P(o)lit(ič)ka farsa DPS-a od (sa)slušanja u paru

dps-clanVrući dani s kraja ovogodišnjega proljeća i početak ljeta ne iznenađuju crnogorske građane. Turistički poslenici zadovoljno trljaju dlanove nadajući se da će napuniti svoje duboke i (p)razne džepove. S nestrpljenjem čekaju da se zahukta dugo očekivana najezda stranih (regionalnih) i domaćih turista pa da se (u)bere više nego što su mogli predvidjeti dolaskom onih (iz)nenadnih i zabrinjavajućih kišnih dana za koje se mislilo da mogu potrajati i duže od ozbiljnih prognoza iz HMZ Crne Gore i time „ugroziti“ planiranu i spremnu turističku sezonu, već unaprijed (pr)oglašenu da će premašiti prošlogodišnju ne samo po broju posjetilaca i noćenja nego i finansijskim efektima, naravno u eurima.

Čemu uvod, iako kratak, s pravom bi se mogli (za)pitati oni koji ne vole „duge tekstove“ ili one koji ih „smaraju“. Moglo je i bez uvoda ili bilo kakvog daljeg pisanja – elaboriranja političke afere zvane „Snimak“ vješto skrivane i kreirane od (naj)uticajnijih članova DPS-a, kao najbrojnije, najorganizovanije i najjače vladajuće partije na političkoj crnogorskoj pozornici. Najjednostavnije se moglo reći da je afera „Snimak“ politički skandal širih razmjera, vremenski dugo korišćenog scenarija od jedne „političke elite“ koja (s)uvereno vlada Crnom Gorom uz veliku podršku glasova iz članstva nejakih koalicionih stranaka kao privezaka i jednog dijela (ne)složne i jalove opozicije.

Međutim, mnogo je razloga zbog kojih bi bilo nepravedno na takav način završiti jedan tekst pod naslovom „P(o)lit(ič)ka farsa DPS-a od (sa)slušanja u paru“. Kao prvi i jak razlog, zbog kojega kanimo malo opširnije pisati, jeste da se unazad nekoliko godina „slučajno“ dešavaju – otkrivaju afere, a crnogorska javnost (ni)je upoznata sa uzrocima njihovog nastanka, a još manje je zadovoljna epilogom saradnje policijsko-istražnih organa, preduzetih radnji i sudskih institucija i organa u cilju procesuiranja do konačnog ishoda na nivou pravosnažnih presuda osumnjičenih, okrivljenih i osuđenih počinilaca ili aktera-učesnika.

Dakle, problematika brojnih „afera“ je veoma zahvalna za istraživanje i analizu na društvenom i političkom planu crnogorske zbilje. Kao drugi razlog, iako ne tako jak ali prihvatljiv i nezanemarljiv, nalazi se u „(od)govorima“ onih koji su „(sa)slušani u paru“ od strane nekolicine parlamentaraca koji su u tamo nekom „Anketnom odboru“, kao političkom – partijskom ili (ne)zakonodavnom tijelu, sa i(li) bez neke pravne snage ili mogućnosti da prikupljene „dokaze“ proslijedi nadlježnoj izvršnoj i sudskoj instanci koja bi imala zakonsku snagu da „aktere i učesnike afere“ istjera na čistac!

O nekim aferama i(li) skandalima koji su se dešavali u ekološkoj, nezavisnoj i ekonomski prosperitetnoj Crnoj Gori, kao „državi velikih potencijala u turizmu, održivom razvoju i kulturi“, sa „atraktivnom dijelom obale na otvorenom moru“ (sic!),  bilo je riječi i većinom su okončani u stilu izreke „tresla se gora rodio se miš“ odnosno „vrana vrani oči ne (iz)vadi“.

Tropske vrućine na izmaku juna mjeseca prijete dodatnom vrelinom da se prenesu u sljedeći, kako prognozirju još topliji jul mjesec, pa će biti paklenih vrućina a rashladni uređaji teško da će ublažiti vrelinu dnevnih sunčevih zraka i noćnu sparinu. Ljekari (pre)poručuju da se rashlađujemo sa dosta tečnosti, svježih i hladnih napitaka, u laganoj odjeći! Rekao bih da velika većina građana upravo na takav način upražnjava odnosno slijedi „preporuke“ liječnika gotovo cijelu deceniju unazad, a boljitak se ni zalijek ne nazire.

Rukovodeći se nekim njima poznatim razlozima članovi „Anketnog odbora“ (do)govorili su da „odustanu od saslušanja funkcionera nekadašnjeg SNS-a Milutina Đukanovića, Zorana Nikolića, Gorana Danilovića i Andrije Mandića u vezi sa transkriptima sa stranačkog sastanka u Herceg Novom 2008. godine,…“, a isto tako da se izuzmu od saslušanja „Nada Martinović, Duško Marković i Boro Vučinić….“. Nije valjda da ne znaju članovi „Anketnog odbora“ zašto su (pr)išli ka takvoj selekciji, sa devizom „i vuci siti i ovce na broju“, toliko radi javnosti!?

Navedoh vam dva razloga, po meni veoma bitna zbog kojih pišem i stavljam navedeni naslov teksta. Drugi razlog mi je veoma inspirativan i njemu ću posvetiti glavnu pažnju.

U štampanim medijima dato je prilično prostora „saslušanjima“ aktera afere „Snimak“. Udarna je vijest bila da će Anketni odbor „pozvati na saslušanje premijera Mila Đukanovića, bivšeg direktora DPS-a Branimira Gvozdenovića, ministre Suada Numanovića, Igora Lukšića i Slavoljuba Stijepovića, kao i bračni par Zorana i Vukicu Jelić, funkcionere DPS-a Zorana Vukčevića, Daliborku Pejović, Tarzana Miloševića, Jovana Martinovića, Dejana Medojevića, Zorana Bošnjaka i Bora Lazovića“! Nije valjda da se sa navedenim (s)piskom mogu okončati brojne afere koje već nekolike godine potresaju Crnu Goru!

Crnogorska javnost je sa (znati)željom (do)čekala neke novinarske „izvještaje“ sa sjednica Anketnog odbora o „saslušanim“ licima i njihovim izjavama odnosno odgovorima na pitanja postavljana od strane članova toga političkog tijela.

Među „(sa)slušanim u paru“ licima iz afere „Snimak“ čitamo mnogo politički zvučna i uticajna imena, među kojima su neki bili na visokim državnim funkcijama u rangu ministra ili predsjednika – premijera Vlade RCG. Navešćemo imena onih koji su do sada saslušani u paru, redoslijedom kako su saslušavani. Prvi par: Zoran Jelić – Zoran Vukčević; drugi par: Vukica Jelić – Daliborka Pejović; treći par: dr Igor Lukšić – dr Suad Numanović; četvrti par: Dejan Medojević i Zoran Bošnjak. Naravno, kod nekih „saslušanja“ dešavaju se „prekidi“, vjerujemo iz objektivnih razloga pa nastavak slijedi opet u „dogovoru“ onih koji vrše „isleđenja“!

Obećavaju oni iz „Anketnog odbora“ da će sva „(sa)slušanja u paru naši(h)-vaši(h)“ biti obavljenja u predviđenom roku i na zadovoljstvo svih „istražitelja“! Neka se i to čudo desi, a crnogorska javnost će biti dnevno informisana o svemu! Rezultati bi mogli biti natprosječni i „ekonomski prosperitetni“! Treba li (po)vjerovati u obećanu priču?

Anketni odbor „planira“ ili bolje reći ima „velju želju“ da (sa)sluša sadašnjeg Premijera Vlade RCG, gospodina Mila Đukanovića, ali kao pojedinca bez njemu odgovarajućeg para! Zašto, za sada u štampi nije dato „obrazloženje“? Da li zbog ostavke koju će kad tad morati još jednom dati, i poslednji put bi mu to moglo biti? Ta ostavka, koja nije tako daleka i očekivano je da će da uslijedi, biće politički potpuno beznačajna, a imaće lično (dis)kreditivno značenje za samog podnosioca.

Čitajući navedena imena, (sa)slušanih u paru „naši(h)-vaši(h)“, odmah se primjećuje da je riječ o  politički – partijski aktivnim i veoma značajnim ličnostima ne samo u partiji iz koje dolaze već i po položajima – funkciji koju zauzimaju ili su zauzimali do afere „Snimak“, a sa sobom  nose i neki kredibilitet odnosno nijesu politički istrošeni ili devalvirani od strane njihovog političkog lidera i idola.

Naravno da „pozna(je)m“ gotovo sva imenovana lica, jer su već dugo godina aktivni u političkom životu Crne Gore i ujedno pozna(je)m njihov politički rad, barem na mjestima i funkcijama na kojima su nekada bili. Neke od njih i lično pozna(je)m ali to naše (po)znanstvo neće imati nikakvu otežavajuću ili olakšavajuću okolnost prilikom kritičkog prikazivanja – portretisanja i pisanja datoga tekst sa navedenim naslovom.

Nebrojeno puta je rečeno da je ekološka Crna Gora „zemlja čuda“ i „zemlja apsurda“, pa se takvi epiteti više i ne koriste već se podrazumijevaju i ujedno (pri)hvataju kao nešto što je „Bogom dato“, rekli bi da se sa rođenjem političkog djeteta – podmlatka i to nasljeđuje!

Koliko će da bude od koristi „novorođenom“ zavisi od njegove kasnije političke orijentisanosti – pripadnosti tokom njegovog odrastanja i razvoja; počevši od pionirskih dana preko punoljetstva pa tako sve do „političkog zdravorazumskog osvješćivanja“, identitetskog spoznavanja i na kraju odobrenja i političkog priznanja od strane političkog idola i lidera vladajuće stranke i koalicionog partnera. Sve navedeno se može mijenjati tokom samog razvoja kako se i ta stranka odnosno njen politički i stranački lideri budu mijenjali i kako se demokratski ili autokratski život u toj državi bude mijenjao u duhu vremena, bez principa i moralnih normi svakako. Politički život takvih individua ili ličnosti u daljoj budućnosti je mnogo pragmatičan i obećavajući za (nado)gradnju karijerne ličnosti.

Prvosaslušani se pozivao na Ustav koji mu garantuje pravo „da iznese svoje mišljenje“, kao da mu ga je već neko uskratio bio! Naravno da je „objasnio“ ko su „naši – vaši“ i sa kolika glasa „naših“ i „vaših“ se može doći do političke (po)bjede u stilu one njegove ranije date izjave „jedan (naš) član zaposleni četiri glasa“. Naravno da je prvi saslušani par Jelić – Vukčević pred članovima „Anketnog odbora“ u vezi sa aferom „Snimak“ dao izjave u vezi sa njihovim izlaganjima na sjednicama partijskih organa, „navodeći da u njima nema govora o zloupotrebi državnih resursa i diskriminaciji“.

„Kada sam kazao naši nisam mislio na pripadnike partije, nego na građane Crne Gore. I kada sam govorio naše institucije, nisam mislio na Demokratsku partiju socijalista, već na institucije Crne Gore… Ne zapošljava partija, niti Zavod za zapošljavanje, već poslodavci“, naglasio je (prvo)saslušani i tim iskazom slavodobitno politički poentirao pred svim članovima „Anketnog odbora“, rasteretivši ih „bremena“ pod kojim se nalazi(la) njegova moćna politička stranka.

„Ako zaposlimo svog čovjeka smanjili smo njima a povećali nama. Hajde da pomognemo čovjeku da se zaposli i imaćemo efekat četiri glasa za DPS… Kroz ove projekte zaposlićemo prije svega članove DPS-a“! Naravno ko može drugačije tumačiti ono što je (prvosa)slušani jasno rekao, iako (ni)je tvrdo obećao, prilikom jedne sjednice sa istaknutim članovima DPS-a! Gdje su tu „naši-vaši“ i na koje je „prvosaslušani“ mislio najbolje je tumačio – objasnio svojim riječima „Ako zaposlimo svog čovjeka… prije svega članove  DPS-a“!

Nema neke velike razlike ni u izjavama ostalih (sa)slušanih parova DPS-a koji su odgovarali i na pitanja koja im nijesu postavljana dajući izjave u skladu sa „demokratskim“ principima njihove stranke: „Niko od nas to nije mogao raditi. Po zakonu, birački spisak vodi organ lokalne uprave i kontrolu nad primjenom zakona ima upravna inspekcija i samo oni mogu učestvovati, faktički i stavrno u brisanju bilo koga”, opet je poentirao još jedan „(sa)slušani visoko pozicionirani član DPS-a.

Sadašnja novopostavljena direktorka Montenegro erlajnza u daljem „razjašnjavanju“ objasnila je članovima „Anketnog odbora“ vještinu i demokratske principe rada stranke kojoj pripada: „… reagovali smo na vrijeme tako što smo izbrisali 548 imena jer su se stekli zakonski uslovi kao nosilaca lične karte za strance da neće moći izvršiti glasanje i neće biti definitivno ciljna grupa kojom ćemo se baviti”!? Naravno, odmah je jednom članu „Anketnog odbora“ dodatno „razjasnila“ formulaciju „izbrisali smo“, iznoseći jake i demokratske partijske argumente, rekavši: „Partija koja drži do sebe mora se baviti jednom grupacijom birača koja je pred referendum dolazila autobusima sa raznih trgova Srbije da bi se bavila sudbinom ove države. Kroz biračke spiskove poklonili smo pažnju toj ciljnoj grupi, vodeći računa kako oni funkcionišu na političku zbilju. Da vidimo kakva su njihova biračka prva, a samim tim i da pomognemo državi Srbiji da nemaju birače koji će glasati u dvije države“! Pred takvim političkim „argumetima“ sve sumnje padaju i daju (o)pravdane razloge najmoćnijoj partiji na vlasti da nastavi takvu praksu jer se ona  sprovodi i u drugim državama, pa nije čud(n)o što je: „Toni Bler u kampanji u Engleskoj dijelio ovce“!

Dalja „(sa)slušanja u paru“ članova DPS-a u vezi afere „Snimak“ (1) nijesu (ot)krila ništa novo već su (po)tvrdila da se radi o partijskoj disciplini i njenim mnogobrojnim načinima borbe u cilju (pri)dobijanja što većeg broja pristalica ili glasova na raznoraznim izborima. U tom smislu je i gospodin Lukšić govorio i objašnjavao strategiju demokratskog rada Vlade na čijem je čelu tada bio: „To nije dominiralo i daleko od toga da je ušlo u zaključke koji obavezuju Vladu. Nije moje da vodim vaspitnu politiku i opominjem nekoga, moje je bilo da vodim Vladu“! Sasvim je jasan stav onih koji su na visokim partijskim funkcijama i način na koji se „vodi Vlada“, a pritom zapostavljaju vaspitnu politiku članova DPS-a, jer su tada bili u „… kampanji“!

Dakle, (o)pravdani su razlozi zbog čega se vodila politika „Ako zaposlimo svog čovjeka smanjili smo njima a povećali nama. Hajde da pomognemo čovjeku da se zaposli i imaćemo efekat četiri glasa za DPS…“! Tako je to kada su na vlasti sve „časni i pošteni ljudi“ prvenstveno iz DPS-a, pa i ostalih partija u koaliciji i dobrom dijelu opozicije!

Podgorica, petak, 28. jun 2013. godine                               Dr Momčilo Dušanov Pejović

Comments

 1. Ђе се купују ове наљепнице, колико коштају и има ли неки услов да корисник мора испунити да има право да је налијепи на телефон, ауто или сл.? Колеги са УТП аншилдед алатом свака част, Ви сте мој идол.

 2. Nepostovanje zakona se ne moze pravdati rodoljubljem. Sud u ‘Agu se ustvari bavi tipovima koji su radi vishka rodoljublja prekoracili sve poznate zakone.

 3. MILO MILO MILO!! says:
 4. Darko Bulatovic says:

  Vladislav Bojović iz Demokratskog fronta pitao je premijera da li će iskoristiti aferu da se obračuna sa političkim protivnicima u DPS-u, navodeći Igora Lukšica kao primjer.Bojović je kazao da je Lukšic pokrenuo aferu Snimak kako bi odgovorio na degradaciju u Vladi i aferu Listing.

  ???

  Alo? Demokratski front?

  Ovo su vam pitanja?

  Pa nekog sabulice da ste pokupili pa bi bolje.

  foliranje najobicnije placeno narodnim parama.

 5. “Mi poštujemo i štitimo sva nagomilavanja moći, jer se nadamo jednom ih naslijediti.” – Miroslav Krleža

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogeri kao ovaj: