Ratimir Vujačić: Njegoš 1813-2013

njegosMnoge umne glave ogledaće svoje spisateljsko umijeće, sebeljublje, izobraženost ali i pritvrditi političku podobnost – dabogme i  udobnost – povodom godišnjice neprevaziđenog nam pjesnika i Vladike. Svakome  naprečac blizak i jasan al’ niko odveć sjekirav da bliže upozna i spozna  tog plemenitog samotnjaka. „Bjehu muška prsa ohladnjela, a u njima umrla svoboda, ka kad zrake umru na planinu, kad utone sunce u pučinu“. Koliko ih je samo – sve ove godine – pohrlilo Vladici, da se okrijepe, podupru i posluže njegovom veličinom, upravo onih u kojima je „umrla svoboda“. Svodeći Njegoša na Gorski vijenac – spjev o agoniji plemena – u susret već tada aktuelnoj i nastupajućoj globalizaciji, ta gospoda, čija su prsa, sasvim ohladnjela (osim za sitničavu prgavost i egocentrične projekte) bjesomučno citiraju, sijeku, uklapaju i podešavaju svoje političke programe i utopije k djelu velikog Vladike. Lukavo ga prizivajući i priznajući za velikoga samo zato da bi ga učinili sudionikom nekog svog mršavog i sumnjivog zamešateljstva.

Manji i veći potok

Podupirali se Njegošem svikolici, najvećma oni bez sopstvenog lika, „svobode“ i odgovornosti . Pak onda Vladika bude kriv za Dubrovnik i deportaciju jer su izvšioci sve radili  „po naređenju“ i principu subordinacije. I opet bi jednako postupili, vele, vjerni službi – sužnji. Ni Predsjednik DPS-a nije, svojedobno, u referendumskoj kampanji mogao mimoići – kao ni mnogi slični prije njega – Gorski vijenac. Da nam na razmeđi naše istorije  posvijetli puta prigodnim stihom poštovanog prethodnika. Pak se stihovi, rekosmo li, zgodno prilagode aktuelnom političkom programu. Skrati se ’đe je predugačko: „ Manji potok u veći uvire, kod uvora svoje ime gubi, a na brijeg morski obojica“. Veliki vođa  hop-cup, izostavlja treći stih – dao ga je amputirati, e da bi Njegoš svojim autoritetom podržao DPS-nacrt ukidanja dvočlane federacije. Krnji dvostih nam tader poručuje da Crna Gora, kao manji potok, neminovno gubi ime u dvočlanoj federaciji. Još samo da vidimo šta će biti na morskome brijegu.

Njegoš kao komunista

Ni ateisti nijesu bježali od Vladike – naprotiv. Neko je duhovito i pronicljivo primijetio da je u Crnoj Gori, Njegoš (Gorski vijenac) više ljudi poveo u partizane no Karlo Marx. Njegoš kao ideolog radničke klase, siromašnih seljaka i oskudnih brda. Vojnik partije. Komunisti u CG našli su dragocjenog saveznika ’đe su se najmanje nadali. Pak se u nedostatku radničke klase tu i skrasili. Ostvarili dosluh sa čežnjom naroda za neumrlim i neprežaljenim duhom plemena. Nije čudo da se moćna socijalistička revolucija nakon decenija „snažnog razvoja“ obrela i „odjednom našla“ 90-tih, u čvrstom zagrljaju plemenskog zloduha i plemenske ideologije. Sa kojoma je svo vrijeme šurovala i tikve sadila. I opet odgovoran Vladika Rade koji je “inspirisao“ izvršioce: od pasjih grobalja, zidanih mostova,  socijalističke i AB revolucije.

I naravno obnovitelj

Kao što viđesmo i najnovija obnova je otpočela citatom, od strane velikog vođe, krnjeg dvostiha iz Gorskg vijenca. Nije teško uvidjeti da je „obnova državnosti“ pokrenuta i inspirisana pokušajem prožimanja svega postojećeg plemenskim duhom poštenja, ljepote i mladosti. Čak ni komunisti nijesu silazili do tog nivoa saradnje sa plemenskom ideologijom kao današnji „evropejci“. Komunisti su ipak imali Ideju. A nasljednici su ga po tom pitanju baš utanjili ako ne i ugasili.

Gorski vijenac nam kazuje da je već u Njegoševo doba pleme bilo u dubokoj krizi („sirak tužni bez iđe ikoga“ – sasvim neplemenaski i vanplemenski). Možemo samo zamisliti šta se događalo u duši plemenskog čovjeka, načetog krizom plemenskog univerzuma, duboko uronjenog u psihološki kod plemena, kad prelomi i odluči prići k drugoj religiji i drugom – tuđinskom pogledu na svijet. Vladika Rade je  bio dovoljno genijalan da vidi i izvorno prikaže  dramu  plemena koje  doživljava duboku egzistencijalnu krizu. Pleme već tada prelazi u sferu idealnog i poezije – kao nedostižan cilj i rajsko naselje. Pjesnik je toga duboko svjestan. Što se ne bi ni izdaleka moglo reči za njegove koliko brojne toliko nedostojne „sledbenike“ – recitatore i manipulatore. Koji zaronjeni u izlapjelu plemensku pamet i resantiman, hrle, tumaraju i „isprobavaju“ sve vrste prisiljavanja i povratka na pleme, jedinstvo i diktaturu .

Plemenski duh, koji se kao avet vije oko nas nakon upokojenja plemena, okovan i opsjednut jedinstvom u svojoj retro plemenitoj težnji ne može oživjeti plemensku idilu jednakosti i bratske sloge. To se pokazuje kao nemoguć zahtjev („neka bude što biti ne može“)  ali zato uspijeva i može dobaciti do kolektivnih i totalitarnih formi u kojima caruje diktat i nasilna sloga. Djelatan na planu fašizma, nacizma, nacionalsocijalizma, etnocentrizma. Pleme je spontano jedinstvo, istorijski unikat i može se „obnoviti“ jedino nasiljem.

Jedan od rijetkih na političkoj sceni CG koji je pokazao da razumije ovaj naš višestoljetni čvor je Miodrag Lekić koji je jasno replicirao da je DPS-ovsko isključivanje polovine građana  iz državnih poslova,  samo zato što su glasali na referendumu za federaciju – fašisoidno. Zloduh nemogućeg plemenskog jedinstva živi i danas u vrloj koaliciji – veselim ljudima „pobjedničkog duha“.

izvor: inbox, info@javniservis.me

Comments

 1. Lijepo napisano.

 2. Obraćajući se u svojoj poslanici “glavarima, starešinama i svima Katunjanima” vladika Petar piše:

  “Videći vašu neslogu i domaću rat u sva plemena od vaše Nahije, ja s mojom najvišom žalošću i plačem i vidim da ste vi sami sebe i svojoj đeci najviši krvnici i neprijatelji duševni i tjelesni i da svi đavoli i svi vaši neprijatelji od svijeta ne bi mogli toliko zla, ni toliko štete i sramote vam učiniti, koliko vi sami sebe činite.

  Vi se ne možete krvi bracke nasititi, vaša slava, vaše poštenje vaša pohvala i dika i vaše junaštvo stoji u vašu domaću rat i neslogu, u koju najvišu svoju sreću i radost nahodite.

  Svi narodi, koji u tursku zemlju žive, neprestano rade da se iz nevolje izbave i oslobode, kako čujete. A vi i ostali Crnogorci u isto doba radite da svoju slobodu izgubite i da u vječnu sramotu i nevolju, mimo svih ostalih narodah, ostanete, i nitko vas ne siluje da tako činite, nako sobstvena vaša volja i zli običaj, koji ne hoćete nikojako ostaviti.

  Vi činite ono što znate, no ne znate što činite.

  Vi nikoga ne slušate, ko za dobro vaše radi i govori, a neka dođe koji lažac među vama, svi ćete mu vjerovati što vi reče, koji će biti od vas počitovat, kako što su i prvi počitovani bili, neki za cara, neki za proroka, a neki za svetitelja i čudotvorca, no istini i pošteni čojek ne ima među ovijem narodom mjesta. … Ja se čudim kako vi mislite živjeti jedni s drugima u rat i sa svakijem naokolo sebe u nemir…”

  Pred kraj svoga života, vladika je u svojoj Poslanici Crnogorcima i Brđanima pisao:

  “Evo su već prošloga proljeća aprila mjeseca pasale trideset i osam godištah, otkada sam ja postao među vama vladikom. …

  Vi moje nauke primiste, poslušaste, i … Bog vam dade sreću… Molih vas da kuluk i praviteljstvo postavite, … da praviteljstvo narodom vlada i da narodna đela upravlja, a kuluk da zle ljude fata i na sud dovodi, kako što se u cijeli svijet čini, jer bez toga ne mogaše bit ni slava ni sloboda vaša utvrđena, ni dugovjeka. I vi tako činiste.

  Nastade dakle zakonik među vama, nastade sud i pravda, mir i tišina, vrijeme srećno i blaženo, radost i veselje za dobre i bogobojazne ljude i nejaku siromaš i sirotinju, prestade samodovoljstvo, prestade domaća rat i krvoproliće. … Putnik mirno putovaše, trgovac slobodno trgovaše, rabotnik svoju rabotu veselo rabotaše i čoban svoju stoku bez straha pasijaše i Bogom blagoslovena tišina na sve strane prebivaše.

  No budući vam milije zlo nego dobro, ne mogaste praviteljstvo među sobom trpjeti, želeći da se opet na obična vaša zla i samovoljna djela povratite i da jedan drugome krv pijete.

  Ne bi vam ugodno, da vas ljudi od svijeta počituju dobrim i poštenim narodom, kako sam pređe reka, da vam budu tuđi gradovi i pazari otvoreni, i da imate uvažavanje kako i ostali narodi evropejski, nego je vam draže i milije, da vas nazivaju zlim, bezakonim i samovoljnim narodom, da stime i pristupišta nigdje nemate i da vas ćeraju kako hajduke i razbojnike.

  Vi ste od svakoga cara i kralja voljni i slobodni, da vi niko ne zapovijeda; no nijeste jedan od drugoga; vi slobodu svoju ne poznajete i poznati je ne hoćete; vama je protivno sve što je Bogu i poštenim ljudima ugodno; vi ste od Boga odstupili i sasvim strah Božji izgubili; vi ne nahodite dobra i poštenja ni u čem, nako u svoje zlo i bezakono samovoljstvo i vi ne imate višijeh zlotvora od samijeh sebe i vama niko ništa ne čini bez vaše zađevice.

  Ja vas zaludu u sve vrijeme mojega među vama vladičestvovanja učih i nastavljah na sve ono što mogaše služit na vašu korist i poštenje, i zaludu se toliko sile vremena trudih, ne štedeći ni života ni imjenija mojega za vaše opšte narodno dobro. Da sam to činio za koji drago ostali narod od svijeta, on bi mi blagodario i ja bih među njim srećno i veselo živio i moje bi ime u ljubavi onoga naroda vječno ostanulo, a među vama je moje srdce od vašeg zločinstva uvehlo i starost moja oskorbljena, da počivala i radosti nigda nemam. … (Vladika Petar Prvi Petrović, Poslanica Crnogorcima i Brđanima, Cetinje 1825)

 3. Zbog svog rada na duhovnoj reformi nacije, borbi protiv plemenske zavađenosti, krvne osvete, krađe, klevetanja, poročnosti i drugih zala, Njegošev stric, vladika Petar Prvi Petrović, nije prolazio bez problema i sukoba sa drugima. U svojoj poslanici Njegušima 1827. godine on piše: “Ja sam množini omrznuo, zato što žalim nejaku sirotinju od napasti i samovoljstva i zato što govorim pravo, ali Bog pravdu ljubi… govoriti ću pravo, dok god srce u mene kuca!” Na osnovu kleveta koje je o njemu čuo, Sveti Sinod Ruske Pravoslavne Crkve ga je optužio da je učinio smrtni greh time što je, da bi spasao narod od gladi, založio neke crkvene stvari kod trgovca u Boki. Takođe je optužen “da je svoj narod ostavio bez zakona, da retko kad odlazi u crkvu, da su mu manastiri opusteli, da se deca na krštenju ne pomazuju svetim mirom, a crkvene knjige, poslane iz Rusije, uopšte ne čitaju”. Petar Prvi Petrović je optužen kao “domaći izdajnik”, “opasnost za hrišćansku veru u Crnoj Gori i Brdima”. Prozvan je “učiteljem zla i razvrata”. Nameru sinoda da se ustoliči drugi vladika a da Petar Prvi Petrović bude na prevaru lađom prebačen do Petrograda, da bi bio strpan u zatvor i proteran u Sibir, sprečio je sam narod, odbivši da primi carske poslanike. U pismima kojim su crnogorski glavari branili svog vladiku od optužbi Sinoda pisalo je: “Naš arhijerej nije zaslužio da bi u njegovoj kući i sopstvenoj nezavisnosti mogao iko s njim tako tiranski postupati, jer dok smo mi živi nikakva sila ljudska nije u stanju njemu sličnu nepriliku učiniti.” “Sveti oci optužuju našega vladiku zbog lenjosti i misle da on ima onu veličinu kao oni u Rusiji, koji se vozaju na pozlaćenim kočijama i imaju vremena da se u svetom služnju upražnjavaju. Toga nema kod nas: naš vladika obilazi svoju pastvu pješice po besputnim krajevima i s krvavim znojem.” – Miloš Bogdanović, Prokletstvo nacije

  • Kad ste već počeli s Petrom I, i kad je počelo ovo seljačenje od priče o naciji pod svim temama, daj da palimo reflektore i s druge strane:))) Za oproštaj.

   Уочи боја на Мартинићима, Петар I позива Црногорце и Брђане да докажу “да у нама неугашено србско срце куца и србска крвца врије”, а пред бој на Крусима, тражи да ударе на “непријатеља нашег предрагог имена србског и наше дражајше вољности додајући да се Турци и сад боје Црногораца, боје се србскијех витезова, који нијесу вични своју постојбину остављати”.
   Ovakvih bi citata moglo da se ređa do sledećeg 1. maja.

   Dalje, Sekula nije pojasnio kako to većinu stanovnika Brda u srednjem vijeku odlikuje ista grnčarija, oblik stana, grobni ostali, nakit kao i stanovnike Hercgovine, Donje Zete, Raške, Krajine, Šumadije? :) Šta je to Albance s brda volšebno natjeralo da se prešaltuju tako jedinstveno i složno u drugi kulturološko-jezički krug? :)

   Da li ste obratili pažnju na različitosti narodne nošnje Hercegovaca, Krajišnika, Crnogoraca?
   Čija je ovo narodna nošnja?

   Zašto su Crnogorci u 19. vijeku u grad Kotor mogli da ulaze u grupama ne većim od šestorice? Da obavezno ostavljaju kape i oružje na kapiji grada?

   Za kraj, pitam se šta će vam sav ovaj džiberaj od priče o naciji i etničkom porijeklu?

   U teoriji savremenog društva nacija se tretira kao zajednica ljudi povezanih porijeklom, jezikom, folklorom i kulturom. Zašto se toliko radi na diferenciranju ako se želi jedinstvo? Što se nameće različitost ako se želi uniformnost?

   • мајстор рајо says:

    “U teoriji savremenog društva nacija se tretira kao zajednica ljudi povezanih porijeklom, jezikom, folklorom i kulturom. Zašto se toliko radi na diferenciranju ako se želi jedinstvo? …”

    Нација и народ( етнос) су два појма и о томе сам (нескромно подсјећам) покушао скренути пажњу барем у два текста с обзиром на актуелне злоупотребе и подривање државе од стране коалиције на власти. Остали су без одјека чему се не чудим. Слушају само оне који дају навац.

    Ви сте дали дефиницију народа (етноса) а не нације. (Википедија ће да нас дотуче). Грађанин који је пресудан за дефиницију (којег сви некако заборављају) нације? Нација је заједница грађана равноправних пред Законом. Наравно грађанин је чиста апстракција (није важна боја косе, љепота, младост,поријекло, конфесионална припадност, народност, политичка обојеност или залуђеност, полиглотство, сексуална орјентација, раса, родослов…). Дакле национална држава се појавила кад и грађанска револуција и тренутно преживљава кризу због удара крупног (транс-националног) капитала.

    Народ је везан за род и ту не може да се бира (што је омиљена црногорска дисциплина). Ако ми је отац Србин па ја изаберем да сам Црногорац јер ми треба за каријеру. Истом процесу служи врећа брашна, шећер (индијанцима виски… што је опробана окупаторска технологија покрштавања, “асимиловања” ).
    И Богами многи се навукли. Баш сам јуче чуо од комшије за два брата (са сјевера) који се не слажу “политички” (читај којој “нацији” припадају) и један се одселио са женом за Србију. Окупатор трља руке: једна породица мање – без опаљеног метка.

   • Шарл де Гол says:

    Неоне,не авета’ да те замолим.Лијепо је то објаснио,не могу му се имена сјетит’,да није срПска,срБска и остале ујдурме проистекле из Начертанија већ СРСКА,СРСКО – јуначко,дакле.

    И престани да се мијешаш у Нацију и помињеш некакве етнокултуролошке темеље,укључујући и језичку безначајност, када сви знамо да се ради о пар екселанс политичко-спортском конструкту.Сходно томе сви се имају осјећати E viva Crnogorcima,махати репрезентативном СДПС заставом и пјевати химну држећи се за срско срце .

    Да не препукне.

   • Ne Majstor Rajo, dao sam definiciju nacije. Ali mi izvor nije bila Vikipedija (koja bi me dotukla:)
    Srbe i Crnogorce sa Bošnjacima i Muslimanima u Crnoj Gori ne povezuje više folklor i kultura, a dio su istog etnosa, osim ako ne vjeruješ u ilirske korjene Bošnjačke nacije.
    Etnos povezuje prije svega porijeklo a u kontekstu sa jezikom i običajima.

   • мајстор рајо says:

    “Etnos povezuje prije svega porijeklo a u kontekstu sa jezikom i običajima.”

    Неоне само се мало саберите: сво вријеме говорите о етносу (народу) али тврдите да износите дефиницију нације. Зацијело мислите да је то једно те исто ((нација=народ(етнос)) чиме се, нажалост, у тој важнох одредби слажете са Бритвом и Кривокапићем и растуром државе Црне Горе схваћене као савез етнија и племена.

    Грубо речено народ је биолошка категорија (настаје рођењем, рађањем- наравно људским рађањем а не простим размножавањем – па је ту култура, језик, религија, обичаји, некаква историја…) а нација је правна (политичка ако хоћете али је тај појам унижен) категорија. Нација је категорија цивилизацијски комат изнад народа и превазилази га као принцип равноправности свих (народа) који живе у границама (правне) државе. Тако у правној држави која је формирала нацију – грађане државе, бива небитно којем народу припадаш.

    Стога, строго говорећи црногорска нација не постоји (јер нема правне државе и равноправности свих грађана) али нам режимлије – шибицари, нуде замјену – црногорски народ, који би настао углавном (потпуно непотребним) преименовањем српског народа на овом простору. Уз помоћ мехког и тврдог притиска – привилегованог “бизниса” , запошљавања у државне службе и наравно брашна и шећера.

   • Nationality is the legal bond between a person and a state. It denotes membership and gives rise to both rights and duties on the part of the individual and the state concerned. This legal bond is also commonly referred to as “citizenship,” and in most writing on the subject, “nationality” and “citizenship” are used as interchangeable synonyms. However, it is important to note that at the domestic level, citizenship and nationality may constitute distinct legal statuses. In addition, the terms “national” and “nationality” are used in some international legal contexts and related writing to describe membership of a “nation” in the sense of a particular cultural, ethnic, or historic community. Each state’s municipal law dictates on whom nationality shall be conferred. The two principal doctrines for the attribution of nationality are jus soli (nationality based on birth on state soil) and jus sanguinis (nationality based on descent from a national). A third common ground for the attribution of nationality is long-term residence, which can open the door to naturalization. It is also possible for a person to renounce, lose, change, or be deprived of his or her nationality under certain circumstances. International law recognizes, in principle, the freedom of states to regulate access to nationality as an exercise of sovereignty. However, some limits to this freedom may be imposed under international customary and treaty law. A stateless person is someone who is not considered a national by any state under the operation of its law. Statelessness is an anomalous situation, in 2011 affecting an estimated 12 million people worldwide. There are numerous causes, including a conflict of nationality laws and arbitrary deprivation of nationality. Another common cause of statelessness is the inadequate or uncoordinated regulation of nationality in the context of state succession. Statelessness has a detrimental effect on individuals, families, and communities. The lack of a nationality can severely obstruct the enjoyment of a wide range of rights and services, contributing to poverty and marginalization, and even leading to forced displacement. Although human rights law provides for the right to a nationality, and two international treaties were adopted specifically with a view to addressing statelessness, over the years the issues of nationality and statelessness have received inconsistent attention from the international community and from scholars. Therefore, as compared to other areas of international law, there are large gaps in the literature on these subjects. However, in recent years the interest in statelessness and the problems associated with the regulation of nationality has been growing steadily, and this has heralded many new and insightful publications.

    http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199796953/obo-9780199796953-0013.xml;jsessionid=94CD93F9189658E9E5AC0776B128AE24

  • Na pitanje “Šta je za vas zlo?” pripadnik afričkog plemena odgovara: “Zlo je kada nas susedno pleme napadne i opljačka!” A na pitanje “Šta je za vas dobro?” on odgovara: “Kada to isto mi uradimo njima!”

   Ta plemenska svest je odlika i naše psihologije. Ne gleda se kakav si, već ko si i kome pripadaš. Onaj ko ne podražava kultni odnos prema zajednici, ko nije spreman da žrtvuje načela poštenja i pravde zarad interesa zajednice, proglašava se izdajnikom i neprijateljem, a onaj ko se bori za kult zajednice, proglasiće se i herojem pa makar bio i ubica. Svest o ličnoj odgovornosti ne postoji, već su za sve krivi “oni drugi”.

   Zbog površnih kriterijuma o dobru i zlu, koji su posledica plemenske svesti, pojam ubice ili kriminalca kao omiljenog narodnog vođe, nije stran našem mentalitetu.

   Antropolog Vladimir Dvorniković u svojoj “Karakterologiji Jugoslovena” izražava zapanjenost onim delom naše populacije koja je sklona da veliča i proglašava junacima ljude koji su ogrezli u kriminalu i zločinima svake vrste. On navodi primer kako su građani jedne opštine tri puta birali predsednika koji je već bio kažnjavan zatvorom zbog ubistva i pljačke.

   Plemenska svest, sa svojim pratećim plemenskim sukobima, najviše je izražena upravo tamo gde je najviše zastupljena mediteranska i dinarska populacija.

   Stric Petra Drugog Petrovića Njegoša, vladika Petar Prvi Petrović (1748-1830), preuzeo je na sebe odgovornost da razumnim ukorima, preklinjanjem i pretnjama, molbama i kletvama, ujedini crnogorska plemena koja su vekovima bila u međusobnom sukobu i ratu. Njegove poslanice možda najbolje otkrivaju tipičan plemenski karakter dinaraca i njihovo iskušenje stalnih međusobnih sukoba. – Miloš Bogdanović, Prokletstvo nacije

   • PETAR I BRĐANIMA

    Petar, božijeju milostiju, pravoslavni mitropolit i kavaler rosijski.

    Znate, kako sam vama i svijema Crnogorcima vazda i na svako mjesto govorio, moleći svakoga i zaklinući da u mir i slogu među sobom živite. I koliko sam truda i muke od početka do sada pretrpio, to samo jedini Bog znade; i sve radeći za opšte narodno dobro i slobodu bez nikakve hile i lukavstva, nako s pravijem i čistijem srcem želeći vidjeti vas i ostalu moju braću ot neprijateljskoga jarma i zuluma oslobođene. Nijesam iskao moje sopstvene koristi i tečenja, nego sam ostavio crkve i manastire i sve crkovne i manastirske i druge poslove. Zaboravio sam i moju dušu i moje zdravlje, a prijenuo za vas i za drugu braću Crnogorce, da ne izgubite, nego da uzdržite svoje poštenje i slavu i da utvrdite vašu predragu voljnost i slobodu, koju vi je Bog darovao mimo svakoga naroda u svijetu, da vi tuđin ne gospodari i zapovijeda i da nije gospodar od vašijeh života, ženah i đece i ot vašega imuća i domovah, no vi sami da postavite sebe iz dogovora, uredbe i zakone ot vašega vladanja i suda, po kojemu možete zloga čojka i neposlušnoga kastigati, pak se u slobodi dičiti i živjeti među sobom kako braća mirno, pošteno, bez inada i svake mrzosti. Ali evo žalosti i nesreće velike, što ja ne vidim da vi ovo svoje dobro ljubite, niti vašu voljnost i slobodu poznati hoćete, koju ako jedanput izgubite ot svojega neposluha i zločinstva, onda ćete spominjati moje riječi i viđeti jesam li pravo govorio i jesam li za obšte narodno dobro vaše i svega naroda našega radio; ali će to biti u nevrijeme, ka(d) vi neće pamet ništa valjati. Ovo ja ne govorim samo vama Brđanima nego i svijema Crnogorcima jednako, jer znam što je sloboda i što je temelj ot svakoga dobra na ovome svijetu, a znadem i što je robstvo i nevolja ili sužanstvo i jaram tuđi onomu koji ga nosi …
    Druge vi ne ostaje, nego da od zla prestanete i da se pomirite, kako najskorije i najbolje znate, pak da ne ćerate svoju braću Hristijane koji su pod tursko kopito i da im povratite njiove pljenove, koje ste im nepravedno ugrabili, da ve sirotinja ne kune i da zlo od Boga na sebe ne dočekate. A eto šiljem tamo gospodu glavare i sudce da se s vama vide i razgovore i da očiste smutnje i zađevice, koje nađu u vaša mjesta, i da potvrde stegu i jedinstvo među svijem narodom. Toga radi svakoga molim i strašnijem imenom božijim zaklinjam, promislite za svoje dobro i poslušajte što vi sud i vaši glavari reku i osude, kako iz svoje duše ponadu. Najposlije pravično, ne nosite zlomu i pakosnom čojku hajter i ne činite kako je milo, no takve globite i kastigajte, da se zlo ne čini. A što je do sad bilo, to radite smirit, i koga vidite da je zlo bez nevolje učinio ot sile i ot svoje opačine, toga i kastigom pokarajte i budite svi suprotivu onoga koji posluh i slogu razmeće. Ja želim da vazda naša braća iz našega naroda budu u našu zemlju sudci i da oni, koji budu na to mjesto iz dogovora obštega postavljeni, vladaju narodom i upravljaju po načinu i da sveđer više slava, čest i sloboda i blagopolučje vaše obćeno u mir i u slogu vašu srećno i čestito raste i da ovo djeci vašoj nakon sebe ostavite, neka ona imena vaša u vijeku hvale i prevoznose i neka mogu radostnim glasom govoriti:
    “O blaženi otci! O slavni roditelji, naši veliki vitezi i čestiti junaci! blažena i preblažena viteška djela vaša, blažene utrobe koje su vas rodile i dojke koje su vas dojile! Vi ste ugasili međusobnu rat i krvoproliće, vi ste postavili mir i tišinu u svoja mjesta, vi ste ukrijepili slogu i jedinstvo među narodom i vi ste nam dohranili i ostavili dražajšu voljnost i slobodu, a mi ćemo predrago ime vaše u pameti u srcima našim s najvećim blagodarnijem do groba nositi i sinovom našim ot roda u rod ostavljati, neka ime i slava vaša bude besmrtna!”

    Evo dragi moji junaci, što ja želim! Evo zašto se trudim neprestano i zašto moju dušu i zdravlje polažem! Evo zašto sam dobio neizbrojene neprijatelje i evo, poznajte, u čemu vaša sreća i vječno dobro i blagopolučije stoji! Sad, ako nećete ovo ljubiti, milovati i držati i za ovo svijem srdcem i voljom i sa svom jakosti prijenuti, vi ćete biti sami sebe i svojoj djeci samovoljni krvnici i vječni zlotvori i mučitelji; a ja u to, kako pred Bogom tako i pred cijelim svijetom, ne hoću imati dijela, koji ostajem vaš dobroželatelj.

    Febr. 23. god. 1800.
    Na Stanjeviće.

    VLADIKA PETAR

 4. ko su ti brdjani i gdje su ta brda?

  • мајстор рајо says:

   Црна Гора (катунска, ријечка, љешанска, црмничка нахија) и седам брда.

   • majstore, ka ti ovo znas, kako je bilo to moguce da cvijet srpstva tada nije bio isti s brdjanima, a poslije jeste? koja je to valuta ili deviza koriscena da crnogorci i brdjani budu zajedno, da se orodjavaju i mijesaju, od njegosa (v1.0) do danas?
    imali idje kakva nosnja ili druga etnicka odrednica o brdjanima da je preostala od kad je dukatima crnogorsko-hercegovacko-dalmatinska moda usla i u brdjanske aljine?
    hvala puno, sad mi je lakse.
    tko je?
    tmujo!

   • мајстор рајо says:

    Занимљиво Лауфере, и ја сам из старе Херцеговине (ујчевина додуше Ријечка нахија) али сам све црногорско упио ка да сам са Цетиња. Била су разна племена која је вјероватно уједињавао заједнички непријатељ али то није моја материја. Знам да ми је вазда било одвратно враћање на старе подјеле (“Ми Санџаклије – ви Црногорци; Ми Бокељи… надгорњавање између Зећана и Куча; Подјећање на по'ару итд.) и да процес интеграције не иде ни глатко ни срећно.

    Свакако не како би добронамјеран грађанин-Црногорац желио.

   • to je, majstore, sledeća faza crnogorskih podjela, povratak na prapočetak (jedan od). ništa je ovo što se sad radi na partijskom planu, pri kad počnu krvne podjele i stvarni povratak u osamaesti vijek.
    sandzaklije nijesu Brdjani, za Brdjane sam te pitao, ove koje 90% tacno opisuje sekule?

   • мајстор рајо says:

    Рекох, није моја материја, мада је лијепо то знати па још и вјеродостојнијих извора. Вјероватно ни Бокељи нијесу Брђани али јесу Црногорци. Сви би национално (као грађани – нација=грађани) требали бити Црногорци а етнички ђа'ољи – него Срби, Хрвати, Албанци…То је једина здрава и носећа државотворна опција

   • Crnogorska Brda stari je naziv za dio teritorija današnje Crne Gore, između rijeka Tare i Lima na sjeveru i rijeka Zete i Morače na jugu, odnosno, prostora između planina Zagarač, Prokletije, Mokre planine i Lukavice. Obuhvaćala je prostor plemena: Bjelopavlići, Piperi, Rovčani, Moračani, Kuči, Bratonožići i Vasojevići.

    Naziv se ustalio tijekom 18. stoljeća i označavao je područja s onim crnogorskim (brdskim ili brđanskim) plemenima koja se nisu uspjela ujediniti sa slobodnom i neovisnom Crnom Gorom. Vladar i mitropolit Vasilije Petrović Njegoš u svojoj Istoriji Crne Gore 1754. piše kako je rijeka Morača granica između Crne Gore i Brda.

    Godine 1779. se stvarno a 1796. i formalno slobodnoj crnogorskoj državi priključuju Piperi i Bjelopavlići. U tom se periodu formira Praviteljstvo suda crnogorskog i brdskog.

    Do 1878. sva će se brđanska plemena u potpunosti integrirati unutar Kneževine Crne Gore.

    Teritorijalna oznaka Brda bila je u crnogorskoj administraciji zamijenjena terminom Brđanska nahija, kao jedna od upravnih jedinica u državi. Od 1866. ona je podijeljena na Pipersku i Bjelopavlićku nahiju, no stari je naziv vraćen 1878. godine.

    1910. Brđanska nahija opet postaje Brđanska oblast Kraljevine Crne Gore.

    http://hr.wikipedia.org/wiki/Crnogorska_Brda

   • Prije te bitke, Sveti Petar Cetinjski je uputio poslanicu turskom veziru u Skadru, koja osvjetljava nastojanja za ujedinjenje Brđana sa drugim Crnogorcima (citat kao u izvorniku):

    “Što mi pišeš da Brđanima pomoć ne dajem i da ih ne puštim u Cernu Goru, to mi nemoj govoriti, što mi zakon i moja duša ne da učiniti. Brđani su moja braća kao i Crnogorci…”

    Dio Poslanice Brđanima Sv. Petra Cetinjskog iz 1800. godine (citat u originalu):

    “Znate kako sam vama i svijema Crnogorcima vazda i na svako mjesto govorio, moleći svakoga i zaklinjajući da u mir i slogu međusobom živite. I koliko sam truda i muke od početka do sada pretrpio, to samo jedini Bog znade; i sve radeći za obšte dobro i slobodu bez nikakve hile i lukavstva, nako s pravijem i čistijem srcem, želeći viđeti vas i ostalu moju braću ot neprijateljskog jarma i zuluma oslobođene. Nijesam iskao moje sobstvene koristi i tečenja (materijalne koristi – prim.a), nego sam ostavio crkve i manastire i sve crkovne i manastirske i domaće poslove. Zaboravio sam i moju dušu i moje zdravlje, a prijenuo za vas i za drugu braću Crnogorce, da ne izgubite, nego da uzdržite svoje poštenje i slavu i da utvrdite vašu predragu voljnost i slobodu, koji vi je Bog darova mimo svakoga naroda u svijet, da vi tuđin ne gospodari i ne zapovijeda i da nije gospodar od vašijeh života i đece i ot vašega imuća i domovah…”

    http://hr.wikipedia.org/wiki/Br%C4%91ani_%28Crnogorci%29

   • Prije bitke na Krusima 1796 …

   • mastore, stopostotno se salzem o razdvojenosti crnogorske nacije i etnickih grupa koje je sacinjavajau i slazem se da svi treba da budu nacionalno crnogorci, a etnicki da im se omoguci samoopredjljenje i naucna podrska i podloga za zakljucke kako ko hoce. da imam novca, platio bih da se iz svake porodice uzme dnk i uradi analiza odakle je, od koga sve i kako sadasnja krv dosla do neocrnogorskih usijanja i cistunstva, da razbijamo mitove i podloge za nepotrebne podjele. (ako su Brdjani odvojena etnicka grupa od crnogoraca, primoraca, boklelja, hercegovaca, muslimana, bosnjaka, albanaca, srba, hrvata i jugoslovena, nek bude i Brdjanima omoguceno da se samoopredijele i samoizjasne, bez strah da ce zbog toga bit kaznjeni, zigosani ili prokuzeni na neki drugi nacin. )
    ziv bio i srecan ti Vaskrs!
    Hristos Vaskrese!!

   • George Carlin says:

    laufere, svaka cast, to je to 1/1
    poz

   • мајстор рајо says:

    Све Ти цвјетало – Ваистину васкрсе!

 5. Po Njegosu, ovi brdjani neki mnogo zli ljudi…

  • ne brdjani, no konkretni Brdjani koje je on znao i pisao o njima. brdjan su i hercegovci i svi koji makar na malo brdo stoje, a Brdjani drugo.
   doktorice olja, nikad od tebe prave, lade, zelene i socne skojevke.

   • Poslanica Crnogorcima i Brdjanima od Vladike…laufere, pa vi sa tijeh brda ste uzas cinjeli tom jadnom Vladiki….mediokriteti jedni nezahvalni!!!

   • kad god nas je zapalo, sa slašću, dok nas nijesu navukli na veljesrbovanje i na prevaru (prijevaru na vaškom) krvlju zalili to bracko ujedinjenje za sva vremena i za pamćenje dok je ljudi i neljudi.

 6. Petar 1 je bio prosvetitelj koji je gledao u buducnost. Petar 2 je lokalni lik koji je igrao dzepni bilijar.

 7. Kriv je autor sto mediokriteti nisu u stanju da dosegnu njegove misli, vec interpretaciju svode na svoje palanacke projekcije. Radomir Konstantinovic pominje Njegosa kao jednog od rijetkih pozitivnih primjera u svojoj Filosofiji palanke. S pravom, naravno.

  • мајстор рајо says:

   Константиновић, управо истиче да је Његош племенски али и универзалан и као такав непоновљив. Сви доцнији који су хтјели да буду племе – нужно си били усиљени, неаутентични, досадни ако хоћете. Фашисоидни политиканти.

   На “Вијестима”, ђе су Удбаши активнији један (“писменији”) је написао да је Племе “разбијено на превару” и добио “спонтано” гомилу лајкова.

   О превари као једном од основних начела паланачке философије живота пише Константиновић на којег сте ви с правом подсјетили и на чему сам Вам захвалан. Константиновића и Милорада Беланчића препоручујем свима који желе да дубље упознају нашу Удбашку рапсодију која постојано шурује са племенским злодухом који се вије између нас.

   • Rajo, majstore,

    u pravu ste za Konstantinovica, ali koliko se sjecam, on govori i o metafizickom osjecanju Njegosa, najbolje iskazanom kroz Lucu mikrokozma. Ne samo o prihvatanju realnosti i samog sebe onakvog kakav stvarno jeste (sto palanka nije u stanju, stalno u rascijepu izmedju plemenskog i svjetskog), vec i o uzvisenim osjecanjima i direktnom opstenju sa Bogom (sto se kod palanke svodi na rituale).

   • мајстор рајо says:

    Одлично се сјећате и примјерно сте схватили. Паланка је атеистична, спрда се пјесницима, философима… и стога је ту гдје је – ландара тамо-‘вамо – од комунизма до турбокапитализма. Беланчић изводи анализу гдје каже да ће паланка на крају извргнути руглу и саме патријахалане вриједности (на које се непрестано и бјесомучно позива и нада). Мислим да се та његова анализа већ да видјети голим очима у данашњој “обновљеној” МНЕ.

    Кад су се по објављивању теорије релтивитета обратили асистенту А.Ајнштајна : ” Ви сте један од двојице-тројице који разумије о чему се ради …” – он је узвратио : ” а ко је трећи?”
    Схватити философију паланке није ни мало једноставно па је изненађење тим пријатније.

 8. Народ који ми називамо Албанци сам себе назива Брђани (Шиптари на албанском). Они које ми називамо Брђани (Кучи, Пипери, Васојевићи, Бјелопавлићи, Морачани) потомци су Албанаца досељених из Албаније и Дукађина. У вријеме кад им је Петар Први “писао посланице”, нису га добро разумјели јер су још увијек причали својим језиком, албанским. Додуше, нису га разумјели ни у четири нахије јер нису знали да читају.

  Ага Ченгић из Гацка је својевремено на Грахову обрисао патос са Црногорцима, убивши девет Његошевих рођака, укључујући и брата Јока. Након што су Херцеговци у Дробњаку извршили атентат на Ченгића, главу су понијели Петру Другом. Било му мало, тражио је и сабљу. Херцеговци нису хтјели да им јунаштво краду они чије се јунаштво обично трагично завршавало у околини Никшића, у тору оваца Феризовића или Мушовића. Његош је због тога послао убице у Ускоке и на превару убио оне који су му осветили брата. Јебеш ти таквог владику!

  • Malisori su brdjani. Dosad jos niko nije tacno utvrdio znacenje imena Shqiptari. Na nash, srpsko-hrvacki, jelte, ime je neprevodivo. Shqiptari je nastalo transliteracijom od starijeg imena Sqirtari.

  • Taman sam mislio da sam naucio nesto korisno od Sekule, oko porijekla imena Albanaca, kad ono medjutim:

   “The origin of the ethnic name Shqiptar:
   Gustav Meyer derived Shqiptar from the Albanian verbs shqipoj (to speak clearly) and shqiptoj (to speak out, pronounce), which are in turn derived from the Latin verb excipere, denoting brethren who speak the Albanian language, similar to the ethno-linguistic dichotomies Sloven-Nemac and Deutsch-Wälsch.[1] This is the theory also sustained by Robert Elsie.[2]
   A theory by Ludwig Thallóczy, Milan Šufflay and Konstantin Jireček, which is today considered obsolete, derived the name from a Drivastine family name recorded in varying forms during the 14th century: Schepuder (1368), Scapuder (1370), Schipudar, Schibudar (1372), Schipudar (1383, 1392), Schapudar (1402), etc.
   Maximilian Lambertz derived the word from the Albanian noun shqipe,or shqiponjë (eagle), which, according to Albanian folk etymology, denoted a bird totem dating from the times of Skanderbeg, as displayed on the Albanian flag.[3]
   Petar Skok suggested that the name originated from Scupi (Albanian: Shkupi), the capital of the Scipio Roman province of Dardania (today's Skopje).[3]
   A Slovenian theory states, that shqiptar (pronounced ship-tahr, “šiptar” in Slovenian) originates from the english word “shipping” (transporting, inporting), likely because of people and merchandise migration in and out of Albania.
   Vladimir Orel suggested that:
   Alb. Shqipe, Shqiptar etc. also reflects a late, post-classical form sclavus, a variant *skljab being reconstructable for Albanian. Orel (1998: 434) assumes that shqipe would be a calque after the Slavic parallel slověne ‘Slavs’ as derived from slovo ‘word’, in Albanian shqipoj ‘to speak clearly = to speak in our language’ – Shqipe, Shqiptar.[4]
   Sorin Paliga says that the ethnonym shqipe ‘Albanian’, shqip (adj.), proves that there is a link between the Sclaveni of the 5th century and modern Albanians. See a more
   detailed discussion in Paliga and Teodor 2009: p. 80-84.”

   E ovakva nam je sva istorija kao ove Sekuline “hipoteze”. Blago nama s njima. Zakljucak i prikladna poruka Sekuli istoricaru sami se namecu.

   P.S. naravno, ovih podatak odozgo nema na srpskohrvatskim verzijama Wikipedije, jer to je svjetska zavjera.

   • Darko Bulatovic says:

    E takvih stvari Vladimire ima koliko god ocesh, i ovo na sta si tio ukazao je zapravo pojava sa kojom se mora pozabaviti.
    Sekula je sam zrtva jer ne ispituje ono u sta vjeruje jer uz pomoc takvih uvjerenja je sebi izgradio sliku kakvu je zelio a ne sliku onakvu kakva zapravo jeste.

    Ja sam ti sam svjedok dok sam bio u General Stab VJ da su imali citave timove ljudi kojima je posao samo bio da sire dezinformacije po internetu. Siguran sam da VJ nije jedina organizacija na nasim prostorima koja radi takve stvari, sto sam osjetio na svojoj kozi kad smo pokusali da formiramo Wikipediju na Crnogorskom Jeziku.

   • Ти био у генералштабу? Знаш ли ти човјече шта је генералштаб? Хахаха, а овамо ја ширим дезинформације.

    Википедија на црногорском језику? Булатовића никад у Црној Гори није било, сви из Роваца потичу. Гдје си ти учио тај страни језик да причаш? Похађао си течај код неке бабе из Цуца?

   • Darko Bulatovic says:

    Jeftine su ti rijeci Sekula. Prejeftine. Nevalja tako, ali tvoj izbor! Budi sto ocesh.

 9. Njegushevo djelo i lik su komlikovani osrednjim intelektualcima. Ne valja Njegushu oduzimati patos vremena i okolnosti u kojim je zivjeo, djelovao i pisao jer se moze razvaliti po goloj ledini. Citao sam “Gorski vijenac” nekad davno pa ne mogu dati sud kao o knjizevnom djelu. Po njegovom rejtingu u svjetskoj knjizevnosti bi se moglo reci jel u pitanju svjecka velikicina, kako vi tvrdite, ili bukvarski tip sa lokalnim dometom.
  To ostavljam (vama) strucnjacima.

  To shto je neko shvatio i koristio “Gorski vijenac” kao prirucnik za genocid nije greshka Njegusheva. Nobel je imao dobre namjere kad je izumio dinamit.
  Za mene je “Gorski vijenac” gorko svjedocanstvo jednoga vremena i ko ga nije procitao taj nije spreman za zivot na Balkanu. Dapache (sta god znacilo), ja bih ga uveo kao obavezno “Upustvo za zivot u Crnoj”.

  Autor ovog texta je dobro primijetio da se osmanska osvajanja mogu posmatrati kao globalizacija. ustvari ako poznajete istoriju osmanskih osvajanja vidjecete da se ne razlikuje puno od Romanskih osvajanja ili ucerivanje demokratije a la USA.

  • Darko Bulatovic says:

   Postoji velika razlika izmedju Osmanlijskog carstva i danasnje Globalizacije.

   Dok je tad Osmanskom carstvu bila protiv teza ostatak Rimskog carsta, danas se moze vidjeti da protiv teze zapravo nema. Sto upucuje na mogucnost da je vrijeme koje prestoji zapravo kraj jednog razdoblja, koje se toliko puta pominje u Svetim Spisima i najavljuje da ce doci.

   Ja sam sa svojim sirim saznanjima zahvaljujuci internetu drasticno promijenio misljenje i sad uvidjam da nije bilo Osmanlija Evropa bi ostala dno dna. A nije ni cudo da tamo svi (pa i ja) misle slicno jer smo tako uceni i tako nam su kroz istoriju predocavali realnost.

   Osmanlije su zapravo bili ti koji su sacuvali od idijota veliki dio kulturne bastine Evrope (mnoga grcka filozofska dokumenta koja su bila spaljivana i mnoge knjige koje su bile unistavane itd)

   Ovako su ih nacerali da maknu korov koja je cvjetala izopacenom elitom evrope koja je ugnjetavala narod i koja je zalutala u najgore coskove bolesti uma

   To se moze uociti lako i kod nas na balkanu po Istoriskim dokumentima.

   Nije uvijek neprijetalj losh po covjeka. On moze da ga podsjeti na to kako jedino moze ocekivati sebi dobro.

   A dovoljno je procitati zitije Popa Dukljanina pa shvatiti o kakvim bolesnim Vodjama se radilo u ovom narodu.

   Samo u momentima rasula, koje su te izopacene vodje proziveli sebi i narodu, su na vidjelo izlazili pojedinci koji su na ljudskim osnovama pokusavali da sacuvaju narod.
   Ali kao u mnogim primjerima, takvi su bili na prevaru ubijeni. Od i Do Kneza Vladimira i njemu slicnih…

   Tako da bi trebali malo bolje razmisliti i ispitati o svemu o cemu imamo nekakva ubjedjenja.

 10. With respect for the fact: Gorski vijenac je strasno svjedovanstvo jednoga vremena, koje se stalno ponavlja.

 11. Darko Bulatovic says:

  A evo sta zapravo Njegosh govori o djelima Evropejaca i zlocine pocinjene prema Azijatima kako ih on zove:

  Žrec Evrope s svetoga amvona
  huli, pljuje na oltar Azije;
  lomi teški topuz azijatski
  svete kule pod sjen raspjatija.
  Krv pravedna dimi na oltare,
  ćivoti se u prah razvijaše.

  Ali necete cuti vi ni jedog od ovih “Srucnjaka za Njegosha” da vam rastumaci ovo. A rastumacicete ga sami samo odgledajte film “Nebesko Kraljevstvo” pa ce vi sve jasno biti da Njegosh nije bio jednostran covjek.

 12. Владимире, не ради се ни о каквој свјетској завјери, све те верзије можете наћи у било којој библиотеци, посебно Шуфлаја и Јирачека. Зашто је мени најближа она по којој су Шиптари “Брђани”, “људи из планине” или како већ? Управо зато што је комплетна историја тих области тијесно повезана са историјом овдашњих Брђана. Предања наших Брђана говоре да су им преци досељени из албанских племена. У политичком смислу, средњевјековни турски и млетачки извори их сматрају једном цјелином са овим албанским племенима. Млечани их све заједно називају Брда Албаније а не Брда. У свим биткама, било на страни Турака било против Турака, ова племена наступају заједнички. Брђани су, у суштини, Албанци словенизирани од стране Православне цркве. Ријеч Брђанин доживљавам као словенску адаптацију ријечи Шиптар, без обзира да ли имају баш истовјетно значење.

  Бланко, Загарач (одакле је и предак Недовића) су у 15. вијеку насељавали Малоншићи, племе које се помиње у једној повељи Стефана Црнојевића. Историчари се слажу да име племена долази од албанске ријечи маленза, што значи црно брдо или црна гора, и претпостављају да су дошли из Малесије. Зар не би онда ријеч Малисор требало преводити као Црногорац или Црнобрђанин?

  • Sekula, slobodno me mozete zvati Malisorom (uvijek mi se svidjala ta rijec) ili Albancem. I sto cemo sad?

   Ono sto ti nikad neces shvatit staje u jedan Stulicev stih: “nije vazno odakle sam, sve dok znades kuda putujem”.

   • Нема везе предак Недовића са Малоншићима, он је касније дошао као дио таласа досељеника из Чарађа (Гацко). Није ми била намјера та врста провокације. Али ако се на све гледа негативно и параноично…

  • okreni konacno plocu says:

   sekula, gdje nestade teza da su zagarcani potomci ilira?…

 13. Konstantina Jiričeka i njegovi kvaziistoriju niko normalan odavno ne ferma. I od kada je to veliki etnogenetičaru i istoričaru Čaradje u Gacku?

 14. 1912. na stogodishnjicu Negushevog rodjenja crnogorske vlasti i vojska su pocinile zlocin nad civilnim stanovnishtvom Plava i Gusinja. Ne znam koliko to ima veze sa Njegushem, ali mislim da bi bilo intetesantno bilo da neko napise studiju o zlocinima Crnogoraca u Balkanskim ratovima po modelu prepisanom iz “Gorskog vijenca”.

  ps. neshto mi stalno pada na um naziv “Srpsko ogledalo” ali se nikako ne mogu shetiti odaklen mi to!?

  • мајстор рајо says:

   Ко чини злочин сам је ( и искључиво) одговоран, мада постоји психолошка маска код оних “који извршавају наређења” (објашњава Е.Фром). Тешка је неправда да ја (или други недужни) сносим одговорност (у виду неке колективне форме коју су зацијело измислили апологете злочина) за Плав и Дубровник.

   За Дубровник изричито нијесам хтио да војујем. Вјерујем да ни на другом мјесту ( времену) не бих цивиле злостављао. И не само ја него ни многи други које познајем, а читали смо Његоша. Дјетињасто паланачки: други су криви или нас наговорили или кад мајка рече – мој син никоме није разбио прозор. ( И ако је случајно он је златан – ја га васпитавала – дохватио се лошег друштва).

   Његош је приказао племенску психологију ( и агонију племена) свога времена на изванредно жив начин. (Ликови морају бити живи и убједљиви иначе би драма била лоша и бљутава попут радног договора ДПС-а). Пак они који ништа друго не читају могу текст буквално тумачити попут поменутог записника.

   Данашњи манипулатори немају никакве олакшавајуће околности да стварају државу надахнуту племенским менталитетом, пар стољећа касније. Уосталом видимо на што то личи – но се бојим да ћемо се још нагледати.

   • nijesam ja o tome… Ko hoce da ubije naci ce stotinu povoda, stotinu ce izmisliti, ili ce prosto ubijati, jer za to treba ubilacka svijest a ne opravdanje. proslo je 100 godina od tog zlocina. Mi ne mozemo ni suditi ni oprostiti.
    Sve sto mozemo uraditi je opomena.
    Ja sam mnogo puta slusao od starijih pricu o tom zlocinu. Problem je sto ga danas u “bosnjackoj” i “crnogorskoj” verziji ne mogu prepoznati.

  • мајстор рајо says:

   Па суштина је у племенској свијести: кад Ми убијамо онда је то јунаштво – кад то други то раде онда је то злочин. Пак је сасвим племе-нито да свако прича о туђим злочинима.

   Моја је опомена да генерализације (с обзиром да се убија својеручно, макар на Балкану. Амери само баче бомбу па је савјест мирнија. Онај ко је бацио је само добар пилот ) поготово дириговане и манипулаторске (што наивни често превиђају) врше мрсе него рјешавају проблем.

   А то превасходно одговара злочинцима јер остају неотркривени и некажњени. И “ствар” тече даље.

 15. Pardon, nije 1912. nego je 1913.

  • Darko Bulatovic says:

   I onda se pitamo sto bi sa crnom gorom 5 godina kasnije.

   Zlo radi a dobru se nadaj?

   istorija je uciteljica, a crnogorci su slabo isli na casove – zato im se sve i ponavlja.

 16. Секула says:

  Миленце, проливгорче мало, Чарађ је у Гацку за све нормалне људе. Ту не рачунам оне којима историја почиње на сједници Авноја у Јајцу.

  Булате, 1918-та година је бљесак слободе и демократије у ропској и поданичкој историји ове привремене творевине. То су слабо разумјели твоји братственици јер књигу и оловку у Ровцима нису видјели до уједињења. Краљ Александар је према њиховом издајству био превише благ а није требао. Да их је казнио као што бих ја то урадио, не би коју годину касније изазвали покољ муслимана у Шаховићима. Поздрављам те брате Србине из Роваца.

 17. Секула says:

  Каже Рај-Мајстер, да је из “Старе” Херцеговине али да је црногорство упио као да је са Цетиња. Мислим да су Херцеговци у вријеме Турака за такве као што је Рај-Мајстер имали прикладан назив – потурица. Ако је гријех Феризовића, најугледније куће Османског Никшића, био то што су превише вољели један свјетски град као што је Истамбул, зашто иста логика не би важила и за Рај-Мајстера који превише воли распалу селендру као што је Цетиње?

  • мајстор рајо says:

   Веле, заиста да је Цариград прелијеп (име му доста говори) – има још много лијепих градова (Париз, Рим,…, прича се) али не могу да их волим (нијесам још довољно глобалиста) илити доживим блиским – могу да се дивим и поштујем и шлус ( да се и ја мало германизујем).

   Цетиње је највише докле смо га добачили: могао бих да заволим Дубровник нпр. (српски град, прича се) али већ је прекасно овог пута. Моји су гинули за уједињење са Цетињем и ја не бих сад да пљујем по томе (макар да Мило одријеши кесу па да паднем у искушење али овако да се будалим банбадава нијесам заинтересован). Наравно да имам критичку дистанцу према насљеђу – поготово актуелним свињаријама и растуру ДПС-режима.

   Нијесам толико огорчен да би се “потурчио” или без остатка глобализовао. Држим до традиције и изузетно поштујем неке свијетле епизоде. (“Ој буди свој”)

   Нема потребе да ружиш мој надимак: ја сам стварно мајстор Рајо – тако ме зову муштерије од миља, у шта се можете и сами увјерити кад Вам се поквари вешмашина, бојлер…

  • Sekulaj, otkada si lupio da su Shepelji iz Ercegovine, nisam dovoljno vjest da nadjem taj komentar, ali sjetices se ti, vise ti nista ne vjerujem jer vidim da si samo obicno laprdalo. Pozdravlja te čovjek koje mu puca racq okle si i što si ti, samo sjaši brate….

 18. ОКП, “Илири” су димна бомба којом лијече комплекс поједине вјештачки накалемљене нације. Јесте некад давно постојала балканска провинција Илирик али није постојао народ Илири. Што се Загарача тиче, њега су населили већином Братоножићи, поријеклом Дукађинци (Албанци), али и Херцеговци (Срби) у добром броју.

  Рај-Мајстер, Херцеговина би много раније била ослобођена да није било саботаже са срамног Цетиња, посебно од Петра Првог, турског колаборанта у вријеме Карађорђевог устанка. Али ти то знање, нажалост, ниси “добачио”. Ти си историју учио са струна свог рођака гуслара Бошка Вујачића.

  Пролазник, баш си ме ухватио у незнању са тим јуначким презименом. Стварно је срамота ако сам се ту обрукао.

  • мајстор рајо says:

   Признајем да слабо Историју познајем али сам свјестан свог незнања. Присталица сам да је Историја учитељица живота али ју стално силују. Пак сам се у таквој забуни – незнајући ко је шта и чије дијете – окренуо к философији гдје аутори (они одабрани наравно) стоје у цјелости и одважно иза свога дјела и копулације.

   Чуо сам толико да су на Цетиње гледали као на источник слободе и то баш у Херцеговини. Мени је лично занимљив Бранимир Марковић који пише о тим темама. Радо бих читао и Ваше текстове – дапаче!

  • okreni konacno plocu says:

 19. Рај-Мајстер, године 1541. у селу Мокро у Дробњацима је убијен Хусрев-бег, санџакбег Босне, иначе унук султана Бајазита. Након султана Мурата, то је највиши чиновник Османског царства убијен на Балкану. Зашто тог податка нема у историји Црне Горе? Нема га зато јер би такав податак жестоко ударио по часном и јуначком образу Црногораца. Зато Рај-Мајстер што је “источник слободе” у 16 и 17 вијеку било једино мјесто гдје није било никаквог отпора Турцима. Мјесто гдје су Турци подизали џамије, исламизовали Црногорце, убирали харач. У исто вријеме, Оногошт је центар отпора Турцима и воде се битке око њега, Рисна, Клобука, Дробњака и Пиве. Према томе, Цетиње јесте гледано као источник слободе, али у гусларској поезији.

  Глубоки, не глупирај се, образа ти црногорског. Знаш ли шта је Википедија, зашто нам наводиш податке са ње? Потражи млетачке документе па се запитај зашто тамо Пипере, Куче и остале Брђане називају “Монти ди Албаниа”. Па онда нађи турске документе гдје племе Бјелопавлиће називају Палбарси, по Палу Бардхију из Дукађина, оснивачу племена (тзв. Бијелом Павлу).

  • мајстор рајо says:

   Рекох не порекох! Секула срећно Ти перо јуначе. Истина ће наш ослободити! Тако макар вели књига од које тешко да има боље и веће. Ипак не труди се да претјерујеш – довољна је гола истина (упркос балављењу Дарка Ш.) да би нас препариране шокирао. (Ево не замјерам што ме њемчиш – поштен је то језик. Мајстор само на црногорском погрдно звучи).

   Кад се још позиваш на млетачка документа биће да си овећег калибра. Ја једва њешто набадам на србском. Срећа па се нађе штогод прочитат. Виђи, да мени код те историје није њешто присмрђело не биг ја ни бјежа од ње к философији ђе се фолирање (насупрот увријеженом паланачком мнијењу) много лакше открива и теже скрива.

 20. Секула says:

  ОКП, та теорија је одавно одбачена. Није и2а илирска већ словенска хаплогрупа, ако се тако може генерализовати. Генетичка истраживања је на овим просторима налазе углавном код Катуњана и Херцеговаца. Код Брђана и у три нахије Старе ЦГ доминира е1б, чиме се потврђују стара предања о “заједничком поријеклу Албанаца и Црногораца” (читај – албанском поријеклу већине Црногораца).

 21. Секула says:

  Неон, немој и ти ову мантру о јединству и народном помирењу. Сто пута сам рекао да не тежим јединству са кретенима (испрани мозгови као ладокп и слични) и тога се држим. Ако ти јединство доживљаваш на начин да зарад њега прећуткујеш истину која вријеђа те кретене, мислим да гријешиш јер ни теби ни њима не користи.

  Зашто причамо о нацији? Нација је политички појам и о њој нико не говори. Људска права омогућују рецимо неком Јовићевићу са Цеклина да каже да је Црногорац а не Албанац. Али о томе овдје нико није причао већ о етничком поријеклу. Сад си угазио у инфантилну причу доброг дијела коментатора на овоме порталу за које је свака расправа која није иницирана њиховим менталним плићаком – спамовање. Најбоље би можда било да још десетак година овдје понављамо испричане приче о Милу и Мугију, о опозиционим стратегијама и изборном процесу. Коме није досадило, само нека изволи.

  Покушаваш логицирањем да оспориш моју причу о поријеклу Брђана али не иде. Сви Брђани, осим Роваца, имају албанско поријекло. Три нахије Старе ЦГ (осим Катунске) имају такође албанско поријекло. У вријеме надирања Турака, на овим просторима је живјело врло мало људи, углавном око језера и Бара. Пад Скендербега и пад Херцеговине утиче на то да се људи склањају у неприступачније крајеве. Зато долази до великих миграција Срба из Херцеговине и Албанаца из Албаније и Дукађина на ове просторе. Срби насељавају западније а Албанци источније крајеве данашње Црне Горе.

  Сличност у ношњама? Катунска нахија је стицајем геополитичких околности (положај у залеђу Котора, утицај Млетачке републике, касније и Русије) постала у једном моменту умјесто оногошта центар за организацију отпора. Из Катунске нахије је у 19 вијеку кренула борба за ослобођење и стварање државе Црне Горе што је кулминирало крајем 19 вијека. Али поставља се питање, ко је населио Катунску нахију у вријеме Турака? Па населили су Срби из Херцеговине и ту је сва прича о сличности у ношњама. То што ми називамо црногорском ношњом је заправо херцеговачка ношња.

  • okreni konacno plocu says:

   sekula, jesi li ti katunjanin?…

   • okreni konacno plocu says:

    inace, jako me zabavlja sekula, tvoj napor da nas vratis u 19. vijek…borba za bioloski opstanak, kazes… vrlo zanimljivo…

  • Sekula,

   1. Gdje ti vidiš kod mene mantru o nacionalnom ili državnom jedinstvu? Ja promovišem slobodu svakog pojedinca na izbor i prava koja sleduju na osnovu svakog slobodnog izbora kojim se ne ugrožava drugi. Upravo i reagujem tim povodom – protiv slobodozidarskog i soroševskog tumačenja nacije, etnosa, “multikulturalizma” koji se utjeruje a ne nudi kao slobodan izbor uz obavezujuću naučnu podlogu. Narod i država nisu.

   Meni ne pada na pamet da bilo kome namećem jedinstvo i žao mi je svake sekunde na potrošeni trud da sledbenicima Rotkovićeve istorije objasnim na kakvom idiotluku grade različitost da bi potom sa istih pozicija insisitrali na jedinstvu.

   2. Za demanti ove tvoje teze o albanskom porijeklu Brđana nije potrebna ni logika. Reci mi šta je potrebno da bi se zaključilo da su stanovnici Brda odlično razumjeli Petra I jer su govorili istim jezikom? Da li se jezik jednog naroda gubi i usvaja za nekoliko decenija? :) Ponudi jedan epigrafski spomenik koji će dokazati da su stanovnici Brda zapravo Albanci?
   Postoji obiman arheološki materijal kojim se nepobitno dokazuje da je narod koji naseljava prostor Brda (kao i onaj u Staroj Hercegovini, Staroj Crnoj Gori.. većinom slovenskog porijekla još u ranom Srednjem vijeku. Njegov domordački karakter na tom prostoru može se pratiti milenijum i po. Tačno je, u ranom srednjem vijeku taj je prostor bio slabo naseljen, ali arheološki nalazi stanova, grobni ostaci, grnčarija itd, ukazuje da i taj prostor naseljavaju većinom Sloveni.

   Albanci ne mogu da pokažu svoje spomenike starije od šestog-sedmog vijeka, makar i u ruiniranoj formi. Demantuj me. Navedi jedan. I na kraju, reci mi – ko su etnički Albanci Brda?
   Ti kao da si svoje teze crpio iz literature albanskih i bosanskih istoričara koji ne priznaju prisustvo ranih Slovena i Srba na svom tlu. Prihvatio si tezu o slovenskom uzurpatorskom karakteru na ovim prostorima iako si, čini mi se, negdje i sam skrenuo pažnju na neodrživu tezu bošnjačkog i albanskog ilirstva koja se potura sa pozicija tzv “bečke škole istorije”? Da bi potvrdio albansko porijeklo Brđana, morao bi da odbraniš i ovu nedorživu tezu o ilirskom porijeklu Albanaca. U tom poslu trebaće ti logistička podrška onih protiv kojih se ovdje boriš: poklonika kvaziistorije i istorijskih dogmi koje nisu nastale na arheološkom već problematičnom lingvističkom materijalu i plagijatima.

   • Pobježe mi riječ: Narod i država nisu isto… (iako je to pravilo zamišljeno kao faza globalističkog ujedinjavanja – lakše je ujedinjavati kontrolisane države i državolike tvorevine nego narode, naročito one snažne koji su sami stvarali svoje države a ne ih dobijali :)

   • ………….Meni ne pada na pamet da bilo kome namećem jedinstvo i žao mi je svake sekunde na potrošeni trud da sledbenicima Rotkovićeve istorije objasnim idiotluku grade različitost da bi potom sa istih pozicija insisitrali na jedinstvu…..

    Tako je Neone!

    ……na kakvom idiotluku grade različitost da bi potom sa istih pozicija insisitrali na jedinstvu…..

    Odlicno UOCAVANJE!

    Takve stvari ne moze primijetiti LIJEVI-LIBERAL

    ,to moze samo da primijeti samo jedan LIBERTARIJANAC-KALIBRA, NEONA ili slobodan covjek kao sto je CALLAO !

    Bravo Momci ,ima nade samo da se pronadjemo !

 22. Sekula, donekle ste u pravu, jer o tome postoje pisani dokumenti po arhivima u Albaniji, ali nedovoljno paznje im je posveceno od strane Crnogoraca iz nekog razloga…

  • okreni konacno plocu says:

   mozda je vrijeme da ideju velike albanije razmotrimo kao legitimnu?…pricaju oni koji su posjetili tiranu da postaje regionalni kulturni centar…zbogom beograde samo jos da stonsi dodju u albaniju…

   • Tvoj pajtos pisac bi novonastalu situaciju okaraktersiao kao “poetsku pravdu” :) Što ste tražili, to i dobijate.
    Beogradski “velikosrpski” istoričari nisu srušili nijedan srednjevijekovni spomenik da bi dokazivali svoje tvrdnje, a albanski dižu u vazduh svaki trag ranoslovenske kulture na teritoriji koju su uspjeli da “pokriju” :) Evo ti je sad Katarina sa novootkrivenim “pisanim dokuentima” po albanskim arhivima :))) Ho ho ho

   • okreni konacno plocu says:

    pa i ti nekako dolazis na nasu vodenicu tragajuci za arheoloskim iskopinama…sloveni, sloveni i samo sloveni….mi smo se na vrijeme utvrdili u zidine duklje….

   • Bio sam i ostao na istim pozicijama. “Vi” kružite, mijenjate sadržaj i smisao, pa kad obrnete 360 stepeni učini vam se da sam ja došao na vašu tačku :) To se još nije desilo ali hoće kad Katarina prinese još pisanih dokumenata iz Albanije ;)

    Meni, inače, nije potrebno utvđivanje u zidine.

   • okreni konacno plocu says:

    neon, ne znam sto ti bi ali ti upravo prodje tik ispod nasih zidina…kad si vec tu svrati na jednu domacu, neces pozaliti…kockice se lagano slazu…

 23. е називају “Монти ди Албаниа”. Па онда нађи турске документе гдје племе Бјелопавлиће називају Палба

  Tako je Sekulja, proverio sam doslovno piše srBskom ćirilicom “Moniti di Albania”. Uzgred, znade li ko ima li u Ercegovinu kakav majstor da mi prepravi tastaturu na ćirilicu da zajebavam Sekulju?

  • мајстор рајо says:

   Ка’ Бога Вас молим само ћирилицу не. Подсјећа на мрачну прошлост коју смо оставили иза себе у сусрет свијетлој будућности.

 24. U sto ti zivot prodje, narode jadni…
  Bitisanje u proslosti ubija nadu da je moguc korak napred.
  Bez istoricara, svako svoju istoriju otkriva.
  Hobi se pretvara u ideologiju i misiju.
  Turci su arhineprijatelj, pa nas ne interesuje koliko smo mi uticali na njihovu istoriju i kulturu, koliko nas i danas posmatraju kao autohtonu grupaciju, koliko nas smatraju sebi bliskima, koliko nas gotive.
  Ne interesuje nas Veliki Mehmet Pasa Sokolovic.
  Bitnije je je li musaka grcka ili turska nego je li ukusna.

  Zajebi takav zivot. Pozdrav iz druge dimenzije, gdje se dobro jede.

 25. “Između osvetničkih misli i povremenih pobuna prolazi im gorak i pust vek. Za sve drugo, oni su neosetljivi i nedostupni. Ponekad se čovek pita da nije duh većine balkanskih naroda zauvek otrovan i da, možda, nikada više neće ni moći ništa drugo do jedno: ‘da trpi nasilje ili da ga čini.” – Ivo Andrić

 26. Neon, cemu podsmjeh i ne zaboravite, Albanci su najstariji narod na Balkanu.

 27. nemojte tako majstore, podcjenjujete pravog Stvoritelja.

  • Darko Bulatovic says:

   Mrznja ima obicaj da zaslijepi onoga ko je nosi. Postaje mu sve teza i teza jer njena zrtva stalno dodaje tezinu tome teretu koji nosi. I tako sve dok mu ne dodje dan koji ce mu objasniti sve sto u zivotu nije stio da shvati.

  • мајстор рајо says:

   Није ми на крај памети да подцјењујем ни Албанце ни Дарвина (камоли Свевишњег) али “старост” једног народа ми је сумњив критеријум. Мислим да од “старих” народа, стари Грци имају чиме да се поносе. Нијесам неки географ али ми се чини да су и они (Грци) на Балкану. Њемци имају јаку философску поставу али и Адолфа итд.

   Свака генерализација може бити само хаотична. Поздрав!

 28. Секула says:

  Неон, какви станови, каква грнчарија… Живимо у времену у којем се јавила и једна нова наука – генетича генеалогија. А генетичка истраживања су потврдила ону легенду о заједничком поријеклу Брђана и Албанаца коју помиње Марко Миљанов, конзул Аустрије у Скадру барон Нопча али и многи други. Потврђују и да народ са запада и истока ЦГ генерално нема исто поријекло. Прецизније, народ досељен са запада и народ досељен са истока.

  Словенизација Албанаца није урађена преко ноћи. Знаш да је у вријеме Немањића албански народ био дио наше државе и да се Душан титулисао као владар Срба и Арбанаса. “Бијели Павле” (Пал Бардхи из Дукађина) је дозволу да се насели у зетској равници добио од Јелене Анжујске, Урошеве жене, Његови синови носе словенска имена, касније и њихови потомци. Истраживачи кажу да између 75-80 одсто данашњих Бјелопавлића потиче од лозе овога Бардхија из Дукађина. Што се језика тиче, др Ердељановићу су неки говорили, када је почетком 20. вијека истраживао Куче, да се до почетка 19. тамо говорио само албански.

  Што се тиче фамозних “Илира”, већ сам рекао, такав народ није постојао. Постојала је провинција Илирик и нешто становништва у њој које су временом очистили Келти. Пар вијекова касније, по тврдњи Порфирогенита али и осталих византијских историчара, Авари су упали на Балкан и опустошили га. Након тога, византијски цар Ираклио даје Балкан Србима и Хрватима под условом да са њега отјерају Аваре. Илири су, како рекох, димна бомба за бастард-нације.

  Још нешто, није никаква увреда бити албанског поријекла. Да су моји преци из Дукађина или Љеша, не бих се тога стидио нити би се тиме поносио. Као што се ни оним што јесам нити стидим нити поносим.

  • Darko Bulatovic says:

   Ima Sekula ona prica o ruznom pacetu (genetska prica). Koje je mislilo da je pace a nije no labud.

   kakve veze ima sto neko misli kad ga priroda njegova za to njegovo misljenje uopste i ne pita.

   Samo eto sto je mnogo tuzan te je umislio a je ruzan.

  • Darko Bulatovic says:

   A mi neznamo ko nas je napravio no vjerujemo na rijec a ne da zborimo o cemu dubljem.

   • povuci riječ, e bi druga. naše su majke sve nevine i poštene!

   • Darko Bulatovic says:

    Ja vjerujem mojoj Majci!
    Jer da mi nije Majka nebi me trpljela ka niko drugi na svijet.

    A i Ocu svome vjerujem! Imam sliku moju i njegovu isti smo! Tu sumnje nemam.

    Postao sam laufer i ja roditelj bez ikakvog predhodnog iskustva pa sam poceo da razumijem. U tom momentu mi je, bez mojeg znanja, Bog u glavu usadio nesto te sam mu najvjerniji sluga.
    Kad ti dijete zaplace, tebi u glavu zaboli i bez razmisljanja stvorish resenje kako ikako znash i neznash.
    Otac i Majka nisu licnosti no uloge koje se izvrshavaju. A to mosh vidjet kod svakog ko formira porodicu. Ali mi nismo svemocni! Mi postajemo roditelji bez iskustva, a ne da naucimo dijete da hoda ili da trazi bradavicu da je sisa.

    Meni je to jasan dokaz da mi nemamo roditelja drugog bez Boga.

    A djavo je unistio mnoge porodice.

    Neprijatelj nam je samo neznanje.

    Koje se manifestuje kao umisljaj znanja nekakvog oko treba prihvatiti bespogovorno.

    Evo ti pa odslushaj ovo remekdjelo ljudske filozofije i kako je Sokrat zavrshio od odje “pametnih” Starih Grka.

   • nijesmo se razumjeli, moj je komentar vise bio sala na svetiteljsku ulogu nevine i postene majke koju svako ima prema svojoj majci. jos kad bi i tudje majke tako tretirali, ponesto bi Bog i oporostio.

   • Darko Bulatovic says:

    Shvatio sam te da je bila sala – mozda i dozivio kao inspiraciju moje ironije na poimanje postenja naseg veoma stidnog naroda – no sam ja odletio sa terena ovim postom ponijela me ideja.

   • фелисидаcионес пор ел бебе насимјенто!

  • E, ovdje se ne slazem sa vama Sekula, kada kazete da Iliri nisu postojali…Stari Iliri Sekula su praoci i starih Grka, i starih Rimljana, jer su Iliri najstariji narod na ovim prostorima…Albanci su potomci starih Ilira, anticki Grci su zapravo Iliri, albanski jezik je osnova grckog jezika…i na kraju, da li znate gdje su nestali anticki Grci ako su postojali?

   • Секула says:

    Становници провинције Илирик нису најстарији народ на овим просторима, већ највјероватније дошљаци, иако нема поузданих чињеница. Албанци немају илирско поријекло, већ су од Арапа у старом вијеку доведени у Европу са Кавказа.

    Гдје су нестали Илири? Онамо гдје и Сумери, Вавилонци и Асирци.

   • Iliri Sekula nisu nestali, to su danasnji Albanci…Iliri nisu dosljaci, jer su antropoloska istrazivanja dokazala da su na teritoriji danasnjke Albanije zivjeli Iliri, kasnije nazvani Arbani, jer ta rijec na ilirskom je znacila zemljoradnik…anticki Grci, zapravo su Iliri, jer su Grci, oni koji su i danas na teritoriji Grcke, dosli iz Egipta…i tako dalje i tako dalje…i jos samo jedno i to vrlo bitno: albanski jezik je najstariji jezik u Evropi… vi ste mozda eksper za srpsko pitanje, ali za albansko ste tanki.

   • Секула says:

    Откуд толики албански топоними по Сицилији? Само не реците да су новијег доба.

    Погледајте физички изглед људи из Албаније, Косова, источне Црне Горе, западне Македоније, Епира. Упоредите их са људима у данашњем Азербејџану и Дагестану, постојбини Албанаца. Има ли икакве разлике?

   • Pod pretpostavkom da znate za stari narod imenom Pelazgi, koji su naseljavali Pelazgiju(Peloponez), ali i Siculu(Siciliju), onda treba da vam je jasno, otkud albanski toponimi na Siciliji, jer opet se vracam na Ilire, koji su potomci Pelazga, a Pelazge su imali i svoje pismo koje se zove Pelazgiko, sto znaci da su Pelazgi donijeli svoje pismo i na Siciliju..

  • Sekula, mani se spekulisanja sa genetikom. Ni ti ni ja o tome nemamo pojma osim što možemo da gatamo da li je informacija koja nam se predoči u nekoj literaturi sredstvo manipulacije ili ne. Konačno, po tim špekulatnskim tezama razlika između Srba i Albanaca je samo u 2 odsto vikinške krvi koju imaju prvi :) Jeste zabavna tema, ali za CDM forum.

   Ako već razgovaramo, da se držimo naučno potvrđenih dokaza: Istorijske teze koje se tiču perioda do poznog srednjeg vijeka počivaju na arheološkim dokazima. Podrazumeva se da Sloveni o kojima govorim, a koje namjerno plemenski ne identifikujem, nisu bili krvno jedinstven narod. Oni su, naravno, kao većima upijali pripadnike drugih naroda, pa i onih koje ti prepoznaješ kao Albance. Ozbiljni naučnici eksperti za srednjevijekovnu arheologiju, dokazali su da u ranom srednjem vijeku na prostoru od Negotina pa zapadno do Krajine, preko Zete, Brda i Hercegovine, dominira jedna kultura. Taj narod nije došao iz “Bele Srbije”, već je tu živio i ranije, samo je to bilo nemoguiće arheološki i antropološki dokazati jer je praktikovano sahranjivanjem spaljivanjem pa nije bilo grobnih ostataka.
   Suludo je vjerovanje das u nepismeni Sloveni mogli da organizuju masovnu i uspješnu selidbu na jedno od najatraktivnijih teritorija Vizantije. Kao i das u oni (Sloveni) mogli domoroce da nauče svom jeziku, umjesto da private jezik u kulturološkom smislu tri puta naprednijih stanovnika Vizantije.
   Inače, jedini srednjevijekovni dokument u kojem se nagovještava neki vid doseljavanja Slovena na Balkan su Porfirogenitovi spisi. Sve druge srednjevijekovne hronike, ljetopisi i pisma označavaju stanovnike Balkana kao slovenska plemena, pod raznim imenima.
   Meni ne pada na pamet da ti ovdje dokazujem da je većina albanskih plemena sa sjeverozapada te države slovenskog porijekla i da to i sami znaju ali svjesno zatiru sve arheološke tragove i drže se teze o ilirskom porijeklu jer bi u suprotnom izgubli oslonac za državu koju su dobili a ne sami napravili.
   Privreda Slovenskog plemena o kojem govorim, a koje dominira brojnošću na pomenutom prostoru (znači i Brdima) bila je izrazito stočarska. Zato su su zborna mjesta tog naroda bila na vrhovima brda. Takva je ekonomija omogućavala ovom narodu laku pokretljivost i tzv. metanastazička kretanja (ograničene seobe), uslijed kojih se tragovi njihove kulture prepoznaju po sličnim prostorima širom Dinarske oblasti i u vrijeme kada je bila malo naseljena. Upravo je taj slovenski narod, zbog svojih ratničkih i krajiških odlika bio konstantno u savezu sa Vizantijom. što je potvrđeno u pograničnim tvrđavama i nalazima vizantijskih proizvoda u njihovim katunskim naseljima.
   Usled svega navedenog, jasno je da izuzetna sličnosti u folkloru, običajima, jeziku… Krajišnika, većine Dalmata, Hercegovaca, Crnogoraca i Brđana nije slučajna. A i Halpogrupa im je ista :)

   • Ладо Тајовић и удбаши says:

    Sekula, mani se spekulisanja sa genetikom. Ni ti ni ja o tome nemamo pojma osim što možemo da gatamo da li je informacija koja nam se predoči u nekoj literaturi sredstvo manipulacije ili ne. Konačno, po tim špekulatnskim tezama razlika između Srba i Albanaca je samo u 2 odsto vikinške krvi koju imaju prvi :) Jeste zabavna tema, ali za CDM forum.

    Па да. Тиме се само баве ‘фашистоидни дукљани склони монтењегрињској диктатури’ (цитат није твој већ неких опортунистичких трансформисаних грађана). Како ти не падне на памет ИН4С или слични неки портал који се отворено размеће у тим баханалијама? Још полемишеш са тврдокорним српским националистом који да неким случајем Црногорац по националности и да излупа бар десети дио овог шта он излупа био би засут са стотину етикета а познати никови и ликови би његове постове разносили на сто страна као показни примјер изопачености зна се већ кога.

   • Lado, na in4s ne idem. Rekao sam ti to već. Ne znam šta se tamo zbiva, ko šta priča i piše. Što te je zaboljelo ovo za CDM forum?

   • Ладо Тајовић и удбаши says:

    Не боли ме ни за СДП, ни за ЦДМ форум и сл. када реагујем али аман људи више зар не видите да придобијате карактеристике оних које критикујете. Толико се изручило по Црногорцима у ове двије године да више свако нормалан види да је то отишло до бесмисла, а о контрапродуктивности да не говорим, и да је наводно форсирање ‘црногорчења’ потучено до ногу од стране форсирања ‘фашизације’ Црногораца и на крају дође до тога да за митинг им носача црногорске заставе једноставно нема. У овом твом реаговању испало је ‘немој, брате Секула, тако ми смо ОК, то је њихов начин’.

    Ево ти Николајевич рецимо, он посјећује све те друге портале, не види ниједан споран али зато он и Зипп нађу један на Аналитици и то им је оно остварење свих њихових пројекција. Мене су на све те портале набијали, псовали и слали милион порука за које су све ове које други наведу лабудова пјесма па ми никад није пало на памет да то копирам и дијелим негдје другдје а камоли да ми то буде репер за означавање некога или нечега за било шта.

    П. С. Хоћеш рећи да ЦДМ форум посјећујеш а не ИН4С?

   • Lado, pomozi mi, koga ja kritikujem u ovoj polemici?
    Nije mi jasno ni kako si prepoznao da Sekuli poručujem “to je njihov način” kad mu samo osporavam tvrdnju da su Brđani porijeklom Albanci, uz pokušaj da pojasnim kako je takva teorija skovana u istoj radionici u kojoj je i Rotkovićeva teza o plemenu Ljutića od kojih će kasnije nastati crnogorska nacija :)
    Kako sam lično zainteresovan da takva budalaština ne zaživi, glasnuo sam se prezentirajući u kroki formi informacije koje imaju status naučno dokazanih na katedri za arheologiju BU.
    O Vojinovim i Zipovim stavovima i običajma ne mogu da polemišem. Ne idem ni na Analitiku. Spao sam na NSPM i JS :)
    Ne idem više na CDM, ali sjećam se da je nekada pjenio od ovakvih tema pa sam napravio paralelu.

   • Ладо Тајовић и удбаши says:

    ОК. А одакле ми живци да ја све то читам? Ја само прочитао твој задњи пост и Секулине поруке које нису дуже од двије реченице. Иначе моје сумње су да Секула уопште није то за шта се представља, мада можда гријешим.

    А на НСПМ идеш, је ли? А? Сад си се разоткрио. Шалим се.

 29. roditelji se ne biraju, osim kod naših naroda.

 30. Секула says:

  Као што код Брђана једино Ровчани имају српско поријекло, тако су и међу Црногорцима само Катуњани Срби у етничком смислу.

  О Љешанској и Црмничкој нахији не треба посебно образлагати, познато је да досељеници из Љеша, Климената и Шкреља чине доминантан дио становништва. Ријечка нахија је занимљивија и о њој др Никола Вукчевић каже сљедеће: “Главну групу у племену Цеклину чине два рода: Горњаци и Доњаци. Горњаци потичу од Леке који је био са територије племена Клименти. док Доњаци потичу од Лекиног пасторка Вукосава, чија се мајка послије смрти својег мужа удала за ускока Леку. Вукосав и његови родитељи су живјели у Пиперима те се тако сматра да су Доњаци по крви Пипери. Лека је имао само једнога сина Крстића те испада да су Горњаци и Доњаци од од једне мајке а од два оца. У Горњаке спадају сљедећа братства: Јовићевићи, Јанковићи, Ражнатовићи, Пејовићи, Ђурашковићи, Шофранци, Костићи и Татари и имали су сви заједно 1911. године 372 дома.”

  • Darko Bulatovic says:

   Ne vjeruj Sekula svemu sto procitash, uzmi u obzir ali ga ispitaj ka Sokrat sto nas je ucio.

   Ali recu ti za Rovcane sto sam ja iskopa korijene a neznam jesu li tacni jer ih je nemoguce potvrditi. Nas je kao pleme formirao gojak (Pazi Ime!) i imao je masu sinova medju kojima su bili Bulat, Scepo, Vlaho itd…

   Vidish imena?

   U Rusiji postoji Bajka koja se zove Bash Bulat. Kod nas prevedena: Bash Celik.

   Cuo si za tu bajku?

   Ja sam trazio izvor dalje te rijeci i nasao da je od materijala koji se zove bulat pravio mac popularno nazivan: Damaskus. Postoji planina pored Damaska koja se zove Bulat.

   Bulat je rijec odomacana u ruskom jeziku iz sirijskog jezika.

   Evo na wikipediji:
   http://en.wikipedia.org/wiki/Bulat_steel

   • Darko Bulatovic says:

    Bulat – Prekaljeni Celik.

    Moderno nazivan Carbon Stain Less Steel.

    High carbon stainless steel is a metal alloy containing relatively high amounts of carbon. The amount of carbon can be as much as 1.2% and as low as 0.2%. The reasons for this vary with the manufacturer and the type of blade they’re creating.

    Stainless steel is an alloy that contains 10.5% or more of chromium (Cr) and iron (Fe) in excess of 50%. Chromium is the element that makes stainless steel so resistant to stains. In fact, stainless steel should be called stain resistant steel, as it can stain but is less likely to do so than pure steel. Stainless steel is also very easy to care for and doesn’t require regular maintenance to keep its beauty. It is very soft, but it holds a blade edge very well.

    When you combine carbon steel and stainless steel to get high carbon stainless steel you get the best of each alloy. This steel is resistant to rust or staining, it’s very hard, and holds an edge with minimal maintenance. It is generally thought of as a higher quality stainless steel alloy.

    A toponim mjesta odakle su moji iz Rovaca se zove “Maciste”, i cuo sam da je to zbog toga sto su pravili maceve tu. A ko ce ga znat.

    Nebi svako izabra sigurno da zivi pored “Mrtvog Dubokog” i “Veljeg Dubokog” i rijeke “Mrtvice”.

    Josh kad sam cuo da su Rovcani (kakve su svijesti bili) dali Nikoli da u ime Crne Gore formira nacionalni park “Biogradska Gora” da bi se to sacuvala ta priroda, to su neki filozofi bili 100%.

   • Darko Bulatovic says:

    Ровчани су огранак племена Никшићи.

    Svaki ce ti se Rovcanin (koji zna od koga je) na to nasmijati sto si rekao. Prosiri malo svoje izvore informacija. Potrazi knjige ima dosta knjiga o Rovcanima.

   • Darko Bulatovic says:

    Rovcanisu dali jedan od najljepsih primjera bratoljublja u Crnoj Gori.

    Citavo su pleme zastili od istrebljenja, i nije ih strah bilo za sebe.

    A sta je ovo danas… da je to do evolucije, nebi pametan u majmuna evoulirao.

    Mora da je neka prevara tu u pitanju.

    Ja mislim da tu ima tone i tone fabrikovanih informacija koje se plasiraju kao cinjenice. Tu se manipulacija svime time koristila da bi se politicki upravljalo sa ljudima a ne da bi ih toboz nesto o njihovoj istoriji naucilo.

    Nasi preci su sasvim izvjesno vecinom bili Bogumili koje su progonili koliko su mogli Crkva i Dinastije njihove.

    Jesi cuo kad za Bogumile?

    E to su ti bili Hriscani koje je crkva sve pobila.

    http://sh.wikipedia.org/wiki/Bogumili

    Sebe su smatrali sledbenicima apostola, a Rimsku crkvu posprdno nazivali crkvom idola. Odbacivali su i rimskog papu i carigradskog patrijarha. Prevode Bibliju na staroslovenski jezik i čuvaju slovenska narodna imena. Žestoko napadaju crkveno ustrojstvo, posebno sveštenstvo na čelu s episkopima (biskupima), kojima poriču svaku vlast nad vernicima. Za crkvenu organizaciju su tvrdili da nema ničeg zajedničkog sa istinskom hrišćanskom opštinom. C obzirom da zvaničnu crkvu ne priznaju kao organizaciju istinskih hrišćana, sledstveno tome ne priznaju ni rešenja vaseljenskih crkvenih sabora, koje je sazivao car.

    …Preskocih kletve …..

    Nisu imali posebnih verskih građevina namenjenih bogosluženju, već su se zajednički molili u prirodi ili u svojim kućama (vidi: kućna crkva). Učitelje su birali između sebe, i nisu imali posebnih sveštenika.[4] Ispovedali su se međusobno, poput ranih hrišćana, kojima ispovest beše javna, radi pomirenja sa celom zajednicom. Nisu prihvatali spise crkvenih otaca, jer su ih smatrali novotarijom i odstupanjem od izvornog hrišćanstva.

    Odbacivali su službu božju (liturgiju) i svete tajne, jer smatrahu da ih nije predao Isus, nego ih je uvela crkva.[16] Poput ranijih vizantijskih ikonoboraca, klanjanje ikonama smatrahu idolopoklonstvom. Poštovanje kostiju (moštiju) svetaca smatrahu sujeverjem. Krštenje su vršili samo nad zrelim muškarcima i ženama, i to ne vodom, već duhovno, knjigom. Bili su protiv krštavanja dece, koja ne uviđaju značaj toga čina. Krst nisu smatrali svetim simbolom, već spravom za mučenje na kojoj je razapet najveći predstavnik dobra. Poricali su vaskrsenje tela, smatrajući da samo duša može vaskrsnuti. Takođe, nisu verovali u bukvalno pretvaranje vina u krv Hristovu, niti hleba u Hristovo telo. Uglavnom, svode versku simboliku u granice kritike zdravog razuma.[13]

    Bogumile su u srednjevekovnoj Srbiji pravoslavna crkva i nemanjićka država progonile kao jeretike, nazivajući ih babunima.[4] Veliki župan Stefan Nemanja je 1186. godine sazvao crkveno-državni sabor protiv bogumila u Raškoj. Na saboru je njihovo učenje osuđeno kao jeres čije je pominjanje zabranjeno, njihovom poglavaru je “urezan jezik u grlu njegovu” i mnoge verske starešine su spaljene na lomači. Nakon toga su usledili progoni bogumila u Raškoj, tokom kojih su mnogi vernici kažnjeni raznim telesnim kaznama i prognani iz zemlje, sva imovina je oduzeta, a njihove knjige spaljene.[30] Ipak, i posle 150 godina neprijateljske politike Nemanjića, sa njima se susreo i Dušan Silni, koji donosi odredbe protiv njih u svom zakoniku.

    „I ko rekne babunsku reč, ako je vlastelin, da plati sto perpera, akoli je sebar da plati dvanaest perpera i da se bije štapovima.“
    – Dušanov zakonik, član 85

    Usled dvadesetogodišnjeg krstaškog rata protiv katara u Francuskoj od 1209. do 1229. godine, mnogi prognani takođe beže u Bosnu. 1223. godine, za vreme starešinstva djeda Rastudija, papin legat za Francusku piše o postojanju jeresonačelnika kojeg katari nazivaju papom a koji živi na Balkanu.[31] Papa Grgur IX 1234. godine započinje krstaški rat protiv jeretika u Bosni.

    Satrli su njihovu kulturu popali sve spise i tragove o njima.

 31. Dobro, ne morate vise, shvatili smo se. Srbin nije narodnost nego kljuc koji bi trebao otkljucavati sva vrata u Srbiji i Crnoj. Za razliku od drugih neistorijskih, izmisljenih, smuti pa prospi naroda, jelte.

  • Секула says:

   Планци, ти се национално изјашњаваш као Муслиман-Бошњак. Реци ми, колико је стара Босна а колико ислам у Босни? Не кажем да су за мене Срби једини народ на територији бивше Југославије. Ту су и Хрвати и Албанци.

  • sekulje, ja se izjashnjavam Kutzo-Wallach ili Morlak. Popeli su mi se na Q Juzni Slo(a)veni.
   Od 16 godine se bavim Budizmom te ne bih mogao blize da ti govorim o jevrejskom izumu: judaizmu-riscanstvu-islamu.

 32. Negdje od ohrida pa do Istre zivjela je skupina slicnih plemena neometana od nikoga sve do rimskimh osvajanjanja. Rimljani su ta plemena nazvali po jednom plemenu iz danashnje Albanije koje se bavilo piratskim biznisom.
  Mnoga naucna istrazivanja: antropoloshka, anatomska, arheoloska dokazuju da je veliki dio danashnjeg stanovnistva centralnog i zapadnog Balkana potomci autohtonog, predslovenskog stanovnistva.

 33. Планци, у вријеме када су та племена овдје живјела, на Балкану је живјело свега пар хиљада душа. А са сјевера су имали зле комшије, прво Келте а потом и Аваре. Скоро сви старосједиоци на територији Црне Горе су келтског поријекла. Највише их је на десној обали Таре. Планци, и магарац би схватио да за прихватање туђих имена, језика и културе мораш бити у мањини а не у већини како ти тврдиш.

  Велики дио централног и западног Балкана (И2а) су потомци Срба досељених на обале Далмације. Далмација (од Омиша према истоку), Босна, Шумадија и западни дио Црне Горе су чисто српски етнички простор.

 34. Дарко, не оптерећуј се именима. Нема у средњем вијеку имена Пеђа или Деки. Постоје још луђа имена од имена Гојак.

  Ровчани су огранак племена Никшићи. Предак Никшића је неки великаш из Грбља, ожењен сестром Стефана Вукановог Немањића. Како су Немањићи законом забрањивали узимање између Срба и Влаха, тешко да је овај Грбљанин био било шта друго осим Србин.

 35. Дарко, аксиом је да су Ровчани потомци Никшића. Нисам ја тај коме је потребна литература ако то поричеш.

  Катарина, знам ја та албанска верглања о Илирима. Али ми нису увјерљива.

  • Darko Bulatovic says:

   Aksijom? :)

   To da si svjedok bio pa bi moga pomislit da ti se pricinilo a ne ovako.

   Shalish se previshe sa rijecima.

 36. Планцо, не глупирај се. Морлаци су прије Словена живјели у Далмацији а не у вукојебини Кучима (кући-црвено, у преводу са албанског). Морлаке су према западу протјерали Авари, Хрвати кажу да се о потомцима Морлака може говорити евентуално само на полуострву Истра.

  Дарко, и ти се не глупирај. Највећи прогонитељи богумила су били Немањићи који су и населили тај дио племена Никшићи у Ровца. Населили Немањићи богумиле да бране манастир Морача? У вријеме када је Гојак насељен у Ровца, богумилима није било ни трага. Ако већ не знаш, не измишљај и не бламирај се пред ученим свијетом.

  • Ne verglaju Albanci Sekula, nego postoje razni vjerodostojni izvori koji potvrdjuju porijeklo svih naroda, pa tako i Albanaca…Albanci su Iliri sto potvrdjuje i njihov jezik kojim oni govore…Ne znam da li si ikada bio gost u kuci Albanaca…ako nisi, onda treba da podjes i da razbijes svoje predrasude….Albanci su veoma ponosan narod na svoju tradiciju, kulturu, identitet…Oni su veoma vezani za familiju, familija im je na prvom mjestu, pa ipak ima nesto sto stavljaju ispred familije, a to je gost i BESA.

   • Ne postoji nikakav arheološki materijal kojim bi se mogla napraviti veza između Ilira i Albanaca. Iliri su naseljavali prostor od Metohije i sjeverozapadne Albanije do Istre, možda i dalje na zapad, Ali tragovi njihove kulture vrijedni pomena na Kosovu i ostatku Albanije ne postoje. Dakle, čak ni teritorije koje naseljavaju Albanci i iliri se ne poklapaju.
    Da bi se prevazišao ovaj problem i uspostavila veza između Ilira i savremenih Albanaca, iskorišćena je “Koman kultura”. Ona je bila rasprostranjena od kraj 7. do 9. vijeka između Ohridskog i Skadarskog jezera. Tu je kulturu, međutim, obrazovala mješavina doseljenika, mahom Bugara i Romana iz donjeg Podunavlja.
    Prvi pomeni plemena Arbana zapadno od Ohrida sredinom 9. vijeka podudaraju se sa nekim nalazima nakita iz grobova iz tog doba. Taj nakit odudara od onog koji je bio uobičajen na postoru balkana dotada. Nema jasnijeg dokaza da je riječ o tragovima kulture nekog doseljenog naroda.

   • postoji najvaznija stvar, a to je albanski jezik koji je istovjetan sa pelazgo jezikom, kojim su govorili i pisali Iliri i kojim danas jos jedino govore Albanci…tim istim jezikom, u 4. vijeku, govorilo se i u Atini…a u 18. vijeku se liturgija u Grckoj sluzila na albanskom jeziku…postoji bezbroj pisanih dokumenata o tome da su Albanci Iliri, ali vi izgleda citate samo srpsku verziju…

   • Katarina, znači u Atini se i u Starom vijeku govorilo Pelazgo jezikom?!? I kako rekoste, albasnki i pelazgo istovjetni?
    Ajde :)

   • evo vam nekoliko primjera od hiljade takvih u rjecniku koji posjedujem:
    pelasgo liri, znaci sloboda, a tako se kaze i na albanskom, kaine-pelasgo, takodje i na albanskom, lene, na oba jezika znace ostavi, zi je smrt, maraz strah, lot je suza i tako dalje, a da bi vam sve bilo jasnije, preporucujem knjigu istoricarke Elene Kocaqi “plan o eliminaciji Albanaca” i ajde:)

   • A Orhana Redžepija? I on je dokazao vezu Dardanaca i Albanaca. Da li ste znali da su Crmničani direktni potomci Etruraca? U Starom Rimu se govorilo crmničanskim – pomidora – pamidora (paradaiz); piatos – pjat (tanjir)… itd
    Kad mi već preporučujete Elenu, što niste i njenu knjigu “Malazezët janë shqiptarë të sllavizuar” (Crnogorci su slavizirani Albanci) ?

  • Konstantin Jireček tvrdi da su Morovlasi (Morlaci) potomci romanizovanih domorodaca (Romana).
   Ta je teza oborena. U 17. vijeku, po italijanskim izvorima, Morlaci su bili nesumnjivo Srbi. Na italijanskom planu Beograda iz 1683, jedina pravoslavna crkva je obilježena kao Chiesa delli Seismattici, Morlachi, Valachi é Gréci.
   Vlasima su Latini nazivali stanovništvo koje se posleij mongolske najezde širi sa planina u banovinu Hrvatsku. Po zabilježenim imenima i prezimenima to mogu biti samo Srbi.
   Albert Fortis piše da Morlaci sebe nazivaju Vlasima, značenje: “ugledni”, “moćni”.

 37. Da se vratimo na temu: “Moje pleme snom mrtvijem spava.”

 38. Uzgred, ja priznajem samo strane istoricare (i Wikipediju). Ove lokalne agitatore, koji objavljuju u ‘Analima Donje Sumadije’ (obicno prepunim fraza tipa ‘strucnjaci se slazu’, ‘istrazivanja su pokazala’ itd. bez ijedne reference) ne fermam, oni dokazuju unapred zadato. Dok se na njih bude ugledalo, moje pleme snom mrtvijem ce i dalje spavat, i glasno hrkat.

  • Siguran si da znaš reference svih učesnika ove strastvene polemike?
   Pleme ti je bilo budno pod tekstom o Predavanju o tajanstvenom Dioklecijanu?

   • Ne znam svacije reference, niti kazem da je svacija prica besmislena, ali od sve ove polemike ostaje samo jedna velika kolektivna sizofrenija. Vidjeh samo tumacenja i interpretacije, nigdje navode, tacne izvore i reference tih izvora.
    Ovo drugo ne kapiram, pa se necu osvrtati.

   • U pravu si, mislio sam da je ovo obična forumaška polemika pa sam izostavio fusnote sa literaturom :) Razumljivo mi je tvoje gađenje nenaučnim pristupom ovoj temi.
    Da se opravdam: Učinilo mi se prikladnim da u najprostijoj formi ukažem sagovornicima na dva problema – neodrživosti istorijskih teza koje nisu potvrđene pravilno protumačenim arheološkim materijalom i podmetnute teorije o okupatorskom karakteru Slovena na Balkanu.
    U nekoliko prostoproširenih rečenica prenio sam informacije koje su svojevremeno studenti arheologije mogli da saznaju na predavanjima nekadašnjeg profesora BU Đorđija Jankovića i iz preporučene literature za pripremu ispita iz srednjevijekovne arheologije (recimo “Sloveni u jugoslovenskom Podunavlju“, „Srpske gromile“ Đ. Jankovića).
    Đorđije Janković je decenijama važio za jednog od vodećih eksperta sa arheologiju Srednjeg vijeka na Balkanu i istoriju južnih Slovena u Evropi. Sve do trenutka kada je predstavio ovu tezu o podunavskoj postojbini južnih Slovena, argumentujući je obimnim arheološkim materijalom prikupljenim tokom dvije i po decenije terenskog istraživanja. Kako je bio prvi koji je tezu o domorodačkom karakteru Slovena na Balkanu potkrijepio materijalnim dokazima, desio se problem sa povrijeđenom sujetom njegovih kolega na fakultetu koje nisu bile u poziciji da odgovore adekvatnom naučnom građom, ali jesu političkim argumentima pa je Janković ostao bez posla na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
    Danas ima mnogo tumača srednjevijekovne istorije Balkana koji tvrde isto ili slično što i Janković, neko od njih ima adekvatne naučne reference a neko je samostalni istraživač kao Domagoj Nikolić, inače univerzitetski profesor marketinga. Razlika između Jankovića i Nikolića je u tome što je prvi svoja dvodecenijska istraživanja vodio uz logistč ku i finansijsku podršku fakulteta i države. Iza Jankovićevih radova stajali su godinama vodeći antropolozi i istoričari BU. Svi oni bili su upoznati sa njegovim otkrićima i tumačenjima, sve do trenutka kada sa političke adrese nije poručeno da je prerano za Jankovićeve teze.
    Generacije arheologa u Srbiji, Crnoj Gori i Grčkoj, školovane na katedri prof. Jankovića danas tumače pitanje porijekla Slovena na Balkanu na isti način kao i njihov profesor, i u svojim terenskim istraživanjima dolaze do materijala koji potvrđuje ovu tezu.

  • Darko Bulatovic says:

   Upravo ono sto i ja mislim. Na zalost ali je takva situacija.

 39. Секула says:

  Ладо, подсјетио си ме сад на извјесне Комнена Бећировића и Пека Живковића који пишу на порталу Ин4с. И они су ме пар пута слали у три лијепе зато што сам тврдио да су Брђани и пола Црногораца етнички Албанци. То је изгледа бољка које једнако боли српске и црногорске Проливгорце. Ја стварно не мислим да је ружно бити етнички Албанац. Ако сам вас увриједио, молим вас опростите ми грешном.

  Узгред, људе које вријеђа то што су албанског поријекла сматрам национал-шовинистима.

  • Ладо Тајовић и удбаши says:

   хахахахаххахаах…

   А како Секула? Зар ја нијесам од Орловића?

 40. Секула says:

  “Vladimir Todorović Nedović kaže:
  7. Maj 2013. – 0:38 u 12:38 am

  Uzgred, ja priznajem samo strane istoricare (i Wikipediju).”

  Овакав генијалац се рађа само поред полицијског токи-вокија. Бем ти онога ко ти продаде диплому.

  • Spreman i da ponovim, Sekula, iako ti neces shvatiti sve i da pokusam da objasnim (i iako si naveo samo pola misli). Dezulovic je sve rekao u navedenom tekstu.

  • Ne zelim da ulazim u to sta si mislio s policijskim toki-vokijem, bolje je tako.

   A za prodaju diplome (u pocetku srecom procitah ‘predade’) sam spreman da te izvedem na dvoboj svake vrste, u svako doba. Pola mog zivota je na Internetu, sa sve referencama, a ti si jos uvijek samo forumasko piskaralo. I tako ce i ostati, jer sav tvoj dugogodisnji angazman na ovim stranicama apsolutno je impotentan.

 41. shqiperia je zemlja orlova, pa su i Orlovici Albanci…

 42. okreni konacno plocu says:

  http://www.e-novine.com/kolumna/boris_dezulovic/26379-Legenda-kravljem-zvonu.html
  Legenda o kravljem zvonu
  Boris Dežulović

  Nema u našoj DNK-spirali darovnica, bula ni hatišerifa, nema Konstantina Porfirogeneta, ni Baščanske ploče, ni Miroslavljevog jevanđelja, nema tu čistog Hrvata i Srbina ni u prvom koljenu, nema čistog Južnog Slavena, nema čistog nikog. Ovdje je, braćo, spavao tko je s kim stigao, tko god je prošao ovim krajevima – ja se izvinjavam na jeziku – jeb'o nam je majku, svatko svakome, svi svima, Iliri Slavenima, Teutonci Ilirima, Kelti Teutoncima, Feničani Keltima, Heleni Feničanima, Vikinzi Helenima, jedni drugima, drugi prvima, sprijeda, straga, pojedinačno, grupno, u trojke, na redaljke, sa zvonom, bez zvona

  Pričao mi jednom moj prijatelj Željko Maganjić o živopisnim običajima livanjskih Roma, zapravo velike romske obitelji koja je cijela spavala u jednoj ovećoj sobi, gdje su braća pred odlazak na počinak, prije nego bi se ugasila jedina sijalica u sobi, staroj majci Finki vezivala oko vrata klepku, limeno zvono za kravu. Pričajući tu priču, Maganja bi na tom mjestu zapalio cigaretu, ostavljajući u krčmi prazan prostor za pitanje zašto su, pobogu, majci vezivali kravlje zvono oko vrata, a onda otpuhnuo dim i objasnio: kad bi se uvečer ugasilo svjetlo, skakao je u mraku te sobe tko je na koga stigao, nije se pitalo tko je čija žena, a tko čija snaha, tek kad bi se začulo zvono, to je značilo – ne diraj, to je majka Finka.
  Sjetio sam se te zgodne etnografske fusnote čitajući rezultate istraživanja švicarskog instituta za genetiku iGenea, čiji su se stručnjaci nedavno najsuvremenijim DNK-metodama pozabavili dekodiranjem složenih rodoslovnih stabala balkanskih naroda.
  Svi, naravno, pamtimo romantične priče za „laku noć, djeco“, kakve su nam pričali profesori povijesti i istorije – moderne verzije epskih dvanaesteraca o plemenima ponosnih slavenskih vitezova koji u velikoj seobi naroda na bijelim konjima stižu na Balkan, useljavaju u rimske gradove, grade veličanstvene crkve i dvorce, herojski se odupiru kojekakvim Turcima, Austrijancima i ostalim mrskim zavojevačima, i već do kraja rečenice imaju slavne nezavisne nacionalne države, sa certifikatom o tisućljetnoj narodnoj pravici i etničkoj čistoći.
  Desetljećima i stoljećima sijedi su profesori pisanim dokumentima, historijskim izvorima, Porfirogenetovim zapisima, kamenim pločama, papinskim bulama i sultanovim hatišerifima hranili mitove i legende o slavnim narodima, uvjerili smo se i sami u svaku predrasudu o nama i drugima, što je trebala učvrstiti vjeru u jedinstvenost i neponovljivost naših etničkih identiteta, svetu i neupitnu drugačijost u odnosu na sve ostale.
  Kad bismo pak s vremena na vrijeme otkrili koliko smo zapravo jednaki u upinjanju da dokažemo različitost, izvlačili smo ključni argument – krsne listove, izvode iz matičnih knjiga i rodoslovlja koja su imala dokazati da smo „čisti“. Čisti Hrvati, čisti Srbi, čisti Albanci, čisti Slovenci. Čisti po oba roditelja, čisti unazad tri koljena, čisti dokle god seže pamćenje djedova, čisti unazad vijek, dva ili pet, s prezimenima i obiteljskim rodoslovljima koja su nam jamčila čisti narodni pedigre, potomci Zrinskog, Karađorđa, Tvrtka, Skenderbega, Nemanjića, Šubića i ostalih junaka romantičnih priča za laku noć, nacionalnih historija što smo ih nacrtali kao stripove o princu Valijantu.
  Onda je znanost, ta pošast našeg doba, „prevela“ mapu ljudskog genoma, neki su neobični ljudi u bijelim keceljama sa znakom instituta iGenea, dokoni švicarski niškoristi s viškom slobodnog vremena i manjkom nacionalnog osjećaja, išli provjeriti kako u našim DNK-spiralama stoje stvari s porijeklom i genetskim korijenima. I naši su se romantični mitovi raspali kao dječja zvečka.
  Ukratko, nema u toj spirali darovnica, bula ni hatišerifa, nema Konstantina Porfirogeneta, ni Baščanske ploče, ni Miroslavljevog jevanđelja, nema tu čistog Hrvata i Srbina ni u prvom koljenu, nema čistog Južnog Slavena, nema čistog nikog. Ovdje je, braćo, spavao tko je s kim stigao, tko god je prošao ovim krajevima – ja se izvinjavam na jeziku – jeb'o nam je majku, svatko svakome, svi svima, Iliri Slavenima, Teutonci Ilirima, Kelti Teutoncima, Feničani Keltima, Heleni Feničanima, Vikinzi Helenima, jedni drugima, drugi prvima, sprijeda, straga, pojedinačno, grupno, u trojke, na redaljke, sa zvonom, bez zvona.
  Kad se svedu povijesni računi, ovaj je prostor zapravo bio jedna golema historijska javna kuća, multikulteraj: hiljadama godina kolone što su u velikim seobama prolazile kraj Balkana slušale su otamo ciku, vrisku, ženski smijeh, pohotne krikove i brecanje kravljih zvona, pa su vrtjeli glavama, pokrivali djeci uši i ubrzavali korak. „Sve je tu izmiješano i jedno na drugo nakalemljeno“, zabilježio je konsternirani Seneka dvije hiljade godina prije otkrića mape ljudskog genoma.
  Takvi su otprilike laički interpretirani rezultati istraživanja o genetskom porijeklu balkanskih naroda, što ih je objelodanio ugledni švicarski institut iGenea. Od plemenite čistoće naših krvnih grupa nije, naime, ostalo ništa: ponosni Hrvati, recimo – čukununučad Klukasa i Lobela – po genetskoj strukturi zapravo su pedeset posto više Iliri nego Slaveni, a slavenske krvi imaju tek kap-dvije više od – keltske. Ima tu i teutonske, i feničke i helenske krvi, ali od Tuđmanove mitske Perzije ni traga.
  Gordi Srbi, s druge strane – čukununučad Nemanjića i Čarnojevića – jedva su trideset posto uopće Slaveni, tek nešto manje Iliri, Teutonci i Kelti, a i u njihovim pravoslavnim venama našlo se bogami feničke i helenske krvi. U Bosni je pak ilirske krvne grupe ostalo najviše, četrdeset posto, pa su malo Teutonci, malo Kelti, a malo Slaveni, i još manje Huni i Tračani. Makedonci i Slovenci likuju: makedonskoj braći nalaz je potvrdio trideset posto genetske strukture antičkih Makedonaca, a Slovencima trećinu profila teutonskog porijekla. Ali i pet posto židovske i tri posto krvi – drevnih Vandala. Danas okupljenih uglavnom u klubu navijača NK Maribor.
  Albancima je, na primjer, ostalo tek trideset posto ilirske krvne grupe, a ostalo je koktel slavenske, tračanske, feničke, helenske i – vikinške krvi. Tko zna kad i kako, tek Vikinzi su traga ostavili i u Srbiji, gdje dva posto genetske strukture otpada na slavne Odinove ratnike.
  Stoje tako Hrvati i Srbi na parkiralištu pred zgradom instituta iGenea, drže svoje nalaze u rukama i zbunjeno vrte glavama. Dvadeset godina upinjali se Hrvati dokazati da su iranskog porijekla, a sada ispada kako ne samo da nemaju tamo ni najdaljeg rođaka, nego i da su za četiri posto više Iliri nego sami Albanci. A da se od Srba razlikuju tek nešto malo u omjeru ilirske i slavenske krvi. I po tome što – za razliku od Srba – nemaju nimalo vikinške.
  Stoje Srbi i Hrvati, gledaju se s nelagodom, vrte u glavi što se to, bestraga, dogodilo s njihovim historijama i psuju u sebi vlastiti rod i porod. S kim su spavale mitske prahrvatice Tuga i Buga, kurvetine da bi li kurvetine, nije valjda bilo feničkog trgovca koji ga nije umočio, sram ih i stid bilo, svaki helenski probisvijet, svaka jebena teutonska propalica, tko god je pitao taj je i dobio, negacijski prefiks „ne“ u hrvatski jezik je došao tek kad su se umorile Tuga – koja je i ime valjda dobila zato što se iz njene sobe vazda čulo „tu ga, majstore, tu ga!“ – i njena sestra Buga, radodajka s govornom manom.
  A i ona stara Anastasija, Stefanova žena i majka Nemanjića, oduvijek je Srbima bila sumnjiva ta koketna i pohotna žena što se izdavala za čednu monahinju. I onaj njihov sin, Stefan Prvovenčani, što nije prvovenčavao srpske kćeri, nego je sijao plemenitu srpsku spermu kćerima bizantskih careva i venecijanskih duždeva, za koje se sad – kao u filmu „Mostovi okruga Madison“, kad nakon smrti majke djeca otkriju njenu davnu tajnu – ispostavilo da su se jebale sa svakim keltskim konjokradicom i vikinškim malim od palube. Pa sad ne znaju Srbi jesu li im rogovi od Stefana Prvovenčanog ili od vikinških pradjedova.
  Odjednom se tako, eto, raspale naše slavne historije, popadale jabuke daleko od rodoslovnog stabla, umjesto Tuge i Buge Hrvati sada uče o Feničaninu Kadmu koji se doselio među Enhelejce, oženio Harmoniju i dobio sina Illyriosa, kršnog junaka kojega je, veli legenda, po rođenju obavila mitska zmija i prenijela mu svoju golemu moć. Koju točno moć mu je prenijela, legenda ne kaže, ali kaže kako je jednom prilikom mladi Illyrios na putovanju Balkanom prolazio pored kuće iz koje se čulo mahnito udaranje limene klepke i ženski krikovi „tu ga, tu ga!“.
  A Srbima sada umjesto Dušana Silnog valja u školi učiti srpskog cara Hogara Strašnog. Kojega je njegov vjerni suborac Glupi Edi jednom prilikom umjesto na Baltik doveo na Balkan, gdje je Hogar Prvovenčani, Silni, Strašni, kako se već zvao, jednom prilikom prolazio pored ženskog manastira iz kojega se čulo mahnito udaranje limene klepke i ženski krikovi „Illyriose, sada me, Illyriose, sada me!“.
  Od cijelog veličanstvenog rodoslovnog stabla Hrvata ili Srba ostala je tako tek po jedna tužna obješena limena klepka, jedini dokaz naše etničke i genetske čistoće. Stajat će u našim muzejima prastaro kravlje zvono u posebnoj staklenoj vitrini, a kustosi će pričati o živopisnim narodnim običajima drevnih Hrvata i Srba, koji su pred spavanje vezivali ženama kravlje zvono oko vrata. I kad budete kustosa pitali zašto su, pobogu, ženama vezivali zvona oko vrata, reći će vam: kad bi se u mraku začulo zvono, to je značilo da je stranac stigao u selo.

  • OKP, što predlažeš da nam vaja činiti u skladu sa opjevanim kurvarlukom? Da se globalizujemo?

   • okreni konacno plocu says:

    svojim identitetom, etnickim porijeklom se ne bave djeca iz mjesovitih brakova…samo etnicki cistunci…globalizaciji mogu da se odupru samo obrazovani ljudi, profesionalno ostvareni…znaci mrka kapa…

   • S obzirom na tvoju primjedbu o nacionalnom “porijeklu” odnosa prema nezavisnosti države, zaključujem da ti nisi dijete iz mješovitog braka.
    Nije mi baš jasan ovaj dio komentara o obrazovanju i profesionalnoj ostvarenosti? Možda i nije tako mrko kako su te informisali ;)))

  • okreni konacno plocu says:

   ne znam na koju primjedbu mislis o nacionalnom porijeklu?…mislim da do sada nisam dao materijala iz kojeg se moze zakljuciti da li sam iz mjesovitog braka ili ne ali hipoteticki, recimo da nisam a ti jesi reci mi na osnovu tvog iskustva rodjenog u etnicki -nacionalno homogenom braku da li sam ja iz mjesovitog braka nesto bitno propustio?… ovaj drugi komentar je da sigurno nismo mi ti koji cemo pisati uz vjetar globalizacije…

 43. Evo jedna poslastica za Sekulu, Srbina i historika:
  Franz Babinger: Mehmed der Eroberer und seine Zeit

 44. Секула says:

  Лауфер поставио питање ко су Брђани. Ја се јавио да кажем о томе шта знам. Након тога, огањ и мач по мојим леђима са сваке стране. Боље Лауфере да ниси поставио то осјетљиво питање. Какав азијатлук!

  • jesil vidio?
   a nijesi ukapirao da je rajo napisao tekst sa namjerom da nam pokaze koliko smo daleko odmakli od sedamnaestog vijeka i poslednjih velikih seoba nasih naroda, narodnosti dosljaka i gorstaka i cemu se na ovaj nacina mozemo nadat u buducnosti, kao ni to da je moje pitanje iz dva dijela bilo sa ciljem da se disusija razvije u pravcu bez krivina, sa aksiomima i neoborivim dokazima nase cistokrvnosti i postenja?
   staras, popustas i propustas!

 45. Секула says:

  Vladimir Todorović Nedović kaže:
  7. Maj 2013. – 8:54 u 8:54 am

  …spreman da te izvedem na dvoboj svake vrste, u svako doba. Pola mog zivota je na Internetu, sa sve referencama…

  Хахахах, још од Новака Аџића нисам сретао оваквог лика на порталима.

  • Darko Bulatovic says:

   Sekula,

   nemoj tako.

   Ti odje pisesh dosta stvari u obliku tvrdnji ne dajuci nikakve osnove sagovornicima da ispitaju tacnost istih.

  • okreni konacno plocu says:

   u kojem kontekstu se ovdje nasla muzika yu grupe?!…hoces sekula, da kazes da si i ti moderan covjek ili sto?…neke duge noge se pominju sto li…

 46. Sekula, ja uvazavam sav vas trud koji ste ulozili, za sve one silne podatke koje ste ovdje postavili…

 47. Zaboravih pitanje za Sekulu: ko je taj Novak Adzic?

  • Секула says:

   Ноле је човјеколики мајмун, функционер нацистичке странке у којој је и фамилија овога Недовића. У етничком смислу, Ноле је припадник српске мањине у већински албанској Ријечкој нахији. Из племена Косијери, досељеног у Ријечку нахију из Херцеговине у 18. вијеку.

   • “нацистичке странке у којој је и фамилија овога Недовића”

    Darko, pomozi mi da sacuvam ovoga Sekulu od sebe, mozes li?

   • Darko Bulatovic says:

    Ja i od tebe ucim o tome, jer vidim da imash sirok kapacitet.

    Ja mislim da nas Sekula ne napada no pokusava da se brani grcevito.

    A ja ne napadam njega vec recnik koji, mozemo svi uvidjeti, opasno postaje dio kulture. I zato mu ja to ne uzimam k srcu. Jer zrtva toga postaje citav narod. Protiv toga moramo svi da se borimo jer to je garant nesloge i nerazumijevanja.

    Ja mislim da ako bi se potrudio da bira rijeci mogao bi doprinijeti da poboljshamo nivo nase diskusije.

    Ja se nadam da on moze uvidjeti da je ovo moje misljenje dobronamjerno bez ikakve moguce stete po njega.

    Osjecaj da te svako napao nije ni malo lagodan prijatelji. On nije istinit i zato ti pricini sagovornike rogatima.

    Znam ja ovo iz iskustva, i kad me je laufer napomenuo na produkt toga, ja sam se sjetio da sam tad bio tog osjecaja.

    Onda sam se zaustavio, prestao da psujem po foruma i iz sebe izbacam gnijev prema realnosti.

    Taj je put sulud i samo ti stetu pravi. I tebi i svima ostalima.

   • Kad mi je doslo do mozga da ustvari nigdje nisam direktno napao ili uvrijedio Sekulu (a ne cini mi se da je ono prvo obracanje bilo vazno), shvatio sam da sam sledecim pasusom ubo zivac, potpuno nesvjesno i nenamjerno: “Uzgred, ja priznajem samo strane istoricare (i Wikipediju). Ove lokalne agitatore, koji objavljuju u ‘Analima Donje Sumadije’ (obicno prepunim fraza tipa ‘strucnjaci se slazu’, ‘istrazivanja su pokazala’ itd. bez ijedne reference) ne fermam, oni dokazuju unapred zadato.”
    Sad mi je sve jasno, jasan mi je i Sekula, iako mu izrecene gluposti ne mogu, i necu, oprostiti.

 48. ostavite se familija, aman. svako za sebe odgovara, niko jos nije mogao da bira svoju familiju. kad sekula toliko shvati i pocne da primjenjuje, naprvice ogroman korak u samospoznaji i dat mnogo vise kredibiliteta svojem pisanju.

  • Ljudi, ne mogu da vas razumijem – zassto se iscrpljujete objassnjavajuci i polemissuci sa ovim Sekuljom? Njemu lijeka nema. U svom hipotalamusu umislio da je istoriccar, pa lupeta li lupeta. A to je nivo onog Stamatovica, Aleksica, Becirovica i druzzine kojoj su argumenti poput onih nekadassnjih Momira Bulatovica – priccala mi baba Janica!!!

 49. hvala rajo, majstore, za ogledalo.

 50. Kako bi u danashnjem kontekstu trebalo razumjeti prorocanske, nadvremene, filosofske poruke Velikog Njegusha Drugog kao shto su : smrdi zemlja Muhamedom, trijebimo gubu iz torine, no lomite munar i dzamiju pa Badnjake nalagajte, itd? To su rijechi Njegusheve koje umjetnicki umetnuo junacima drame. Nije valjda pravio dokumentarni zvjeshcaj za pristup EU!?

  • Pitaj Šerba Rastodera da ti to protumači!

   • Citao sam nesto od Sera – kako treba citati Njegusha po drugi put da bi se razumio. Ali, na zalost nijesam shvati o sta je pisac htio da kaze. I kad se tice Njegusa i kad se tica Serba.

  • okreni konacno plocu says:

   ne znam da li profesori knjizevnosti jos uvijek imaju onaj isti sjaj u ocima, od kojeg se ledi krv u zilama, dok citaju te stihove svojim ucenicima?…

   • Sad im oči sjaje kad pričaju o bici na Tuđemislkom polju. Spjev su zajedničkim snagama sklepali Rastoder i Rotković. Jedna duša a dva tijela :)

  • мајстор рајо says:

   У данашњем ка’ и ондашњем : ради се о писаном дјелу (драми) ђе јунаци (ликови драме) износе свије мисли и осјећања на најупечатљивији могући начин (од тога зависи успјелост, домет или квалитет писаније).
   Ни други ликови (који заступају противни или бар друго “становиште”) нијесу приказани као ружни, прљави и зли него вјеродостојни и снажни у својој (новој) вјери (од чега опет зависи квалитет писаније – једностраност би била поништавајућа за једно, рекосмо ли, умјетничко дјело) .

   Драма данашња је између оних који некритички прихватају новотарије (НАТО нпр. који има неке сличности са ондашњим стањем) и оних који су за традиционалне вриједности (ма шта то у нашем хаотичном стању подразумијевало)

   • okreni konacno plocu says:

    mislim da poruka ipak postoji i to u posljednjim stihovima obracanja vladike vuku mandusicu…a posebno onaj posljednji mizanscen kada vladika iz svoje odaje mandusicu daje novi dzeferdar…vjerovatno je to jedan veci magacin osvjestanog pravoslavnog oruzja…i nije drama…u pitanju je epska poezija…a crnogorci sve supermen do supermena…mudrac do mudraca…crnogorska vartolomejska noc …

 51. Hajmo vako: koje su dobre a koje lose poruke Gorskog vijenca u svijetlu euro-atlantskih integracija?

  • okreni konacno plocu says:

   drasko od mletaka je sve objasnio…

  • мајстор рајо says:

   Што се тиче атланских интеграција било би увредљиво по ондашње “потурице” да се ту налазе једначине. Мада политички преставници истих отворено готиве “интеграцију” не марећи за историјске паралеле које моги бити ипак неугодне.

   НАТО не носи (доноси) ама баш никакву хуману (па ни паралелну) вриједност осим фразе о “безбједности” у (језивом) хладу атомских бомби које ће вјероватно (након толико самовања) једног дана саме експлодитати. Нажалост нећемо сазнати да ли због квара или људског фактора.

   • мајстор рајо says:

    Извињавам се са недореченост: они који себе представљају као насљеднике и политички глас оних првих “глобалиста” отворено готиве НАТО. Мада је у данашњем случају НАТО-а “одграњавања” ствар много мање драматична и сложена. Неријетко је у питању голо подмићивање и егоизам – приказан наравно као “национални интерес”.

    Прве “глобалисте ” и одплемењене Његош приказује суптилнијим и хуманијим. Тек у алузији помињу се овоземаљске шећерлеме и “корупција”. Наравно племенски чојек неначет ( можда “сном мртвијем спава”) “глобализацијом” ствар доживљава крајње драматично и тражи најтеже ријечи да осуди “изроде”.

   • Transfer u islam je u “ono vrijeme” bio nešto kao EU integracije danas. Osmanlijsko carstvo bi u ekonomskom smislu moglo da se poredi sa EU; bila je to svakako napredna civilizacija za situaciju pod vrhovima Lovćena, Sinjajevine, Durmitora i okolnih brda. Samo su retrogradni čobani koji se nisu spuštali ispod 1,200 m. nadmorske visine bili protiv integracionih procesa, zagovarajući svoje retrogradno pravoslavlje. Ondak se desio Rade II da tu priču upakuje onovremenskim antiglobalističkim šarmom, kako to recimo danas radi Emir Kusturica ili Dijego Armando. Paralela sa NATO mogla bi da se pravi samo u smjeru Vatikana. To su bile transjadranske integracije.
    Ostala je dakle samo dilema u kome bi trebalo prepoznati savremenu verziju Šuja Karadžića dok ne bude kasno :)

  • мајстор рајо says:

   Иначе говорити о “порукама Горског вијенца” је као да говоримо о порукама било ког (успјелог) умјетничког дјела. Ако има поруке онда је као умјетничко дјело ништавно. Ако је успјело умјетничко дјело тада нема ни поруке. Звучи само за себе као неко музичко дјело (за којег је ваљда јасно да нема “поруке”)

   То практични паланачки дух – преточен у политику – никако није кадар да схвати него кроји СВОЈЕ поруке качећи их за Његоша и кријући тако своје нечасне намјере. (Примјер Бритве како “цитира” Г.В. који је приказан у тексту горе)

 52. Ладо Тајовић says:

 53. Rajo, majstore, hvala sto vracate diskusiju na ispravni tok. “Prakticni palanacki duh” je kljucna sintagma!

  Uzgred, sjecam se uspjelog Pamukovog umjetnickog djela “Zovem se crveno”, koje opisuje duh Otomanskog carstva na klackalici izmedju Istoka i Zapada, sto nosi paralele sa danasnjom (geopolitickom) situacijom u kojoj se nalazi Turska, njeno upinjanje da udje u EU sa jedne, i tradicionalna unutrasnja politika sa druge strane.

 54. pragmaticnost i prakticnost- dva najveca krvnika ‘dobrih namjera’ kojima obilujemo.

  • мајстор рајо says:

   Невоља је наша, што је све (политичка) манипулација па “практичност” иде обавезно са наводницима. Јер се тим придјевом (“аргументом”) обарају критичари: кад је нешто неморално, ненаучно и сл. позивају се на “реалност” , “практичност” (трезвеност). Паланачка философија није појмовно ништа лакша за схватање од Хегелове. Гомила противрјечности.

   Стога је много лакша за практиковање од стране “талентованих” (младих,лијепих, поштених) политичара тзв. патриота. И њихових симпатизера. Занимљиво да се сви успут још окористе. Онако поштени. (Ето једне од многобројних противречности).

   • majstore, mi smo kao narod (svi u crnoj gori) toliko moralno i eticki propali, da su bogacenje prakticnoscu i ekonomska pragmaticnost vrha piramide zla nase male brige.
    krivica za to je pola na eliti (elitama u poslednjih ko zna koliko decenija i vjekova), a pola na narodu koji tako sta dopusta, prima, prihvata i sprovodi kao normalno i pozeljno. kod nas je tako vjekovima, to cuveno nase prezivljavanje i pjevanje o ‘junackom’ opstanku u stvari je samo bijeg od realnosti i sopstvenih slabosti. mozda se neke novije i boljije generacije uhvate u kostac sa tim, jer je to jedna od osnova buducih uspjeha, ali kad god se postavi ogledalo pred vise od dvojice, svi upiru prstom jedan u drugoga i ruze se na pas'a usta, bez obzira na to koliko klimava bila cuprija koju zaejdno gaze. cak i kad su kao pojedinci trsili i olobodili se vecine nesih kompleksa i kocnica ovog i ovakvog sistema, cim se udruze vise do dvoje pred ogledalo, lom nastaje garant.

    p.s. nema nista lose u tome kad se neko posteno obogati prakticnoscu i pragmaticnoscu, problem je kad se u posteno obogacene upire prstoma kao i u lopuze koji su se obogatili politikom i policko-obrazovnom semom koja vlada ovim sistemom i izjednacava postene ljude i lopuze samo zato sto su bogati. protivrecno do bola.

    laku noc, pa drugi put o ekonomiji, tu se moraju koplja ukrstat da bi prakticnost i pragmaticnost dolazili do izrazaja u pravom svijetlu, a ne da budu postapanje politicarima u tranziciji u uspjesne privrednike i vidjene ljude danasnjice.

    p.p.s. lustraciju nema ko da krene, jer se svi plaze svojih diploma, magistarskih i doktorata iz nase skole.

  • Ja bih rekao da je kod sintagme “prakticni palanacki duh” akcenat na upotrebnoj vrijednosti, ne na ekonomskom promisljanju. U tom smislu su politika, istorija, itd. znacajne samo u onoj mjeri u kojoj su upotrebljive.

 55. Ладо Тајовић says:
  • Ладо Тајовић says:
   • комшија са 4. спрата says:

    “…Драги и почитајеми г-н Гарашанину, српске ствари, колико су назадне у нашем вијеку, није чуду те ме је готово уморила ова крвава и бурна катедра на којој сам се попео ево 20 година. Сваки је смртан и мора умријети. Мени ни с чега сада жао не би било да што нијесам неки напредак у цијеломе народу нашеме видио и што ми се није дало да на неки начин основу утврдим внутрeнему управљенију црногорском, те се бојим е би се после мене све оне несреће повратиле у Црној Гори које су пријед мене биле,те би остао у вјечну невољу овај народ мали, необразовани, но војинствени и силни духом и срцем. Нема једнога Србина који више за Српство послује и мисли од Вас, нема једнога Србина којега Српство више искрено љуби и почитује од Вас, и нема једнога Србина који Вас више од мене љуби и поштује.
    Шаљући Вам и препоручујући Стефана, остајем са најискренијим братским поздравом
    Вашега Високородија
    покорни слуга
    владика црногорски
    П. П. Његош

   • Jel ovo Rade piše Iliji, sinu Miluna Savića, srpskog revolucionara, hajduka i jaseničkog obor-kneza, čija se porodica doselila u Garaše Šumadija) iz Bjelopavlića krajem 18. vijeka?
    Ilija asimilator Bjelopavlića :)
    Savići-Garašani su mi omiljena srpska porodica jer su ratovali i sa i portiv Karađorđa, odnosno i sa i protiv Miloša Obrenovića :) Tipični Bjelopavlići.

  • okreni konacno plocu says:

   ovo bi morao sekula da prokomentarise o pragu tolerancije kod spc da bi se postao svetac…broj politickih ubistava i slicno…

 56. Ладо Тајовић says:

  Они који имају свет
  Нека мисле шта ће с њим
  Ми имамо само речи
  И дивно смо се снашли у тој немаштини

  Утешно је бити земља
  Поносно је бити камен
  Премудро је бити ватра
  Побожно је бити ништа

  Прљав од сувише опеваване шуме
  Песник пева упркос поезији
  Без срца без насиља и без жара
  Као реч која је преболела мужику

  Слобода је застарела
  Моје право име чека да умрем
  Птицо иза сунца усред реченице
  Којом насилнички љубимо будућност
  Све изгоре; то је празник

  Послушни пепео
  Брашно ништавила
  Претвара се
  Иза мојих леђа у шугавог пса
  Испред мене у жар птицу
  Говори ми истину иза леђа

  Грлице
  Ти си прави нагласак умрле нежности
  Начини зору од нашег умора
  Мирис је време које је поседовао цвет

  Ал нереч каже
  касно
  је
  Нецвет
  каже
  ноћ
  је
  Нептица каже
  плам
  је
  А је каже није
  На то птица опсује
  Цвет каже то је пакао
  Права реч се још родила није

 57. Ладо Тајовић says:

  Али не, то још увек није време
  То је једно место
  које препознајем у простору
  Мртве су горе одакле та реч дође
  Свинго с птицом лажљивом уместо лица које
  Свлада
  тајна иза слепе маске. Рођење је једина нада.
  Видим смеле мостове преко којих нема ко да
  прође.

  Спавај ти и твоја судбина претворена у брдо,
  крута
  где провејава смрт и љубав не спасава.

  Дан и ноћ си помирио у својој смрти што нас
  обасјава.
  Тај сан је у ноћи продужетак дана и пута.

  Шта си птица или глас који луга
  под дивљим небом где те песма оставила самог
  на врху Ловћена с челом пуним сунца, тамо
  где не постоји време, где једна светлост жута
  негде у висини чува отисак твога лица.
  Човече тајно феникс је једина истинска птица.

 58. Dobro, fin
  Shto ova zemlja Isusom smrdi, kada se zna da mrtvi ne prdi?! Ovo je hamletovska ma. Pravoslavce na kolce, ocistimo torine od te jalove ovce!
  Polomimo crkvu i zvonike pa lozimo prvomajske vatre, ojhaa!

  • мајстор рајо says:

   До малоприје сам имао дојам да сте нормалан чо'јек.

   Озбиљно сам сам реплицирао на пар Ваших питања а ви одједном падосте у деменцију. Очигледно Вам пристојан ниво руши “концентрацију” и “културу” коју муком носите и подносите. Ако се добро сјећам Вама су и Андрић и Селимовић “националисти” (нацисти шта ли).

   А што је онда Рафет Хусовић (тако ли се вика) који је узео кинту (од Бритве) и омаловажио изборну вољу већине грађана ЦГ и продужио агонију ове државе и народа. За какве је тај интеграције господине дабл В – П -С !? Крив Његош нема сумње!

   • Izrazito sam noramalan, logican, bez predrasuda. Okrenuo sam samo Njegoseve dalekovide stihove s nalicja: recimo da umjesto Muhameda smrdi Isus, umjesto muslimana guba u torini su pravoslavci, umjesto da lomimo munar i dzamiju hajde da lomimo crkve i zvonike…
    Eto, mali ogled iz knjizevnosti, etike, logike, morala…
    Kad sve saberesh i uzmesh, sa porukom i bez, uz sve duzno pshtovanje, poshteno govoreci: poserem ti se posred “Gorskog vijenca”.

   • PWS kaze:
    ?

    ………….poshteno govoreci: poserem ti se posred “Gorskog vijenca”……..

    ?

   • okreni konacno plocu says:

    zasto znak ? …evo ga odgovor gore , normalan, logican i bez predrasuda …

   • GORSKI VIJENAC -dokument jednog zlog vremena nase krvave istorije ! says:

    I ti tako VREDNUJES ovu narodnu epiku?

    Pa biste li bili ljubazni da ti ovaj PWS, objasnite zasto ?

    Koji su Motivi vasi , mada ovaj PWS je skoro OBJASNIJO zasto ga zove tako i sto bi uradio sa njime.

    Vidis mi ISTOCNOPRAVOSLAVCI ne mislimo tako ,

    mi drzimo da je “GORSKI VIJENAC”,

    pesnički ep i drama ,koja se smatra vrhunskim delom crnogorske i književnosti epohe romantizma, de se opisuju zbivanja u Crnoj Gori s kraja 17. veka ,

    Gdje se radi se o masovnim progonima muslimana Crne Gore , potaknutim slabljenjem Otomanskog carstva u Evropi,

    Trebalo bi i MUSLIMANI i CRNOGORCI da su ZAHVALNI GORSKOM VIJENCU,

    sto je OVEKOVECIO jedan TRENUTAK nase nesrecne ISTORIJE i da

    GORSKI VIJENAC kao takav ima POZITIVNU ULOGU na OBADVA NARODA da zive u miru i LJUBAVI ,a ne da rade to sto rade po GORSKOM VIJENCU i NJEGOSU, pojedinci iz njihovih naroda kao ovaj NOVAK ili nik PWS, to sto rade!

    Za nasu takvu ISTORIJU ponajmanje ili nikako nijesu KRIVI NI NJEGOS NI
    GORSKI VIJENAC ,
    u pitanju je NESRECNO VRIJEME OKOLNOSTI I SUDBINE za taj NAROD koji je zivijo u DRUGOJ POLOVINI 18,vijeka.

   • okreni konacno plocu says:

    nadam se da administrator nece nasjesti na provokacije da se bilo koji komentator diskvalifikuje zbog licnog stava o umjetnickom djelu…

   • Ne treba ADMINISTRATOR da vas DISKVALIFIKUJE,

    vi vasim STAVOM ,

    (… poserem ti se posred “Gorskog vijenca”…),

    ste ,

    DISKVALIFIKOVALI SEBE SAME!

   • okreni konacno plocu says:

    pa je li se istocnopravoslavce tvoja crkva izvinila kome za te masovne progone koje opisuje zamisli, jedno epsko djelo?!…a tepa mu istraga poturica…i to bas na bozic…istocnopravoslavni monarhista libertarijanac…cisti autogol…

   • ISTORIJSKI EP says:

    ………..pa je li se istocnopravoslavce tvoja crkva izvinila kome za te masovne progone koje opisuje zamisli, jedno epsko djelo?!….

    Postavljas zaista pitanja koja ne mozes smjestiti kao KODEKS, ,

    MORALA -PRAVILA NORMI u VREMENIMA OTOMANSKE IMPERIJE-OSMANLIJSKOG CARSTVA , vremenu kada je PROGONA i “ISTRAGA ” BILO je i na jednoj i na drugoj strani nekada je ISTANBUL bio HRISCANSKI GRAD sa HRISCANSKIM CRKVAMA i STANOVNISTVOM ali od njegovog PADA on to nije ,

    DOMUNIRAJU DZAMIJE kao i ISLAMSKO STANOVNISTVO,

    tako i u pred OSMANLIJSKO VRIJEME na BALKANU u SANDZAKU recimo nijesu ni postojale DZAMIJE ni ISLAM tako jedini moral i kodeks bio je da su na DRUGOJ STRANI ,bilo kojoj – samo NEVJERNICI , (I ZA JEDNE I ZA DRUGE).

    i sada traziti koje veci RUSITELJ ko je vise GLAVA SEKA ,

    …Mislim, idu Turci u harace,
    pa na raju stravu udaraju.
    kad boj cujem u Progonovice,
    …Udarilo dvjesta haraclijah,
    poturice, ljuta Arnauta,
    na krvavu Radunovu kulu…
    ,,,urci bjehu slamu i sjeno
    oko b'jele kule nanijeli
    pa zazegli sa svakoje strane.
    Plam se diga bjese u nebesa
    i kulu mu bjese dohvatio..
    ..ma izgore ojadjela kula….

    Najbolje da pitam sto su CINJELI TURCI u PROGONOVICE ,malo li im je bila ZECKA ravnica i pitoma PODGORICA na 3. rijeke .

    NO POSLI U drace i krs U pROGONOVICE ZA harac,

    da trazim OD dzamije izvinjenje, ZAR NE ?

    A vrijednost morala toga doba je bio ko je vise Glava POSEKA ili LJUDI na KOLAC NATAKA na drugoj strani itd….

    I sda traziti od CRKVE ili Dzamije izvinjenja sto su nasi PRECI bili SUROVI u tako SUROVOJ EPOHI ,vise je nego INTIGRANTNO!

   • okreni konacno plocu says:

    nas istorijski ep ima sve elemente narodne junacke pjesme koja slavi masovni progon……pitanje je bilo retoricko zile…upao si u zamku da umjesto da se boris sa zlom u sebi trazis ga u tudjim redovima zbog opravdanja…vrlo hriscanski nema sto…svaki nas bozic slavi i istragu poturica …to je nasa sudbina…zato su na badnje vece one tenzije ispred hrama umjesto bozijeg mira… amfilohije samo sto nije izdao naredjenje proslog bozica za novu istragu ali ovaj put lgbt populacije a krije njemu vrlo dobro poznato stanje u njegovim redovima sa kacavendom i ostalim popovima…

  • мајстор рајо says:

   Поштовано уредништво Портала!

   Неће бити ( ни да Бог) да уважавате овакве патолошке изливе деменције коменатора, који кружи “и поставља питања” само да би се на крају “олакшао” како је већ зацијело навикао писати на зидовима јавних тоалета.

   Предлажем дисквалификацију на недређено вријеме. Бојим се да нијесте институција која може да му помогне а да себе не понизи. Уосталом има Богу хвала Портала и за такве гдје моги да се празне до миле воље.

 59. Секула kaže:
  7. Maj 2013. – 17:04 u 5:04 pm
  Ноле је човјеколики мајмун, функционер нацистичке странке у којој је и фамилија овога Недовића.

  Redakcijo!
  Od ovog portala napraviste gadno mjesto.

  • Poštovana Bibana,
   Imali smo namjeru reagovati u ovom slučaju, ali nas je Vladimir zamolio da komentar ostane.
   Vama iskreno hvala što nam skrećete pažnju, te nas hvalite i kudite istom mjerom, kad god zatreba!

   • okreni konacno plocu says:

    mislim da je komentar trebalo obrisati…nije u pitanju samo nedovic…da ne bi bilo cutanje je odobravanje…

  • Sekulja samo zna da vrijedja, laže, kleveće, šovinista je… Ipak, ne treba ga cenzurisati! On je pravi reper dokle može da padne primjerak ljudskog roda. Znate ono – dozvoli sve budali da bi vidio da glupost za razliku od pameti nema granica.

 60. Секула says:

  “Други канал”, на овој је теми објављено море шовинистичких коментара. Укључујући и коментар порталског прдуцкала за којег и сами кажете да вам одређује који коментар да обришете а који не (поспрдно шовинистичко писање о Шумадији, генерисано необразованошћу и породично усађеним проливгорским шовинизмом). Умјесто што се правдате доконим бабама, реците мени јасно и прецизно – шта сам написао а да је неприкладно у односу на оно што пишу остали посјетиоци? У супротном, могло би испасти да се ради о дискриминацији посјетилаца портала по појединим основама.

  • U diskusijama nije dozvoljeno:
   vrijeđati, omalovažavati, uznemiravati druge komentatore zbog vjerske, nacionalne, polne ili druge pripadnosti
   – zlonamjerno objavljivati privatne podatke komentatora i trećih lica
   U diskusijama ne preporučujemo:
   – podsticanje svađe jer nam je cilj da razgovaramo u duhu tolerancije i ohrabriti što veći broj gledalaca da se aktivno uključe u rad ovog portala
   – vrijeđati uredništvo jer za ovaj javni servis ne plaćate pretplatu

   • Секула says:

    Знам ја то. Примјењујте, према свима једнако. Ако није према свима једнако, онда је дискриминација.

  • okreni konacno plocu says:

   sto su to napisali napisali neprikladno ostali posjetioci sekula?…koji su to?…

 61. “поспрдно шовинистичко писање о Шумадији”

  Xoxoxo, ovo samo ti mozes izmislit. Bratko – lijeci se.

  P.S. Samo na osnovu ovog jednog komentara moze se napisati podugacak, onako ivancicevski, tekst o palanackoj svijesti. Zene koje komentarisu na portalu su dokone babe, redakcija se pravda nekim tamo posjetiocima, dok je Sekula man on a fucking mission! No ne brini, Sekula, necemo ti pruziti to zadovoljstvo da posluzis kao inspiracija, cak ni kao Kvazimodo.

 62. Njegosev -Perjanik says:

  Braco Crnogorci,

  obavestavam vas da smo juce oko 16. h ,na ANALITIKU bili MUCKI napadnuti od STRANE DUXOVACA <CEROVICA i NOVAKA ADZICA u SADEJSTVU NJIHOVIH LEGIONARA VOJNIKA danila stojanovica, nekog Bobana bg i drugih DUKLJANSKIH vojnika ,
  te MUCKU na SREBRNIM KRILIMA sa CAMCEM OD ljuske JAJETA udarise po NJEGOSU ,ja se ZATEKOH tamo i na to strasno mjesto postojah i dobro izkrvarih

  ,prenosim vam FRAGMENTE bitke toga dogadjaja koj je prohujao i nalazi se sada na 3.stranici DRUSTVA na ANALITIKU ,namjerno su ga PROHUJALI brzo iz FOKUSA da mi nebi ko priteka u pomoc,

  Ali ja sam ZAMOLIO da ga stave na ANALIZU jer tu bitka traje dva rtri dana pa da kodj koji moji SOKOVLI junaci pristignete,

  i da tu BAGRU dokusurimo.

  Nuegosev -PERJANIK ,Flamingosi
  —————————————————————————————-
  Dio iz BITKE:

  Novak ADZIC –

  NJEGOS JE BIO TIRANIN KAO VLADAR, ALI NAS CRNOGORS
  DA LI SRPSKA CRKVA UOPSTE RAZUMIJE DA JE NONSENS PRIJEDLOG KANONIZACIJE NJEGOSA. ISTORIJSKI NEMA NIKAKVO UTEMELJENJE ZA TAJ CIN.
  ZATO STO JE NJEGOS BIO CRNOGORSKI DRZAVNIK I VLADAR I PRELAT AUTOKEFALNE CRNOGORSKE CRKVE, NJEN PRVOSVJESTENIK, IAKO SE NAJMANJE BAVIO CRKVENIM POSLOVIMA, JER SU MU POLITICKO-DRZAVNICKE I KNJIŽEVNE BILE NA PRVOM MJESTU. OD CRKVE SU MU BILE VAZNIJE I LJUBAVNE ROMANSE, STO JE POZITIVNO DAKAKO I ZA POHVALU. PO CRKVENIM PRAVILIMA NJEGOS JE BIO OSUDJEN NA CELIBAT, ALI ON SE FAKTICKI TOGA NIJE PRIDRZAVAO. NJEGOSA TREBA OBILJEZAVATI REALNO, ISTORIJSKI, A NE MITSKI, EPSKI, ROMANTICARSKI, A BEATIFICIRATI GA OD TUDJE CRKVE I NJEMU TUDJE DRZAVE BESMISLENO JE. ON JE BIO CRNOGORSKI VLADAR, TIRANIN ALI NAS
  2
  0
  Odgovor

  |09.05.2013. 00:03:18 FLAMINGOS
  I dodaje ovaj a jedan od ,

  NAJGLAVNIJIH od PET TVORACA, NOVE CRNOGORSKE CRKVE,

  -BEZ SVETOGA SAVE , BEZ NJEGOSA BEZ CRNE GORE ,BEZ OBRAZA!

  PROGLASAVA u sadejstvu sa ovim gore CEROVICEM ,

  nasu MUDRU GLAVU- VLADIKU RADA ,

  PETRA II PETROVICA -NJEGOSA za:

  …. ON JE BIO CRNOGORSKI VLADAR, TIRANIN ALI NAS!..
  Novak Adzic

  O ' BOZE !

 63. POMAMA-na sve DUKLJANSKE PORTALE! says:

  POMAMILI se DUKLJANI ,

  DUSEBRIZNICI CRNOGORACA te ce nasa CPM, da METNE NASEG NJEGOSA u nas SVETI KALENDAR.

  NE ZNAJU DJE UDARAJU a VOZECI SE U BORNA KOLA OD LJUSKE OD JAJETA NA SREBRNIM KRILIMA ne BIRAJU SREDSTVA da MUCKI UDARAJU po NJEGOSU ,

  tako koriste i ZABRANJENO ORUZJE po ZENEVSKOJ KONVENCIJI ne haju ,

  a koriste sve MOGUCE BOJNE OTROVE.

  A ponovo su ZBILI REDOVE svi zajedno i ADZIC I ROTKOVIC i PEROVIC ocekuje se da im PRISTIGNE KILIBARDA <JEVREM i ostali ,

  i tako na SREBRNIM KRILIMA udare po nasem VLADIKII RADU-NJEGOSU!

  • Patrijoto srBski!

   • "SVETINJEGOS" says:

    Sto cete DUKLJANI ,

    da OKRENEMO LEDJA nasem NJEGOSU,

    SRAM VAS BILO ,

    OCU NASEGA ISTOCNOPRAVOSLAVNOG-ARODA ,CRNOGORSKOG!

    STIDITE se IZDAJNICI ,

    OTKRILI STE SVOJE MONTENEGRINSKO LICE,

    SAMO OVOGA PUTA u NAPADU NA NJEGOSA,

    necete imati LOGISTIKU MANJINA nasih ,

    e su se NASA BRACA dozvala PAMETI da se ne MIJESAJU U NASE RABOTE ,

    i HVALA IM za takvu SVIJEST

    te KONACNO DOPRLA do njih posle zivog EXSPONIRANJA oko ,VASE ,

    nove CRKVE itd…..

   • Žika je liberalni konzervativac, iliti libertarijanac, koji pojam crnogorstva tumači u sadržaju kakvom su njegovi preci i kakvo je prožeto u svim Njegoševim djelima. On je crnogorski patriota i liberal starog kova, benevolentni pozitivista, dobar duh ovog mržnjom zatrovanog internet prostora.

   • okreni konacno plocu says:

    neon, samo sto jos nisi napisao i slucaj za sazaljenje….ili dobra budala…

   • "SVETINJEGOS" says:

    O.K.P.,
    Ne vidim nista NEGATIVNOG u stavu NEONA kakvoga me ON DOZIVLJAVA ,

    mi libertarijanci unutar nasih 10. PRINCIPA mozemo se slagati ili ne,

    ali necemo POVRIJEDITI nase PRINCIPE,

    Tako da NEON moze biti i PROTIV MONARHIJE a ja ZA NJU itd…..

    On MOZE TAKODJE DOZIVLJAVATI NJEGOSA OVAKO ili onako,

    ali ce PAZITI da ne POVRIJEDI MOJU SLOBODU i SIGURNO na osnovu tih PRINCIPA mi smo BOGATI da necemo LAZAVATI i DODAVATI NEGATIVNOSTI koje bi nas UDALJAVALE!

    Tako da je POSTUJEM NEONOV STAV, kakav god da je ste,

    jer je u OKVIRU PRINCIPIJELNOSTI LIBERTARIJANSKE IDEOLOGIJE!

    pozzz za NEONA!

   • okreni konacno plocu says:

    sve vise vas, libertarijance, dozivljavam kao marsovce…dobrodosli na planetu zemlju u drzavu crnu goru…samo ste promasili jedno 200 godina unazad…

   • OKP, rekao sam tačno ono što sam mislio. Da ponovim: “dobar duh ovog mržnjom zatrovanog internet prostora”. Tvoja reakcija potvrđuje moju konstataciju. Još jednom si demantovao sebe da si “old school”.

    Žile, nema i nije nikada bilo ničeg negativnog u mom doživljaju tebe.
    kad smo kod Njegoša, doživljavam ga kao nenadmašnog pjesnika i filozofa a slabog vladara. Nisam verziran za tumačenje inicijative za njegovu kanonizaciju, pa se ni ne uplićem u tu temu. Kako ga neće kanonizovati organizacija koja se finansira nametnutim daždbinama, a čije projekte podržavam rijetkim, svojevoljnim i skromnim donacijama, ne osjećam se ni pozvanim da mjerim koliko je ispravan njen stav.
    Prema onima koji se finansiraju iz budžeta a koji i ja moram uredno da punim, poput Matice crnogorske, Pobjede, RTCG, DANU, Vlade Crne Gore, ANB-a itd, imam pravo na drugačiji odnos.

   • "PLISANA -SILA" says:

    ……..Žile, nema i nije nikada bilo ničeg negativnog u mom doživljaju tebe.,….

    Hvala neone zadovoljstvo mi je sto tako mislis ,

    svako dobro!

   • okreni konacno plocu says:

    neon, opet me diras u slabu tacku, old school…a samo sam prokomentarisao tvoje nepotrebno advokatisanje…nista licno sa moje strane zaista…moram da ti kazem da sam od onih koji nikada nisu bili zainteresovani njegosevim pjesnickim a jos manje filozofskim djelom…njegovu umjetnost ne sporim…poruke su mu jasne, nije da ih nema, i svako uzima one koje mu odgovaraju, a duboko su implementirane u nasu kolektivnu svijest do nivoa svetog pisma…u jednoj ruci krst u drugoj pistolj…smijesani najbolje se piju…posljedna verzija gorskog vijenca u reziji slovenackog rezisera diega de brea je popljuvana od elitne crnogorske publike i kritike jer u predstavi nisu pronasli sebe, maco-supermene…

   • Intervenisao si na moje “advokatisanje” nakon bizarne provokacije trećeg komentatora onakvom opaskom!? Ajde :)
    Ajmo malo više fer pleja ako hoćeš da popijemo i tu lozu :) Bodem te sa “old school” kad mi ostaviš prostora za to. Znaš kakva je stara škola – za arhetipa bi mogao da vam posluži saborac Branko Lukovac. Nema tu udaraca ispod pleksusa.

   • okreni konacno plocu says:

    vec je primijecen tvoj paternalisticki odnos prema ziletu…uskaces kad god mu prigusti…cak mu i monarhizam tolerises mada je sve vise i vise jasno da je u biti nacionalista…istocnopravoslavni…cini se da si i sad nekako satro slucajno upao kada mu je prigustilo….kad si vec tu…komentarisao si neki dan naciju izjednacavajuci je sa narodom odnosno upucujuci na etnicku pripadnost…un je skracenica za united nations-ujedinjene nacije…u skupstini un postojimo samo kao nacija crnogoraca a ne zbir etnickih grupa…potpuno si u pravu za branka lutovca…

   • OKP, Žile ništa ne nameće, ne utjeruje istinu, nema namjeru da uniformiše “ujedinjavanjem” … kao pojedinci ;)

    Žika promoviše 10 slobodarskih principa i, kada “udara” neistomišljenike, čini to uvijek u držeći se fer pleja – dakle iznad pojasa.

    Optuživali su ga da je spamer, da je ludak itd, ali su na kraju upravo najinteligentniji članovi ove naše male forumaške zajednice (poput Callaa, recimo) imali najbolje polemike upravo sa njim. Siguran sam da si ih pratio. Upravo zbog takvih sadržaja, ja sam navučen na ovaj forum.

    Dalje, mislim da ti nisi baš podoban za optuživanje nekoga da je nacionalista, naročito ne Žileta :) Ovim te ne omalovažavam, meni nacionalizam u romatničarskom i liberalno-konzervativnom smislu pozitivna pojava. Doživljavam ga, u svakom slučaju zdravijim od nametnutog boljševizma maskiranog u anarhizam ili naturalistički liberalizam (ili “lijevi liberalizam” kako kaže Žika).

    Tokom polemike koja se ticala definicije nacije i etnosa, kao i ove strastvene diskusije oko porijekla Brđana koju je načeo Sekula, naveo sam više puta da ni starovijekovne, a kamoli srednjevijekovne narodne zajednice nisu sadržale stopostotnu etničku čistoću. Razlika između nacije i naroda čuči upravo u tom detalju: nacija miješa razičite etničke komponente dok se velikim etničkim zajednicima dešava upijanje manjinskih etničkih grupa u većinsku.

    Tako nema spora da su se, recimo Sloveni po brdima današnje Crne Gore miješali sa drugim etničkim grupama, ali kako su bili većina namećali su drugima svoje običaje i jezik. Da su bili manjina, ne bi to bili u stanju sprovesti, naročito zbog činjenice da su naseljavali teritorije u to doba najmoćnijeg svjetskog carstva.

    Nacije formirane nakon Buržoaske revolucije su nastale kao zajednice više etničkih komponenti, pri čemu je noseća često bila manjinskog karaktera, kao recimo kod Bugara koji su većinski slovenski narod ali nose ime po turskom plemenu.
    Mađarski sociolog baron Jožef Etveš je u 19. vijeku , tvrdio da i Njemačku naciju većinom čine sloveni ruskih plemena (plus lužički Srbi :) ) dok su Germani predstavljali aristokratsku manjinu. Na sličan način je definisao i osnovne komponente hrvatske nacije (Hrvati kao aristokratija manjina, Srbi kao većina) itd
    Ova teorija je, naravno, prilično prevaziđena ali se i dalje izučava u okviru Teorije savremenog društva na Sociologiji, što ukazuje da sadrži makar kostur koji bi valjalo nadograđivati.

    Reference :)
    Eötvös J., 1941: Naplójegyzetek – gondolatok, 1864–1868 (Imre Lukinich ed.). Budapest.
    Gavrilović S., 1994: Srbi u Habsburškoj Monarhiji (1792–1849). Matica srpska. Novi Sad.
    Banac I., 1984: The National Question in Yugoslavia. Origins, History, Politics. Ithaca and London.

   • okreni konacno plocu says:

    neon, ne mislim da je optuzba reci za nekog da je nacionalista iako to zvuci vrlo optuzujuce i diskvalifikatorski za jednog libertarijanca… a sto je sa mojom podobnoscu da to nekom kazem nije mi jasno, imajuci u vidu da sam potpuno anacionalan, osim ako nacionalisti imaju to ekskluzivno pravo da se cascavaju medjusobno…a ovo prvo sto si napisao da zile nista ne namece, ne utjeruje istinu itd ,imam utisak da uopste ne pricamo o istom covjeku…jesi li siguran da nesto nisi pobrkao?…

 64. okreni konacno plocu says:

  pad sistema vrijednosti je otpoceo sa dolaskom popova…predlaganje njegosa za sveca je nastavak tog kontinuiteta…

 65. okreni konacno plocu says:

 66. “mile kaže:
  8. Maj 2013. – 23:32 u 11:32 pm

  Sekulja samo zna da vrijedja, laže, kleveće, šovinista je… Ipak, ne treba ga cenzurisati! On je pravi reper dokle može da padne primjerak ljudskog roda. Znate ono – dozvoli sve budali da bi vidio da glupost za razliku od pameti nema granica.”

  Прочитај Миле овај сегмент из сјајног текста Марка Вешовића, објављеног у Побједи под називом “Весељко Пршутар”:

  “Možete ga prezirati ili žaliti, ali Pršutar pomjera granice mogućeg. Vlasnik je titule najosuđivanijeg novinara Jugoistočne Evrope. U svojoj biografiji veli da sarađuje u više od 20 listova, časopisa, radio i TV stanica, zato ima više od 20 sudskih potvrda da je lažov: zbog visoko profesionalnog pisanja izgubio je više od 20 procesa: jedan njegov tekst izazvao je 8 tužbi. U biografiji veli da je „rekorder među crnogorskim novinarima po broju sudskih procesa i visini izrečenih kazni“, to jest po broju izgubljenih procesa, čime se samo blavor može zoriti.”

  • LAŽOVE NAD LAŽOVIMA ZAJEDNO SA MARKOM VEŠOVIĆEM, NOVINAR KOPRIVICA JE IMAO VIŠE OD DVADESET SUDSKIH PROCESA ALI ZATO ŠTO JE PISAO O CRNOGORSKIM NOVINARIMA RATNIM HUŠKAČIMA – KONATARU, LABOVIĆU, RADUSINOVIĆU, ČOLOVIĆUI… O TVOM ČETNIČKOM VOJVODI ŠEŠELJU KOJI GA JE TAKĐE TUŽIO DOK JE KOPRIVICA BIO ODGOVORNI UREDNIK I DIREKTOR BEOGRADSKOG DANASA… ŠTO JE OBJAVIO TRI IZDANJA KNJIGE “AMFILOHIJEVA SABRANA NEDJELA” ITD. ZATO ŠTO NIJE BIO POLTRON I KUKAVICA. TI, MARKO I VAMA SLIČNI ZAJEDNO GA MOŽETE POVUĆI ZA ONU STVAR AKO VAM NARAVNO DOZVOLI. SVE OVO LAŽOVE MOŽEŠ PROVJERITI NA NJEGOVOM BLOGU! DOBRO TI JE NEKO REKAO DA SI LAŽOV I NIŠTA ROBA!!!

 67. "SVETINJEGOS" says:

  Vidite ,

  NI slavko na svom BLOGU u kontekstu KANONIZACIJE NJEGOSA ,

  nije bacijo ni jedno GRDNO SLOVO na nasega VLADIKU RADA.

  HVALA TI SLAVKO,

  DOK OVI DUXEVI se UTRKUJU SADA ko ce NJEGOSA ovija dana

  VISE OBRUCIT OCRNIT, POPLJUVATI

  i LAZIMA ZACINJETI!

  PI, PI !

 68. okreni konacno plocu says:

  a ko je na portalu bacio grdno slovo na njegosa?…slavko i ne smije jer je u konfliktu interesa…kalif umjesto kalifa…

  • "PLISANA -SILA" says:

   O.K.P. kaze:
   …..a ko je na portalu bacio grdno slovo na njegosa?

   NOVAK ADZIC!

   Od FILOZOVA DUKLJANSTVA da Crna GORA postane VREMENOM DUKLJA,

   i OTVOREN STAV PROZIRAN da na ” PLISANU-SILU”,

   nas ISTOSNOPRAVOSLAVCE PONIUNIJATI!

   USMJERAVA svoju FILOZOFIJU u SPREZI LAZI SA svim Dr PR. iz OBLASTI NAUKE a kako ISTORIJE tako ARHEOLOGIJE ,KRVNE SIKE <GENEOLOSKIH STABALA -STRUCNJAKA ,svi su tom CILJU UPREGNUTI ,

   MENJANJU TOPONIME kao ZADNJI POKUSAJ ovog Dr BURUZANA oko SRPSKE U SRSKU itd…itd…

   PISANJE KNJIGA NOVIH sa SUJMIVIM SADRZAJEM itd…itd…

   • "PLISANA -SILA" says:

    ……I tako USMJERAVA POLITICARE I STRANKE kao sto je RANKO KRIVOKAPIC i njegov SDP , LP i njegove LIDERE itd…. DRUGI SU pali ali i ovi ce ako se i dalje budu DRZALI FILOZOFIJE NOVAKA ADZICA i budu SNJME KRENULI DA OPANJKAVAJU NJEGOSA ,

    POKLA IM JE POGIBIJA budite sigurni , ali nece OPREZNI su vidite SLAVKA PEROVICA , nece da udari bas OTVORENO po PETROVICIMA!

    Znam da ne mirise nasega PRINCA NIKULU ali se SUZDRZAVA da UDARI PO NJEMU.

    ALO !

    PETROVICI su INCTITICIJA CRNE GORE –

    MATERIJA KOJA SE NE VIDI ali DJELUJE!

    To je meni jasno SLAVKU isto ali ovim NEZNALCIMA kao CEROVICU ,ADZICU i DRUGIMA nije, NJIHOVA SNAGA je OGROMNA!

    ZUIVJELA DINASTICKA KUCA PRTROVICA!

   • okreni konacno plocu says:

    princ nikola je jedan fini, kulturan i vrlo obrazovan covjek…plus i muzicki obrazovan , svira flautu…rado bih ga vidio kao predsjednika crne gore…ali, daleko smo mi od toga…

   • okreni konacno plocu says:

    novak adzic je pisao na portalu?…pod kojim nikom?…

   • "PLISANA -SILA" says:
 69. Hijo del Sol says:

  Je li ovo onaj libertarijanac sad postao monarhista? Haha, na kakve sve šizofrenije ođe čoek naleti, sjajno…

  • "PLISANA -SILA" says:

   Šta je to klasični liberalizam? To je set ideja čije centralno odličje je individualna sloboda. Klasični liberali se ne slažu jedni sa drugima u mnogim stvarima, ali smatram da se slažu oko 10 osnovnih principa.

   Broj jedan je da je sloboda primarna politička vrijednost. Mi svi imamo mnogo različitih vrijednosti, mi brinemo o našim familijama, našoj crkvi-dzamiji , ali kada je u pitanju sta činiti politički – šta bi vlada trebala činiti – klasični liberali imaju jedan jasan standard: da li ona povećava ili umanjuje slobodu pojedinca. Vlada treba da djeluje samo u cilju sprečavanja nanošenja štete drugima.
   ———————————————————————————————————

   Da li bi MONARHIJA , bi donela STETU DRUGIMA vise nego PRSJEDNIK o tome mozemo DISKUTOVATI .

   Moje misljenje da nebi ali uvazavam i druga misljenja ako se ne mozemo sloziti VECINSKI na DOBROVOLJNOJ slobodnoj VOLJI,

   da nasu EXELENCIJU proizvedemo da bude KRALJ sa ovlascenjima koje ima DANASNJI PRESJEDNIK ni veca ni manja u redu ali ja bih da izidemo na REFERENDUM po tom pitanju !

 70. Секула says:

  Монтенегро, како то да људи временом уче нове језике а Весељко Копривица заборавља? Ево шта о томе каже Марко Вешовић:

  “U knjizi Ko je ko u Crnoj Gori (1993) Pršutar o sebi kaže: „Govori ruski, služi se italijanskim, njemačkim i esperantom“. Iza rata, kad su u Monitor došli njemački novinari, Pršutar je pozvan da prevodi, ali njemački nije znao beknuti, zato u izdanju te knjige iz 2004. piše: „Govori ruski, služi se italijanskim i esperantom“ – njemački mu je pojela mačka. Pa smo ovaj tekst poslali šefu Milove udbe i zamolili ga: kad u Podgoricu dođe talijanski novinar, pošaljite ga u Monitor da u novom izdanju knjige Ko je ko u Crnoj Gori Pršutar ostane i bez talijanskog. A esperantom nek se služi kad priča s banjanskim mačkama.”

  Хахахаха, генијално.

  • okreni konacno plocu says:

   pa i ti sekula, kad ga izmjeris i vidis da je pet palceva na necije pitanje koliki ti je kazes sest ili sedam…a sto, nije ni pet nego dva?…a izvini onda…nista licno…

 71. A baš je genijalno to što laže Vešović i što ti suflira onaj Šemsudin Smradončić koji je malterisao fasade po Cetinju dok je Koprivica bio poznati novinar, pa kasnije Šemsudin uz pomoć V. Koprivice postao kobajagi novinar, a brat mu Fahrudin ilustrovao Koprivici
  tekstove kad je bio karikaturista u Omladinskom pokretu! Da imaš Sekulja išta ljudsko u sebi ne bi se javljao koliko te ljudi psuju i pljuju, ali imaš debeo obraz ko onaj Šupković, Djuranović ratnik sa Dubrovačkog ratišta, ljigavi Kusovac itd. I samo da znaš da,nažalost, lično nikad nijesam upoznao gospodina Koprivicu, ali princip mi je da branim ljude od lažova i budala kao što si ti

  • Секула says:

   Монтенегро, прочитај ове пасусе из Вешовићевог текста “Дваа четника из Бањана”:

   “Predlog haških isljednika da u procesu protiv Slobe svjedoči o onome što je u svojoj knjizi opisao, Pršutaš je odbio „prvenstveno da ne bih izlagao porodicu neprijatnostima, a i sebe“: iz istih razloga je postao agresor na Hrvatsku i Hercegovinu. Tužitelju Džefriju Najsu Pršutan je rekao: „u Hagu ne želim da svjedočim ni zbog toga što bi se to moglo tumačiti kao akt protiv moje države“. Ratnik s bradom koja mu je, kažu svjedoci, divno stajala, ljevše no Ristu Đokovu, nije htio da svjedočenjem ugrozi državu nastalu ujedinjenjem Crne Gore i Slobodana Miloševića. Pošto je bio vozač komandata bataljona i njegov pisar koji se u knjizi nigdje javno nije pobunio protiv onog što rade rezervisti, razumna je pomisao da Pršutar u Hagu nije svjedočio iz straha da će biti raskrinkan.

   Pršutaš priča i da je, vozeći komandanta, na raskršću za Ravno pružio pogrešne papire policajcu koji ih je pogledao na brzinu i vratio mu ih. „Čim stigosmo u Ravno, odoh kod oficira bezbjednosti. Kažem mu kako sam umjesto putnog naloga vojnoj policiji podmetnuo spisak druge smjene iz Pogona i opravdanje koje je potpisao trebinjski ginekolog“. Zatim „oficir bezbjednosti uze ‘nalog’ da ga sjutradan ponese u Komandu Brigade i obavijesti ih kakvu imaju policiju, ali uz obećanje da neće okriti ko ju je nasmario“, to jest prošpijao. „Policija je, vjerovatno, poslije ovog slučaja propisno izribana, jer tako je pooštrila kontrolu da smo rampe prolazili s teškom mukom i onda kad su nalozi i vozila bili u redu. Raspamećeni policajci često su pominjali ‘kurvinog sina s ginekološkim putnim nalogom’, uz obećanje da će tu ptičicu uloviti“.”

   Ахахаха, ови текстови су чиста генијалност!

   • Какав кретен овај Серкуља? Набијем те на чуну заједно са сплачином Марком Вешовићем који не смије изаћи на улицу у Источно Сарајево, у ово друго можда док га чувају Смрадончичи! Ето ти Серкуља твог Србина Марка па се позивај на њега до бесвјести!

  • po vasoj logici, Montenegro, Milo kojeg pljuje pola Crne Gore, ne bi trebao medju narod izlaziti od srama, pa ipak taj Milo vlada Montenegrom.Nije bitno sto Sekula pise, jer Sekula je samo jedan obican gradjanin-forumas, ali je bitno sto vi recimo, ama bas nista ne zamjerate Milu sto mu u rudniku rudari umiru od gladi.

   • Naravno da ne bi od stida trebalo da se pojavi, a vlada ne pola nego cjelom Crnom Gorom zahvaljujuci stoci kao ssto je ovaj Serkulja. Rudari gladuju jer su ne tako davno Milu aplaudirali, pa neka se njemu i obrate nisam ja Majka Tereza.

 72. Ne razumijem zasto ste toliko nervozni? Ja sam se, da prostish, posrao majstoru paju u njegov primjerak “Gorskog vijenca”. Citao ga je a nije razumio. U tom slucaju moze s njbrisati dupe. I knjige i toalet papir su valjda od istog materijala.

  Nego vratimo se temi. “Gorski vijenac” je valjda inspirisan nekim istinitim dogadjajem. Ali “Gorski vijenac” je njegushev privatni dozivljaj svijeta, zivota, religije koji kazuje lroz likove. Vecina likova su valjda izmishljeni, kao i propratni dogadjaji i scene koji objashnjavaju glavni dogadjaj i poruku.

  Smatrajuci dasu sve poruke glavnih likova Njegusheve misli jasno je da je bash on jedan od glavnih ideologa i glasnogovornika Veljesrbstva.
  Uzgred, svaka pohvala za njegovu slobodarsku ulogu u oslobadjanju od Osmanlija. Osmanlije su bili okupatori. Ali, sa nekim metodima koriscenim u tome se apsolutno ne slazem. Eto, u svjetlu osnovnih ljuckih prava; prava na zivot, slobodu vjeroispovijesti i razicito mishljenje “Gorski vijenac” je obicna kenjaza.

 73. ????????????????????

 74. ISTORIJSKI EP says:

  PWS kaze:
  ………Vecina likova su valjda izmishljeni, kao i propratni dogadjaji i scene koji objashnjavaju glavni dogadjaj i poruku…..
  Nije bas tako,

  Грађу за своју визију, Његош је највише црпео из саме историје. Владика Данило и неки јунаци дела историјске су личности с почетка XVIII века. Сердар Вук Мићуновић, славан по свом јунаштву приликом опсаде Бара, примао је од Млетачке републике месечну плату од пет форината и 40 фунти двопека. Војвода Драшко, „спаија Драшко Поповић от Оз(рини)ћа“ – како стоји на његовом печату – и Вукота Мрваљевић такође. Вук Раслапчевић, Јанко и Богдан Ђурашковић, кнез Раде, Сердар Вукота и Томаш Мартиновић помињу се у историјским документима. Захарије Орфелин, српски писац и историчар с краја XVIII века, који је писцу „Горског вијенца“ дао и друге подстицаје, бележи и битку код Острога у доба владике Данила, у којој су Црногорци, под командом Мандушића и Рогана, тако потукли Турке да су „једва мог бјегством спасисја“. У једном запису из Даниловог доба такође се налази да је кућа Медовића на Цетињу одлуком народне скупштине разорена 1704, а Медовићи изгоњени. И за неког игумана Стефана зна се, да је живео средином XVIII века.

  Eto, u svjetlu osnovnih ljuckih prava; prava na zivot, slobodu vjeroispovijesti i razicito mishljenje “Gorski vijenac” je obicna kenjaza.

  Ti zelis da ova “OSNOVNA PRAVA” haha ,
  SMJESTIS u kraj 18.vijeka ili spocetka19,

  pa ja mislim da ih tesko GDJE na PLANETI mozes smjestiti u tom periodu LJUDSKE CIVILIZACIJE cak i danas imamo OGROMNIH POTESKOCA da ih smjestimo i kod nas u Crnu Goru !
  —————————————————————————————————–
  Druga stvar koja se odnosi na RIJECI koje jedna strana ili DRUGA u tom ISTORIJSKOM EPU upucuje jedna drugoj kao,

  “poturice”, “guba”, “kuga”, “smrad”, “đavo”, “vrag”, “nekrst”, “domaće zlo” i slično.,

  One se TAKODJE ODNOSE i mogu se odnositi samo na ta VREMENA –

  izlaskom iz tih vremena sa takvim rijecima prema nasoj BRACI vi samo mozete biti FASISTI i nista DUGO!

  A NJEGOSA .

  nikako ne mozete izmjestiti iz toga vremena u recimo DEVEDESETE godine ,kako zele neki nasi nazovi “kriticari” kao sto je NOVAK KILIBARDA i mnogi drugi NOVACI!

  GOSPODO ,

  LIKOVE DOGADJAJE kao i samoga NJEGOSA mozete POSMATRATI samo u VREMENU U KOJE SU ZIVJELI I KAKVO JE OKRUZENJE tada VLADALO i ODNOSI bili JEDNE I DRUGE STRANE TADA – jedni prema DRUGIMA!

  NIKAKO DROGACIJE!

 75. Sta se cudish? Posmatramo “Gorski vijenac” iz razlicitih perspektiva.

  Iz perspektive urbanog, multikulturnog prostora “Gorski vijenac” nije nadvremeno djelo koje povezuje epohe, prostore i razlicititosti nego zvrljotina jednog ksenofobicnog seljobera.

  • ISTORIJSKI EP says:

   PWS kaze:

   …“Gorski vijenac” nije nadvremeno djelo….

   GORSKI VIJENAC jeste NADVREMENO DIJELO kao i sami NJEGOS ,

   S ‘aspekta kako ti sam rece posmatrano ,

   …..iz razlicitih perspektiva…..

   Ali ,
   LIKOVE DOGADJAJE kao i samoga NJEGOSA mozete POSMATRATI samo u VREMENU U KOJE SU ZIVJELI I KAKVO JE OKRUZENJE tada VLADALO i ODNOSI bili JEDNE I DRUGE STRANE TADA – jedni prema DRUGIMA!

   KADA SE TICE PERSPEKTIVE KLANJA UBIJANJA i rijeci koje sam spomenuo .jer upravo kako ti rece ,zbog,
   …………..KSENOFOBICNIH SELJOBERA………

   kojima iz KOMENTARA TVOJIH izgleda da i ti sam pripadas , i kako vidim

   i ZELIS NJEGOSA IZMJESTITI iz PRICE 18.VIJEKA i staviti ga u 21. vijek i nalijepiti mu ETIKETU ksenofenicnog SELJOBERA!

   To ti ne moze proci ni tebi ni KILIBARDI ni NOVAKU ni nikome, j

   er JEDNOSTAVNO NJEGOS posmatran u mnogim DRUGIM STIHOVIMA pokazuje ZAL za TAKVOM zlom SUDBINOM u KOJU SE DESIO ne samo CRNOGORSKI-SRPSKI narod vec i MUSLIMANSKI,

   Knez Janko ga podrža i odbrusi da neće više „slušat odže u Ćekliće“! Nadalje su crnogorski muslimani uglavnom istrajavali na miru a vladičini ljudi na sukobu. Skender-aga odmerenim rečima pokuša da umiri narod, podsećajući na etničko bratstvo, zajednički život i zajedničke bitke:

   Što je ovo braćo Crnogorci?
   Ko je ovaj plamen raspalio?
   Otkud dođe ta nesrećna misa
   o prevjeri našoj da se zbori?
   Nijesmo li braća i bez toga,
   u bojeve jesmo li zajedno?
   Zlo i dobro bratski dijelimo.

   Ferat Začir, kavazbaša, takođe pokuša da smiri situaciju:

   Iako je zemlja pouzana,
   dvije vjere mogu se složiti,
   ka u sahan što se čorbe slažu.
   Mi živimo kao dosad bratski,
   pa ljubovi više ne trebuje.

   • Ep, razumijem ja sta je pisac htjeo da rece. Ali GV nije nadvremen i nadprostoran nego prikovan za jedno vrijeme i prostor. Neprimjenjiv je cak i za razumijevanje Crne goru je j u njoj vise ne zive braca razlicitih vjera nego razliciti narodi. Stavishe dodir razlicitih religija nije vise razlog hvatanja za vratove.

    GV je umjetnicko svjedocanstvo o jednom gorkom vremenu. Ne preporucujem ga onima ispod uzrasta od 21.

  • okreni konacno plocu says:

   pws, mozes ti i bolje…gorski vijenac je temelj matrixa protiv kojeg se borimo…nevidljivi lanac na koji smo svi vezani i pod kojim svi robujemo…vjecno podijeljeni na pravednike i izdajice…najmocnije oruzje u rukama nasih dzelata…savrseni ugovor sa djavolom …rat za mir…pws, go on…

   • okreni konacno plocu says:

    gorski vijenac je ogroman rezervoar nase tastine…

   • To, to, sve je Gorski vijenac, nista niste vi.
    Gorski Vijenac je kriv i neka mu se sudi!

   • ISTORIJSKI EP says:

    Zavisi iz koje PERSPEKTIVE ga posmatras,

    i da li ga prenosis kao takvoga u ovo VRIJEME i VREDNUJES neke KODEKSE onoga vremena za ispravne a narusavanja danasneg kodeksa PRAVILA PONASANJA, pripisujes za KRIVCA NJEGOSA i GORSKI VIJENAC.

    To je vrlo MALICIOZAN STAV ,

    prema NASEM PISCU PREMA NASOJ ISTORIJI I prema BORBI NASIH ISTOCNOPRAVOSLAVNIH PREDAKA , pripisujuci im u 18 . vijeku , da su KRSILI NORME I PRAVILA I KONVENCIJE koje SU KASNIJE STUPILE kao ponasanje u RATU.

    NAPROTIV , bas SE NJEGOS moze POHVALITI KODEKSOM LJUDSKOG PONASANJA kada je POJEDINAC U PITANJU ,KARAKTER,VITESTVO ,POSTENJE itd…

    pazite samo stihove ,sa kojima je ZASTIDIJO ove nase NESRECNIKE DEVEDESETIH GODINA kada su vrcali MUSLIMANE u BOSNU,

    TAKO da osudjivati NJEGOSA kako radi KILIBARDA i ADZIC ,

    nazivajuci da ,TIRANINOM,SUROVIM VLADAROM itd… je vise nego BEZOBRAZNO !
    I MALICIOZNI I INDIKATIVNO da su i KILIBARDA I NOVAK ona BABA IZ GORSKOG VIJENCA!

    ………….Вукота Мрваљевић

    Долеће ни јато јаребицах,
    и свакоју живу ухватисмо.
    Стога граја стаде међу нама.
    Сви из грла повичу:

    Пуштите их, аманат ви божи,
    јере их је невоља нагнала,
    а не бисте ниједну хватали.
    Утекле су к вама да утеку,
    а нијесу да их покољете.
    Пустише јаребице, и вратише се с крстима откуда су их и дигли.

   • okreni konacno plocu says:

    nedovicu, od mene nista ne zavisi osim moja porodica…od gorkog vijenca zavisi sve i svako u cg…ti to jos nisi sposoban da shvatis a pitanje je hoces li ikada….

   • okreni konacno plocu says:

    zile, branis nekoga ko se najvise usrao u pravoslavlje u cg i kojeg danas tvoja crkva predlaze za sveca….pitaj neona zasto je njegos prodao manastir u majinama i gdje su te pare potrosene…kazem ti, krah sistema vrijednosti kod nas ja dosao sa popovima…ti si nacionalista sto iskljucuje mogucnost da budes libertarijanac…deset principa kao mojsijevih deset zapovijesti…prica za naivne…nista nije slucajno…

   • ….ti si nacionalista sto iskljucuje mogucnost da budes libertarijanac…

    Sto se tice GORSKOG VIJENCA on OPISUJE rekao sam EPOHU i RASPOLOZENJE KARAKTER MENTALITET KULTURU a KAKO JEDNOG NARODA tako i DRUGOG,

    VI NJEGOSA PROZIVATE TIRANINOM -SVIREPIM VLADAREM ,

    ja se sa VASIM MISLJENJEM ne SLAZEM ja BRANIM MOJE STAVOVE i TIME AGNUSU Yangu koji nije moje VJERE ne ulazim u NJEGOVU SLOBODU a on PODRZAVAJUCI SLAVKOVE VRATOLOMIJE i padajuci u TRANS sto ti ADZIC i ON mislite CRNO O NJEGOSU!

    Ja braneci svoj IDENTITET i SVOJE NASLEDJE ,, time ne BRANIM tvoje NASLEDJE ZASTAVE itd..

    ali HOCU da ne UDARAS po njima jer ja ne UDARAM po TVOJIM SVESTENIM GLAVARIMA a kako ih POSTUJEM U PROSLOSTI KAO I SADASNJOSTI ali ih ne PROZIVAM NE PSUJEM NE PODMECEM.

    A koji sam ja to i kako PRINCIP LIBERTARIJANIZMA povredio.?

   • Po tvojoj TEZI ,dje kazes,

    ……..zile, branis nekoga ko se najvise usrao u pravoslavlje u cg i kojeg danas tvoja crkva predlaze za sveca…

    A zasto bi ga onda moja CRKVA proglasila za SVECA?

    A ODMAH te rtvoja recenica diskvalifikuje,

    …………kojeg danas (tvoja) crkva …….

    Znaci ti nijesi DIO MOJE crkve NASE VJERE A takao tako i mojeg ISTORIJSKOG NASLEDJA ,

    i tvoji komentari kao takvi su nevalidni i MALICIOZNI i ja ih ne prihvacam kao KRITIKU ,

    vec NEPRIJATELJSKI ATAK na moj IDENTITET,

    IDENTITET!

   • okreni konacno plocu says:

    mene licno ne pogadja cinjenica da se njegos usrao u pravoslavlje vec cinjenica da u nasoj duhovnoj vertikali danas caruje laz koja je obrazac za svaku drugu laz u nasem drustvu…tema je njegos a podtema njegos-svetac…ja sam ateista i ne vidim zasto bih i dalje robovao pravoslavnim lazima…mislim takodje da gorski vijenac nema bitnu osobinu univerzalnog umjetnickog djela a to je da se moze prevesti i citati u drugim sredinama…zato za njega niko nije ni cuo niti ce…zile ti si nacionalista tu negdje sa nekog brda i nemoj misliti da ti ima spasa…ne sekiraj se zbog toga…ima mnogo gorih stvari…

   • okp, kaze:

    ….ja sam ateista ….

    Zato si i PRODUHOVLJEN tako,

    zato se i odnosis tako prema mojoj CRKVI i mojem DUHOVNOM VLADICI RADU!

    ISKLJUCUJEM se na ovu TEMU dalje polemike sa tobom sto se tice CRKVE ,VJERE ,BOGA ne polemisem sa DARVINISTIMA i NEVJERNICIMA!

    SMRT FASIZMU!

   • okreni konacno plocu says:

    wajat erp nije pobjegao kod ok korala…ti si vrlo produhovljen…od tvoje produhovljenosti mnoge hvata jeza…

   • OKP,

    ne, nikad neću shvatiti, niti ću željeti da shvatim, vas i vama slične. Vi ste sa druge strane, i samo neka ste mi zdravo.

 76. “Videći vašu neslogu i domaću rat u sva plemena od vaše Nahije, ja s mojom najvišom žalošću i plačem i vidim da ste vi sami sebe i svojoj đeci najviši krvnici i neprijatelji duševni i tjelesni i da svi đavoli i svi vaši neprijatelji od svijeta ne bi mogli toliko zla, ni toliko štete i sramote vam učiniti, koliko vi sami sebe činite.

  (…)

  Svi narodi, koji u tursku zemlju žive, neprestano rade da se iz nevolje izbave i oslobode, kako čujete. A vi i ostali Crnogorci u isto doba radite da svoju slobodu izgubite i da u vječnu sramotu i nevolju, mimo svih ostalih narodah, ostanete, i nitko vas ne siluje da tako činite, nako sobstvena vaša volja i zli običaj, koji ne hoćete nikojako ostaviti.

  Vi činite ono što znate, no ne znate što činite.

  Vi nikoga ne slušate, ko za dobro vaše radi i govori, a neka dođe koji lažac među vama, svi ćete mu vjerovati što vi reče, koji će biti od vas počitovat, kako što su i prvi počitovani bili, neki za cara, neki za proroka, a neki za svetitelja i čudotvorca, no istini i pošteni čojek ne ima među ovijem narodom mjesta. … Ja se čudim kako vi mislite živjeti jedni s drugima u rat i sa svakijem naokolo sebe u nemir…”

  “…No budući vam milije zlo nego dobro, ne mogaste praviteljstvo među sobom trpjeti, želeći da se opet na obična vaša zla i samovoljna djela povratite i da jedan drugome krv pijete.

  Ne bi vam ugodno, da vas ljudi od svijeta počituju dobrim i poštenim narodom, kako sam pređe reka, da vam budu tuđi gradovi i pazari otvoreni, i da imate uvažavanje kako i ostali narodi evropejski, nego je vam draže i milije, da vas nazivaju zlim, bezakonim i samovoljnim narodom, da stime i pristupišta nigdje nemate i da vas ćeraju kako hajduke i razbojnike…”

 77. Darko Bulatovic says:

  Zivim u gradu od 10.000 stanovnika (velicine kolasina) u kojem nema koje religije i nacije nema. Da sam vi iskren odje sam prvi put cuo za neke da uopste i postoje. Kako je moguce da odje takav jedan grad zbog toga postane regionalni kulturni i turisticki centar (pored mjesta kao sto su LA, Santa Monica, Santa Barbara,…), a ne popriste najkrvolocnijih sukoba medju stanovnistvom? Kako su oni uspjeli ove ljude, da prevare odje tako podmuklo, nije mi jasno. To mora bit neka madjija te prevari ljude da su razlicitosti zapravo gradjevinski materijal a ne prepreke ljudima. Jer mi znamo, sa 1000. godina nacionalnog iskustva, bolje od njih sto je istina.

 78. Mi smo se priblizili sustini a ona se zove instrumentalizacija religije u druge svrhe.
  Odnosi se na nas.

 79. Dok u svojoj naduvenoj individualnosti ne shvatimo koliko smo upuceni jedni ka drugima i zavisimo jedni od drugih necemo micati nikud s ovog gubitnickog mjesta.

  • мајстор рајо says:

   Овај се опорави ка’ да ништа није било. ‘Алал вера!

 80. pSta ti je bilo?
  Islam i Muhamed su neshto vise od Osmanlija i sultana.
  Ne mogu se Muhamed i Islam kriviti za osmanska osvajanja bash kao ni Hrishcanstvo i Isus za, recimo, Dushanova osvajanja.
  Ne moze “zemlja smrdjeti Muhamedom” jer je r, bio plemickog roda, drugo, umivao se i prao pet puta dnevno i parfemisao. S druge strane Islam je kodeks, kriterion, ogledalo principa i pravicnosti po kojem su ljudi prestali ubijati i spaljivati one koji vjeruju drukcije.
  Govorim samo o tome da je slobodarsko divlje pleme koje opisuje Njegush u odnosu na okupatorske civilizovane Osmanlije pad u krvolocno barbarstv

 81. Plannco Wallach Senior

 82. By the way, ne postoji narod “Muslimani” – muslimani su vjernici Islama i mogu biti razlicitih narodnosti.

  • Ma nemoj mi reći, ti ćeš mi odredjivati da li postojim ili ne postojim i kako ću se deklarisati?

  • GORSKI VIJENAC -dokument jednog zlog vremena nase krvave istorije ! says:

   Aludiras da su muslimani u ALBANIJI – ALBANCI u MAKEDONIJI -NAKEDONCI u
   CRNOJ GORI -CRNOGORCI u SRBIJI- SRBIJANCI u BOSNI- BOSNJACI,

   A vidis nijesu koliko ja znam svi teze da budu BOSNJACI itd…

   Zasto je to tako ,izjasnjavanje.?

   Jeli NEVJEROVANJE u CRNU GORU ne samo njih nego i ovih dolje NAVEDENIH ?

   Koliko mi je poznato u CRNOJ GORI ZIVE CRNOGORCI pa dodajem:

   Muslimani,KATOLICI,ISTOCNOPRAVOSLAVCI,PRAVOSLAVCI-DUKLJANI,
   KATOLICI-DUKLJANI,ADVENTISTI,JEHOVINI SVJEDOCI, BUDISTI,PROTESTANTI, itd…
   Ali ko ima DRZAVLJANSTVO-PASOS on je CRNOGORAC.

   Znamo da imamo u CRNOJ GORI ALBANACA -KATOLIKA , imamo i HRVATA -KATOLIKA ,
   Ada pitam ja vas imamo li CRNOGORACA -KATOLIKA ?
   Ko su naprimjer HGI -stranka ljudi koji zive 500.godina na ovoj TERITORIJI , zovu se HRVATI a ne CGI ??
   Sve bi moglo da se sredi ovim prvim STAVOM.
   NARAVNO svako ima slobodu da se zove kako hoce ali eto DISKUTUJEMO polemisemo, pa neka se javi neko iz HGI ili BOSNJAK ili SRBIN da pojasni ,samo bez “PJENE”-molicu.

   OVAKVE PODJELE ne OBECAVAJU ,

   da postoji CVRSTO prefiks-CRNOGORAC ispred OHRABRUJUCE bi BILO. PRIJE POSTOJALA odrednica BOKELJI pa SAnDZAKLIJE ,
   pa Malisori itd….ZNALO SE KO JE KO.SADA samo za POLITICKO VREMENSKU upotrebu.
   Treba se ove price DOTACI,radi se o CRNOJ GORI !
   Vjerovatno OVAKO kao HGI ili BOSNJAK da najvise ODGOVARA ili POLITICAR iz TUZI kada kaze mi ALBANCI itd……NAJVISE STETE TRBI CRNA GORA ??

   • мајстор рајо says:

    Ја сам покретао ово питање више пута – па и овдје. Теза је сљедећа и наравно не без основа (напротив): СВИ граћани ЦГ су Црногорци национално. Дакле Црногорска НАЦИЈА као скуп свих (равноправних) грађана.

    Народи (етничке групе) су више биолошког него политичког карактера (јер влада политика равноправности као прворазредна државотвпрна категорија утцрђена Законом) немају никакве политичке капацитете осим што уживају у својим посебностима (туфахије, приганице, гусле) који нипошто не могу задирати у политичку сферу и темељни однос равноправности.

    Фамозни државотворни народ свара државу због правно утврђене једнакости међу собом (да будем равноправан са Баровићем нпр) и свим осталим народима.

    Нација дакле превазилази народ и чини га небитним (политички другоразредним) а у МНЕ се да два појма (ни мало слућајно) изједбначавају (посљедњу Попис нпр.)

    Иначе црногорски муслимани могу етнички бити само Црногорци или Срби – национално као и сви остали Црногорци.

   • kako se moze jedan Albanac ili Hrvat, osjecati Crnogoraem ako su 500 godina po identitetu, mentalitetu i srcem, Albanci ili Hrvati, .iako zive u Crnoj Gori, oni imaju svoju naciju kojoj pripadaju, sto znaci da su oni samo crnogorski gradjani koji zive na teritoriji CG, uzivajuci sva prava drzave u kojoj zive, ali nacionalno, oni su ono, kako se osjecaju…sto znaci, ako se ne osjecaju Crnogorci, da im se to ne moze silom nametnuti…

   • мајстор рајо says:

    Нема ту никаквог наметања, напротив: сваки Албанац је припадник Црногорске нације (грађанин државе ЦГ) по дефиницији а етнички припадник Албанског народа, културе,… Нација се односи на државу – народност (етнос) на насљеђе које постаје приватна сфера у савременој држави гдје доминира Нација као скуп равноправних грађана без обзира на народност, расу, религију… Дакле Албанац би у Албанији био припадник Албанске нације – овдје међутим Црногорске.

    Америчка нација обухвата на стотине народа који се међутим превасходно вреднују као грађани- појединци дакле Американци. Овдје се ради обратно што је АНТИДРЖАВНО пак ће нам се тако и осветити. Јер без државе слиједи нам хаос и савез племена што је давно превазиђено као нефункционално и нецивилизовано.

   • ……….sto znaci, ako se ne osjecaju Crnogorci, da im se to ne moze silom nametnuti…

    Slazem se da im to niko ne namece SILOM-njihov licni kucni osjecaj ,

    ali DOBIJANJEM LICNIH DOKUMENATA DRZAVE U U KOJU ZIVIS –

    nijesu oni samo CRNOGORSKI gradjani ,

    no su i CRNOGORSKI DRZAVLJANI no su i CRNOGORSKI POLICAJCI , CRNOGORSKI VOJNICI ,

    i imaju ZASTITU KAO TAKVI DRZAVE CRNE GORE ,

    a ne HRVATSKE ili ALBANIJE. u koju niko njihov i ne zivi ima kako rece 500.godina.??

   • Katarina malo si mi nejasna ,

    DA LI TI prihvatas te ljude ako oni se osjecaju da su CRNOGORCI,

    ili bi i dalje ceprkala van njihove volje i rekla on nije CRNOGORAC no ALBANAC ili HRVAT itd…..

    Ja sam stava da BUDEMO SVI CRNOGORCI koji imamo DOKUMENTA ,

    a za kucnu upotrebu kao i CRKVENU – ,RELIGIOZNU ostavimo nase LICNE SLOBODE i da se DRZAVA u to ne PLEKA- TAKO i za licne potrebe ZASTAVA ,tradicija kultura -zenidbe itd…

    a kad si u DRZAVNE INSTITUCIJE yi ste CRNOGORAC i nema VECINA MANJINA,

    % , FONDOVI BELI CRNI , zastava ona ova itd….

   • Znaci ako oni ostaju HRVATI ili ALBANCI ili SRBIJANCI ,

    oni jesu DRZAVLJANI Crne Gore jer imaju SVA DOKUMENTA ali zar im ne ostaje ETIKETA STRANACA jer posjeduju DRZAVLJANSTVO u jednoj stranoj zemlji .

   • Albanac u Crnoj Gori ima drzavljanstvo CG, ali je on Albanac i dusom i srcem i cijelim bicem, bas ka Hrvati i Srbi i vi sebi razjasnite to pitanje nacije, koje vam izgleda nije jasno,, pa onda sve gledate nacionalisticki…vrlo je to jednostavno, ali vi izgleda volite da bude komplikovano…

   • Katarina kaze:

    …. kako se moze jedan Albanac ili Hrvat, osjecati Crnogoraem ako su 500 godina po identitetu, mentalitetu i srcem, Albanci ili Hrvati, .iako zive u Crnoj Gori, oni imaju svoju naciju kojoj pripadaju, sto znaci da su oni samo crnogorski gradjani ….

    i dodaje,
    …pa onda sve gledate nacionalisticki…,vrlo je to jednostavno, ali vi izgleda volite da bude komplikovano…

    Ne mora biti koplikovano posto vec jeste a moglo bi biti sve jednostavno i svi da imamo ista PRAVA a ne ti koji kazes,

    500 godina ,.. “su samo Crnogorski gradjani … a po identitetu, mentalitetu i srcem, Albanci ili Hrvati,

    I zasto onda da budu NAGRADJENI vecim pravima od mene koji sam 1000.godina odjen i CRNOGORCKI CRNOGORAC i po mentalitetu i srcem CRNOGARAC i da kazem da je moj ISTOCNOPRAVOSLAVNI IDENTITED stvorijo CRNU GORU itd..

    i sada ovi te kako kazes su , po identitetu, mentalitetu i srcem, Albanci ili Hrvati, a ne CRNOGORCI bez kad im treba imaju prava jos na -FONDOVE PARA koje ja nemam ,zato sto sam ja vecina a oni “MANJINA” ZASTO?

    Jesu li UGROZENI od MENE!

    MA AJTE MOLIM vas ,

    DAJTE DA MI BUDEMO SVI JEDNAKI pa se vi zovite kako HOCETE ,dajte da IMAMO JEDNAKE SANSE svi .

    JA se za to zalazem a ne za NACIONALIZAM postovana KATARINA ,

    a da ne bi bilo “MANJINA” potrebno je da smo PRVO svi CRNOGORCI, pa onda HRVATI <ALBANCI <SRBI to budimo po kuca za licnu upotrebu a ne na teret svih, itd…

   • okreni konacno plocu says:

    teza da nacija zavisi od postojanja pravne drzve, odnosno ravnopravnosti njenih gradjana moze biti provjerena hipoteticki tako sto pozovemo njemacke sudije na privremeni rad u nasem pravosudnom sistemu…vjerovatnoca da ce se nesto promijeniti u glavama nacionalista je ravna nuli…nacija je proizvedena politickom silom nastalom iz postojanja drzave…i narodi su rezultat dominacije jacih nad slabijim…dakle nasilja…za etnogenezu se treba obratiti novoj nauci koja bavi haplotipom odnosno haplogrupama…vjerujem da je muzicki arhetip dovoljan za utvrdjivanje haplogrupe…koju muziku najradje slusate?…

 83. There is no darkness but ignorance.
  Viljem Sekspir

  Zlo kao epidemija, kao posast. I neznanje kao ziva sila, galopirajuca.

  Laufere?

  • e?
   pravo na slobodu pojedinca, na slobodu izjašnjavanja, odlučivanja i življenja podrazumijeva i pravo na glupost, glupiranje i maragunstvo, sve dok ne šteti drugima.

   • Apsolutno, da.

    Ma ustvari sam htio da pitam kako da čovjek usljed toga ne pobjegne u neke svoje knjige i mikrokosmose, i da se iz istog ne izrode klase i razlike (znanja, istinskog obrazovanja, oplemenjivanja…), ma koliko nas obojica imali odbojnost prema elitama. Ali sam odustao.

   • njegos nije za svakoga napisao lucu mikrokozma, njegovo najjace djelo, al jeste gorski vijenac.
    ja evo dva dana struzem kozu od 5 srna, pa da utrljam mozga u nju da se dobro natope i suncaju tako, i onda za sledeci vikend da ih nadimim. da ne znas koga da ima dobra kremen kamena za pusku i za ognjilo?

   • okreni konacno plocu says:

    srpski nacionalisti kad ne mogu da odbrane njegosa gorskim vijencem bjeze u okrilje luce mikrokozme…slaba vajda…

   • Prvo nijesmo nikakvi SRPSKI NACIONALISTI ,nijesmo ni CRNOGORSKI ,samo smo ,

    POSTOVAOCI nasega VLADIKE i njegovog a kako SVESTENOG cina tako i NAUCNOG,

    Mi ne BRANIMO NJEGOSA mi BRANIMO SVOJ IDENTITET koji neki ZELE a VRLO JE PROVIDNO UCINJETI <

    TIRANSKIM a ne OSLOBODILACKIM ,

    MALO STE SE ZAJEBALI HUMANISTI -EVROPEJCI-KOMUNISTI itd…..

   • okreni konacno plocu says:

    eto sad kad nemas argumente malo na komunizam…postujes vladiku i njegov svesteni cin kojim se on nije ni bavio…prodavao je manastire da bi imao para za privatna putovanja…po tome djukanovic je za njega kralj nikola…zar je istina o nasoj istoriji usmjerena protiv nas?!…

   • …eto sad kad nemas argumente malo na komunizam…

    haha,

    1.(PRVO).
    Pa KOMUNIZAM je uvijek prisutan kao TAMNA MATERIJA koja vama AREISTIMA puni BATERIJE da PRICATE PRITIV VJERE CRKVE SVESTENSTVA !

    Nema potrebe ponavljati da meni ne smeta tvoja NEVJERA dok ne PROGLASAVAS mojega NJEGOSA TIRANINOM i tako ne da si usao preko moje MEDJE no mi razbijas VRATA OD MOJE KUCE-ATEISTO.

    2.(drugo)

    Nas SVETI NJEGOS da se digne i PROSETA CRNOM GOROM i vidi sve i upozna se iistorijom od kada je napustijo ovaj svijet , i taj isti “DANASNJI”-NJEGOS kao OLICENJE I NJEGOVOG POTOMSTVA nasega NJegovo KRALJEVSKO VOSOCANSTVO< EXELENCIJA PRINC NIKOLA PETROIVIC- NJEGOS,

    DA CUJE svoj IDENTITET da govori DANAS da po TUZIMA ,PLAVU ,ULCINJU da neko rece da ,

    ODZE RICU!

    REKAO BI im SRAM VAS BILO IZRODI CRNOGORSKI SVASTA BI IM REKAO kao i ovaj "NACIONALISTA" sto kucka ove redove,

    SJETI SE SAMO NJEGOSEVIH STIHOVA,

    Vukota Mrvaljevic

    Dolece ni jato jarebicah,
    i svakoju zivu uhvatismo.
    Stoga graja stade medju nama.
    ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
    Svi iz grla povicu:
    ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
    Pustite ih, amanat vi bozi,
    jere ih je nevolja nagnala,
    a ne biste nijednu hvatali.
    Utekle su k vama da uteku,
    a nijesu da ih pokoljete.
    ¤

   • okreni konacno plocu says:

    ne vjerujes, nadam se, da je njegos vladao molitvom u ono zlo vrijeme?!…eto na kraju gorkog vijenca vladika iz svoje odaje daje mandusicu novi dzeferdar…vjerovatno ga je bilo jos dosta jer se ne daje posljednja puska…vladike i oruzje…to je nasa duhovna vertikala i magistrala…

   • Ti okp.
    pripatas ATEISTIMA-provijencije tvog DUXA , NOVAKA KILIBARDE,

    VI STE ATEISTI ali ZDUSNO PODRZAVATE DUKLJANSKU CRKVU I NJENU PRODUHOVLJENOST –

    CIM IDETE SA NJIHOVIM POPOVIMA i TRAZITE DA NJEGOSA PROGLASE ZA
    TIRANINA” zar ne ?

    Vidite KILIBARDAU-“VJERNIK” u DELGACIJU “DUHOVNIKA”, a kakav takav PODRZAOC CRKVE,koji zna reci,
    haha,

    takvaim je i CRKVA kao ovaj vjernik u GOSPODA NASEGA ISUSA!

    o'Boze ,

    pogledajte :

    .http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DTtFh6qZoaM#t=1s

   • Blaženi Gracija… ne mogu vjerovat kakvi bolidi i dalje žive u Crnoj Gori. Ispašću srpski nacionalista… ludilo!

   • Vjernici BLAZENOG GRACIJE su , KATOLICI!

    Kao redovnik nije jeo meso niti pio vino. Još za života, a naročito poslije smrti, pripisivala su se Graciji, brojna čudesna ozdravljenja i djela.

    Sahranjen je nakon smrti u crkvi sv. Kristofora u Veneciji, a 10. siječnja 1810. tijelo mu je pokopano u rodnom mjestu u crkvi sv. Kuzme i Damjana. Blaženikovo tijelo obučeno u crnu redovničku haljinu je u pozlaćenom kovčegu sa staklom na prednjoj strani.

    Blazeni Gracija vodi svoje VJERNIKE sigurnom putu u to ne sujmam a njegovi vjerici znaju razaznati sta je ,PODMECANJE a sta je istina , sta je BOLID a sta je KRTIJA!

   • Njegosa ,

    Naravno imaju pravo svi da OCENJUJU to je NJIHOVO SLOBODNO pravo kao POJEDINCA ,

    a kako ,

    MUSLIMANIA a tako i VJERNICI BLAZENOG GRACIJE,

    nema tu SPORA!
    ps.

    Isto nama ISTOCNOPRAVOSLAVCIMA je dato PRAVO da i mi OCIJENIMO kakav stepen KRITIKE- namjere itd…..

    ima neko ko je s druge strane nase SLOBODE,

    zar ne ?

   • Videlismo NEKE koji su se OSVRNULI na NJEGOSA, oni su to bar uradili otvoreno kao PWS ili ANGUS ,za razliku od nekih “BLAZENIH” itd….

   • Živac,

    odgovor nije bio upućen vama: samo jednom ste me naljutili (vis a vis Breivika), ali generalno imate moje simpatije.
    Blaženi Gracija je među nama iz zajebancije. Ako vas to kao vjernika vrijeđa, on je tu kao metafora. Ipak, siguran sam da se i on krsti, i to na desnu stranu, kad gleda sve ovo.

   • okreni konacno plocu says:

    vajate, ne podrzavam nijednu crkvu pa ni tu koju nazivas dukljanskom…rekoh ti da sam ateista…ali nemam nista protiv prava i slobode da se svako glupira kako god hoce pa i po pitanju religije…to vazi i za tebe i za ovog nedovica koji uporno polemise ali ne iznosi nikakve stavove oko bilo cega osim po pitanju licnog nevaspitanja…a uporno ponavlja mantru nisam srpski nacionalista, nisam srpski nacionalista…kazi nedovicu sebi vec jednom , jesi nedovicu srpski si nacionalista …istina oslobadja… vajate, hriscanska crkva bi trebala da se odrekne svog svestenstva koje je napustilo svoju zemaljsku misiju a ne da ga pretvara u svece…

   • Xoxoxo, jesam, srpski sam nacionalista, obozavam kako ste se spojili Sekula i ti, u grotesknoj impotenciji i besmislu. Istina oslobadja, omajgad, otkrio sam svog pravog sebe, srpski sam nacionalista, sad se osjecam tako leprsavo i sretno, slobodno…

    Majko sveta, Lado Tajovic je barem inteligentan…

   • okreni konacno plocu says:

    moras biti inteligentan da bi nekom davao lekcije o inteligenciji…a ti si si pokazao kao sampion ali sa negativnim predznakom…

   • OKP,

    u pravu si za stavove: sve ih rjeđe opširno iznosim, a kamoli obrazlažem. Eto, i Neon je shvatio da to nema smisla kad ljudi ne mogu, ili ne žele, da razumiju.

    Recimo, kad sam osamdesetih prvi put čitao Gorski vijenac, sramota me je bilo što muslimanska djeca moraju prolaziti iste one rečenice. Pitao sam se svašta nešto, no ne sjećam se da je iko, u učionici ili u javnosti, govorio o tome; ne sjećam se da je tada tebe i tvoje grizla savjest. Tek kad vam je Milo Đukanović instalirao šizofreniju u Program Files, počeli ste da sumnjate u određene (riječ je precizna) stvari.
    Prije neke dvije godine, ponovo sam pročitao Gorski vijenac, i sa malo kojim sentimentom sam se mogao poistovjetiti.
    Ipak, ništa od toga nije me navelo da posumnjam u Gorski vijenac kao umjetničko djelo, da dovedem u pitanje Njegošev umjetnički senzibilitet ili ljudski kapacitet. Da prestanem da ga posmatram u širem kontektstu ili, što Crnogorci nikako ne umiju, kao kompleksno ljudsko biće, možda i grešno, ne samo dobro ili samo zlo, ne crno-bijelo, već sa vrlinama i sa manama…
    I sad, da ja ne mogu čisto da priđem autoru i djelu, i da ga primim u svojoj kompleksnosti umjesto što bih ga projektovao na banalne palanačke kategorije, a da ste vi pravovjerni i onda i sada, e pa neće moći.

    I što se (ne)vaspitanja tiče, pogrešno je izabran izraz jer implicira propust mojih roditelja, dok se ovdje radi o svjesnom izboru: kad za nekog izgubim poštovanje, počinjem da mu se obraćam na ‘ti’, i ne vidim više razlog za bilo kakvim obzirima. Nazovi to kako hoćeš, ali ćeš uvijek čuti ono što ti stvarno mislim.

   • Oxoxo, eno je i Balsa Brkovic rekao da je Njegos ok, a CKL je pu-pike, ne vazi!
    OKP, ulozi u povijesti dosao je kraj!

   • okreni konacno plocu says:

    balsa je usao u politiku, bilo kao urednik opozicionih vijesti bilo kao clan pozitivne…politika se nece uskoro ozbiljnije baviti njegosem i njegovim djelom (koje po uticaju na nase drustvo i politiku nadilazi svojstva i moc umjetnickog djela) jer je to trenutno politicki nepromisljeno i kontraproduktivno…gorski vijenac su napisala tri covjeka, njegos umjetnik ,njegos vladar i drzavnik i njegos poglavar pravoslavne crkve….dok bi se njegos umjetnik mogao kao njen najbolji predstavnik lako svrstati u deseteracku guslarsku tradiciju sa izrazitim elementima seoskog mudrovanja i nadmudrivanja a kao vladar i drzavnik porukama koje odasilje se potpuno uklapa u vrijeme i medju svoje savremenike (mjereno arsinima morala i etike), treci njegos, vodece svesteno lice nase pravoslavne crkve, je vrlo sporan, kako tada tako i danas…da se nije sahranio na lovcenu i time prekrsio jednu od najznacajnijih duznosti svoje hriscanske misije na zemlji a to je da bude skroman i da takav bude primjer (sa)pastirima i pastvi jos bi i dobio sansu da se eventualno raspravlja o njegovom otklonu od politike njegovih prethodnika i pokusaju da se kroz pisanje gorskog vijenca opravda za tesku situaciju koja ga je zatekla preuzimanjem-nasljedjivanjem polozaja mitropolita…..ovako nasa knjiga nad knjigama punim kapacitetom predstavlja crnogorsku reviziju planetarne price nad pricama koja je i danas u upotrebi …to smo vidjeli i na djelu tokom gradjanskog rata u hrvatskoj i bosni…hipoteticki, ako bi se kojim slucajem desio referendum u cg na pitanje da ili ne gorski vijenac u skolama vjerujem da bi se mnogi nasli u cudu a gorski vijenac vrlo brzo van skolskih klupa…moj glas je ne…a njegosu i njegosevom djelu treba uskratiti moc da kao faraon sa lovcena danas i ubuduce upravlja nasim zivotima …nemam nikakvo postovanje za njegosa vladara i mitropolita…
    njegos je nasa velika zabluda…

   • OKP kaze,

    …njegos je nasa velika zabluda… ??

    Mozda tvoja al ne “NASA” ,

    Za nas je – NJEGOS SVETAC !

   • okreni konacno plocu says:

    zabludo, argumentima novog zavjeta, sloziti cemo se , njegos ne moze postati svetac jer mu tu nije ni mjesto ali argumentima tvoje crkve i njenog svetog pisma-lovcenskog zavjeta gorskog vijenca, moze, nije nikakav problem…to se podrazumijeva…

   • …..argumentima novog zavjeta, sloziti cemo se , njegos ne moze postati svetac jer mu tu nije ni mjesto …..

    A sto ne moze ,?

    VI STE MU DRZALI SVIJECU ,

    pa znate DJE MU JE mjesto ,

    vi bi ga NAJRADJE sa ADZICEM i MIHAILOM BACILI u OGNJENO JEZERO, .

    Vi , MARKSISTI i vi NEKIZI koji nijeste NJEGOSEVE VJERE I CRKVE .

    I ne znam oklen vama PRAVO ,

    DA SUDITE NJEGOSU dje mu je mjesto na onome SVIJETU,, kad je za to ISPRED BOGA je JERODAVNA njegova CRKVA, a ne vi !

    PROTIVILI se ne protivili ,izmisljali ne izmisljali razne – ,KREVETUSE, bice kako BOG odredi .

   • okreni konacno plocu says:

    u trazenju izlaza iz naseg matrixa svi putevi vode ka njegosevom gorskom vijencu…njegoseva kanonizacija za sveca je infuzija nasem ludilu….ludilu kojem navodno treba da se odupremo….oprem dobro…

  • Vladimire ,
   IZVINI ako sam POGRIJESIJO ,

   ALI KAO STO VIDIS napadaju me sa SVIJA STRANA,

   tako da izgubim KONCETRACIJU ,

   HVALA TI NA DOBROCUDNOJ OPOMENI ,

   NEVINOGA je GRIJEH NAPANUT ,

   OPROSTI!

   A sto se TICE BLAZENOG Gracije ,ja sam rekao:

   …Blazeni Gracija vodi svoje VJERNIKE sigurnom putu u to ne sujmam a njegovi vjerici znaju razaznati sta je ,PODMECANJE a sta je istina ,..

   Tako da je ta moja poruka oko toga BLAZENOGA SVECA vrlo tPLA-PRIJATNA I JASNA za MOJU BRACU KATOLIKE!

   pozzzzzzzzzzzzzz

 84. “Ljudi, da li je ovo moguće, ludilo, što je ovo” – Mladen Delić.

  • ISTORIJSKI EP says:

   Zip,

   izvini ne moras odgovoriti NARAVNO ako ne zelis .

   kako se NACIONALNO DEKLARISES.?

   Naravno TVOJE PRAVO kako hoces i ja ga PRIHVACAM kao TAKVOGA.

   ali zelim dati svoj STAV posto je TEMA vezana!
   A cuti i DRUGE sto misle.
   NE SAMO RANKA i onog lidera BOSNJAKA itd…

   PITAM te samo u vezi KONTEKSTA –

   HGI , BOSNJAK ,SRPSKA LISTA itd……

   U cilju RASPRAVE ako je bude !

   pozzzzzzzzzzzz
   ps.
   I kako ti imas MISLJENJE da TREBA ?

   • Do 90-te sam se nacionalno deklarisao kao Jugosloven ili Crnogorac. Zatim kao musliman, onda Bošnjak. Trenutno se nacionalno izjašnjavam kao Kolumbijac.
    Dakle, nacionalni osjećanje mi je očigledno nestabilno, promjenjivo. Od 90-te sam se većinom iz inata ili neprihvatanja sredine izjašnjavao tako kako sam se izjašnjavao.
    Zašto sam sad Kolumbijac?
    Zbog pogrešne predstave koju sam imao – da je Kolumbija zemlja mafijaša, da su sve strulture u njoj mafijaške.
    Serije koju trenutno gledam navela me da budem kolumbijac. Shvatio sam da su tamo sudije, tužioci, novinari, najveći policijskio zvaničnici ginuli u borbi protiv mafije, borili se, svjesno ginuli. Ovđe kod nas sve institucije su dio mafije. Građani svako malo prduckaju o svom “ćojštvu i junaštvu”.Kako su mi takva Kolumbija, njeni časni i profesionalni zvaničnici i građani postali idoli, postao sam Kolumbijac.
    Zadovoljan Živac?
    Ne odgovaram na dalja pitanja.

   • ISTORIJSKI EP says:

    Naravno ,

    da sam zadovoljan tvojim odgovorom i dijelim tvoje MISLJENJE a koje je usko vezano sa istinom mojeg komentara gore.

    Hvala !

    Sloboda da bas tebe pitam su,

    TVOJ KOSMOPOLITICKE VIBRACIJE.
    pozzzzzzzzzzzz

   • Ладо Тајовић says:

    А јеси ли размишљао да послије будеш Абориџин, Еским, Перуанац, Џедај, Конгоанац… кад већ тако мијењаш нације?

    Ако има још ко предлога пошто ће се вјероватно ускоро завршити та шпанске серија из којих учи историју па до почетка нове сапунице :))))))))))))))

 85. Kao ilustraciju, novi savezni Ustav iz 1974, definirao je republiku kao “državu utemeljenu na suverenosti naroda i na vlasti i samoupravljanju radnih ljudi i svih radnika…” Iako je novi Ustav garantirao jugoslovenskim građanima jedinstveno savezno državljanstvo, republike su ipak bile slobodne da osmisle i implementiraju vlastite zakone o državljanstvu, stvarajući tako posebni dvoslojni/dvostepeni režim državljanstva9. Dakle, od 1974. godine nadalje moguće je govoriti o jugoslovenskom supra-nacionalizmu, pored jugoslovenskog federalizma. Ustavne promene omogućile su stvaranje posebne nadnacionalne sfere koja je bila jasno odvojena od lokalnih republičkih društveno-političkih konteksta, ali u isto vreme bila je povezana preko suptilnih niti komunikacije sa užim federalnim jedinicama.
  Studija iz 1971. godine o političkoj integraciji u Jugoslaviji obezbedila je vredne uvide u ono što je te godine predstavljalo novu kategoriju na popisu stanovništva Jugoslavije: kategorija Jugoslovena. Autor tvrdi da “ti pojedinci mogu predstavljati novi element u jugoslovenskom društvu”10. U studiji je zaključeno da je 81% ove populacije završilo barem srednju školu, 85% su bili ispod 45 godina starosti, 88% su bili ateisti, a 70% komunisti. Dakle, navedeni su obrasci kojima će se baviti i kasnija istraživanja: naime, da oni koji odabiru nad-etničku pripadnost su uglavnom mešovitog porekla (“odbrambeno jugoslovenstvo”), urbanog porekla, obrazovani, mladi (“demografsko jugoslovenstvo”), mobilni društveni slojevi. Osim toga, jugoslovenska sociologija je takođe uzela u obzir i kategoriju “jugoslovenstva” kao preferirana nacionalna identifikacija (“jugoslovenska preferencija” nasuprot “jugoslovenskog izjašnjavanja”), odnosno tzv. “latentno jugoslovenstvo”.11
  “Nagli porast nad-nacionalnog osećanja”12 koji je postao naročito vidljiv nakon popisa 1981 godine, u skladu je s onim što Ana Dević naziva “jugo-kosmopolitski kulturni habitus”13. U posljednjem pravilno provedenom jugoslovenskom saveznom popisu stanovništva iz 1981, 1,215,000 ljudi izjasnili su se kao Jugosloveni u nacionalnom smislu – 4,5 puta više nego u 1971 god. Ako to uporedimo sa brojem drugih naroda i narodnosti, broj deklariranih Jugoslavena bio je veći od Crnogoraca, gotovo isti kao Makedonaca, a samo 2% niži od broja Slovenaca i Albanaca. Pitanja poput: “Ko su ovi ljudi?”, bila su logična. Kao što je bilo rečeno, treba uzeti u obzir spoljne okolnosti u vreme popisa (kosovska kriza i strahovanja da bi se zemlja mogla raspasti), kao i fenomen mešovitih brakova – odnosno “prirodni proces amalgamacije.”14
  Iako je ovaj osećaj nad-etničke pripadnosti bio koncipiran, internalizovan, prenošen i propagiran na mnogo različitih načina, u biti predstavljao je dodatni sloj identiteta, kao i dodatnu sferu interakcije i konvergencije. Od toga da bude čisto politički, “jugoslovenski” identitet je postepeno postao kulturni i nacionalni, uprkos često nejasnoj državnoj politici da se jugoslovenstvo ne promoviše kao kategorija nacionalne pripadnosti te da se i sama oznaka Jugoslovena tretira kao “nacionalno neopredeljeni”. Nakon spontanog jugoslovenskog boom-a 1981 godine, osamdesetih godina došlo je do intenziviranja debate oko jugoslovenstva: da li ga treba tretirati kao nacionalnu pripadnost, ili bi ga trebalo fiksirati u njegovom socijalističkom, političkom, ne-nacionalnom okviru? Često predmet “stigmatizacije”15 u javnom diskursu, “diskreditiran” i “kompromitiran”16 zbog istorijskih asocijacija sa međuratnog integralnog jugoslovenstva, “jugoslovenstvo” baš kao i “jugoslovenska nacija” ušli su u središte duge bitke mišljenja i debata tokom osamdesetih. Pozivajući se na član 170. saveznog Ustava koji garantuje slobodu izražavanja nacionalne pripadnosti, crnogorski advokat Maksim Korać podneo je inicijativu jugoslovenskom Ustavnom sudu tražeći da popis iz 1981. bude poništen u delu kojim se Jugoslovenima uskraćuje Ustavom utvrđeno na slobodno izražavanje, “te da se oglase portivustavnim i sva akta i pojedinačne odluke koje ne dopuštaju građanima Jugoslavije da slobodno izraze svoju jugoslovensku nacionalnu pripadnost, ako to žele i ako se tako osećaju.”17
  Brojne publikacije, s druge strane, bavili su se pojmovima “jugoslovenstva” i “jugoslovenske nacije”, priznajući kompleksnost pojma i zaključujući u skladu s onim što je i Predrag Matvejević primetio – da je lakše definirati što jugoslovenstvo nije, nego ono što jeste ili što bi trebalo da bude18. Matvejević, autor jedne od istaknutih studija o značenju jugoslovenstva, tvrdio je da je tip jugoslovenstva koja ima slovensko nasleđe kao glavni atribut zastareo i stoga je predložio više inkluzivno razumevanje jugoslovenstva s obzirom na mnogih ne-slovenskih naroda i manjine unutar Jugoslavije. Matvejević je tvrdio da postoje mnoge različite vrste jugoslovenstva ili razloga da se neko oseća/bude Jugosloven. Slično tome, Sergej Flere je 1987. godine primetio da se jugoslovenstvo ne može svesti na južnoslovenstvo zbog činjenice da se u popisu iz 1981, 3,3% onih koji su govorili mađarski kao maternji jezik, izjasnilo se Jugoslovenima u nacionalnom smislu.
  Tokom osamdesetih, manifestacije zvaničnog/institucionalnog jugoslovenstva često su se preklapale ili sukobile sa nezvaničnim ili progresivnim jugoslovenstvom. Tendencije deklariranja nadnacionalnog, čak i evropskog kulturnog identiteta značile su izlaz iz zaostale opsednutosti etničke pripadnosti. Doista, “priznanje da je veliki deo Jugoslavije bio manje napredniji od ostatka Europe – pogled često reflektiran u jugoslovenskoj popularnoj kulturi – poticalo je i jugoslovenski identitet kao odraz nade za veće integracije u Evropskoj zajednici.”19

  Jugoslovenska identifikacija lišena svog ideološkog sadržaja činila se bliže tom idealu od užih etno-nacionalnih identifikacija. Dakle, u drugoj polovini 1980-ih, kada je delikatna socijalistička simbioza klasaónarod počela da slabi i da se destabilizira, javni prostor bio je sklon polarizacijama, između ostalog i zbog nepostojanja konsenzusa o tome što je jugoslovenstvo, da li postoji, ili bi trebala postojati jugoslovenska nacija i kakav je odnos između institucionalnog/socijalističkog i kulturnog jugoslovenstva.

  http://www.republika.co.rs/532-535/20.html

  • ISTORIJSKI EP says:

   ………….Dakle, u drugoj polovini 1980-ih, kada je delikatna socijalistička simbioza klasaónarod počela da slabi i da se destabilizira, javni prostor bio je sklon polarizacijama, između ostalog i zbog nepostojanja konsenzusa o tome što je jugoslovenstvo, da li postoji, ili bi trebala postojati jugoslovenska nacija…..

   Da su ta pitanja bila RIJESENA ,

   ko zna mozda bi se JUGOSLAVIJA sacuvala ,

   tako bi u KRAJINU umjesto SRBA bili HRVATSKI DRZAVLJANI -ISTOCNOPRAVOSLAVNE VJERE , u SUBOTICI , DRZAVLJANI SRBIJE -katolici ,(pod kojim bi bili i hrvati i madjari) a za KUCNU UPOTREBU stogodj oce!

   Tako u SRBIJI nebi imali ALBANACA I CRNOGORACA vec,
   DRZAVLJANA SRBIJE – islamske vjere itd….

   E , sada ne kazem da bi to bilo ISPRAVNO ,

   ali moze se nametnuti da se bar razmislja o tome da nam se ISTORIJA NE PONAVLJA ako bi bio jedan od razloga a u vecini slucajeva na ovim prostorima jeste NACIONALNO OPREDELJENJE.

   BLAZA VARIJACIJA ZNACENJA nekad moze ZIVOT DA TI SPASI ,

   zar ne !.

   Pogotovo kad naidjes na LUDAKE!

 86. ISTORIJSKI EP says:

  Neznam dali cete naci za ovu pricu kopcu u ovom mom pitanju sto sledi,

  ZASTO u SUDNICI i TUZIOCI i ADVOKATI moraju pitati sudiju ,

  mogu li POSTOVANI SUDE SJESTI ?

  Iz kojih MOTIVA RAZLOGA KRITETIJA <KODEKSA ,

  koja je POENTA CILJ da bi se postiglo i sto na koga uticalo , takvo pitanje ????

 87. ISTORIJSKI EP-Angus Young says:

  Angus Young said: May 10, 2013 at 3:44 am
  Fenomenalan tekst !

  Svaka cast, Slavko, po ko zna koji put.
  Na cistu istinu samo ovo mogu da kazem jer je sve drugo suvisno.

  Postovani AngusYoung,

  Primecujem da dajes OVACIJE SLAVKU za tekst oko crkve oko NJEGOSA sveca treba li ne trebali ,ova crkva ili ona bez Sv Save ,

  A ddje Slavko kaze,

  …….a „vijest“ glasi kako će, na prvom narednom zasijedanju arhijerejskog skupa Srpske pravoslane crkve, njegovo preosveštenstvo, mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije, lično predložiti Petra II Petrovića – Njeguša, za s v e c a …..

  Ne bih INTERVENISA ,

  da ne sjetih se da si se deklarisao na PORTAL kao musliman itd…

  Otuda i moja PRIMJEDBA!

  pozzzzzzzzzzzzz

  • ISTORIJSKI EP-Angus Young says:

   Iskren da budem ,
   mene mnogo ni malo ne smeta tvoja PODRSKA ,

   da NJEGOS bidne ili ne BIDNE SVETAC i tvoje NAVIJANJE za SLAVKA da li je ISPRAVNO da li je ili nije , ili je “CISTA ISTINA”
   istina je istina i ona ne moze biti ni malo PRLJAVA j.

   Ali moras ipak biti SUBJEKTIVAN sto ce KOMENTARISATI SEKULA u SEBE ili neki DRUGI SRPSKI NACIONALISTI ,

   Ja izlazim sa OTVORENIM MISLJENJEM ,

   NEMA LJUTNJE sve DOBRONAMJERNO vjeruj za DOBRO SVIH POJEDINACA ,

   MISLIM da TVOJOM AKCIJOM mozes DOVESTI druge vjernike u misljenje da im uskaces u njihovu slobofu ?

 88. Рајмајстер, муслимани из Црне Горе су албанског етничког поријекла. Има изузетака као беговска кућа Османагићи из Подгорице који су српског поријекла (исламизовани Мартиновићи из Бајица), али су скоро сви албанског. Црногорско етничко поријекло не постоји, у супротном би се поставило питање како се та “етничка скупина” звала прије него што су Османлије окупирану Зету преименовали у Карадаг (Црна Гора).

  Разумијем шта желиш терминолошким разграничавањем етничког/националног. Али мене не занима чији имам пасош, нити желим да ме неко назива по држави чији имам пасош. Државе су привремене, посебно овакве као Црна Гора, а ни човјек не мирује на једном мјесту цио живот. Да та твоја прича има смисла, не би власт као пописну категорију формулисала одредницу “етничка, односно национална припадност”. Смисао такве формучације је асимилација других народа у такозване Црногорце а и ова твоја прича је такође на истом фону.

  • мајстор рајо says:

   Мада велиш да разумијеш нажалост то није случај, јер се ” моја прича” битно разликује од оне коју малоумно протура власт. Што се тиче Албанског поријекла ту сам заиста некомпетентан, али то не мијења у основи моју тезу: онда су етнички Албанци јер се народност не мијења религијом (онда би неко постао Будиста и сл.) или идеолошким опредјељењем, радним мјестом и сл. (што је тренутно случај. Народност је дакле насљедна што се у МНЕ превиђа и “заборавља”.

   Држава и нација су (нај)виша политичка категорија и остварени високи степен цивилизованости једног друштва (најбоље изложено код Хегела) што је нажалост непознато на Балкану. Већ сам напоменуо (али нико не чита): строго говорећи нација у МНЕ (као скуп равноправних грађана због чега између осталог и постоји правна Држава) НЕ постоји. Стога режим сасвим неслучајно “брка” ова два појма. Наравно, крије да МНЕ није држава него обновљена партијска диктатура, да нација (равноправни грађанин) није успостављена него савез племена и етноса.

   • ovo je ključna razlika iz koje prostiču skoro sve manipulativne akcije režima i sistema.
    šta je nacioanlna pripadnost, a šta etnička? samo definisanje jednog i drugog i objašnjavanje narodu razlika u cilje odbijanja manipulacija i jednim i drugim ce biti veliki iskorak u bolje.

    ja sam etnički crnogorski srbin- brđanin, (bez obizra na to šta seklue priča ;)), nijesam etnički crnogorac. moja država je crna gora i zato sam ja nacionalni crnogorac. moji su živjeli tu đe su od kad znaju za sebe i dokle doseže kolektivno pamćenje i pisani izvori. šta vise, u jednom od turskih deftera se pominje jedan od rodonačelnika moje familije, prije nekih 300 godina i to baš u kraju gdje i danas moja familija živi. na modernom “crnogorskom popisu” smo od sredine devetnaestog vijeka, od nastanka tada moderne I ujediniteljske države crne gore petrovića, tačnije poslije grahovske bitke, hvala Bogu za danila knjaza i za ostale petroviće koji su nasa brđanska i katunska plemena i bratstva po prvi put stvarno i dugoročno izmirili i pod idejom o oslobođenju i ujedinjenju srba i ujedinjenju jugoslovena, uz najagresivnije ekspanzionističko srbovanje vodili udružene, zajedno u pobjede i poraze. (za one kojima smeta semantika koju sam koristio u zadnjoj rečenici, nek zamisle da sam upotrijebio politički korektne riječi koje njima odgovaraju da opišem ujedinjenja i ekspanziju pod petrovićima. možda je postojala druga ili bolja ideja da se brđani i crnogorci ujedine, možda je bilo drugih i boljih da to sprovedu u djelo, ali bi mu ga rabota i sad je svako veslanje unatrakačke uzaludan i kontraproduktivan posao. tih zadnjih dvjesta i dvadesetak godina koje smo proveli zajedno, uglavnom ujedinjeni i uglavnom u borbi protiv istih neprijatelja su ostvareni na taj i takav način i tu prepravke nema.)
    ja pravim razliku između etničke i nacionalne pripadnosti i posmatram te kategorije onako kako se definišu na moderni, evropsko-judeohrisćansko-zapadnjačko-civilizacijski način. (dakle, želim da crna gora i cijeli njen narod budu dio tog zapadnog svijeta i civilizacije, gdje pripadamo kao evropljani, kao evropski pravoslavni hrišćani i evropski muslimani, sa svim manama i benificijama koje ta civilizacija ima, pa na taj način posmatram unutrašnje odnose u crnoj gori.) kod nas se etničko i nacionalno namjerno izjadnačuje, da bi se lakše manipulisalo, da bi se na azijatski način raspirivale najodvratnije strasti o čistoj krvi, o čistom porijeklu, o pravima tih sa čistom krvi i nadmoćnosti koje oni treba da imaju u odnosu na druge. žalosno!
    etnički = zajednička rasa, religija, jezik, kultura, običaji-tradicija. nacionalna pripadnost= pripadanje jednoj ili vise etničkih grupa, koje mogu a i ne moraju da budu rasno, religijski, običajno, tradicionalno, jezički iste ili slične, a koje sačinjavaju udruženu grupu ljudi koja živi na odredjenoj teritoriji, ima svoju državu-teritoriju, imaju svoju vlast na toj teritoriji i čine naciju koja naseljava i kontroliše tu teritoriju zarad zajedničkih interesa, prosperiteta i zaštite. ove su (moje) definicije rastegljive na balkanu, gdje čak ni matematika nema siguran prolaz, a kamo li društvene nauke, analize i rasprave. kako u srbiji zive srbijanci, nacionalni srbi, koji su jednim dijelom etnički srbi, tako u crnoj gori zive nacionalni crnogorci, koji su jednim dijelom etnički srbi. ima i drugih, koji nijesu etnički srbi, ali jesu nacionalni crnogorci. sad se tu otvara pitanje crnogorskog etnikuma, o kojem ja ne želim da odgovaram i objašnjavam,da se ne uplićem u brojanja krvnih zrna i pasova, ima dosta etničkih crnogoraca pa nek objašnjavaju kome nije jasno, samo da ne lažu, da ne podvaljuju, da ne prisvajaju tuđe pobjede, a podmeću svoje poraze, izdaje i prevjere. ono što je više nego sigurno i naučno dokazivo je da izmedju etničkih crnogoraca i etničkih crnogorskih srba- brđana, te izmedju etničkih crnogoraca i bokelja-, primoraca, između etničkih crnogoraca i etničkih albanaca, između etničkih crnogoraca i etničkih bošnjaka-muslimana, (a da nijesu blisko krvno vezani, što otvara posebno pitanje agresivne politizacije i maniupulacija nacionalnom i etničkom pripadnošću,) postoje mnoge razlike, a postoje i mnoge sličnosti. sve ove etničke grupe su bile umijesane u dobra i loša djele tokom istorije, bili na strani pobjednika i poraženih, bili jedni protiv drugih, i jedni sa drugima, pravili zlo i dobro jedni drugima i ponašali se kao ostali ljudi širom svijeta u različitim vremenima i okolnostima u koje su bili dovedeni što zaslugama, što kaznama, što svojom voljom.
    ako ćemo da se prebrojavamo po razlikama, onda ih ima dovoljno da budemo dvije ili tri ili pet, ili više totalno nevezanih etničkih grupa- nijesu nam iste narodne nošnje; običaji su nam različiti i između brđanskih plemena, a tek su različiti sa katunjanima i primorcima, te ostalim etničkim grupama; jezici su nam je dovoljno različiti da se moramo često pripitivat šta je šta i šta to znači; na različite smo načine došli tu đe jesmo sada; istorijski smo više bili u ratu između sebe nego u miru između sebe; religijska istorija i tradicija su nam različite.
    ako ćemo da se prebrojavamo po sličnostima, onda smo u svemu ovom navedenom kao razlike istovremeno i dovoljno slični da se može reći da smo jedno, šareno i bogato, ali jedno. totalna kontradikcija, ali kod nas je to tako. svi smo mi nekakva svojta, neko bliža, neko dalja, al svojta. gde je sreće i sloge, to je bogatstvo kakvog se rijetko može nać na tako malom prostoru, a ne razlog za mržnju i nemogućnost da se konačno krene u dvadeset prvi vijek.
    nekad osjecaj etničke pripadnosti kod nas preovlađuje nad onim nacionalne pripadnosti, a nekad je obrnuto, naročito u turbulentnim regijama kao što je naš dio svijeta i u turbulentnim vremenima koja ne prestaju, bez obzira na predizborna obećanja čirom svijeta. ništa novo, slične su se stvari dešavali i ranije, sada su samo okolnosti i akteri promijenjeni. kako smo, generalno govoreći, plahovit i vrlo emotivan narod bez obzira ne etničku pripadnost, tako se od prilike do prilike i mijenjamo, pa je nekad važnije etničko od nacionalnog, a nekad obrnuto. samo pogledajte zadnjih dvadesetak godina i sve tektonske promjene kroz koje je prošao narod koji živi u crnoj gori.
    ono što je nemoguće izbjeći je to da smo svi svoji na svome, da smo svi građani crne gore, da svi živimo tu jedni kraj drugih, te da ćemo svi ostati tu da živimo i da se mučimo, patimo, radujemo i veselimo, ili jedni pored drugih, ili zajedno, bez obzira na to kako ko gleda na naše lokalne razlišitosti i sličnosti, vrline i mane. ja mislim da je bolje zajedno, u miru i slozi, nego uz svađu neprekidnu, a vi kako hoćete. objasnite narodu šta je etničko, a šta nacionalno i recite im da se više ne bave političko-šovinističkim azijatlukom o krvi, vjeri i tlu, kulturnim bratoubilačkim primitivizmom i povampirenim nebeskim turbo-folkom, nego da se spuste na zemlju i jedni i drugi i treći i ostali i da o zemaljskim stvarima rade zajedno, da bi svima bilo bolje. ako ovo dijeljenje, davanje pogrdnih epiteta jednih drugima, kvazinaukom i političarenjem, ako inaćenje, negiranje prava “drugima” koja imaju “prvi” i perčinanje ne prvu ne prestane ubrzo, ako ovako dočekate pubertet ovog vijeka, sve će otić u pizdu materinu mnogo gore nego što je otišlo u bosni i hercegovini i svi ćete bit gubitnici, totalni gubitnici.
    i budućnost ce bit istorija, potrudite se da bude bolja.

    živjela dobra muzika, živjela ljubav i priganice, a mrziteljske duše mogu da mi !!!!

    smrt fašizmu, sloboda narodu!!!

   • Evo da preskočim pesimistički uvod i izbjegnem malodušje, te ponovim ono u čemu je suština. Laufere svaka čast.

    “to je bogatstvo kakvog se rijetko može nać na tako malom prostoru, a ne razlog za mržnju i nemogućnost da se konačno krene u dvadeset prvi vijek”

 89. Naravno da muslimani poput Angusa Janga i ostali padaju u trans nakon ovog kvazi teksta SP, koji je pokusaj urusavanja apsolutne Njegoseve doktrine. Ne znam otkad je SP ovako prolupao ali znam da je pokusaj preimenovanja Njegosa u Njegus vise nego jadan. Niko ne daje tako dobro autogolove ko mi sami sebi…Za koga radis ovu smutnju izrode??

  • Da, izdaje su mračne i tako uobičajene i masovne u Crnoj Gori, one predstavljaju značajan dio njene svakodnevnice i slomljenu kičmu njene najnovije istorije.

   Novak Kilibarda je osoba koja se naređenjem udbe našla na čelu isto tako od udbe osnovane Narodne stranke. U njoj su se našli svi, ili ogromna većina onih koji su potrčali da se pučističkog januara 1989-e uvuku Slobodan Miloševiću i njegovim crnogorskim vampirima Momiru Bulatoviću, Milu Đukanoviću, Svetozaru Maroviću i Branku Kostiću, ali nijesu našli mjesta u tadašnjem Savezu komunista Crne Gore, već je bilo prepuno u stranci koja će farsično promijeniti ime u lažni naziv Demokratske partije socijalista. Rame uz rame, uz Narodnu stranku, našao se tu istim naređenjem i novopridošli mitropolit Amfilohije koji će starog mitropolitia Dajkovića smijeniti nekanonski. Kilibarda i Amfilohije zajednički su bili zaduženi za održavanje skupova i ratno huškanje, građenje mržnje i netrpeljivosti prema svemu što nije sprpsko, slali su poruke o neophodnosti etničkog čišćenja, u prevodu genocida, nad svima koji nijesu Srbi. Njihva okupljanja, uz ogroman broj pristalica, redovno praćenja guslama i falsifikatima o Nemanjićima i crnogorskom velikosrpstvu bila su pomno popularisana od strane udbine „Pobjede“ i RTCG, a već beogradski mediji da i ne govorim. Gusle, Njegoš, patetika, Sveti Sava i zaklinjanje u cara Dušana, u staru himnu novih idolopokoloničkih pjevača: „Ne tražimo ništa novo, nego carstvo Dušanovo“, u sramotno i zločinačko stranačko naoružavanje stanovnika Crne Gore, u šikaniranju Bošnjaka, Albanaca, Hrvata koji žive u Crnoj Gori i, naravno, Crnogoraca okupljenih oko i u Liberalnom savezu Crne Gore, jer je crnogorstvo udbinom i onom medijskom propagandom bilo izjednačeno, odnosno prozvano Pavelićevim ustaštvom i antisrpstvom.

   Ovo je samo dio klime u ondašnjoj Crnoj Gori, njen glavni komad za čiju su proizvodnju bili zaduženi oni, gore navedeni, Miloševićevi pioni, te stvarne crnogorske zlikovačke Sotone koje su, u onom krnjem, zločinačkom i sramotnom predsjedništvu SFRJ, posredstvom Kostićeve uzdignute ruke bili četvrti glas, onaj glas koji je Miloševiću omogućio apsolutnu vlast u Srbiji i Crnoj Gori i omogućio mu vođenje onog zločinačkog i agresorskog rata prema republikama Sloveniji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, uz potpuni vojni i policijski teror na Kosovu. Crna Gora je postala kotao u kojem se krčkala krvava Miloševića velikosrpska i četnička čorba, a crnogorski četverac je u njoj uživao, ali i večina naroda.

   Očigledno je da je Kilibarda potpuno drugačije zamišljao svoju poziciju otrovnog velikosrbina, naime, očekivao je da će od Miloševića biti nagrađen i uvažen, primljen u SANU i biti postavljen na neku od viđenijih i značajnih funkcija u Miloševićevom ubilačkom aparatu, ali se to nije desilo, što je Kilibardu navelo na otklon od Miloševićeve ličnosi, ali ne i od Miloševićeve politike i njenog krajnjeg cilja: konstituisanja Velike Srbije koja nikad, u istoriji, postojala nije. Tako će, između ostalog, Kilibarda držati otrovne šovinističke govore, huškati na rat, zagovarati ga i propagirati, dobiti orden Nemanjića od strane Radovana Karadžića, dobiće ga i Momir Bulatović, podržavati će agresiju na Dubrovnik, tamo obilaziti jedinice, pumpati ih šovinističkim otrovom, ali i javno predlagati i pokušati osnivanje „Dubrovačke republike“!

   http://slavkoperovic.wordpress.com/2011/03/24/24-03-2011-g/

 90. Petar Drugi Njegus je bijo ideolog, glasnogovornik veljesrbstva, mada u privatnom, etnickom smislu nihje je jos bio formiran Srbin. Jer Srbstvo u Cg je bila ideologija koja je uz oslobodjenje od Osmanlija nudila i asimilaciju manjih juznoslavrnskih naroda u Srbe.
  Nego, nije to tema.
  Tema je: ko je rekao da odza rice na ravno Cetinje. E? Eto da se slozim s vama da Njegush drugi nije. A ko je drugi? Ko je to rekao picka li mu materina?
  Poziv na molitvu nije rika. Eto, da vas pitam… Ko je taj imbecil sto je rekao da je poziv na molitvu rika?

  • мајстор рајо says:

   Дубоки увиду – то је то. Мислим да сам ја другим ријечима рекао исто и још понешто што сам успио да схватим од Хегела који је најдубље схватио шта је то држава. Поздрав и Теби и Лауферу пионирима државотворцима Црногорским за разлику од самозваних протува и битанги.

   • Zalutao si. Visina kulture u 21 vijeku je mjerena visinom tolerancije nenasilne razlicitosti.
    Strashna je glupost ne shvatiti razliku izmedju Osmanlija i Muhameda, Hrishcnstva i Velikosrblja, knjizevnosti i guslanja…

  • GORSKI VIJENAC -dokument jednog zlog vremena nase krvave istorije ! says:

   S kaze:
   ..Tema je: ko je rekao da odza rice na ravno Cetinje. E? Eto da se slozim s vama da Njegush drugi nije. A ko je drugi? Ko je to rekao picka li mu materina?…

   Ta sti je to reka , reka jen i ovo:

   Svat Turcin

   Ilderime, svecev buzdovane,
   malo li ti bi krstove vjere
   medj’ istokom i medju zapadom
   da istrces hata krilatoga,
   damaskiju krvlji da napojis,
   da najstrasnim postanes sehitom,
   no se dize da Fatimu ceras,
   jedinicu svetoga Proroka?
   Tu sagr'jesi Bogu i Proroku;
   ko im skrivi, on im grdno plati!
   Al’ ti prosto dinovo mlijeko
   kada Bosni salomi rogove,
   kad sve pokla sto ne posuneti ;
   samo fakir ostavi fukaru
   da nas sluzi, a pred krstom tuzi.

 91. Što je to nacija?

  U Rječniku stranih riječi B. Klaića nacija se određuje na sljedeći način:

  nacija lat. (natio – rod, svojta, pleme, skup) narod, historijski formirana stabilna zajednica ljudi, nastala na bazi zajednice jezika , teritorija, ekonomskog života i psihičke konstitucije, a prožeta sviješću o zajedničkoj pripadnosti i cjelovitosti.

  Nisam zadovoljan tom definicijom nacije. Ne pravi razliku u odnosu na narod.

  Za razliku od Klaića u Rječniku hrvatskoga jezika u redakciji Ante Šonje naciju se određuje tako što se čini razliku između dva poimanja riječi “nacija” i to na sljedeći način:

  nacija (lat) ž pol 1. osviješten narod koji ima svoj teritorij, zajedničko podrijetlo, povijesnu svijest te jezično, kulturno i gospodarsko jedinstvo: hrvatska …, poljska …, njemačka …, flamanska …, 2. politička zajednica okupljena pravnim i gospodarskim normama unutar jedne države, politički narod: američka…, švicarska …, belgijska …

  Dakle, u Šonjinom rječniku je jasno ukazano na razliku između pojma nacije i naroda.

  Međutim pojam nacije nije istoznačan u cijelome svijetu.

  Naš znameniti sociolog Josip Županov je pisao o različitom poimanju nacije u knjizi “Od komunističkog pakla do divljeg kapitalizma” pod naslovom “Nacionalitet i etnicitet “. Piše među inim o različitom poimanju nacije u Americi, i Zapadnoj Europi i u srednjoj Europi i u našim prostorima. U SAD-u je nacija identična s državom: svi pojedinci koji imaju američko državljanstvo pripadnici su američke nacije.

  Tamo gdje se nacionalna država formirala u ranom razdoblju industrijalizma, – npr. u Engleskoj i Francuskoj, pojam nacionalnosti približio se američkoj definiciji. Francuzi, francuski državljani se privatno mogu smatrati Normandijcima, Korzikancima, Alzašanima itd. ali službeno je njihova nationalite francuska, svi su Francuzi.

  Županov veli da je u Francuskoj “samorazumljivo da Senegalac koji ima francusko državljanstvo ‘politički Francuz’, ali nazvati Srbina koji ima hrvatsko državljanstvo “političkim Hrvatom” smatralo bi se provokacijom.”

  Priznajem da bi se to i tako smatralo kako veli g. Županov, ali to je objašnjivo samo time što su pojmovi nacionalnosti i etnciteta – pobrkani i što se ne razumije ili ne želi prihvatiti to što znači biti pripadnik određenog političkog naroda. Jer nacija i nije ništa drugo nego drugo ime za politički narod. Pa se na taj način u toj zbrci koristi dva imena za isti pojam ovisno o tome što nekome odgovara. Kad je riječ o korištenju državljanskih prava tada su pripadnici hrvatskog političkog naroda, a kada se radi o korištenju etničkih prava tada se pozivaju na nacionalna prava. U tom slučaju svoj etnicitet izjednačuju s nacionalitetom.

  http://www.effect-dubrovnik.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1308:nacija-narod-graani-i-manjine&Itemid=102

 92. Svi legalni stanovnici jedne drzave su drzavljani te drzave.Drzavljanstvo se stice rodjenjem ili prijemom na zahtjev pojedinca. Za razliku od drzave i drzavljanstva, narod i nacionalnost je slobodan izbor pojedinca i ne postoje zakoni koji odredjuju ko je kakve Nacionalnosti.Nacionalnost za razliku od drzavljanstva nije zakonski definisana kategorija iz prostog razloga sto je drzavljanstvo uslovljeno zakonskom vezom izmedju drzave i drzavljanina, dok je nacionalnost specificna veza izmedju pripadnika nacije i same nacije, tj. nacionalne drzave naroda kojem pripada..Kada jedna drzava nije jednonacionalna, onda narodi koji zie u toj drzavi jedinu vezu sa tom drzavom imaju preko drzavljanstva. Da ne bih navodila Crnu Goru, evo uzecu za primjer Kosovo koje je postalo nezavisna drzava…Svi narodi koji zive na kosovu; Srbi, Crnogorci, Bosnjaci, Makedonci, su drzavljani Kosova, ali nacionalno, svako ce ostat pripadnik naroda kojem je i prije pripadao…

 93. British citizenship is one of the six different forms of British nationality. Some of these were defined in the British Nationality Act 1981, which came into force on 1 January 1983. The laws defining how citizenship can be obtained changed on that date, which is why you will often see references to 1983 on this site.

  The forms of nationality are:

  British citizenship;
  British overseas citizenship;
  British overseas territories citizenship;
  British national (overseas);
  British protected person; and
  British subject.

  Other forms of British nationality have existed, but they are not current – for example, citizenship of the United Kingdom and colonies (CUKC) or British Dependent Territories citizenship.

  Only British citizens, and certain British subjects with right of abode through qualifying connections under the Immigration Act 1971, have the right to live and work in the UK. People holding one of the other forms of nationality may live and work in the UK if their immigration status allows it.

  British nationality is defined in law. Whether a person has a claim to British nationality can be determined by applying the definitions and requirements of the British Nationality Act 1981 and related legislation to the facts of their date and place of birth and descent.

  http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/britishcitizenship/aboutcitizenship/

 94. Ладо Тајовић says:

  Има ли иђе, иједног, српског интелектуалца у Црној Гори да коначно реагује на ове балване или ће и даље да се баве труњем у туђим очима? Бар неко од ових квази трансформисаних грађана? Неки од комесара и агитатора ратова а сада перјаница ‘Не у рат, не у Нато’? Неки од компањона Мире Куљак? Било ко?

  “Ponekad se zaista zapitam čime je to naš dragi Bog zaslužio da ga ovakvi predstavljaju na zemlji”, rekao je premijer Srbije Ivica Dačić

  Развило се црно време опадања,
  Набујао шљам и разврат и пороци,
  Подиг'о се трули задах пропадања,
  Умрли су сви хероји и пророци.
  Развило се црно време опадања.

  Прогледале све јазбине и канали,
  На високо подигли се сутерени,
  Сви подмукли, сви проклети и сви мали,
  Постали су данас наши суверени.
  Прогледале све јазбине и канали.

  Покрадени сви храмови и ћивоти,
  Исмејане све врлине и поштење,
  Понижени сви гробови и животи,
  Упрљано и опело и крштење.
  Покрадени сви храмови и ћивоти.

  Закована петвековна звона буне,
  Побегао дух јединства и бог рата,
  Обесисмо све празнике и трибуне,
  Гојимо се од грехова и од блата.
  Закована петвековна звона буне.

  Од пандура створили смо великаше,
  Достојанства поделише идиоти,
  Лопови нам израђују богаташе,
  Мрачне душе назваше се патриоти.
  Од пандура створили смо великаше.

  Своју мудрост расточисмо на изборе,
  Своју храброст на подвале и обеде,
  Будућности затровасмо све изворе,
  А поразе прогласисмо за победе.
  Своју мудрост расточисмо на изборе.

  Место светле историје и гробова,
  Васкрсли смо све пигмеје и репове,
  Од несрећне браће наше, од робова,
  Затворисмо своје очи и џепове.
  Место светле историје и гробова

  Остала нам још прашина на хартији,
  К'о једина успомена на џинове,
  Сад сву славу пронађосмо у партији,
  Пир поруге дохватио све синове.
  Остала нам још прашина на хартији.

  Под срамотом живи наше поколење,
  Не чују се ни протести ни јауци,
  Под срамотом живи наше јавно мнење,
  Нараштаји, који сишу к'о пауци.
  Под срамотом живи наше поколење.

  Помрчина притиснула наше дане,
  Не види се јадна наша земља худа,
  Ал’ кад пожар подухвати на све стране,
  Куда ћемо од светлости и од суда!
  Помрчина притиснула наше дане.

  • BEOGRAD – Patrijarh Irinej ogradio se u svoje ime i u ime Crkve od svih izjava i činjenja mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija i penzionisanog vladike Atanasija Jeftića na današnjem protestu na beogradskom Trgu Republike protiv briselskog sporazuma.
   “Mitropolit Amfilohije me je pitao da služi moleban u hramu i ja sam se sa tim saglasio. Sve drugo što je činjeno van hrama je njegova lična stvar i njegov lični istup iza kojih ne stojim ni ja, ni Sinod, ni Crkva”, rekao je patrijarh Tanjugu.
   Mitropolit je na protestu protiv briselskog sporazuma služio moleban tokom kojeg se pomolio “za upokojenje Vlade, Skupštine Srbije i poginule na Kosovu i Metohiji”.
   Upitan da prokomentariše izjavu penzionisanog vladike Atanasija Jeftića da ni ubijenog premijera Zorana Đinđića nije interesovala “nebeska Srbija”, patrijarh je rekao da ga je i on, preko jednog od službenika Patrijaršije, pitao da li može da bude sa tim narodom na protestu.
   “Ja mu na to pitanje nijesam odgovorio i on nije imao moju dozvolu da nastupi u gradu Beogradu”, rekao je patrijarh Irinej.
   Iguman manastira Visoki Dečani Sava Janjić je, komentarišući današnje govore vladika Amfilohija i Atanasija, rekao da je zanijemeo od preteških riječi.
   Otac Sava Janjić je na svom Tviter nalogu napisao: “Teške i preteške riječi danas u BGD. zanijemio sam. Neka nas Bog sačuva”.

  • Serkulja kretenično, jebali te “takozvani Crnogorci”!!! Idi Srbine liječi tvog idola onog sotonu Amfija koji zagadi sve po CG i Srbiji! I pitaj ga kad se pošljednji put okupao, a i ti smradu.

  • Au jebeen ti, zar se kaže Njeeeeguš? 30+ godina sam u zabludi.

 95. Evo nečeg što je samo naizgled drugačije, laufer će razumjeti:

  http://www.ted.com/talks/joshua_prager_in_search_for_the_man_who_broke_my_neck.html

 96. Evo, ponovo pisete pizdarije.
  Naravno da je drzava Crna gora inicijalno, originalno izrasla iz teznje cernogorskog naroda za slobodom. Nema zbora, i to uz velike zrtve. Medjutim u drugom periodu Crna gora iz odbranbenog rata prelazi u osvajanja tudjih ztnih prostora – bosnjackog i albanskog npr. U tu svrhu velikosrpska imperijalisticka ideologija je Bosnjake prezvala u Turce i poturice da bi ih ako ne asimilirala a onda otjerala sa svojih ognjista kao strani, azijski elemenat.
  Takodje me zadivljuje vsa sposobnost da se vracate na tursko-crnogorsko ratove i izijete poveci vremenski period, Prvi i drugi svjecki rat, socijalisticku revoluciju i izgradnju u kojem su i neki drugi narodi pored crnogiraca ucestvovali u izgradnji i ocuvanju drzave Crne gore. Ko vam je rekao da meni mozete vi kao “drzavotvorna nacija Crnogorci” diktirati pravila?
  Zatim se cudite sto vas oceram u Q.

  • Ko vam je rekao da meni mozete vi kao “drzavotvorna nacija Crnogorci” diktirati pravila?

   Kakva pravila mi to DIKTIRAMO “?
   RECI DA CUJEMO i ja cu ti dati svoje misljenje,

   Kada ako krenes iz PODGORICE na primjer prema NIKSICU 60 % je da ce te POLICIJA ZAISTAVITI prije , nego recimo PREMA TUZIMA dje zivi “ALBANSKO” stanovnistvo,

   Zar nemate “MANJINE” – FONDOVE PARICA i AKO NESTO ne ide ODMAH zbijete REDOVE i kazete Oni po NACIONALNIM rade to i to ,

   Kako sam ja “vecina ” i od KOGA ZASTICEN ?

   Sada na TRAZNJU BOSNJACKE STRANKE kazu – da ih je malo na Budzet ,

   ,imas jako POBUNU iz Bijeloga Polja koji kazu da to nije istina ,

   da su zaposljeni preko SDP , DPS itd,

   ali HOCE i preko BOSNJACKE STRANKE -vrlo LJUKAVO! zar ne!

   SADA u ovaj VAKAT ti ta prica PWS ne drzi vodu ,

   bolje da uredimo stvari na LIBERTARIJANSKIM osnovama ,pusti POLITICKO STRANACKE MALVERZACIJE ,

   Drzavotvorna nacija kako ti rece nema nikakva prava VECA od vas vec MANJA iz PRILOZENOG to je sigurno, bar sada vidim i osjecam DEBELO NA SVOJU CAPRU!

 97. Глубоки, десио се велики обрт. Атентат за који је Славко кривио покојног Божидара Јауковића није био атентат. Била је то димна бомба иза које се крила Хеленина жеља да у самоодбрани убије Славка.

  http://blogslavkaperovica.wordpress.com/2013/04/27/seferovici/

  “Da, odmah treba reći istinu – najveća prevara moga života zove se Helena Vučetić, profesorica engleskog jezika u Hercegnovom. A bijah došao iz Praga da je – ženim!Zaprosio je, našli kumove, sve se trebalo desiti u Dubrovniku. A onda se desio prevrat. Četiri sata sam, jednog dana, pio sa troje dragih mi prijatelja, i ne u kafani, nego u kući. A onda su oni pošli, a Helena pravi prevrat.

  Umjesto da se sa pićem stane istog časa, ona nastavlja uporno i vješto da me doliva. Umjesto da se ide na spavanje, ona me šalje(!) u kafanu da se dotučem! I ta njena akcija traje četiri dana. Lukavo je pozvala dva moja prijatelja kako bili prisutni čitavoj njenoj farsi, ali i dvije svoje prijateljice. Igra! Čak je smišljena laž da sam pao na novljanski pločnik. Zamislite da ja, koji imam sto dvadeset i pet kila, tresnem na novljanski pločnik, ja bih bio sav u modricama, ogrebotinama, iščašenjima, možda i lomovima, ali na tijelu mome, poslije navodnog pada, nije bilo ni jedne jedine povrede! Znači – gola laž! Ja sam odmah bio u Novome i nadao se da će sve biti, kao kod svakog normalnog čovjeka, u redu! A mene je dočekalo deset torbi spakovanih mojih stvari! Ona ih je spakovala , jer je smatrala da će to biti provokacija teška, preko koje neću moći preći. Naprotiv, sve mi je bilo jasno, uzeo sam torbe i došao na Cetinje. Moje slanje u kafanu imalo je isti cilj -provokaciju, ali nije ostvaren. Znam da organizator zbog svega ludi, i neka mu ga…

  O čemu se zapravo radi? Čitava porodica Seferović (Lazar, dr Tanja, sestra, brat Sergej i stric Duško) mrzjeli su me, progonili, izazivali, provocirali me, jer su, navodno, bili čvrsto protiv ljubavi između mene i Helene.

  A zapravo, ja sam trebao da budem ubijen! I da se to desilo, slučaj nesretnog Jaukovića kome bi to, najvjerovatnije, otvorilo oči, zbog određenog debelog razloga je ubijen. Sjetimo se da je i familija nesretnog Jaukovića bila navođena protiv mene, ali neuspješno! Ali, kako taj potez nije uspio, moje ubistvo bi slučaju pokojnog Jaukovića dalo režirani smisao – evo vidite, Perović je kidisao na Helenu da je ubije, ali je našla načina da ga, u samodbrani, ubije. Perović je bio nasilnik, pljakaš, ubica … i tako to.

  Ali, Bog je veliki!”

  Бууааахахахаха, ево вам га лидер Црногорски Либерали… У Велики Брат са њим обавезно!

 98. Планцо, не подсјећај нас тако ти Бога на бошњачки и албански допринос у првом и другом свјетском рату. Ради добросусједских односа тај допринос покушавамо да вам заборавимо.

  Неко окупирао бошњачки и албански животни простор? Када су Турци узели Србију, Босну и Црну Гору, хришћански живаљ је отјеран у планине а њихова земља је давана потурченим Арбанасима који су насељавани по Босни и Санџаку. Чији је то животни простор?

 99. Серкуља јадниче, теби не може помоћи ни Фројд, ни Јунг, ни Волшевски… Пушти Перовића, треба да устанеш кад поменеш његово име. Шта се бавиш туђим животима. Умјесто срБски ПатриЈото да си данас у београду са оним срБспким поповима, ти аветаш по овим порталима. Изјеби нешто у том камењару можда ће ти бити лакше и реци ми носиш ли и данас оне бијеле вињење чарапе?

%d blogeri kao ovaj: