Ne dam da njihov svijet ulazi u moj svijet, kroz mene – neće!

Kad sve spojimo – politiku i ekonomiju – dobijamo MAFIOKRATIJU, a Vukotić JESTE kreator, “idejni vođa”, guru (ili, Lao Ce Vukotić, kako je Miško Đukić sasvim tačno na Free Montenegru govorio) i čovjek koji im daje izgovor / legitimitet, ali u prvom redu čovjek koji radi na privođenju / podvođenju mladih, pazite – i pametnih i obrazovanih, i vrlo ambicioznih ljudi SISTEMU. Zato je on opasan čovjek, koji može mnogo, ali ne može u moj svijet!

piše: prof. dr Mirjana Kuljak, 27. maj 2009. 

Dobro jutro, Veseline Vukotiću, bivši sekretaru SKJ Univerziteta Veljko Vlahović (danas, Crne Gore)! Odlično što ste prihvatili da pored socijalizma postoje i drugi, legitimni, sistemi – sistem socijalne tržisne ekonomije i sistem slobodne trzišne ekonomije. Sada ste se i opredijelili za ovaj drugi, kao što ste nekad iz fotelje partijskog sekretara promovisali / kontrolisali podmladak na univerzitetu, za potrebe tadašnjeg sistema.

Napravila sam grešku – vi, u stvari, i ne radite za neki od sistema / ideologija, vi uvijek radite za onaj sistem koji je na vlasti, održavajući strukture moći koje društvo čini upravljivim / managable (za potrebe koga treba i kad treba).Zašto ne progovorite dvije tri riječi, preko Vijesti, Monitora, Dana, na državnoj TV i ostalim medijima o karakteru ovog sistema i ove (i ondašnje) vlasti (ratni profiteri, korumpirana vlast, zarobljena država, ukratko – mafioekonomija)? Imate puno argumenata da kažete da je karakter ove vlasti/sistema osnovna prepreka za ostvarivanje globalnog ekonomskog koncepta u Crnoj Gori (onako kako ga vi vidite, neoliberalnog, slobodnotržišnog). Mada, o globalizaciji se govori i iz ugla socijalne komponente i komponente reciprociteta, a ne samo reducirano na tržište, na materijalnu komponentu.

Naravno, moja razmišljanja, stavovi, aktivnost jako se razlikuju od vaših jer ja ne vidim problem u bilo kojem legitimnom sistemu, a na svijetu oni paralalno egzisitiraju (neki bi rekli i da konvergiraju, ali to je za posebnu raspravu). Međutim, vi prećutkujete ono što je najveći problem za građenje upravo sistema slobodne tržišne ekonomije u Crnoj Gori – to je mafiokratski karakter ove vlasti. A pošto ste vi njihov guru, stvari su potpuno jasne.

Komfor koji proizilazi iz slobode mišljenja i govora novčano je nesamjerljiv. Tako gledam na svoj posao i kad su u pitanju studenti – na časovima, na ulici, u kafiću, preko interneta, sms-a, karaoka, medija, udžbenika, baza podataka, informacija, čega god…

Besmislica je da svijet ekonomije nadredimo ostalim svjetovima ili da sve svjetove samjeravamo iz ugla ekonomske isplativosti. To može da bude primamljivo za onaj dio ljudske ličnosti koji predstavlja grabež, sebičnost, posjedovanje, materijalno, ali ne može da bude primamljivo za duhovnost, emocije, kulturu… O ovome se, naravno, može raspravljati i raspravlja se na drugim tačkama planete.

Da se vratim na V. Vukotića – on je opasan čovjek, čovjek koji je samo tehnički u akademskom prostoru, a u stvari je uvijek na onom mjestu u društvu sa kojeg se kontroliše ono što će da bude u glavama ljudi koji treba da pokrivaju važne pozicije, i to je njegov stvarni posao. To je radio i u socijalizmu, kao partijski sekretar na Univerzitetu, a to radi i sada, preko UDG-a. Samo što je tada parola bila ”u ime naroda”, a sada je “u ime tržišta”!

Ovo vam govorim iz prve ruke – Milo i ja smo ista generacija na fakultetu, odlično se znamo svi. On je odabran da radi to što radi. Da nije on, bio bi neko drugi. Prethodno su bili pokušali sa mnom, ali nisam se dala. Vukotić je iz sjenke sve kontrolisao…

Jedini razlog zbog kojeg pišem i “gubim” vrijeme na internetu je taj što NE DAM DA NJIHOV SVIJET ULAZI U MOJ SVIJET, KROZ MENE – NEĆE!!!

Nadam se da razumijete – ja sam samo jedna mala tačka, jedno malo crveno krvno zrnce toga svijeta ljubavi, ljepote, sreće i tu nema prolaza za njih iz svijeta kriminala, tame, čemera, prevara, manipulacija, svakojake ljudske bijede. Ne znam ko se u kakvom svijetu rodio, ali svaki pojedinac ima izbor, i odgovornost, da korača svijetom koji sam izabere. Kad kažem svijet, mislim na sistem vrijednosti.

To govorim i studentima – mogući su razni putevi, neki su legalni, neki ne, neki su legitimni, neki ne, ali slobodni ste da izaberete i odgovorni da iza svog izbora stojite.

Vukotić je čovjek kojem je posao, bio i ostao, da sa svojih pozicija daje legitimitet sili koja stoji iza vlasti. On sada pod plaštom priče o dvije vrste kapitalizma (jedan koji je više tržišni i drugi koji je više socijalni) utiče na to da se javnost u Crnoj Gori po ovom pitanju podijeli na ta dva bloka, čineći bukvalno istu stvar kao kada se na planu politike javnost dijelila na procrnogorsku i prosrpsku varijantu.

Što ovaj plašt treba da sakrije, kakvu stvarnu ekonomiju, kakvu stvarnu politiku, koje su na sceni? Podjela na Srbe i Crnogorce, onako kako to ova vlast radi, skriva nedemokratski karakter ove vlasti, a podjela na više tržišnu i više socijalnu ekonomiju skriva mafijaški karakter obavljanja privredne djelatnosti / ekonomije.

Kad sve spojimo – politiku i ekonomiju – dobijamo MAFIOKRATIJU, a Vukotić JESTE kreator, “idejni vođa”, guru (ili, Lao Ce Vukotić, kako je Miško Đukić sasvim tačno na Free Montenegru govorio) i čovjek koji im daje izgovor / legitimitet, ali u prvom redu čovjek koji radi na privođenju / podvođenju mladih, pazite – i pametnih i obrazovanih, i vrlo ambicioznih ljudi SISTEMU. Zato je on opasan čovjek, koji može mnogo, ali ne može u moj svijet!

Da je on stvarno za free market economy (neoliberalne ideologije), a da se stvarno protivi social market economy (savremene verzije socijal-demokratije, odnosno, stakeholder ili third way ili mittelstand economy), mi bi mogli da razgovaramo i kao akademske kolege i kao, možda, i ideološki istomišljenici. Ovako, on je guru nelegitimne crnogorske mafioekonomije, a ja pristalica legitimne globalne free market ekonomije. Ko je ovdje lažnjak, vidite i sami. Samo da sad ne počnu da nas prizivaju da im pomognemo u ostvarivanju free market ekonomije, kao što su nas prizivali da im pomažemo oko Crne Gore… koja je to preverantska ološ!

Može biti da će on sjutra pričati da je pristalica neke druge ekonomije, ali sve dok se radi o legitimnim varijantama, prihvatam. Ne prihvatam prodavanje ovoga za ono, iliti – mafioekonomije u oblande free market ekonomije, čineći da su joj neprijatelji oni koji su pristalice social market economy. To je tako u razvijenim demokatijama, a kod nas borba treba da se demaskira i da se jasno ukaže na to da u Crnoj Gori možete biti samo za ili protiv mafiokratije i njoj odgovarajućem vidu ekonomije – mafioekonomije, a posle toga stvar je demokratskih procedura (proceduralne demokratije) za koji oblik tržisne ekonomije će se društvo opredijeliti.

Njima je do free market ekonomije taman koliko i do crnogorstva i Crne Gore – da je trpaju u svoje i u tuđe džepove!

Biće štos ako u dogledno vrijeme svi DPS-ovi Crnogorci budu za freee market economy, a svi “DPS”-ovi Srbi budu za social market economy (pošto Srđan Milić i SNP furaju taj fazon, a prva stvar za navodno ujedinjenje opozicije pred izbore bila im je izgradnja društva socijalne pravde… pa mafija posle toga… smijala sam se, tako da će, pored čisto nacionalnih stranaka i nacionalnih podjela, imati i “građanske” nacionalne stranke i “ideološke” podjele. Nema što – znaju kako! Mafia for ever! Zato su pokušavali da LSCG satjeraju u crnogorski nacionalni korpus, jer nacionalno uvijek pali, pa i u varijati “građanskog”.

Zato im ništa ne smeta koliko javni pokušaji političkog pregrupisavanja sa nacionalnih podjela na podjelu po liniji mafija – antimafija. Zato nije došlo do ujedinjenja opozicije (sa LSCG, jasno antimafijaškim ujedinjavajućim principom), zato “nezavisni” mediji i intelektualci ćute u kritičnim momentima, zato nema bojkota posle izbora. Oni su ili glupi, ili pokvarni, lakomi ili svjesno rade za mafiju. Neinformisani mogu da budu samo neki mlađi ljudi, što je razumljivo, do jedne ure (trudim se da “moji” studenti budu informisani, ali i da preuzmu odgovornost, kojim god putem krenuli, pa bili sjutra i politički neistiomišljenici ili neprijatelji).

Konačno da me neko pita (Zašto ste pred zadnje izbore dali podršku Pokretu za promjene čiji vas je lider nazvao “klozetom sa tuškog puta” dok ste bili funkcioner LSCG?) – naravno da sam imala procjenu u pogledu iskrenih namjera pojedinih stranaka da uđu u predizbornu koalcijiu. Ali, važno je da oni pokažu javnosti (ne meni) za što se zalažu.

Znači, pošto je šansa da do jedinstva opozicije dođe bila skoro nikakva (po mojoj procjeni), ali pošto su se glavni igrači u toj priči busali u junačka pleća kako su oni za to, onda kažem – ajde, javno stanite sa tom pričom, ali pod jednim ujedinjujućim principom – borbom protiv mafije!

Suvišno je reći kako su od tog, prepoznatljivo LSCG principa opozicione borbe, već na samom startu odustali SNP, a ostali, bar javno i eksplicitno, nisu.

Rezultat: SNP se javno pokazao kao kolaborant i za nastupajuće izbore javnost ih može vrlo lako prepoznati kao stranku koja je razbila opoziciono jedinstvo i koja sarađuje sa DPS-om.

Sledeći korak – ostali potencijalni zagovornici jedinstva opozicije (PzP i Nova), pošto su govorili da se svi izbori kradu, a pošto su žalili za neostvarenim predizbornim opozicionim jedinstvom, morali su, a da bi ostali dosljedni, sada bojkotovati rad u Parlamentu.

Rezultat: PzP i Nova posle izbora javno pokazuju da pristaju na namještene rezultate mafijaške vlasti i na taj način sarađuju sa vlasti. Ovo je sada teže široj javnosti da prepozna (jer Vijesti, Monitor i dr. neće sada, nakon izbora o tome da pišu, niti da prenesu ono što na pr. Slavko Perović u tom smislu piše).

Znači, što je bila svrha mojeg javnog djelovanja povodom izbora – da se pojedini opozicioni igrači javno pokažu (ponovo i ponovo, jer mlađi ne znaju, arhive brišu, a oni plešu toboš opozicioni ples), ali u odnosu na moju priču, priču LSCG-a, pravi lakmus papir – da li su opozicija ili nisu.

Ja sam uhvatila medijski “talas” povodom izbora, odgovorila na pitanja agencije Mina povodom neuspjelih predizbornih razgovora, nakon čega je uslijedio napada na mene, kako iz DPS-a, tako i SNP-a, na njihov način.

Sjutra, da dođe do novih izbora, opet bih stala ne uz opoziciju da se ujedini, već uz ujedinjavajući princip, pa ko hoće, dobrodošao, ali pod mojom kapom / pričom / principom, jer ovdje se radi o legitimisanju i delegitimisanju, o kredibilitetu.

Jedno je sigurno, da se kojim slučajem opozicija ujedinila, da je pobijedila i da je DPS to priznao, prvo pitanje koje bi se postavilo je – kome je to DPS prepustio ulogu čuvara njihovog blaga? Ko u toj opozicji radi za bivšu vlast, a ustvari i dalje za mafiju? Onda bi imali tuču unutar nove pozicije, opet u odnosu na isti princip.

Pošto prisustvo LSCG kriterija / principa o antimafijaškoj borbi potpuno čini vidljivim svačiju poziciju, DPS-u ne odgovara ujedinjavanje opozicije u kojoj postoji i dašak onoga što LSCG predstavlja i dan danas, pa makar taj dašak dolazio od mene u svojstvu u kojem sam bila prisutna tih dana.

I još nesto, to je hod po tankoj žici, ali za mene vrlo lagan jer postoji jasan svjetlosni putokaz – ono na što LSCG svojim programom i djelovanjem (i sadašnjom aktivnošću svakog pojedinačno, koliko ko hoće i može) ukazuje – borba protiv mafije sada je kritična tačka u procesu demokratizacije crnogorskog društva. To se u raznim dokumentima naziva sledećom terminologijom – korupcija (sistemska), zarobljena država, nevladavina prava i sl.

A što se tiče raznih “hvatača” mene, na to sam oguglala – od prijetećih pisama pisanih mehaničkom DB mašinom, e-mail-ova i telefona, rašarafljivanja točkova, otezanja procedura, sa raznih strana. Nakon izvjesnog vremena, sve dođe na svoje, a ja u šali znam nekada reći – ja sam uvijek svoja na svome, a vi birajte – hoćete li da budete svoji na svome, svoji na mome, moji na svome, moji na mome! Dogovorite se sami sa sobom!

Da ne zaboravim jednu vrlo važnu stvar – krajnja meta protivnika LSCG-a je Slavko Perović. Jer, ako njega neutrališu, sačekaćemo da se rodi neko u Crnoj Gori koji može da mu bude i približno ravan, a LSCG najširi prostor slobodnog djelovanja (da je to, kojim slučajem, univerzitet, ja ne bih imala potrebe da se uključujem i udružujem u LSCG).

Zato, jako vodim računa da u svom djelovanju ne budem sredstvo u tom lovu na g. Perovića, a znam da je to mafiji zadatak.

Comments

 1. perfect stranger says:

  Сјајан текст.

 2. sjajan tekst! Hvala na podsjecanju !

  Zivjela Sloboda!

 3. Taman da “sidjem” i napisem najkraci komentar o ovom sjanom tekstu, kad tamo, stranger! Sa najkracim komentarom
  Ohrabrenje, novi vjetrovi, sto li,..
  Ima nade.
  A tekst je precizan , jasan. nacrtano je izvoriste i ishodiste .
  I plus sa razumijevanjem SAMO za mladje i uz to trud da ne budu neinformisani.
  A LSCG kao svjetlosni putokaz. Jasno.
  Mnogo je truda i znoja, ali i ljubavi za ljude i drzavu ugradio Lscg i Slavko u taj svjetionik.
  Trajace to jos.
  Svaka cast Mirjana

  Dzemal Perovic

  • perfect stranger says:

   Наравно, мени се највише допао економски дио приче (будући да сам економиста по струци), оцјена о другу Вукотићу, мафиократском систему.

   А проф. Куљак, слободни интелектуалац, пише увијек интересантне и квалитетне текстове.

   Поздрави.

  • Imali ste priliku da na josh jednom site-u ostavite komentar. Ne da ste imali priliku, već dužnost, da kao istaknuti član LSCG-a to uradite.

   P.S. Izvinjavam se uredništvu i Miri Kuljak što se ovom kratkom upadicom ne držim teme.

 4. “Ne dam da njihov svijet ulazi u moj svijet,kroz mene-neće!”Hvala,iznova poštovanoj Mirjani Kuljak,prava istinska,nepresušna energija.I djelim s njom iste misli i ideje,a razmišljam svojom glavom:)Tako je to kad iza svega stoji SLOBODA.Sloboda i misli i dijela.

 5. Milovan Vukov Jankovic says:

  Imate puno argumenata da kažete da je karakter ove vlasti/sistema osnovna prepreka za ostvarivanje globalnog ekonomskog koncepta u Crnoj Gori (onako kako ga vi vidite, neoliberalnog, slobodnotržišnog). Mada, o globalizaciji se govori i iz ugla socijalne komponente i komponente reciprociteta, a ne samo reducirano na tržište, na materijalnu komponentu.
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  CITAT

  AMBIJENT u CG,
  za poslovanje i bavljenje bilo kojm vrstom biznisa je KATASTROFALAN,
  bio on neoliberalni i socio -liberalni,
  sa 13000 trulih jabuka koji duguju 230 miliona, bezbroj raznih inspekcija koje pljachkaju manje preduzetnike, sa opshtinskog i drzavnog plana, chim javnim sluzbama prihvali novca za 13 plate, topli obrok i regres, ljubljenje shaltera i predavanje pazara svakodnevno u red pred shalterom, samo josh jedan dokaz da berlinski zid komunizma josh nije pao u CGi.

  Za bilo kakav oporavak na ekonomskom i ljudskom planu,
  pod hitno se POSLODAVCI I SINDIKATI moraju oslobodit od TUTORA DRZAVNIH I OPSHTINSKIH, i stvorit ambijent za RAD&RED.

  Dobro je shto je ova tema stigla na dnevni red, jedno su modeli, a drugo je MAFIOKRTSKI sistem povlashcenih tajkuna&bogatuna,
  koji umjesto PDVa i CARINE , POTROSHENE ELEKTRICHNE ENERGIJE,placaju PARTITOKRATE VLADAJUCIH STRANAKA, i pune njihove predizborne prazne kase.

  DOK NE ISUSHIMO BARU.
  GILJOTINOM PROPISA.
  ZABRANOM INSPEKCIJAMA DA POVREDJUJU PRIVATNU IMOVINU BEZ SUDSKE ODLUKE.
  FER DOGOVORA SA RADNICIMA O ZASHTITI NJIHOVIH PRAVA I OMBUDSMENA ZA RADNE SPOROVE.
  BEZ EFIKASNE LIKVIDACIJE NELIKVIDNIH COMPANIJA CGa CE KUBURIT SA VISHKOM ZAPOSHLJENIH INkUBATORIMA DPSDPovskih glasacha, od zeljeznice, barske luke, epcge itd, itd.

  Uspjeshnih ekonomija ima i u diktaturama i u najrazvijenijim demokratijama, ali ne tamo dje vlada JAVASHLUK&HIPOKRIZIJA.

 6. Mirjana Kuljak says:

  Pred zatvaranje “radnog dana” svratih na “Javni servis” i – vidjeh!

  Urednistvu hvala na podsjecanju, a komentatorima na crvenim krvnim zrncima!

  Uvijek se okupljali i vracali jedni drugima vjeru u ljubav i ljude!

 7. Mirjana Kuljak:
  “Ne dam da njihov svijet ulazi u moj svijet,kroz mene-neće!”

  Aha, a od kad to? Vi ste Mirjana sa prvim naletom neprincipijelnosti puštili taj njihov svijet u vaš, uzeli ste političarenje kao svoj princip. Na Slavkovom blogu su se dešavale užasne stvari. Vrijeđali su se ljudi, prijetilo se ljudima fizički, promovisao nacizam prema određenim narodima a komentari koji se suprostavljaju tome brisali, a Vi se mudro držite po strani. I ćutite. Moglo bi se reći da na sva osnovna principijelna pitanja što se tiču Lscg-a Vi ćutite. Moglo bi se reći da ste ćutolozi po profesiji, a ne liberali. Na pitanje na ovom sajtu na koje kao građanin stvarno nisam imao odgovor i koje mi je bilo bitno Vi izbjegavate da mi odgovorite http://http://wawyblog.wordpress.com/2010/12/18/neodgovoreno-pitanje-funkcionerki-ex-lscg-mirjani-kuljak/ .

  Ako se vratimo na Dnmn i udbašku postavu liberala koja je čuda radila tamo, $ećate li se koji je bio Vaš odgovor? A da, ćutanje. Zato što su to Vaši, zato što je to iz Lscg-a pa im se treba progledat kroz prste, ili možda ponekad i priključit. A dobro znate koji su to principi koji su oni zastupali tamo – Filozofija bande. Laž, u raznim oblicima. Svi ste ih puštili da rade što oće, čak i kad je – nevjerovatno ali istinito – kad su falsifikovali Nikolu Teslu i njegove riječi, ne samo riječi nego čitav tekst, a takva im je sva rabota bila. Jedini je Miško Đukić prokomentarisao u vezi toga, ostali su pokušavali da to brane, vodeći se opet jednim principom – Filozofijom Bande. Ovo je samo jedan primjer kako funkcionišete Vi u okviru Liberalnog saveza i sami Liberalni savez.

  Zašto bih trebao ja il bilo ko da Vam vjeruje, da išta ima sa Liberalnim savezom? Zato što držite monopol na opozicionarstvo? Da se nijeste malo prevarili, zašto bi ljudi bili mazohisti i dopuštali svašta ono što sam vidio na Slavkov blog, zašto bi dopuštili da budu ćerani, vrijeđani, prijećeno im, i sl, i da još sa radošću dajemo podršku Liberalima? Jeste li vi normalni, onako u kompletu? Imate li kakav odgovor ovaj put?

  Mene se čini da ćete morat nešto debelo da mijenjate u strategiji i na taj način se posredno izvinite desetinama ljudi koji su tamo na Slavkov blog maltretirani od Udbe koja glumi liberale, ili na Dnmn ista stvar, znači govorimo o hiljadama koje ste neposredno/posredno odbili, i na taj način golemi broj apartida privučete za smjenu mafije.

  ***

  “Xhemal, on 10. Januar 2011. at 8:58 pm said:

  A LSCG kao svjetlosni putokaz. Jasno.
  Mnogo je truda i znoja, ali i ljubavi za ljude i drzavu ugradio Lscg i Slavko u taj svjetionik.
  Trajace to jos.
  Svaka cast Mirjana”

  Džemale, slično pitanje i konstatacije kao i Mirjani. Koliko vidim, aktivni ste na netu. Zašto ćutite? Koji su to principi koji Vas obavezuju na takvo ponašanje. Napisao sam u odgovoru Mirjani što je to sve na Slavkov blog i na Dnmn promovisano, jeste li kad imali ikakav odgovor na sve to? Ne. Džemale, ćutali ste. Svi gledate svoj posa.

  I kad kažete da je “LSCG svjetlosni putokaz”, s uvažavanjem, neću se složiti sa tom konstatacijom, nakon svega što viđeh mislim da nije svjetlosni putokaz nego političko prkno Crne Gore, u velikoj konkurenciji crnogorskih prkana.

  Dakle, nakon svega što viđeh, samo mi ostaje jedan ukus u ustima – da mi se gadite onako u kompletu, u ogromnoj konkurenciji toga za gađenje u Crnoj Gori.

  Ali Vi ste opozicionari. Vi ste protiv mafije jedini. Zbog toga kao građanin i kao apartid dajem podršku svakom i malom koraku koji napravite a koji bi išao ka pravdi i ka skidanju mafije. Sa gađenjem, naravno.

  I tu problemi koje konstantno produkujete ne prestaju. Osim Slavka koji radi sramne stvari sa uređivanjem onog bloga, osim Vas koji ćutite, osim naširoko ubačene Udbe u Lscg, pojavljuje se malo veći, tj ogroman problem.

  Vi ćete Džemale sad da se reinkarnirate u obliku ponovnog pokretanja Lscg-a kolko sam shvatio. Pobuna, reklama, prilozi, svakakva čuda kreću, i kreće ponovi Lscg. Vi znate da vas je malo, i da ste nikakva snaga. I znate da vam treba pomoć i saradnja. Sa kim ćete sarađivat? Ni sa kim u Cg, sve što je organizovano okupljeno je pod mafijinom šapom. I intelektualci, i novinari, itd. Sve ovo vi znate bolje nego ja sigurno. Ono što ne znate je da možete sarađivati sa građanima, s onima sa kojima je to moguće – apartidima, koji su najbrojnija društvena struktura u CG. I znate što, do prije par godina dok nije zaživio internet za široke mase, vaš glas se nije probijao do tih ljudi, iz raznoraznih razloga. A kad je počeo net i kad imate neograničeno marketinški da se predstavljate, vi to činite užasno (pogledati gore navedene kritike).

  I recimo, aj sve to da zaboravimo, napravimo kampanju koja bi podržavala Lscg i sve što ste naumili, znači stvore se uslovi da se apartidi kao neorganizovani građani priključe ili naprave savez sa liberalima.
  E tu ćemo malo da stanemo.

  Okosnica toga što ste planirali, il što je Slavko planirao svejedno, je – POBUNA! Slažem se sa tim, od početka i prije početka, to predstavlja proteste, i to predstavlja otpor vlastima na svim nivoima. Logična posljedica bojkota koju bi trebalo podržat. I…. to sam mislio do preksinoć.

  A preksinoć sam pogledao Slavkov intervju sa onoj bosanskoj televiziji. Na stranu sad sadržaj istorijskog izlaganja s kojim se ne slažem, reče li ono Slavko da je pjevao bosanske borbene pjesme? Toliko o Lscg kao antiratnoj partiji. Dalje, pažljivo sam odgledao intervju, i ono što me se dojmilo i što mi je ostavilo nedoumicu da li uopšte više što da komentarišem je – što je čojek pričao polako i monotono ka ono ljudi poslje šloga. Gledam ne mogu da vjerujem! O čemu se radi? Da li čojeka neko sistematski truje pa se onako predstavio, da li se liječi još od one povrede glave pa to ima neki loš uticaj, il što već? Toliko sam se zaprepastio da sam mislio da batalim svako komentarisanje, ali sam onda to povezao sa onakvim uređivanjem bloga, i učinjelo mi se dosta realno kao mogućnost.
  Sledeća stvar koja me se dojmila je u vezi ovoga što pokušavam reći – POBUNE. Do preksinoć sam bezrezervno bio ZA. Znajući što to uključuje, bojkot svega što može naškodit mafiji, i mirne proteste. Nakon odgledanog intervjua, nisam siguran da jesam za. Više sam PROTIV pobune, Džemale, koju ćete kad pokrenete Lscg pokušati da promovišete, ali naravno nećete uspjet bez nas građana koji smo apartidi. Zašto? Pa jer je Slavko evocirao neke lijepe uspomene đe su okupljeni ljudi bili spremni ka jedan da se tuku sa policijom i čuda svakakva da se rade! Je li to tako zamišljena ta POBUNA Džemale? Oće li bit tuče, oće li bit da se ne zna ko će preživjet, oće li bit čuda svakakvoga?

  Tnx, but no tnx.

  Đe se đede ona čuvena rečenica Slavkova koja je parafraza Dostojevskog da “nezavisnost CG nije vrijedna nijedne kapi krvi, nijedne dječje suze”? Znate, Dostojevski je to sasvim lijepo rekao u smislu građenja kristalnog dvorca. A kako sam gutao Dostojevskog još sa 12 godina oprilike jedno tri put zaredom kompletnog, mogu sasvim slobodno reći da je to čojek koji se protivio FILOZOFIJI BANDE, i tu se srijećemo; za Lscg sadašnji na netu i uskoro pokrenuti – ne mogu to da kažem! Ovo što praktikujete ili ćete pokušati jeste Lscg-ova FILOZOFIJA BANDE, kad se sve kockice slože.

  Ja kao prosječan građanin prosječnih političkih uvjerenja, kao jedan od onih desetina hiljada Apartida – neću u tome učestvovat. Siguran sam da neće ni te hiljade, a što se mene tiče mogu me samo banovat sa sajtova, inače vam neće proći taj pokušaj i ta filozofija – malo filozofije bande, malo ćutanja, malo časnosti i svetosti, malo gadluka… malo good cop & bad cop.

  Da rezimiram:

  -pokrećete Lscg
  -pokrećete projekat Pobuna
  -treba vam podrška apartida
  1. izvinite se svima iz prošlog perioda na posredan il neposredan način, jer ljudi nijesu mazohisti il magarad
  2. pronađite način da sve te ljude apartide uključite u projekat, napravite savez da ve ljudi ne bi sa gađenjem gledali
  3. nek Slavko vidi sam sasobom o čemu se radi, jer sam se okinuo gledajući intervju, ka poslije kapi je zvuča
  4. ustanovite jasne principe na kojima počivate i prezentujte ih CG javnosti – bez laži pod broj jedan, bez blefiranja, političarenja, bez filozofije bande, bez sumnjičenja dok vam udba prolazi pred nos, bez ćutanja kao frhunske cg mudrosti
  5. napravite jasno i transparentno finansiranje – još ne dobih odgovor na pitanje je li tačno da vas je u kontinuitetu finansirala posredno mafija 90-ih, i je li to razlog netransparentnosti; niko vas nema namjeru podržat ako je ovo tačno
  6. e nakon svega ovoga – POBUNA može da počne, i imate podršku od svih.

  dok ovo ne napravite, vi ama baš ništa nećete ni uspjet ni napravit, i bolje da ništa ni ne pokrećete. Znači, što se mene tiče – moju podršku van ostalih projekata tj kao Lscg nemate, pretpostavljam ni ostalih desetina hiljada Apartida.

  ***

  Prijatno Vi.

  • wawy.. ovo je strasno -otrovno,kombinacija lazi,mrznje,zle namjere.. sramotan si i zalostan lik,kao i vecina u ovoj prokletoj zemlji.Za tebe “Gospode pomiluj,Gospode..

   • “frabato, on 11. Januar 2011. at 6:46 pm said:

    wawy.. ovo je strasno”

    da frabato, slažem se, sve na čem se odnose ove riječi iz mog komenta je strašno.

 8. biljana koprivica says:

  “Uvijek se okupljali i vracali jedni drugima vjeru u ljubav i ljude!”

  Evo recenice koja razbija mrak.Kakav samar cinizmu!Predlazem da se ukuca ispod KICME!!!

 9. Milovan Vukov Jankovic says:

  Dok jedna osoba postoji,
  da CRTA MAFIJU i njihove ratne i antiratne pohode na nashu imovinu, ima NADE za CGu, da ce proglegat i umjesto kockarnica i kladionica, lopovskih berzi pod kontrolom institucija vlasti, birokratskih i partitokratskih krpelja koji krv piju, poslodavcima i radnicima koji su prezivjeli CUNAMI SKOROJEVICA I PRIMITIVACA, stvore uslovi za normalan rad i red, sa jasnim pravima i obavezama, jedni prema drugima, prema drzavi i opshtini.

  Dok se taj AMBIJENT ne promijeni,
  ni jedan legalni krajcer nece rizikovat, da ta nezajazljiva balafurdija, ucjenjuje i ponizava investitora koji ima legalni novac, poshto svaka VRECA TRAZI ZAKRPU, kod nas ce stizati samo kapital sumnjivog porijekla, dhje ce mocnici uspjeti da uzmu PROCENTE ZA SEBE I SVOJU PARTIJU, a opshti i drzavni interesi ce biti kao i dosad, zadnja rupa na svirali.

 10. Pogledacu komentare cim stignem. Zbog odlaska na put i drugih privatnih stvari nisam u mogucnosti da garantujem da ce to uskoro biti. Izvinjavam se zbog toga i molim vas da tome ne dajete bilo kakvo drugo tumacenje osim fizicke nemogucnosti da stignem da to uradim.

 11. Niti prof. Kuljak., niti Džemal imaju ikakvo pravo soliti bilo kome pamet poslije svih dešavanja u LSCG. Slavko Perović i ini borci su nanijeli nepopravljivu štetu opoziciji u Crnoj Gori i stvarno nekim ljudima treba reći DOSTA VIŠE. Aman ljudi, dosta ste jahali svi zajedno… Gdje su se to dijelile spomenice za ‘opozicionarstvo te ste ih vi pokupili i svaka vaša postala ‘sveta’, gdje ste pokupili to autorska prava na ‘opozicionarstvo’, a na drugu stranu ne umijete zasvijetliti na očigledni autoritatizam, besprizornost i laž… A tek kad je riječ o vašim drugovima ‘udbašima’?

  Mogu navesti na stotine primjera vaše nedosljednosti od izbora za predsjednika, progona izbačenih članova LSCG, čuvene 2001, tjeranja od Slavka vas da kličete određene riječi na mitinzima, podgoričke skupštine, pa sve do navodnog ‘bojkota’ i već pomenutih ‘udbaša'… Ma dosta više, bre… Smijete li Slavku koju reći svjetlu ili vas znoj oblije kad čujete da je izašao tekst da i vi ne postanete junaci njegovih pričica!?

  • Opet si pogodio kao prstom u ono sto je zabranjeno da se pominje …

   Za sve su krivi SP, MK i XP. Oni su nas na zlo navodili da vicemo i burucemo, mjesto da smo se lijepo skutima F1 ili F2 prislonili i polizalo ponesto.

   • Jesi li ti pročitao post ili čisto imaš opsesivno kompulsivnu potrebu za komentarisanjem? Jel’ nešto neistina šta sam napisao? Ma da, treba denuncirati svakog ko im nije po meraku, tu će nam Slavko pomoći i napisati šta treba da vičemo, da ne pogriješimo šta… eh ti novi trendovi, ta nova demokratija, slobodni intelektualci… nije nego. Bore se ljudi za slobodno razmišljanje a onda ispljuju svakog ko ga iskazuje… O mores o tempora!

 12. Darko Pavićević says:

  Ako imaš nesto pametno da kazes, sjedi, razmisli, pa napiši, kako vidiš izlaz, dje su svjetla, o kojima pricas?

  Kad ces nesto pmaetno napisati Lado?

  • mozda u sljedecoj inkarnaciji ako i tad ne bude spijun!

  • Ja predlažem da na Facebook otvorimo stranicu i tamo glasamo i onda tako vjerodostojno dobijenu podršku potvrdimo tako što ćemo poslati pismo EU i Obami i formiramo E-vladu na čelu sa drugom Slavkom, Mirka ćemo izostaviti ovaj put i vladati sretno i dugovječno. Eto.

   pfff… ljudi smiješni ste. Hajde može to bolje dajem vam drugu šansu.

 13. ” opsesivno kompulsivnu potrebu za komentarisanjem”

  Ljudi kada pisu najcesce pisu o sebi.

  Ja sam samo reagovao na upornu tvoju teznju da nas zayebavas i zamastravas klizanjem price iz prvaca podsjecanja na lazi i prevare vlasi i njihovih slugu na gluposti tipa

  “tjeranja od Slavka vas da kličete određene riječi na mitinzima, podgoričke skupštine, pa sve do navodnog ‘bojkota’ i već pomenutih ‘udbaša’”

  • Nabuko, kad mi ti, Nedović, Zipp… i ostala ekipa te poginuste komentarišući sve i svašta po raznih foruma, portala… to spočitate meni… Hoćeš da se prebrojima? Ipak sam ja mali za tebe, treba dostići tolike vaše post-ove.

   Šta nije istina šta sam napisao? Jel’ vam UDBA kriva za ovu današnju kišu?

   • Ne vjerujem da imam vise postova u totalu od tebe (90% su vezani za nesto van ovoga) a o politici daleko manje.

    Pogledaj MiM, blazenopocivsi DNMN i ovaj blog.

   • Nabuko
    Računam diskonte!

    Registrovan: May 2007
    Lokacija: ekonomija koja se uspješno nosi sa krizom
    Postovi: 14,899

   • Lado Tajovic
    MiM team Početnik

    Registrovan: Oct 2008
    Postovi: 157

    Lele, kada ću te stići. Samo na tom forumu da ne govorimo za druge portale.

 14. Milovan Vukov Jankovic says:

  Kod mene Slavko i LSCGe, imaju MORALNI KREDIT,
  koji je teshko potroshit, bez obzira na greshke u koracima.

  Osjecam i grizu savjesti, jer sam jedan period pred REFERENDUM, napravio distancu od njihove politike i poruka, kod mene su VISHI INTERESI BILI U PRVI PLAN, ali je vrijeme MAJSTORSKO RESHETO, poslije topljenja snijega, tachno i precizno pokazalo, koliko ima BALJEGA I KAKO SU RASPOREDJENE, a moja je krivica shto nijesam slushao pametnije od mene.

  Stalno ukazivanje na ratne hushkashe i pljachkashe nashe imovine , chasti i obraza crnogorskog mi pada ka`ASH NA DESETKU.

  A ako iko ima KREDIT, da po svima nama SIPLJU SPLACHINE SVAKODNEVNO, da sluchajno ne zaboravimo MINULI RAD, MLADIH &LIJEPIH, onda to ima Gospodin Slavko Perovic i Mirjana i Xhemal, za menu su oni stubovi principijelnosti i moralnosti, oko kojih se savijam kao LOMINA OKO STAROGA HRASTA.

  Necu se pravdat zashto je to tako, jer je to subjektivni osjecaj, LJUBAVI KOJA JE GLUVA I SLIJEPA, koja se ne ZASLUZUJE NEGO SE DAJE OD SRCA I DUSHE.

 15. biljana koprivica says:

  Milovane,Ti spomenu tri sjajna imena:Predsjednika republike,Predsjednika vlade,Predsjednika skupstine…!Smijem li malo budna sanjati,a da pri tome nijesam ni bivsi,ni sadasnji,ni buduci clan LSCG…

 16. Milovan Vukov Jankovic says:

  Da sanjamo da se ne diramo,
  a dace DRAGI BOG,
  da na javi,
  njih troje IZJAVI,
  da se ne stidimo od GLAVARA ,
  NO SE PONOSIMO KO RIMSKI PAPA,
  NIJESMO JA I TI CRKVE; DZAMIJE I KATEDRALE RUSHILI, pa da nas BOG NE POSLUSHA.

 17. Svima koji me spominju i imaju neka svoja očekivanja i čak izričite zahtjeve od mene saopštavam sljedeće:
  Nikome nemam namjeru da polažem račune za privatni život, ( niti za posjetu blogova i pisanje veoma rijetkih komentara), ali vjerujem da će te me ostaviti na miru ako vam kažem da od kada sam bio poslanik u drugom mandatu, počeo sam da izdržavam porodicu sezonskom proizvodnjom povrća za ulcinjsku pijacu. Kako je i to bilo nedovoljno (kriza, propao nam turizam, ja i supruga na Birou za zapošljavanja) počeo sam sa obradjivanjem tudjih zakupljenih maslinjaka. ( I kao u onom vicu o škrtici iz Brača za višak riječi u čitulji objavljujem da PRODAJEM DOMAĆE MASLINOVO ULJE).
  U slobodnom vremenu volim da pročitam po koju knjigu i ponekad posjetim neki blog.
  Ne dugujem nikome ništa.
  Jedan mi je sin pošao za Australiju a drugi u USA. Pomažu mi da školujem trećeg. Odgovorio bih svima, nekima sa “Sjaši bre” a drugima sa uvažavanjem, ali razumjećete da nemam kad.
  A zavidim vam. Svima.
  I da ne zaboravim nija NE DAM U OVAJ MOJ SVIJET.
  A VI imate široko polje mafijaško, odavde do
  VAŠINGTONA D.S.
  Pa udrite.
  Ali ja dajem sebi za pravo da kažem – NIKADA MAFIJA NE BI MOGLA DA ZAVLADA U SVAKOJ PORI NAŠEG DRUŠTVA DA NIJE VAZDA BILO ONIH KOJI SU TRAŽILI DLAKE U NAŠIM LS CG JAJIMA.
  A ima ih naravno.

  Svoj i slobodan,
  Džemal M. Perović
  P.s. i oprostite što nijedan post od ovid dugačkih nijesam pročitao do kraja. možda sam nešto ispustio

  • “Xhemal, on 11. Januar 2011. at 3:58 pm said:

   Nikome nemam namjeru da polažem račune za privatni život”

   Džemale, možete li da citirate ko je i kad zadirao u Vaš privatni život? Pojma nemam o čemu pričate, mene to ne zanima ni najmanje, a ne vjerujem ni ikoga.

   Vaša zamjena teza da oćete umjesto drugih od sebe da pravite žrtvu – ne prolazi. Ni na šta se u tekstu niste osvrnuli, ni na jednu činjenicu. Nevjerovatno.

   Xhemal, on 11. Januar 2011. at 3:58 pm said:

   “oprostite što nijedan post od ovid dugačkih nijesam pročitao do kraja. možda sam nešto ispustio”

   A sad ste i neobaviješteni kao Koštunica… interesantno. Sigurno ste bili neobaviješteni i kad je Slavka udarila udba u obliku dotadašnjih članova pa ste kao i većina liberala ćutali, nego sam ja morao da uskačem sa komentima, i da pomažem sprečavanje stvaranja nekog novog Lp/Gp, i slično. Ovo je samo kao primjer kako to funkcioniše.

   Poenta mog teksta je u zadnjih nekoliko stavki zbog kojih sam morao da ispričam čitavu priču, i molio bih i Vas i ostale liberale sad kad sam pribavio vašu pažnju da se fokusiraju baš na to. Ako nemate odgovor na to, onda nemate mi što replicirat. Jednostavno nijeste shvatili suštinu, a suština nije u sitnicama kako navodite nego u krupnim, krucijalnim, i principijelnim stvarima.

   • Mogu naravno.
    Jedan me uci dje mi je duznost da pisem.
    Vi me wawy prozivate kako sam aktivan na netu, kako cutim, kako cu da se inkarniram…
    Uzivajte u svojim mudrovanjima, apatridskim i gadite se do mile volje. Daleko od mene. I.. oduze mi vrijeme da tražim Š! Dakle IŠŠŠŠ!

   • Ok, opet ste izbjegli odgovor ili osvrt na bilo koju konstataciju iz mog prvog komenta, nego ste se odlučili predstavit kroz vic. A mišljenja sam da se svako najbolje predstavlja kroz ono što je.

    Džemale, zašto izbjegavate odgovor na ona pitanja?

  • Gospodine Xhemal.
   Nijesam se miješao u vaš privatan život. Veoma poštujem to, na koji način zaradjujete za sebe i svoju porodicu. Nijesam ni udario na vas, samo sam pitao tj. konstatovao.
   Mislio sam da ste kao Albanac islamske vjeroispovjesti, ali prije svega kao istaknuti liberal, bili dužni da reagujete na najprimitivnije fašističke komentare na blogu vašeg lidera. Takodje sam mislio, da ste uprkos vašoj zauzetosti, bili obavješteni za njih-ako ih već nijeste izvorno pročitali, makar od vaših poznanika.
   Meni ne trebate polagati račune-to nijesam tražio od vas, samo sam ostao i ostajem iznenadjen vašim nereagovanjem.
   Kao što vi ostajete svoj i slobodan, tako to pokušavam biti i ja. Svako na svoj način.
   O “dlakama u jajima” i “Iššš”, ne bih. Kako 90-tih, tako sada, uvijek ću stati u odbranu osnovnih ljudskih, nacionalnih, civilizacijskih vrijednosti i prava. Ako su najgrublje, fašističke uvrede jednog cijelog naroda i vjere, dlaka u jajetu, onda ću tražiti takve dlake.
   Svako dobro.

   • Eto, osjetih da mozda trebam i ja dati neki svoj sud o tom ‘problemu’ koji se desio na Slavkovom blogu ,i to ne zato sto sam islamske vjeroispovjesti , vec zato sto sam gradjanin Gore Crne.
    Dakle , ima makar i 5 godina dana da sam na , sada vise i ne znam na kom blogu, portalu, sajtu …nebitno je…, takodje dao bio konstataciju i licni stav , da je moj narod u Gori Crnoj ,( ljudi islamske vjeroispovjesti ma koje nacije bili ) sebe najvise osramotio i bacio ljagu za sva vremena kao nijedan drugi narod , potcinjavanjem mafiji nakon 96. godine! I ne znam zasto neko g-dina Dzemala ima da proziva ? Zasto bi bilo ko imao hrabrosti uopste da proziva njega i to zato sto nije reagovao jer bi se , toboze, i on trebao osjetiti ,bice, ‘ugrozenim’??? Jel to? Zato sto je on funkcioner neke partije? Ljudi su dali svoj stav , i apsolutno nikad mi nije ni palo na pamet da razne bljuvotine komentarisem.
    Pogotovo sto se radi o nickovima koji nisu nasli za shodno ni imenom i prezimenom da se potpisu , zaista nikada , ne bih sebe toliko potcijenio da reagujem na njihove stavove . Zipp ponavlja nekoliko puta da je to ‘fasizam’ … a ti komentari sa fasizmom imaju veze samo ukoliko zelite kao pripadnik islamskog naroda da ih tako shvatite. Pretpostavljam da Vam je i ona Slavkova iz ‘98. ‘da se ne moze Kuranom u Evropu’ takodje zasmetala i siguran sam da ste i od njega trazili objasnjenje za takvu izjavu. Eto, i ja sam islamske vjeroispovjesti , ali nesto se ne nadjoh uvrijedjenim bas kao i Vi. Vjerovatno zato sto uvrede ne stvaram sam .
    Bez uvrede s moje strane , ali posle toliko komentara na racun toga , morao sam i svoj stav dati .
    Pozdrav za sve !

   • @ Sergej Peric

    (Ovim ne reagujem na stav gospodina Xhemala Perovica, jer se slazem sa njegovim rezonom i ne zamijeram mu ako ponekad ne odreaguje, pogotovo ako nije prisutan.)

    Sergej,

    ja nisam islamske vjeroispovijesti, ali sam se nasao uvrijedjenim pisanjem na Slavkovom blogu, koje jeste bilo fasizam (citirati Pavelica povodom Muslimana se ne moze nigdje drugo svrstati, oprostite).

    Posto svako odgovara za svoj virtuelni prostor, a kako je cinjenica da je moderator na pomenutom blogu vrlo azuran ako treba ukloniti komentar koji ne ide niz dlaku, zamijeram Slavku Perovicu sto nije izbrisao fasisticke komentare, a jeste neke druge koji su bili mnogo benigniji.

  • sjasi wawy sa cojeka,ispisa si gomilu gluposti i neistina a onda kao trazis odgovore,tragikomicno!

   • Wawy je ispravan sto se tice bloga Slavka Perovica,
    ili su izbrisani ili ih nije bilo komentari koji reaguju na novi ” rjecnik” na Slavkovom blogu. A ko ga je god posjetio nije mogao iste da preskoci.

    Takodje mislim da sve dok Perovic ne razjasni da li su ljudi koje je nazvao udbasima u poslednjoj rundi Martinovic i Aleksic stvarno to sto ih je on opisao, nema nekih posebnih razloga za vjeru u demokratski kapacitet novog LSCG-a.

 18. Slazem se.. pored svih MILIJARDI i MILIONA kojima opljačkaše Crnu Goru, nastavlja se sa napadima na LSCG. Standardna ekipa, wawy, Lado itd..

  Kako džemal fino reče:
  NIKADA MAFIJA NE BI MOGLA DA ZAVLADA U SVAKOJ PORI NAŠEG DRUŠTVA DA NIJE VAZDA BILO ONIH KOJI SU TRAŽILI DLAKE U NAŠIM LS CG JAJIMA.
  A ima ih naravno.

  • El, je li te malo sramota ovo kad ovako pričaš što nema veze s istinom?

   “El, on 11. Januar 2011. at 5:57 pm said:

   pored svih MILIJARDI i MILIONA kojima opljačkaše Crnu Goru, nastavlja se sa napadima na LSCG. Standardna ekipa, wawy, Lado itd..”

   Pod broj jedan, kontra mafije sam napisao, metaforički i bukvalno, kilometre na netu. Podržao svaku akciju. Djelovao kolko je bilo u mojoj moći kao građanina. Tako da to što pričaš nije istina.

   Pod broj dva, pošto sam postao politički neprijatelj Lscg-a, naravno da ću bit protiv PRINCIPA Lscg-a koji mislim da nijesu dobri. Il misliš da je dobro sve ono što sam naveo u tekstu?

   Pod broj tri, ne “nastavljam napade na LSCG” jer ih nikad u životu nijesam napadao nego činio sve što je u mojoj moći da kao jedina opoziciona struktura se promovišu. Ono što te otkriva, što pokazuje tvoju poziciju je da je tačno da sam NAPADAO pojedinačno UDBU u Lscg cijelo vrijeme kad je lagala, manipulisala, svakoga pojedinačno. E pa žao mi je što ti to smeta, kad ste ti i ostali ćutolozi naravno ćutali o svemu ovome.

   Pod broj četiri, nemam nikakvu ekipu nego iznosim svoje mišljenje samostalno. I pogodi što, pregledah sve odgovore – i NIKO nije odgovorio na konkretne stvari koje sam iznio. Niko. Znaš što je strašno, El i ostali, što jedan komentator može, iznoseći samo istinu o ovakvim principima Lscg-a, da dovede gomilu drugih komentatora do toga da ostanu bez argumenata.

   A to mi je dovoljan pokazatelj da je kompletan tekst na mjestu, i drago mi je ako će zamisliti ljude koje treba i ako će se nešto promijenit.

   Ovo ovako ne ide. Ponavaljam – ne podržavam ovakvo reinkarniranje Lscg-a, ne podržavam ovako zamišljenu Pobunu iz razloga sažetih u nekoliko tačaka na kraju prethodnog teksta. Ne vjerujem ni da će ostali narod i apartidi koji su neophodni za uspjeh tako nečega podržat. Tačka.

   • Ok, slazem se da sam te nepravedno smjestio sa Ladom, koji je klasični režimlija..

    Mogu se sa nekim stvarima iz tvoje priče složiti, ali nikako da idejom da napadaš LSCG koji je jedina opoziciona stranka u pravom smislu te rijeci. Mozemo da ih ne volimo iz hiljadu razloga jer svi imaju mnogo mana, ali takvi kakvi su, NAJBOLJI su i uvijek su govorili istinu i borili se za pravdu, sto su dokazali stotine puta rizikujuci svoje zivote. Ne razmijem tvoj toliki strah odnosno netrpeljivost prema LSCG-u i mogucnosti da se oni obnove.. Samo opusteno… neka budu oni, zatim ti i mnogi kao ti koji ce djelovati pojedinacno i imati neke SVOJE stavove, ali zajednicki CILJ…i to je to.. Stvarajmo gradjansko drustvo, ujedinjeni u razlicitostima :))

   • Darko Pavićević says:

    Moram se složiti sa tobom EL.
    Neka svako nastavi na svoj način, ali cilj nam je isti i daj bože da se stvori još (pošto sada nemamo nijednu opozicionu strukturu) takve energije koje če predvoditi bunt brotiv 20'ogodišnje ohlokratije.

   • “Ok, slazem se da sam te nepravedno smjestio sa Ladom, koji je klasični režimlija..”

    ha, ha, ha… što volim ove ‘opozicionare’, dođu mi kao ‘Politikin zabavnik’.

 19. Je li ikad ijedan 'liberal' odgovorio ikome na ijedno pitanje? Je li ikad bilo da se nije usput osvrnuo, bilo da ga pita novinar, političar, intelektualac, rođak, drug, da su to udbaške zavjere i sl. Ljudi u Crnoj Gori ne umiju da žive vaše paranoje!

 20. Ja prihvatam veliku misao budućih poetika:
  Jedan nesretan čovek ne može biti pesnik
  Ja primam na sebe osudu propevale gomile:
  Ko ne ume da sluša pesmu slušaće oluju.

 21. “…Ne prihvatam prodavanje ovoga za ono, iliti – mafioekonomije u oblande free market ekonomije, čineći da su joj neprijatelji oni koji su pristalice social market economy. To je tako u razvijenim demokatijama, a kod nas borba treba da se demaskira i da se jasno ukaže na to da u Crnoj Gori možete biti samo za ili protiv mafiokratije i njoj odgovarajućem vidu ekonomije – mafioekonomije, a posle toga stvar je demokratskih procedura (proceduralne demokratije) za koji oblik tržisne ekonomije će se društvo opredijeliti….”

  ja koliko vidim sva se kvaziintelektualna i ‘strucna’ javnost crne gore dala u kritiku neoliberalizma, osim sada gospodjice kuljak, da niko nije otvoreno i javno rekao da to sto vukotic prica i ‘nauka’ iza koje se krije nema veze sa neoliberalizmom, nego je u pitanju pljacka i kontrola opljackanog. hvala vam makar za to toliko.

 22. Kuljak je rekla o Vukotiću riječi koje karakterišu njegovu ličnost.
  Ništa novoga nisam čuo o Vukotiću, što prije nisam znao ili što nisam sumnjao da je njemu imanentno.

  Mantra da je DPS režim mafiokratski je netačna, i služi kao pravdanje za nemoć i neučinkovitost opozicije i LSCG.

  LSCG je mrtav, ubijen najprije štetočinjenjem malog kabineta u kome je participirala i gospođa Kuljak kao vojnik od povjerenja srceparajućeg podržavatelja manjinske vlade DPS- a Slavka P.

  Da je ta stranka imala demokratskog kapaciteta nastavila bi djelovanje i nakon odlaska u željeni egzil njenog nespornog gurua. Ali nije…kao i svaka monoliderska struktura raspala se u parčiće i za sobom ostavila komendiju na sramotu članstva i glasača. Ostavila je Aleksiće, Markoviće, Živkoviće, bruku u Budvi, bruku u Kotoru, LP…

  I bajke koje su daleko od istine…

  • Sacuvani komentar odavnina, a ne tako davno, jer se ništa ne mijenja.

   Koji je odgovor?

   “Opozicija je gubila prije jer je bila procrnogorska, danas gubi jer je prosrpska, narodna sloga je izgubila jer je bila srpskocrnogorska, a DPS dobija zato što?”

   • “Opozicija je gubila prije jer je bila procrnogorska, danas gubi jer je prosrpska, narodna sloga je izgubila jer je bila srpskocrnogorska, a DPS dobija zato što?”

    Trebaju li argumenti za dokazivanje apsurdnosti ovog komentara. Đe živi ovaj čovjek?

   • DPS 20 godina dobija zato što?

    Objasni velikoumniče!

   • @Neverin
    Najbolji, najsažetiji, najanalitičniji a najkraći komentar, koji je jednom rečenicom rekao i razgolitio sve. Bolji od gomile tekstova raznih analitičara, politologa, opozicionih lidera.
    Taj komentar sam citirao nekoliko puta na site-ovima.
    Postavio ga je svojevremeno nick “Posejdon”.

   • Ti bi valjda trebao da braniš svoj post, pogotovo taj dio kada je to opozicija bila ‘procrnogorska’, kada ‘prosrpska’, kada ‘srpskocrnogorska’. No, on pokazuje kako volite da se nosite nekim mislima koje ne piju vodu. Uopšte ne ulazite u suštinu stvari.

    DPS vlada 20 godina jer ima razvijen sistem a ‘opozicija’ nikad ga nije razvila, osim donekle SNP, svoj kao odgovor na njega, već se bavila liječenjem sujeta samozvanih lidera i traženja mangupa u svojim redovima. Nikad nije ponudila nešto novo već smiješno oponaša DPS protiv koga se navodno bori. Naposletku DPS vlada 20 godina zbog kukavičluka jednog čovjeka i to je ostalo jako utisnuto u sjećanje svakog građanina, opozicija je pobijedila na izborima i rekla ‘NEKA, HVALA’ i vratila DPS vlast.

    Naravno, kao i ostali od Don Manuela, ‘preciznog kao uvijek’ do ovih današnjih wanna be intelektualaca sa stavljenim stavom, ja ne dam da mi ga stave, nećete ponuditi nikakav kontraargument i sl. već ćemo ponovo špijun, udbaš… bla, bla, bla… E zato vladaju 20 godina uz nesebičnu pomoć takvih, kao što je između ostalih ovaj upaljač iznad mene koji se ne pali, ostao bez benzina…

    Samo za Nedovića, Zippa & co;

    Ja necu da budem intelektualac, ne zelim…

   • Tajoviću,

    “DPS vlada 20 godina jer ima razvijen sistem a ‘opozicija’ nikad ga nije razvila, osim donekle SNP”

    A ima li iđe u moderni svijet sličnog sistema? Nepoželjnijeg, ružnijeg, odvratnijeg? I ti bi pucao od radosti da čitava opozicija razvije sličan “sistem” pa da sjaše Kurta, a uzjaše Murta.

    Ponekad jesi zanimljiv, ali si zato uvijek podlac !

   • “A ima li iđe u moderni svijet sličnog sistema? Nepoželjnijeg, ružnijeg, odvratnijeg?”

    Mislim da si ovim komentarom rekao sve. Jedan moj prijatelj ima teoriju za ove i slične komentare ali ne bi sad o tome da se neko ne nađe uvrijeđen. Ali znam čovjeka koji prednjači sa njima i time obesmišljava sve. Zato i postoji krilatica ‘kad je teško Milan Popović’, samo ga prozovi i obrnućemo raspravu u suprotnom smjeru a on će ‘objasniti’ stvar.

    Nego, ja mislim da je vama ovaj ‘sistem’ odgovara dok se vi šjekirate samo zbog protesta cetinjskih đaka, kakva je to komedija tek bila, i sada zbog Vasove vode!? Ma odličan je. Kakvi smo dobro nam je i ovakav dopao.

   • “Samo za Nedovića, Zippa & co.”

    “Ooo, neko me voli,
    Sanja o meni,
    Gleda me kradom,
    Ali ne znam ko.”

 23. Od švercera sa Balkana do latinoameričkih kartela droge, ndrangeta tokom devedesetih godina stvara unosne joint-venture. Koristeći svoje iskustvo i ključni položaj u infrastrukturi italijanske ekonomije, novim partnerima pomaže da se ubace na evropsko tržište. Teritorijalnost ostaje ključ za čitanje poteza organizovanog kriminala i ekonomije, ali sada u globalnim okvirima …
  Danas je više reč o osovinama, ekonomskim savezima na međunarodnom nivou. Dakle, nov model se uspostavlja kao saradnja između stranih i lokalnih kriminalaca. Ovaj obrazac koristi i ndrangeta. „Umesto da se bavi jačanjem kontrole nad teritorijom, ndrangeta ulaže prihode od nelegalnih aktivnosti u inostranstvu” da bi zadovoljila klijente – kaže se u jednom izveštaju italijanskog parlamenta …
  Nedavno obavljena istraživanja pokazuju da mafije cvetaju u „nerazvijenim društvima u kojima je u toku ekonomska ekspanzija, ali u kojima nema zakonskih načina za efikasnu odbranu prava na svojinu i rešavanje komercijalnih sporova”. Govorimo o monopolu ndrangete nad aktivnostima oko pranja novca u Evropi. Uvođenje evra nije popraćeno dobro osmišljenim i homogenim zakonom koji bi sprečavao pranje prljavog novca na starom kontinentu…
  U suštini, metamorfoza ndrangete je uspešna jer se pripadnici ndrine nastanjuju na područjima sa slabim državnim aparatom. Drugim rečima: „Nesposobnost države da reguliše velike ekonomske promene (…) može omogućiti ukorenjivanje mafije”, tvrdi Federiko Vareze, profesor kriminologije i stručnjak za organizovani kriminal. Kada politika ne uspeva da kontroliše ekonomske promene, kao što se desilo posle pada komunizma, podzemlje ima velike mogućnosti delovanja. Ako je tačno da crno tržište uvek buja kada u društvu vlada haos, prekomerno se mogu obogatiti samo oni koji su dobro organizovani.
  Tokom Hladnog rata, prelazak na tržišnu ekonomiju u mnogim delovima sveta dovodi do političke anarhije. U toj praznini, u alegoričnoj pustinji koju opisuje Hana Arent, kriminalne organizacije kapitalizuju koristi od globalne ekonomije snažeći i šireći svoju mrežu. Cesto ove organizacije zauzimaju mesto nepostojećih državnih vlasti, nudeći zaštitu subjektima koji deluju legalno, ali i nelegalno. Oni na taj način garantuju promenu postojećih ekonomskih sistema u ekonomiju ološa. – Loreta Napoleoni, Ološ ekonomija

 24. Sumrak politike
  U tom kontekstu treba se pitati: da li je politika mrtva? Hana Arent bi rekla da nije: čak i u srcu pustinje postoje oaze i mada „oaze bivaju uništene u peščanim olujama ili ih uništavaju ljudi, one uvek ostaju mesta na kojima je moguće sačuvati i razum i dušu”. One će se, kad-tad, opet pojaviti zahvaljujući podzemnim vodama. Poraz nacizma potvrđuje taj optimizam Arentove, jer je ona uverena da je politika prirodna dimenzija čoveka. Njeno mišljenje dele mnogi značajni mislioci dvadesetog veka, poput Antonija Gramšija koji piše: „Ljudsko biće je, u suštini, političko”. Potraga za slobodom izbora je, dakle, deo naše prirode. „Oaze su izvan političkih odnosa” i ne mogu nestati zato što je propao politički sistem.
  Zbog toga ispašta politika, to jest mi svi, jer postojimo kao mnoštvo, a ne kao pojedinci: u izolaciji umetnika, u samoći filozofa, u intimnom odnosu dve osobe, a ponekad i u prijateljstvu (kada se srce direktno obraća drugom srcu, ili kada se u ljubavi svet zapali od strasti). Da takve oaze nisu nedodirljive, ne bismo znali ni kako da dišemo.
  Hana Arent odlučno tvrdi da je ljudsko biće „politička životinja” koja u sebi nosi emotivnu, intelektualnu i materijalnu snagu za nov početak i osvajanje slobode. – Loreta Napoleoni, Ološ ekonomija

 25. Svet u kome živimo danas je drugačiji od sveta u kome je živela ova nemačka filozofkinja. U globalnom svetu nemoguće je zacrtati prostorne granice politike. Pokušaji, kao što je Patriot Act, mogu čak izazvati suprotan efekat i u tom slučaju naneti štetu glavnom savezniku Amerike – Evropskoj uniji. U svetu globalizacije zbog ekonomskih interesa se gubi granica između dobra i zla. Negativan rekord u oblasti poštovanja ljudskih prava ne sprečava Kinu da, na primer, bude član Svetske trgovinske organizacije. Rusija pristupa grupi G7 (koja postaje G8), dok ruski oligarsi pljačkaju svoje sunarodnike. Globalizovana politika se nalazi izvan velikih ideala nacije i pretvara se u brutalnu i nepredvidivu borbu za vlast.
  Hana Arent analizira državu-naciju kao idealan oblik vladavine. U svakom slučaju, posle pada Berlinskog zida, koncept države-nacije je iskrivljen nepredvidivom logikom ekonomije ološa koja sprečava politiku da sledi svoje ciljeve. – Loreta Napoleoni, Ološ ekonomija

 26. Da se vratim na V. Vukotića – on je opasan čovjek, čovjek koji je samo tehnički u akademskom prostoru, a u stvari je uvijek na onom mjestu u društvu sa kojeg se kontroliše ono što će da bude u glavama ljudi koji treba da pokrivaju važne pozicije, i to je njegov stvarni posao. To je radio i u socijalizmu, kao partijski sekretar na Univerzitetu, a to radi i sada, preko UDG-a. Samo što je tada parola bila ”u ime naroda”, a sada je “u ime tržišta”!

  Ovo vam govorim iz prve ruke – Milo i ja smo ista generacija na fakultetu, odlično se znamo svi. On je odabran da radi to što radi. Da nije on, bio bi neko drugi. Prethodno su bili pokušali sa mnom, ali nisam se dala. Vukotić je iz sjenke sve kontrolisao…

  Vukotić je čovjek kojem je posao, bio i ostao, da sa svojih pozicija daje legitimitet sili koja stoji iza vlasti…

  Kad sve spojimo – politiku i ekonomiju – dobijamo MAFIOKRATIJU, a Vukotić JESTE kreator, “idejni vođa”, guru (ili, Lao Ce Vukotić, kako je Miško Đukić sasvim tačno na Free Montenegru govorio) i čovjek koji im daje izgovor / legitimitet, ali u prvom redu čovjek koji radi na privođenju / podvođenju mladih, pazite – i pametnih i obrazovanih, i vrlo ambicioznih ljudi SISTEMU. Zato je on opasan čovjek, koji može mnogo, ali ne može u moj svijet!…

  Njima je do free market ekonomije taman koliko i do crnogorstva i Crne Gore – da je trpaju u svoje i u tuđe džepove! – Mirjana Kuljak
  ________________________________________

  Oni su raščistili teren i pripremili ga za ološ ekonomiju, stvarajući preduslove za porobljavanje celog naroda. – Loreta Napoleoni, Ološ ekonomija

 27. “”El, on 11. Januar 2011. at 9:27 pm said:

  Ok, slazem se da sam te nepravedno smjestio sa Ladom, koji je klasični režimlija..

  Mogu se sa nekim stvarima iz tvoje priče složiti, ali nikako da idejom da napadaš LSCG koji je jedina opoziciona stranka u pravom smislu te rijeci. Mozemo da ih ne volimo iz hiljadu razloga jer svi imaju mnogo mana, ali takvi kakvi su, NAJBOLJI su i uvijek su govorili istinu i borili se za pravdu, sto su dokazali stotine puta rizikujuci svoje zivote. Ne razmijem tvoj toliki strah odnosno netrpeljivost prema LSCG-u i mogucnosti da se oni obnove.. Samo opusteno… neka budu oni, zatim ti i mnogi kao ti koji ce djelovati pojedinacno i imati neke SVOJE stavove, ali zajednicki CILJ…i to je to.. Stvarajmo gradjansko drustvo, ujedinjeni u razlicitostima :))””

  ***

  El, mislim da sam objasnio nekolko puta al eo preformulisaću. Ne bih nikad napisao ni dva slova koja će ići u korist mafije. A što ne znači da ću izigravat magarca. Npr, na Slavkovom blogu mi je neki bzv komentator prijetio u mafijaškom stilu kako će me nać, ovo ono, pristao sam da se nađemo za tuču bez ikakvih problema u roku od par sati. Komentar mi je stojao 5 minuta do isteka roka kad je Slavko valjda ocijenio da je dao dovoljno fore izazivaču, i odlučio da ga obriše, ALI ne i prijetnju, taj komentar je ostao.

  I što treba El, treba li narod da se bije po ulica zbog Slavkovog bloga, treba li neko da bude povrijeđen kako bi mu tamo sve bilo potaman? Da ne pričam da je to bilo svega nekoliko postova nakon onog posta đe sam smatrao da bi trebalo da se uključim u diskusiju u kojoj su Lscg udbaši počeli da spinuju i kad su nastojali po mom skromnom mišljenju da prave dva Lscg-a.

  I što sam učinio poslije toga? Ništa, dao svoje mišljenje i, ono, idemo dalje. Zato što je to Lscg, zato što je to jedina opoziciona partija, zato što treba za borbu protiv mafije, pokušao izgladit situaciju, itd…

  Ako to nije incident, El, ako je to princip, princip koji se odražava na desetine drugih stvari, naravno da neću dat podršku tome, i naravno da ću bit kontra toga.

 28. wawy,

  ne treba se tući zbog Slavkovog bloga; čak vjerujem da se bacamo sa slobodnim vremenom i komentrišući ga. Ne bi bili to što smo da ne radimo to…

  moj interes u ovome je da kroz izricanje svog stava ukažem na pogubnost vezivanja kritičke javnosti za lik i djelo Slavka P. , bez da sagledamo SVE realne strane života i djela. I onaj dio koji mu služi na čast, i onaj dio kad se popeo na Lovćen i sve to dobro posrao u nekoliko sesija kvaziintelektualnog sranja…

  I g. Kuljak je bila dio te priče. Ona bi da se stalno vraćamo na Vukotića, a ne shvata još uvijek da je ključna stvar u borbi protiv Vukotića (para ološ) stvoriti uslove za demokratizaciju i bolje organizovanje stranaka opozicije unutar sebe, jer samo takve imaju šansu suštinski promijeniti ovo društvo i državu.

  Kuljak je bila drugar sa Živkovićem, Aleksićem, Markovićem, sve odreda kabinetlijama Slavkovim koji su se sada našli na udaru Perovićevom, na isti način kako ih je tjerao da ‘ćeraju’ neposlušne i neslomljive članove LSCG kojima je ideal bila normalna CG a ne Slavko Kralj.

  Kad bude priznala i prihvatila,ako već nije shvatila, kako je apsolutizam i kumovski nepotizam rizničarev bio razlog nestajanja ‘njene’ partije, onda ću uz kahvu rado pročitati sve što ima reći o Vukotiću i njenoom školskom drugu Mikašu…

  LSCG je prošlost. Ako nas nema da stvorimo nove vrijednosti, na novim osnovama, onda ništa ( peščanik)…

  Ako ne odemo u Beranselo, na mjesto đe se tamošni seljani ( veći građani no ijedni sada u CG) i ne pružimo tim ljudima podršku, dobri smo samo za ugodno piskaranje i lajanje po kafanama.

  So LSCG…

  • Do tada rado citaj Brana Mandica & Bakija Berkovitza ..a no sto nego kako ! E moj Kozak, promasio si cijelu metu, a ne cilj…

   • Remember,

    ne znam ko je promašio metu, baš…ti koji uvlačiš u priču Brana Mandića i tog bakija, a ne pričaš o Aleksiću, Saši Markoviću, zaboravljaš aferu Grbalj i Mika živkovića, i sve ostale koje smo 100 put pomenuli. Reci, pošto sam promašio metu, da li je ovo tačno ?

    Slavko perović koji je PODRŽAO MANJINSKU VLADU DPS-a ,2001 i 2, pa ostao sljedeće godine bez stranke i bez svega što je uradila stranka, iako je imao priliku da sa ostatkom opozicije obori Mila Đukanovića i jebenog Vukotića…e , ali nije. Prodao se, i prodao je članstvo koje je bilpo više nego hrabro i svjesno trenutka. Prodao je mene lično, koji je istoga dana, oficijelno u prisustvu lokalnog vođstva ‘završio’ sa LSCG. I nisam ostao da krckam orahe saradnje sa DPS-om , da kradinjam placeve i namještam dozvole i brukam sebe i ono što je LSCG proklamovao.

    To su radili svi ti poguzijelji koje sam spomenuo, a Kozak nikada. Pa stani s njima u stroj, ako ne smiješ samnom…

   • Kozak,
    Imas li arhivu mn.coma ili cdm-a u to vrijeme?
    Ako imas slucajno, da li bi nam mogao reci sta nick Kozak u to vrijeme govori o koaliciji SLavka Perovica i Cetnika.
    A kisnulo se po Cetinju

   • Ja u strojeve nikada ne idem, tako da se ne svrstavam militantno ni po kom osnovu. Reagujem na tvoju opsesivnu potrebu da ispaljujes plotune po Slavku Perovicu, evo i po Mirjani Kuljak. Pa se pitam, zasto to radis:

    1. Da ukazes da je LSCG i Slavko Perovic licno najvece zlo Crne Gore, te se kao takvo ne smije uopste uzimati u obzir kao alternativa rezimu

    ili

    2. Da kao bivsi clan LSCG prosto istreses svu gorcinu koju imas, jer si nezadovoljan kako je ta stranka radila?

    Potpuno sam siguran da napadi na LSCG i Slavka Perovica (kakav god da je, sa svim manama i vrlinama, jedina je istinska opoziciona varijanta u ovom trenutku) – potpuno sam siguran da takva prica i takav stav idu na ruku jedino mafiji koja suvereno vlada. Koju uzgred ti ni ne dozivljavas kao mafiju, ali to je vec posebna tema. Ljutis se na boksera koji je toliko puta nokautiran podmuklim udarcima ispod pojasa. I onda ti smeta taktika tog boksera koji se jedini borio svih ovih godina! Pogledaj siru sliku, i shvatices o cemu pricam. Ili osnuj sopstveni “stroj”, pa da dam glas tvojoj opciji – jedino ako nije militantna :)

   • P.S.

    Baki Berkowitz je najveci anarhist Balkana, siguran am da si cuo za njega;)

 29. Milovan Vukov Jankovic says:

  Opozicija ne zeli VLAST,
  jer vide da brod tone,
  52000 javnih sluzbenika koji chachkaju nos,
  112000 limitiranih i drugih peMzionera,
  14 000 nelikvidnih pravnih lica, dug 250 meLJEona,
  5000 policajaca ili shest puta vishe nego u civilizovanim drushtvima, hiljadu povlashcenih nabavljacha za javne potrebe sa pet puta vishe mushterija koji direktno zavise od njihovi porudzbi, sagledat nashu stvarnost,
  je mnogo zahtjevnije nego pljuvanje i lajanje jedni na druge.

  Nije vazno dali je Marko, Janko, Stanko, Ranko greshan ili bezgreshan,
  problem je u TRESHENJU PRAZNE SLAME,
  O MINULOM RADU I ZASLUGAMA, i ZASLUGAMA MIRKA I SLAVKA.

  Zar ne vidite ne vidjeli se,
  kud ste krenuli, da ovaj napuvani balon izdushi kao KURTON LASANZA U SHVEDJANKU, pun sperme od intelektualne hebachine, jedni druge u zdravi mozak, i nadgornjavanju ko je vishi KATOLIK OD PAPE.

  • Evo ga Mico opet.

   LSCG (Slavko) ima minimum dvije zasluge:
   1. 1990-te kad je bio i predvodio to sto je predvodio
   2. Posebna Slavkova zasluga (za mnoge krivica) je raskrinkavanje II familije i to u trenutku kada su se poceli pripremati za pranje biografije raskidom sa Midzom.

   Ima jos ponesto sto bi se moglo staviti na plus tas. Ima i mana mnogo na celu sa liderstvo, Trstenima itd.

   Kada ove stvari stavimo na tas to je u odnosu na sva trstena mrstena ja bih rekao veoma dobro. Mislim da se mogao odlicno unovciti i 2006.te da je prihvatio Midzine poklisare (preko raznih likova pa i jednog doskorasnjeg ambasadora te su isli na noge tamo) da je htio. Mozda je i to zasluga a mozda nije.

   I sada traziti od Slavka koji nije bio na vlasti da odgovara ili od LSCG pa i nas koje kao asociraju sa tom partijom da daju odgovore je nonsens.

   Odgovarat moraju prva familija sa svim rodjacima, kumovima i satrapima a i druga familija. Kad i kako pa vidjecemo.

   E sada od ovakvih zaLADA koji se stalno vracaju na takvu pricu i mute pricu o multimilionskoj placki i yebanju u zdravi mozak i onih koji nas stite ili brane a da bi sprijecili mutljavljenje pravih tema moze se nedje otvoriti topic LSCG (pa makar na onom WC-u) pa kome je do toga neka se tamo raspravlja i serinja do mile volje. Ne mozemo se valjda odje dje su uglavnom ljudi sa 4 osnovne stalno na svaki post vrtati na pricu o Slavku i njegovoj krivic/zaslugama i na LSCG.

   • Nijesam liberal,
    i licno mislim da se Slavko moze samo napadati u domenu organizovanja njegove partije, a sa kim je sve pravio sto je i pokazalo vrijeme mozda ni za to.
    Mada definitivno nije u formi u svakom momentu poslednje godine , sto je i za ocekivati, ali i sto bi trebalo traziti neka realnija objasnjenja.
    Ali definitivno sve Slavkove greske ne mgu da budu 1% od Djukanovicevih a njegova odgovornost za lose stanje u CG ni
    promil od Djukanoviceve,
    svaka druga prica je brljanje realnosti i pokusaj pranja Djukanovica

  • “Posebna Slavkova zasluga (za mnoge krivica) je raskrinkavanje II familije i to u trenutku kada su se poceli pripremati za pranje biografije raskidom sa Midzom.”

   ha, ha, ha…

   • JAvi se Misku i Zeljku da ti daju povisicu. E grehotice. Nego vec je interesantno da znamo pod cijim pritiskom je Sata odbacio koaliciju sa srbima vaktile? Da nije tvoj sef a Marasev segrt/komso bio kod njega medju inima? Budi cojek a ne pizda pa nabroji ko je sve defilovao dubio pritiskao …

   • “Nego vec je interesantno da znamo pod cijim pritiskom je Sata odbacio koaliciju sa srbima vaktile?”

    Jel’ moguće da je Slavko popustio pod pritiskom!? Za ovakav post bi od njega dobio dobro podgrijanu udbašku vješalicu. Zato pazi šta pričaš. Ja to zbog tebe, vidim da ti je stalo.

    Svako vraćanje na Slavka Perovića neminovno dovodi svaku opozicionu priču do fijaska. Jednostavno vuče ogromne repove za sobom iz prošlosti koji nikome nijesu jasni a na koje on nikad nije ponudio odgovor, pritom nema minimum kulture dijaloga da bi se sa njime išta dogovorilo. Da ne pričamo tek o njegovim lascivnim komentarima koje je ovdje u malom demonstrirao Džemal Perović kao nastavak takve politike. I sad to je ta energija koja će da pokrene!? To je energija koja će da ugasi, kao što je gasila svaki put.

   • Nevjerovatno kolika ti ja rana Slavko … evo godina za godinom ti jos uvjek istu izlizanu pricu forsiras…?? A dokle Lado?? Ma ko da si , mani se vise te price, svi imamo svoje misljenje…u manjini si , dokle vise da ti silujes svaki slobodni prostor na netu jeli??
    Ajde da imas neke argumente , pa da se sukobi covjek sa tobom, ali ne … ti konstantno o ‘moralu i opozicionoj kondiciji’ Slavka Perovica? Ti koji ime i prezime neces da napises ? Sta si ti licno uradio za opozicionu ideju u Gori Crnoj???
    Zaista ne shvataj ovo kao neki napad ili ti ko zna sta vec moze da se protumaci, vec samo kao reagovanje na sopstvenu mucninu koja nastupi nakon 80% tvojih komentara …. Svako dobro najiskrenije!

   • “…u manjini si , dokle vise da ti silujes svaki slobodni prostor na netu jeli??”

    U ovo ni ti ne vjeruješ. A koristiću ‘slobodni prostor’ dok god ga vi budete silovali.

    “Ajde da imas neke argumente , pa da se sukobi covjek sa tobom, ali ne …”

    Moji argumenti su jasni i više puta istaknuti kada ste me ti i slični tebi prozvali špijunom jer nijeste imali odgovor. Uporno plasirate nargumentovane priče a svako suprotno razmišljanje krstite kao udbaško.

    “Zaista ne shvataj ovo kao neki napad ili ti ko zna sta vec moze da se protumaci, vec samo kao reagovanje na sopstvenu mucninu koja nastupi nakon 80% tvojih komentara …. Svako dobro najiskrenije!”

    Jesu li ovako iskrene sve vaše poruke? Na moje prvo komentarisanje na netu su se nakačili dva ‘slobodoumna’ tipa ti i Brano Koćalo upravo želeći da me diskvalifikujete na dobro poznati način. Da želim da radim to što LSCG pokušava godinama na netu lako bi, što sam i jednom dokazao Aleksiću. Razumite ljudi da mi nije stalo, krstite me kako hoćete, prevarante ću uvijek prozivati, prevarante koji kradu po meni najsvetije ideje i uvijek ću pisati pod istim nick-om, ne svađajući se sam sa sobom kao što često Slavkovi epigoni rade. I uvijek civilizovano što je Peroviću i ekipi nepoznato…

   • Lado,
    ne bi trebalo da se sjekiraš oko Valdanosa i Vasovih Voda.
    Nijesam te takvoga pravio Tajoviću, što se učinje od tebe!

    P.S.
    Ajde Lado kuliraj, jer ti si samo jedan lado, a laditi jeste kulirati. o’ ladi!

   • Nisam stigao ranije da odgovorim nikako … a bas mi je interesantan tvoj odgovor Lado … :))
    Eto opet cu da ti kazem – da, ti silujes ovaj prostor …a kako? Vrtis u krug istu pricu godinama..2001. , podrska manjinskoj vladi, pregovori…bla bla bla … a to se zove spinovanje!!
    I moj rjecnik to nije…ne etiketiram nikoga , sve dok mu ne znam ime i prezime .. pobogu, pa ne mogu fikcije da vrijedjam zar ne? A zaista, uzivam u tome da spijunima i svakoj bagri koja je dala za pravo da dijeli ovaj vazdusni prostor sa nama, kazem to u lice, omalovazim ga,… i tako …jer zaista mislim da je jedini nacin odbraniti se od ovog zla u kojem smo 20 godina -suprostaviti mu se !! I to, suprostaviti mu se tako bezobrazno , da ce mozda i neki ko ti i reci Laado ‘da to nije kulturno”…e pa , boli me patka za to !!
    Nemam puno vremena ni sada da duzim , ali ako imas volje bas bih volio da ‘argumentovano’ popricamo…mada licno znam iz iskustva , da od toga kad si ti u pitanju nema nista!!!

   • Uvjek me nasmijes liku iz romana , pa jos i komunist-fasistickog .. :)) postajes jako zanimljiv to mi se svidja izuzetno:)
    Eto da i ja krenem redom da slucajno bilo sta ne propustim . Dakle, kada sam rekao na DNMN-u svim ostalim komentatorima da te se okanu , nisi ti postavio nikakva pitanja , vec si redom isao hronoloski o ‘2001’ a samo mjesec ili dva prije toga je o toj godini vodjena rasprava danima…i naravno da me tvoj licni stav , dobrano poznat , apsolutno nije zanimao da ga opet slusam . I siguran sam da ti nisam rekao da si udbas …ne mogu jednostavno , jer pricam sa fikcijom , kao sto rekoh vec ….
    Vidim da si mi i dijagnozu dao bez ikakvog problema i hvala ti zaista na trudu. Ponovo i ponovo ista prica draga moja komunjarice iz romana… Znas, dodje mi da pomislim da si jedan iz plejade ‘znacajnih’ clanova ,a uz to Bivsih, koji su razoarani riznicarem, odmahh pohitali u skute novoformiranim sestrinskim dpsdp partijicama…polako polako ..otkrivas se lagano .. ocigledno talas slobodne misli te preplavljuje i pocinjes da se oslobadjas iz svojih ucmalih stega . Ne , Tajovicu, tvoj svijet nije sloboda…ti bi samo zelio da je takav… ali sloboda se druze moj ne radja u covjeku… to se nosi , imas je ili nemas . Znas ti to i sam ,ali svoj licni kompleks lijecis ovdje i smirujes svoju davno uzburkanu savjest .
    Sto se tice ‘bande izdajnicke’ , ‘cetri musketara’ …. ‘paranoja” …bravo, primjetio sam da o paranoji bas cesto govoris? Eto , citao sam i ja pomalo o psihologiji…nemoj da ulazimo na to polje …Naravno odgovorio bih ti rado na sve ove tvoje proizvoljne konstatacije, ali ne mogu. Pa druze, ti si sam odgovorio na svako pitanje ? Postavljas pitanja i sam na njih odgovaras…nema nego je Lalic zestoko uticao na tebe…da nisi mozda u Kumrovecu pohadjao neke casove? Odusevljen sam prosto kolicinom ‘argumenata’ junaku iz bajke …
    I ovo ‘kralj je go ‘ … jako zanimljivo…znas , meni Perovic nikad nije bio kralj? Ali znam da tebi jeste ! Cak , ubijedjen sam u to.
    I za kraj , vjeruj mi , kao sto sam jednom cuo , meni je sve ovo kao ‘partija saha’ …ne oopterecuj se puno …popij kafu…zapali cigar duvana… Pozdrav !:)

 30. Milovan Vukov Jankovic says:

  LADO ne diraj mi drugu familiju,
  mog shkolskog druga i prijatelja, ja cijenim doprinos svakog pojedinca, bez obzira na greshke u koracima, neka sude o njima oni koji su placeni, ja nikad ne sudim bliznjeme svome.

  Samo bih rado isushio baru,
  koja od obichnih ljudi pravi LJUDSKE NAKAZE&PRIKAZE.

 31. Milovan Vukov Jankovic says:

  Ovamo se vecina POSRBI,
  i chekaju da im blagoslove JAJCA ZA VASKRS, pa prave zensku dhjecu,
  Crnogorci se radjaju ka` MILICAJCI,
  nema te sile koja ih moze POCRNOGORCHIT ILI RAZCRNOGORCHIT.

  Samo smo redhji ovamo od BIJELIH MEDJEDA,
  kad leti ova nasha avio kompanija,
  ne smiju preko BEOGRADA I BERANA, da ne iskoche bez padobrana, koliko su ponesheni za sestrom SBIJOM.

 32. M,

  nemam arhiv. ne radim u službi. 2001 – e sam tražio koaliciju sa SNP-om, kada mi je rečeno od strane tadašnjeg lidera ” da nije to tako lako, imamo ozbiljne prijetnje …”…
  Otišli su taj dan da potpišu dogovor sa Bulatovićem, i u dva sata popodne je javljeno da je potpisana “manjinska vlada DPS-u”…

  ustao sam, pozdravio se sa svima u budvanskom odboru, rekao da se ne slažem i napustio LSCG. lidera sam ‘pozdravio’ u telefonskom razgovoru i nikad mu se više nisam javio na ulici. oni su i dalje vladali gradom zajedno sa SNP-om…imali predsjednicu skupštine…vladali i kotorom sa SNP-om…

  smrdljivi paštroć svega i svačega…

  • Ne radim ni ja,
   ali sam citao mn i cdm i pisao na njemu u to vrijeme.
   sjecam se da je tvoja reakcija bila burna,
   ali pogresno sam zapamtio u kom smjeru.
   Izvinjenje

   • Prihvaćeno.

    Uz žaljenje da još uvijek trošimo prostor i vrijeme na forumu zbog nekoga i nekih koji su svoje davno rekli.

    Da je Kuljakova ostala na analizi Vukotića, sve bi se u tekstu moglo progutati, iako je dvije godine star…Vukotić i njegova sekta su tumor Crne Gore. Ali, Kuljakova plače za Slavkom, nadalje…Plačem i ja sa kakvim sam ajvanima bez imalo trunke za stvaranje demokratije proveo tolike godine očekujući da ispune naše želje za pravnim i pravednim društvom.

    Od tog datuma, prije dvije godine, javnost je imala prilike čitati prekrasne riječi koje je Perović uputio najbližim saradnicima. Istim onim koji su iste te riječi upućivali i onim liberalima koji se samo nisu slagali sa odlukom kabineta.

    Ja tvrdim da je Perović rekao ispravne stvari o njima. I o sebi, koji ih je stvorio…

 33. uvijek li se skreće prica sa sustine…

  napada se Slavko (koji nije sjajan, slazem se) ali se prica vrti oko njega, a mafija nastavlja da radi i o njoj niko ne diskutuje…

  Samo se vi i dalje igrajte… ali cilj je jedan, i Slavko je DIO RJESENJA… On nema ni 2% negativnih strana u odnosu na ono sto je pravio Djukanovic. Cime je to Slakvo unistio i opljackao Crnu Goru? Rasprodao je, kupovao glasove, stvorio siromastvo??
  Niko ga ne idealizuje, imao je on mnogo gresaka.. ali dajte ljudi.. dalja diskusija o ovome je SMIJESNA..

  Borba za slobodu se nastavlja…

  • EL,

   Pa ne vidim da je iko ozbiljan spreman tako nešto izustiti, ni u pijanom stanju.
   Crna Gora je prćija Mila Đukanovića, on je skoro pa apsolutni krivac za sve što se negativno dešavalo a u domenu je poslova vlasti.
   Vukotićeva je krivnja u vezi ekonomije ogrooomna…

   Slavko je kriv za loše organizovan i nedemokratski LSCG. Kriv je i što je podržao manjinsku vladu DPS-a jedinog trenutka kada Milo nije imao većinsku vlast…

   Dovoljno, meni, da ‘završimo'…

   Mislim da sam bio jasan i konkretan.

 34. Nego, ‘oće li ko za Berane ?

  Ajde da za vikend podržimo te ljude koji rade posao opozicije i javnosti.

  Ja iz Kotora i BD mogu povest 4 -oro

 35. Moja je opsesivna potreba jedino ta da ne slušam panegirike o jednom propalom lideru koji je u odsudnom trenutku popustio i kao zadnji pizdun potpisao manjinsku vladu.

  U isto vrijeme, instalirao je sve te koje ne spominješ, a kojih se ja sjećam u rubrici : “Kucamo na vrata zaboravljenih asova”.. I Mika, i Aleksića, Markovića…sve koje je izbrljao javno, a koji su brljali javno. Sve te koji su prodavali zemlju grbaljsku za male pare masonu Jovoviću (zajedno u loži nije tajna jel tako)

  Sve one koji su tokom koaliranja u Budvi krali, mijenjali placeve, zapošljavali desetine ljudi na već postojeća mjesta…i sl…

  SVE ISTO KAO I DPS…

  Ja to razotkrivam, kako znam, istinom koju niko još ne poreče, svojim pisanjem … da ne bi opet bila napravljena greška i da se ne bi dešavalo isto što se konstantno dešava na opozicionoj strani. Nedemokratske stranke, koje na svako mišljenje reaguju isključivanjem iz stranke neistomišljenika. Koji se biraju JEDNOGLASNO….

  Pozvao sam te u stroj samnom, jer znam da si protiv fukarluka koje je radila vlast. Fukarluke opozicije smatraj takođe bolešću.

  A oni nisu mafija. Napisao sam i zašto nisu. Prihvatam da ne mislimo isto…

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google photo

You are commenting using your Google account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.