честицама из ваздуха, штуцање,…, шта је у питању?

  Portparol Demokratske partije socijalista Časlav Vešović, saopštio je da je lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić uradio sve da do nezavisne Crne Gore uopšte ne dođe.

  Ево реаговаше!

  Штовани Тајовићу, да мене нема овај ДПС не би знао да реагује на вријеме. Значи, угрожена је, ипак, независност, ха, ха, ха, …

  Међутим, гдје је СДП, што не реагују на новост CNN да је Рашка освојила Дукљу, прије десетак вјекова? Шта се чека? Ха, ха, ха, …

 18. Војин Николајевич says:

  Portparol Demokratske partije socijalista Časlav Vešović – Sada poput Djeda Mrazova nose „poklone” građanima od, ne znamo da li još uvijek aktuelnog , „vojvode”, kojima treba da ugroze temelje naše države.

  Ево, и темељи су угрожени. А ја мислио да су угрожени судство и тужилаштво, ха, ха, ха, …

 19. Tajović LADO, udbaš pripravnik says:

  Dr. Nikolajeviču,

  jeste Tajović lud ali ne toliko. Nije da ne bih htio nego nemam kondicije. Ja samo se pozivam na vašu doktorsku etiku i da liječite svakog bez obzira na rasu, pol i naciju. Otkud tolika diskriminacija kod vas?

  Jel ozbiljno oboljenje to što mene ovoliko boli šta će neko pomisliti?

  • Војин Николајевич says:

   Ништа није озбиљно, штовани Тајовићу, у питању је био ваш гаф, а то не спада у болест већ у игру случаја.

   Ево, опет сам незадовољан пропагандом ДПС, штовани Ладо.
   Наиме, данас су мнедији требали добити резултате истраживања јавног мњења од Бешића, и да ДПСДП објави своју побједу. А Бешић се спетљао, иако је добио све податке од АНБ: колико је купљено личних карата, колико избрисано опозиционих гласача, колико убачено давно упокојених гласача на овим изборима, а он се чешка по глави и никако да коригује своје истраживање да би се оно објавило у правом моменту, а тај моменат је управо сад!
   Како мисли ДПС да стуче излазност ако није објављено Бешићево истраживање које ствара апстиненте, није ми јасно?!?
   :))

   • Tajović LADO, udbaš pripravnik says:

    hahahahahahaha… a što me nađe, što me nađe… totalno sam neobaviješten. Dotle došlo?

    Ja kad sam rekao da dr. Nikolajevič djeluje populistički i propagandno rekoh sebi prećera ga Lado kad ono… :)))

    Primjećujete li da sam izgubio kondiciju da vam odgovaram jer ćete šta god rekao otvoriti deset tema sa fantastičnim novim insajderskim inforamacijama… Jel ozbiljan tako nagli pad imuniteta?

   • Војин Николајевич says:

    Штовани Тајовићу,

    остало вам је да убиједите др. Николајевича, и то интезивно, да јавно уђе у ДФ, те да поклопи Мишка и Чаславе, трећу лигу политике! Ха, ха, ха… Да вас подсјетим, у ЦГ нема прве и друге лиге у тој дисциплини:))

    А што више не предају Бешићу колико ће бити гласача писмом, те да ли ће двије српске неслоге предати гласове ДПСДП- у, да тај аналитичар погоди резултат? Како повећати апстиненте ако се сада не дјелује такозваним истраживањима Бешића?

    Вешовић и Радончић се ућутали, коверат се загубио! Ове слуге ништа не ваљају, касне и двоуме се, а слуге чине господара…ха, ха, ха…

   • Војин Николајевич says:

    ДПС касни и са обећањем да ће овај пут сигурно дозволити општину Тузи:)) Или су се занијели у куповини личних карата да не воде рачуна више о тим битним детаљима?
    :)))

 20. O VEselin, Milu i njemu slicnim podanicima …….Globalizacija.

  …….Mi se moramo snabdijevati svim oruđima kojima bi se naši protivnici mogli koristiti protiv nas. Mi ćemo morati iznalaziti u najfinijim izrazima i začkoljicama pravnog riječnika opravdanje za one slučajeve kada budemo morali donositi odluke koje se mogu učiniti prekomjerno smjele i nepravične, jer je važno da se te odluke izraze takvim izrazima koji bi izgledali kao najviša moralna pravila pravnog karaktera.

  Naša uprava mora okružiti sebe svima snagama civilizacije u čijoj sredini bude dejstvovala. Ona će okružiti sebe novinarima, pravnicima – praktičarima, administratorima, diplomatama i najzad, ljudima pripremljenim naročitim nadvaspitanjem i obrazovanjem u našim specijalnim školama. Ovi ljudi će znati sve tajne društvenog života, oni će znati sve jezike sastavljene iz političkih slova i riječi: oni će biti upoznati sa cjelokupnim naličjem ljudske prirode, sa svim njenim osjetljivim strunama, na kojima će morati umjeti da sviraju. Te su strune: konstrukcija gojskih umova, njihove tendencije, nedostatci, poroci i kakvoće, osobine klase i staleža. Pojmljivo je da genijalni saradnici naše vlasti, o kojima ja govorim, neće biti uzeti iz sredine G., koji su navikli da vrše svoj administrativni posao ne misleći šta njime treba postići, ne misleći o tome zašto je on potreban. Administratori gojski potpisuju akta ne čitajući ih, služe iz koristoljublja ili častoljublja.

  Mi ćemo okružiti našu vladu čitavim svijetom ekonomista. Eto zašto su ekonomske nauke glavni predmet nastave za J. Nas će okruživati čitava plejada bankara, industrijalaca, kapitalista, a što je glavno, milijardera, jer u suštini, sve će biti riješeno pitanjem cifara.

  Za vrijeme dok još ne bude bilo bezopasno da se odgovorni poslovi u državama daju našoj braći J., mi ćemo ih povjeravati licima čiji su karakteri i prošlost takvi da između njih i naroda leži čitava provalija, takvim ljudima koji u slučaju neposlušnosti prema našim naređenjima mogu očekivati samo ili sud ili izgnanstvo – a sve radi toga da bi oni štitili naše interese do posljednjeg daha.

 21. Војин Николајевич says:

  Tajović LADO, udbaš pripravnik kaže:

  Штовани Ладо, избаци из ника ово удбаш, а остави приправник:))

  • Tajović LADO, pripravnik says:

   Pa ja vas guram u DF koliko mogu ali se nedate. Što im fali pa nećete da ih proširite? Ja sam čuo da čuvaju iznenađenje za kraj. Naime u finišu izborne trke FRONT je spremio spektakularni transfer. Pristupiće im Mandić i Medojević. Oće, oće. Živa istina, nije fol. Nego kad smo kod žive istine Momir Bulatović je vele u petak kod Šukovića.

   Ja vam poslušah savjet. Uvijek sam doktore slušao. A ono, apćiha, pardon, što velite kako povećati broj apstinenata, apćiha, pardon, pa ovaj put su kao ikad oslonili na ‘bojkotaše’, apćiha, pardon, ne znam šta mi je. Dakle, šta bi se trošili na ovu krizu kad ima neko ko će džabe, apćiha. Eto tako. Htjedoh okačiti ove ‘Bešićeve rezultate’ ali vi kao doktor, vjerujem, već tu studiju imate, apćiha, šta mi je… E ne znam, apćiha, što me nađe, što me nađe…

 22. Tajović LADO, pripravnik says:

  Svake izbore ‘bojkotaši’ vele da njihova snaga raste!? pa onda dodaju da žbiri žbirima prodaju lične pred izbore u gotovo istim procentima koliko oni ‘ojačaše’!?… A što se prodaju lične kako velite kad se može i drugim dokumentima glasati? Opet me ono stanje hvata. Ništa mi nije jasno. Pomozite mi doktore, tako vam vaše etike, od vas ne očekujem šaku hemije i sintetike iliti populizma, propagande i politike…

 23. Je li taccno da su Ćakijev DF pojačali Vessović i Radončići (oba)?

 24. golub mira i slobode says:

  kako izgleda, u Crnu Goru biti udbas, moze biti jedino bezmudas…

 25. Истина је да је наша опозиција традиционално никаква, да у двије деценије нијесу ни у једној прилици успјели да уздрмају диктаторски режим, да том истом режиму упорно пружају легитимитет боравком у лажним институцијама и учешћем на лажним изборима.

  Али, ако би се могло замислити ишта горе од те “традиционалне опозиције”, а то је компликована мисија, онда је то свакако Позитивна ЦГ. “Опозиционарство” ове позитивне момчадије је стварно дно дна, што би неки рекли. Читам јутрос некакав њихов проглас: људи, па они као да се кандидују да смијене Социјалдемократску партију Шведске! Инсистирају на смјени “власти”, а не “режима”. Црногорску клептократску ненаједену аждају, која је покрала све што се покрасти могло у овој несрећној земљи, учествовала у ратовима, изазвала подјеле, националну нетрпељивост, дискриминацију сваке врсте – они сматрају легитимним представником народа, која је ту гдје је, јер једноставно није било ваљане алтернативе. Ни ријечи о симулацији демократије, ни ријечи о апсолутно свим покраденим иборима, ни ријечи о неслободним и заробљеним институцијама, ни ријечи о ораганској вези режима са организованим криминалом, ни ријечи о лустрацији? Неко са стране им је рекао да је то избјегавање саопштавања чињеница можда “ин”, да је у складу са евро-атлантским интеграцијама земље, или ова момчадија заиста мисли да свих тих ствари нема?

  Било како било, режим само може пожељети овакву опозицију. Не искључујем могућност да ће их клептократе на скорим лажним и намјештеним изборима “напумпати” и обезбиједити им одређени број фотеља у “Парламенту”, како би били још опуштенији у њиховој традиционалној растерећености. С овима “немаш да бригаш”. Замислите да неко ко се кандидује да буде опозиција “власти” не помиње чак ни процесуирање тиранина и криминалца Ђукановића у пострежимском периоду? То није опозиција, то је превара. И спрдња.

  Отпор. Дисконтинуитет. Бојкот.

 26. Milovan Vukov Jankovic says:

  Originally Posted by NSX
  ovo je sistem u kome vladaju nesposobni i u kome uglavnom uspijevaju nesposobni…a glasaju ih iz cistoga zla oni nesposobni koji ne bi podnijeli da vide da se sposobnost cijeni, toliko

 27. Tajović LADO, pripravnik says:

  Perfektni maslacku,

  kolika je ‘ugrožentost’ srpstva danas? Šta pokazuju zadnja očitavanja tvojih hipersenzitivnih internetskih uređaja i nikova? Jel povećana koncentracija crnogorskih ‘kancerogenih’ praškastih čestica? Jel bio jutros redovni izvještaj etnotoksikološkog centra?

  Doktori…!?

 28. Војин Николајевич says:

  Tajović LADO, pripravnik kaže: …kolika je ‘ugrožentost’ srpstva danas?

  :))

  Штовани Тајовићу, није угрожено српство:)), већ Устав Црне Горе који гарантује пропорционалну заступљеност њених народа у органима управе:))
  Укратко, Устав се поштује само по дјеловима кои су ригидни и ненормални, а остали, нормални дјелови Устава се игноришу, као да су записани у Уставу неке друге државе, ха, ха, ха,…

 29. Lado Tajović, potparol says:

  Znači ‘zagađenost’ vazduha od crnogorskih praškastih čestica je najveća tokom dana dok naveče se intezitet smanjuje? Logično. To se i poklapa sa djelovanjima pojedinaca za spas srpstva. Treba tome posvetiti stanovitu pažnju. Pogotovo na netu, što se i čini. Svakako vazduh mora biti čist da bi se pravilno razvili i dozvali pameti. DISKONTINUITET :))) A joj… Nego me podsjetite u čemu se razlikuje etnotoksikološki centar od ovih…, a?

  Doktore, pričinjava mi se stanovita ličnost koja je urednik jednog portala da piše komentare na istom portalu, pod lažnim imenom, punih praškastih materija a u isto je vrijeme intelektualac pun pomirenja, ljubavi i golubar svakako do jedne ure, dok ga ‘ljubav’ drži. E ako to nije dr. Džekil i mr. Hajd efekat onda je do mene i do moga stanja. A da nije do mene i do moga stanja i da sam vi i imam vaše rezone taj čovjek je onda… guess what… Znači ‘dukljanski nakot’ šta god to značilo!? E bem mu iskrenost i pomirenje.

  Vidite, pošto mnogi doživljavaju ekstaze na spomen udružene opozicije i sl., ja mislim da to može proći ako je iskreno i stvarno a ne lažno, pretvarački i sa namjerom da nekog zajebeš. Zato je moja ideja bila o zajedništvu gdje bi svi bili iskreni do kraja bez glume i lažnih osmjeha, a s tim u vezi i lista bi se zvala tako ‘JOKS’ (Jebo nas Onaj Ko nas Sastavi)

 30. perfect stranger says:

  Ево, управо сам видио насловницу најновијег броја “Монитора”, и представљање интервјуа са Лекићем: “О бојкоту у договору са странцима”.

  Наравно, прије доношења било каквих судова ваља прочитати читав интервју, али се и на основу овог наслова могу изнијети нека примјећивања.

  Ово није добра порука, као што ми упорно, мјесецима истичемо. Ово је порука пасивности и континуитета. Наравно, када неко покреће друштвене промјене у оквиру неког диктаторског система, пожељно је имати међународни фактор уз себе, у свим политикама које антирежимски елементи предузимају. Међутим, ако то није случај, то не значи да демократске снаге треба да најефикасније политике које воде демократизацији једноставно обуставе, или да чекају да се “све коцкице посложе”, да све “на терену” и вани буде идеално, како би се покренуле политике дисконтинуитета. Тај пасиван начин опозиционарства шаље одређену поруку управо том међународном фактору, који ће схватити да такву врсту опозиције може користити искључиво за сопствене потребе, и можда му буде у интересу да то остане “вјечна опозиција”.

  Напротив, треба показати карактер, треба “показати зубе”, одговорност према сопственој дјеци и покренути политике дисконтинуитета и бојкот: тада ће и “извањци” научити да те поштују. Па када креираш друштвену нестабилност, када покажеш да си спреман ићи до краја у процесу освајања слободе, тај међународни фактор ће брзо, “традиционално” рекао бих, окренути плочу, промијенити политике, у потпуности подржати демократске снаге и приморати режим на прве слободне изборе и на напуштање позорнице. Али, али… За све то је потребна макар шачица одговорности, храбрости, мудрости…

 31. SAOPŠTENJE LADA TAJOVIĆA:

  U Crnoj Gori su ugroženi zdrav razum i logika pod naletom crnogorskih i srpskih praškastih materija. Povećana koncentracija tih materija uslovila je pojavu slobodnih radikala, varvarskih zaštitnika hrišćanstva i tradicije, te elemenata koje drugačiji stav i razmišljanje dovode do pregrijavanja moždanih ćelija i autodestruktivnih eksplozija. Zagađenost je napravila maglu iznad gradova u obliku DISKa i u KONTINUITETu udara u glavu. Zadnji izvještaji govore da je siva masa skoro uništena i gotovo izumrla. Gospodin Zdrav Razum i gospođa Logika ne šetaju više našim gradom a udružena pozicija i opozicija su raspisali potjernicu za njima i proglasili opšti bojktot prema njihovim potomcima.

 32. perfect stranger says:

  И само да додам овдје: још почетком 2000-их, када Лекића нико од опозиционих партија није ни помињао, сматрао сам да би управо он могао бити одличан кандидат за обједињавање разнородних антирежимских ентитета, да има изванредан “коалициони капацитет, као и да је персона од интегритета, без мрља у прошлости и слично (а о томе сам нешто накнадно и писао, на самим почецима мојих интернетских писанија). То и данас сматрам. Али, морају се предузети одговарајуће стратегије. А од нас се не смије тражити да се оставимо наших фундаменталних принципа зарад одигравања још једне у низу Милове позоришне представе. Јер смо у праву. И они знају да смо у праву.

 33. Секулина учитељица says:

  Уважени господине Тајовићу, неколико пута сам пропустила да вас опоменем али мислим да је сада крајње вријеме. Од француског глагола портере и именице парола је настао назив поРтпарол (носилац ријечи, у буквалном преводу на наш вјечни Црногорски језик). Дакле, ни потпарол, ни попарол. Могуће да сте често у младости конзумирали кухињу уваженог господина Мила Кадије на нашем слободарском Цетињу, па сте назив портпарол замјенили за један специјалитет те кухиње. Било како било, надам се да ову грешку више нећете понављати. Поздрављам вас господине Тајовићу традиционалним поздравом који су нам оставиле наше баке – Е Вива Монтенегро! Поздрав и за мог вршњака, маркантног и шармантног Милована Јанковића из Брскута.

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogeri kao ovaj: