dr Momčilo Dušanov Pejović: (Pre)zadovoljni (smo) premijer(om)!

Moj prethodni tekst pod naslovom „Premijerove pobjede, poduhvati i(li) (p)razna obećanja“ kao da su nagovijestila premijerovo zadovoljstvo, koje je izrečeno odnosno nije se slučajno desilo na jednoj u praksi tek uvedenoj, „drugačijom od prethodnih… otvorenoj sjednici Vlade“!

Milo Djukanovic,predsjednik Crne Gore i DPS S.Prelevic

Na očekujućem „Premijerskom satu“, koji je pomjeren sa 19. na 23. decembar 2013. godine ili na još nekoj „drugačijoj od prethodnih… otvorenih sjednica Vlade“, moglo bi biti riječi o potvrdi Premijerovog (samo)zadovoljstva za postignute rezultate na planu ekonomskog unapređenja ne samo Crne Gore već i regiona. Upravo je i primio „značajnu“ evropsku nagradu „Bečkog ekonomskog foruma“ za „ekonomski razvoj na nacionalnom i regionalnom nivou“!

Daleko i od pomisli da (po)vjerujem u priču da je Premijer Vlade CG od svojih „savjetnika“ informisan o mome tekstu, a još manje da je u ljutnji ili hitnji uzeo pročitati ionako za njega neobavezno, bespotrebno i potpuno besplatno istraživanje, kada već ima, za njega i njegovu stranku – političku partiju, dvogodišnje „referentno“ istraživanje tima dokazanih stručnjaka iz „Ipsos Strategic Marketinga“, koje je zasnovano na primjerku – broju od par hiljada ciljanih pojedinaca – građana ili slučajnih p(r)olaznika. Međutim, isto je i (ne)obavezno, (ne)odgovorno, (bes)ciljno, (ne)stranačko i ko može da (sa)zna koji mu je pravi smisao, namjera, poruka, potreba i cilj kao istraživanja koje je (na)ručila Demokratska partija socijalista!

Ispitanici su (is)punili anketne listiće i odgovorili na sva unaprijed (ne)smišljeno postavljena pitanja! Svojim zbirnim odgovorima učiniše potpredsjednika partije DPS-a (pre)srećnim te onako ozareno, ushićeno, javno objelodani rezultate ispitanika i prikaza ih kao stručno i referentno mišljenje za ukupno crnogorsko građanstvo. Bi mu to potvrda i priznanje svih postignutih rezultata i ličnog (do)prinosa sedmostrukog premijera i predsjednika DPS-a!

Prema onome što se moglo saznati iz sredstava javnoga informisanja, elektronskih i štampanih medija, a jasno, mudro i bez kalkulacija saopštenog od potpredsjednik DPS-a, kratko ću reći svoj komentar: Da su rezultati istraživanja, koji se odnose na „doprinos ličnosti“ afirmaciji crnogorskog indentiteta i presudno utiče na opstanak i afirmaciju crnogorske države, a namijenjen (samo!) za potrebe DPS-a, potpuno nerelevantni, apsurdni, neprimjereni vremenu u kojem se upoređuju podaci, niti događajima i ličnostima koje se uzimaju za rangiranje.

Mjere, kriteriji i(li) kvalifikacije kao parametri sa kojima se dokazuje i pokazuje generacija „mladi, lijepi i pametni“, na čelu sa svojim partijskim vođom u liku i djelu sedmostrukog premijera, ne mogu biti ni približna slika onoga što se hoće prezentirati crnogorskim građanima, niti je način korišćenja datih izjava, kao statistički podatak, mogao biti prihvatljiv kao pouzdan, referentan i fundiran – postavljen na solidnim statističkim kriterijima, jer se miješaju vrijeme, ličnosti i društveno – politički ambijent država koje su međusobno u dubokoj suprotnosti.

Kad već mogu da se saopštavaju rezultati istraživačkih „referentnih“ institucija, pojedinaca ili timova stručnjaka za potrebe jedne partije, rekoh sebi zašto da ne iznesem javno, ni za koga opterećujuće a ni obevezno, niti kome naklonjeno ni namijenjeno, a ujedno besplatno, neko svoje  dvoipodecenijsko „istraživanje“ odnosno svoje puko preživljavanje u b(eskr)ajnom „zadovoljstvu“ sa visokim evropskim prosijekom od životnoga standarda, sačinjen – kreiran  od „političke elite“ nastale u „ratu za mir“, koje ja i ogromna većina građana na leđima svojim trpimo i preopterećeno (pod)nosimo gotovo četvrt vijeka.

Zadovoljstvo mi bijaše, mada nijesam „zadovoljan“ poput Premijera, ma ni na daleko primaći njegovom zadovoljstvu! Zadovoljstvo lično i političko može biti proizvod skupa činilaca ili nekada samo jednog faktora u datome trenutku. Sklon sam da (po)vjerujem da sedmostruki premijer, kada je rekao da je „zadovoljan…“, nije imao u vidu, a niti mislio, na trenutno zadovoljstvo!

Nije samo sedmostruki premijer „zadovoljan…“, nego smo i mi građani ekološke, ekonomski prosperitetne i nezavisne države Crne Gore „prezadovoljni“ ukupnim rezultatima, koje nam je (osi)gurala „politička elita“ na čelu sa Premijerom iz „rata za mir“ i ujedno (za)mrznula plate, penzije, radničke štrajkove, zaposlenja i tako dalje za još nekoliko godina ili decenija, a sve sa ciljem da se uđe u Evropsku uniju i „svetu“ vojnu alijansu zvanu NATO, što su ujedno i prioriteti državne politike koju vodi DPS sa koaliconim partnerom/ima.

A šta se to može novo čuti danas na „Premijerskom satu“ od sedmostrukog premijera? Da  li će opet ponoviti da je „zadovoljan…“ odnosno da su građani njegove države (pre)zadovoljni ukupnim ambijentom, koji im je on kreirao u ovih 25 godina političke i bogme lične vladavine. Ma neću da čekam niti da slušam „Premijerski sat“, jer sam uvjeren da neće ništa novo reći, iako će novinari i poslanici biti zadovoljni pripremljenim i pročitanim odgovorima na već unaprijed njihova dostavljena pitanja.

Da li se gospodin Premijer onako dragovoljno želio iskazati do kraja i bez ostatka ili je htio (ne)obavezno (pr)ovjeriti (raspo)loženje kod svojih građana i ujedno im u vidu (pro)vokacije evocirati uspomene na obećani „bolji život“ od strane generacije „mladi, lijepi i pametni“ kada je na „otvorenoj sjednici Vlade“ rekao da je „zadovoljan…“? Poslije kratkog mitingovanja, tek što je sa ulica i trgova pridošla, mlada generacija je preuzela vlast i gotovo odmah ušla u ratnu avanturu sa parolom „rat za mir“! Nije valjda proteklo cijelo jedno stoljeće ili je već pao zaborav na ono što se dešavalo u vremenu „rata za mir“, a tadašnji premijer u kontinuitetu ni luk jeo niti mirisao!

Naravno, ima mnogo razloga da je „zadovoljan…“ ukupnim društveno – političkim, privrednim i kulturnim ambijentom u najstarijoj ekološkoj, najnezavisn(ij)oj, nadasve prosperitetnoj, proevropskoj, transatlantskoj državi Crnoj Gori, iznad koje je „beskonačni plavetni svod“! U toj državi je sve kreira(n)o tokom sedmostrukog mandata uz veliku podršku koalicionih partnera za 25-to godišnji period vladavine DPS-a, te najmoćnije, najbrojnije, najumnije, najorganizovanije partije u sve demokratskoj, potpuno pravnoj, velikim dijelom reformisanoj, apsolutno (naj)tranzicionoj (naj)nebeskoj državi?

Zašto bi Premijer imao razloga da (po)sumnja u svoju riječ da je „zadovoljan…“? On ju je izgovorio onako ozbiljno, odgovorno i bez zatezanja! Ne smeta mu što je do prije koji mjesec, a na samome kraju jako ophrvane kreditnim dugovima i onako prezadužene 2013. godine, bio za (p)održavanje opstanka KAP-a „kao perspektivnog privrednog subjekta“, koji je danas sa nejasnim statusom – pod stečaj i bankrot, ni mrtav niti živ – ipak, stavljen na teret građanima, makar za onu struju koju će trošiti dok ga neko ne (ot)kupi u cjelini ili na koma(n)de – (param)parčad!

Premijer je „zadovoljan…“, jer tome istom KAP-u Privredna komora CG ovih dana određuje „strateški pravac i perspektivu“! Njen tim stručnjaka uvjeren je da „KAP ne samo da je najveći izvoznik, već i najznačajnije opredeljuje ekonomski, socijalni i ekološki razvoj Crne Gore“! Niko da kaže koliko je novaca izdvojeno za tim „eksperata – stručnjaka“, koji je sačinio jednu takvu „stratešku“ i ekonomski isplativu „publikaciju“? Naravno, tu se vjerovatno (ne) uračunava i „krađa struje“, za koju niko neće ili ne smije da p(r)ozove onoga koji je dao nalog za „krađu – pozajmicu“ iz evropske interkonekcije, koja je išla a i sada bi mogla da ide u „strateškom pravcu“ opet na teret građana Crne Gore. Da li bi novi „strateški pravac“ i sada imao (ev)ropsku perspektivu i omogućio investitoru/ima ili privatnim licima da svoje (pre)duboke „džepove“ opet redovno pune?

Počelo se sa „uspješnim“ izvlačenjem iz globalne recesije, a nastavilo bez rebalansa državnoga budžeta, koji je ne tako davno pokrenut pa malo kasnije zab(o)ravljen! Vizionarskom politikom DPS-a i ekspertskim timom od stručnjaka posljednja tri ministra finansija, njihovih pomoćnika i savjetnika pokazalo se da je sada sasvim bespredmetno o tome raspravljati! Koalicioni partner SDP se na tu caku – trik politički (pr)ovjeravao, lovio, jeftino uhvatio i izborni rejting izgubio, što je rezultiralo izbornom pobjedom na Cetinju, u Mojkovcu i Petnjici!

Na sve prethodno, rekli bi pobjednici, dovoljno za one koji imaju dva grama mozga! Kako da čovjek ne bude „zadovoljan…“ svim onim što je (u)činio u svojoj 25-to godišnjoj visokoslavnoj, politički prebogatoj, nagradama ovjenčanoj i ne baš tako materijalno nedobrostojećoj karijeri, a sve na mjestu Premijera Vlade? Sedam puta uzastopice sa dvije male vremenske pauze za politički u(z)dah, danas nezavisne (od 21. maj 2006.) Crne Gore. Treba biti „zadovoljan…“, nego što! A šta bi na sve to danas rekli nekadašnji prestrojeni, pa i sadašnji oslabljeni, rasparčani, asimilirani, a bogme i dosljedni, čvrsti ili okorjeli LIBERALI? Dakle, nije se šaliti sa DPS-om, posebno ne kad vam se nešto od njih politički (po)nudi sa uzmi ili ostavi!

U navedenom slučaju biti „zadovoljan…“ je stanje posebnog ličnog i političkog zadovoljstvo, dodatni agens za postizanje još većih, boljih i daljih ciljeva, kao i osvajanje novih vidika na putu ka političkom nebu i dalje kosmosu. Uvjek se može bolje, a treba težiti većem i jačem! „NE U NATO“!

Perspektive Crne Gore zaista su sjajne, jer su tu imaju uračunati neiscrpni resursi sa kojima ekološka i nezavisna država Crna Gora raspolaže. Naročito i prvenstveno u njih treba ubrojiti  kao presurs „politički kadar DPS-a“, koalicionih partnera, manjih političkih partija kao satelita i jednog dijela opozicije koja „zna šta hoće“!

Naravno u narednih 3 – 5 godina ili decenija očekuju se investicije veće od onih za koje je ne tako davno nagovještavao, obećavao, planirao ili čak garantovao „pravni filozof i politički demagog“ od  velikog državnog i partijskog ugleda, sa jakim riječima i jasno nerazumljivim frazerskim rečenicama. Baratalo se sa ciframa od čak „tričavih“ deset i više milijardi eura do 2015. godine, koja skoro da su već došla na naš državni – budžetski prag! Zašto ne reći da sve zasluge za tako „izvjesnu“ perspektivu, planove i benefite, koji idu direktno ekonomski prosperitetnim građanima Crne Gore, upravo su adresirani na sedmostrukog premijera. Takvom zadovoljstvu teško da ima kraja, a on je, ipak, samo „zadovoljan…“!?

Na kraju, ipak, moglo bi se zaključiti da je Premijer „zadovoljan…“ i nema mu se na čemu zamjeriti, jer je svoje lično i političko zadovoljstvo iskazao sa visokom dozom skromnosti, a građani njegove ekološke i nezavisne proevropske države Crne Gore su iznad svega sit(i) sitani i prezadovoljni njegovim političkim trajanjem i djelanjem! Njima se, ipak, može zamjeriti što  svoje preveliko zadovoljstvo svakodnevno ne iskazuju javno na ulicama i trgovima, kao nekada kada su tog istog Premijera poz(i)vali da preuzme vlast i da im znatno poboljša životni standard, uposli nezaposlene, izgradi fabrike, obnovi i proširi saobraćajnice i zaobilaznice, izgradi auto-puteve i mostove i ostavi ih izvan Evropske unije i NATO-a.

Poštovani građani, sve ste vi to znali i bez ikakvog dvogodišnjeg i „referentnog“ istraživanja sa strane ili nekog mog ličnog iskustva i pretraživanja! Nijesam zadovoljan, ne zamjerite!

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogeri kao ovaj: