Centralnoafrička Republika – zemlja prevrata

Politička povijest CAR-a sastoji se iz pučeva i prevrata, a UN će uskoro u toj zemlji intervenirati po drugi put. … [Read more...]