Autoput Bar – Boljare

Već  je  sve  izvjesnija  gradnja  još  jednog  autoputa  Bar  -  Boljare,  potvrdili  su  nam  iz  vlade  balkanskog  tigra,  Crne  Gore.  Kako  nam  je  rekao  ministar  za  šarenu  lažu  Andrija  Lompar,  izgradnja  prvog  autoputa  Bar  -  Boljare  nije  riješila  velike  gužve  u  saobraćaju,  pa  smo  odlučili  da  pored  njega  sagradimo  još  jedan  autoput. Kao  što  vam  je  poznato  Crna  Gora  je  pred  prošle  izbore  sagradila  jedan  autoput  Bar  -  Boljare,  a  pred  ove  će … [Read more...]