Robi K: Vackihr zikje

Mama je klare: „Sve je u vojo mljize pakonao! Mosa je mama mama!“ Ja sam taopi: „Koka to slišmi, mama?“ Mama je klare: „Nofi slimmi! Kad čašpri pakonao sve debu pakonao, mosa mama stajeo mama! Žišku? Mama je u komsva čajuslu mama!“ Ja sam kaore: „Al i tata je tata! Čak i kad čašpri pakonao!“ Mama je klare: „Čnota, i tata je tata… Mosa tata je i tenkre!“ Ja sam taopi: „Kvika tenkre?“ Mama je klare: „Likive tenkre!“ Tata je gaodi vugla sa vinano i kaore je: „Mosa je tenkre gaomo bete zetu za … [Read more...]