„Politička elita“ počela pripreme za OI u Riu

Prije nekoliko dana završene su Olimpijske igre u Londonu. Svim sportistima čestitke za učešće i pokazani sportski duh, viteštvo i sportsko nadmetanje. Osvajačima medalja ne samo čestitke već veliko hvala za sportska pregnuća i dostignuća, pomjeranje granica ljudskih mogućnosti u vremenu i daljini, vještini, snazi i izdržljivosti.

Hvala sportistima za našu radost, ushićenje i nezaboravan doživljaj, koji nam prirediše prilikom osvajanja medalje. Svakako, svim našim sportistima hvala. A posebno našim rukometašicama, osvajačima srebrne olimpijske medalje, veliko i nezaboravno HVALA. O sportistima za sada toliko. Oni su se pokazali na djelu, a konkretan rezultat su osvojene medalje.

Ovim povodom htio sam nešto reći o našim političarima kao „sportistima“ i inim „saradnicima“ van sporta – političkim „sportistima“, koji su uvijek u gro planu u vidljivoj sjenci – u svečanoj loži ili na tribinama. Tamo čine nezaobilazan bolje reći obavezan dekor posebno na velikim i olimpijskim sportskim takmičenjima. Oni su tu kao „krem“ jednoga tranzicionog, demokratskog društva i (m)oralna podrška sportistima koji učestvuju na olimpijskim igrama. Oni odlučuju ko će ići na sljedeće olimpijske igre!

Oni nastoje da dio sportskih zasluga, koje izbore vrhunski sportisti kao pojedici ili kolektiv, prigrabe na indirektan način ili ih direktno sebi pripišu, kao dio ne malih zasluga a shodno političkim motivima države, visokih zvaničnika, državnika, političara i inih ličnosti koje su im „omogućili“ da dođu na tako veliko takmičenje! Najbolji je primjer brojno prisustvo crnogorskih ličnosti izvan sporta posebno politike – političara, a koji su samo bili veliki posmatrači, glumeći nacionalnu sportsku brigu, obuzetost i vatrenu navijačku ushićenost na OI u Londonu 2012. godine.

Za jedno smo sigurni, naši sportisti su bili dobro obezbijeđeni našim političarima i funkcionerima, kao jakom fizičkom bezbjedonosnom „snagom države“ od „političke elite“, državnika, premijera, ministra policije i ostalih koji su se mnogo vještije skrivali a dali su veliki (do)prinos navijačkom i pobjedničkom duhu našeg olimpijskog tima na učešću u Londonu. I to je veliki i (ne)zaboravni njihov doprinos sa kojim se svi oni mogu lično ponositi, iako se za takav čin i rezlutat ne dobijaju-osvajaju nikakve medalje. Ne vjerujem zlobnim glasinama da ih oni potražuju?!

Svakako da su brojni i veliki sponzori našoj „političkoj eliti“ obezbijedili ne samo prenos sa OI u Londonu nego i poneku dnevnicu, iako sam lično sklon da (po)vjerujem da je u tome više pomogla „ekonomski prosperitetna“ država Crna Gora sa par desetina hiljada eura. Naravno da će u javnosti sve biti negirano, jer su „političari sportisti“ ili „politička elita“ putovali o „svome trošku“ a na račun crnogorskih poreskih obveznika. Možda je i dijaspora pritekla u pomoć sa malim novčanim prilozima, tek da im se nađe prilikom šopinga ili privatnog biznisa. Možemo biti sigurni da ni u čemu nijesu oskudijevali ni političari ni njihova lična pratnja i bliža rodbina. Logistika i lobistika nije izostala od naših ministarstava, a vjerujem ni od tamošnjeg našeg diplomatskog predstavništva i skoro postavljenog diplomate.

Naravno, tako se navija za samostalnu i nezvisnu, proevropsku Crnu Goru! Tako se svijetu šalje informacija i prezentiraju crnogorski ljudski potencijali i prirodni reursi turističke „divlje ljepote“! „Politička elita“, već sada, poučena velikim iskustvom sa OI u Londonu, traži velike sponzore koji će joj omogućiti prenos sa OI iz RIA 2016. godine, kako bi se svakodnevno, na malim ekranima prije početka tv dnevnika u toku i na kraju po nekoliko puta i u sred programa koji bi išao uživo, pojavila njihova reklama zbog finansijske podrške budućim učesnicima OI u RIU i omogućavanja prenosa. Pravo eksluzive prenosa će opet pripadati državnom, (ne)glomaznom i nezamjenjivom Javnom servisu, koji će davati program u kojem se pojavljuju samo sportisti iz Crne Gore, kao i brojni navijači kako navijaju i razvijaju svoje zastave. Biće to velika najezda naših navijača, zaslužnih političara i simpatizera državne nezavisnosti, koju svakim danom svijetu treba što više dokazivat i učvršćivati!

Da, dobro ste pročitali! Naš i vaš (ne)stal(n)i dopisnik javlja se sa (ne)sigurnog područja i pouzdano neobaviještenog a samo njemu (ne)poznatog izvora, nekolika dana po završetku OI u Londonu 2012. godine, da je crnogorska politička elita iz „rata za mir“ krajnje ozbiljno obećala i ujedno već počela političke, izborne i sportske pripreme za naredne Olimpijske igre u RIO DE ŽANEIRU – RIU, kojeće se zbiti, desiti i sa nama, kao učesnicima, odigrati 2016. godine!

Gle slučajnosti, poklopili su se parlamentarni izbori u Crnoj Gori sa početkom hitnih i neizostavnih priprema za sljedeću Olimpijadu u RIU?! Samo da Bog podrži našu „političku elitu“ kao „navijače sportiste“, da im zdravlja da i omogući im nove i još veće kredite, sa kojima će dobro osigurati svoj boravak u dalekom i (uza)vrelom Brazilu uz dnevnice koje ih sljeduju kako bi uspješno posmatrali, bodrili, politički sokolili svoje partijske drugove i sportiste „male a velike“ ekološke, održive, „ekonomski i politički prosperitetne“ države Crne Gore, dok na velikom video bimu bude išla poznata reklama neizmjer(e)ne i neopisive turističke „divlje ljepote“!

Sa iskustvom iz Londona „politička elita“ kao delegacija „sportista“ imaće priliku da, tamo daleko, povisoko uzdigne državnu zastavu i značajno predstavlja našu nesmjenjivu vlast političara na čelu sa predsjednikom države, premijerom, predsjednicima vladajuće partije, opozicije, demokratskog fronta, i brojnih malih, minornih i ne mnogo beznačajnih, a uspješno registrovanih, partija i nevladinih organizacija, čiji će broj znatno rasti kako se, (u)zor državama u regionu, država Crna Gora bude kreditno što više zaduživala kao „najmlađa buduća članica EU“ država. Biće to i velika turistička prezentacija „male a velike“ države od oko 630 hiljada stanovnika, od kojih je nešto više od pola miliona stasalih birača registrovanih u zvanične biračke spiskove, čija je tajnost podataka zagarantovana (k)od vladajuće koalicije DPS-SDP.

Imaće priliku političari da iz ugla „sportiste“ saopšte svoju viziju osvajanja vječne vlasti u demokratskoj, „evropskim reformama“ optočenoj Crnoj Gori, pa će svoju delegaciju povećati mnogostruko više od onih koji su bili na OI u Londonu 2012. godine. Ovoga puta neće zaboraviti predsjednika Skupštine, direktora Uprave policije, direktore ZIKS-a, Muzeja, Nacionalnih parkova, gradonačelnike, zatim vjerne partijske pripadnike koalicione vlasti, i po jednog predstavnika iz svih registrovanih stranaka. Naravno, biće tu i direktori aviokompanija, privatnih i državnih banaka, Željeznice, Košarkaškog saveza CG, i makar po jedan predstavnik političkih portparola od svih sportova u kojima se država Crna Gora takmiči na nekom regionalnom takmičenju. Neće, niti mogu izostati, jer će o tome već neko biti posebno zadužen sa spisak polaznika, ni one ličnosti iz kulturnog, naučnog i javnoga života, a koji nijesu imali novčane mogućnosti da o svome trošku budu na OI u Londonu 2012. godine.

S obzirom da se zna ili bolje reći gotovo da je izvjestan pobjednik na političkim predsjedničkim i parlamentarnim izborima ove godine u oktobru u Crnoj Gori, sa četvorogodišnjim mandatom, realno je očekivati sljedeća imena, prezimena ili neka to budu pseudonimi, koja će svojim radnim rezultatima, velikim mjesečnim primanjima i štedljivim suprugama obezbijediti učešće: Fi Vuj, Sve Mar, Mil Đu, Du Sim, Tar Mi, Ra Žu, Br Ba, Ac Đuk, No Kil, Pre Dre, Ra Kri, Dra Br, Pre Nik, Že Štu, Ra Ko, Mi Mu, Mi Đur, Mi Roć, Mo Vu, Pr Bul, Du Kne, An Lom, Zo Be, Du Mar, Ve Me, An Ko, Na Dro, Lju Sta, Mi Ra, i još najmanje tridesetak partijskih omladinaca – junoša, koji će stasati do početka navedene Olimpijade i naravno pokazati svoju moralnu i političku odanost na djelu partiji i svome predsjedniku i svakako budućem Gospodaru, ako se on bude kandidovao za predsjednika!

Biće tu i imena otmenih građana Crne Gore politički neopredijeljenih, ali svrstanih u tabor koalicije, koji su dali značajan doprinos promociji Crne Gore u svijetu. Naravno da će biti mimo svih pobrojanih i desetak rektora i dekana privatnih i državnih univerziteta i fakulteta, kao i pet najpoznatijih slikara mlađe i starije generacije. I tu nije kraj spisku budućih a sigurnih polaznika, jer pored nabrojanih, a po evropskim pravilima i kriterijima, treba da bude i 30 procenata žena od ukupnog broja „polaznika“!

Samo nek se unaprijed zna da ovako hitne i blagovremene pripreme sastavljanja spiskova podrazumijevaju obavezno putovanje makar dva puta godišnje na sastanke Organizacionog  olimpijskog komiteta koji razrađuje planove i programe za buduće učesnike OI u RIU 2016. godine. Dakle, već treba misliti na one iskusne i sposobne političke kadrove, koji bi mogli svojom pojavom, stranačkim uticajem i olimpijskim iskustvom obezbijediti putovanje i naći sponzore, jer u državnoj kasi nema para-eura, a nova državna zaduženja – (krediti) će biti tek krajem ili početkom iduće godine. Ako se nađu na spisku i imena onih sa malo kriminalnim dosijeima ili imena onih koji su navodno osumnjičeni za neke kriminalne radnje i koji su napustili državu ne treba tome pridavati neku veću političku pažnju, jer oni će naći načina da dođu do OI u RIU. Novac takvima nije problem, koliko hoće da budu na zvaničnom spisku po cijenu dodatnih donacija partiji na vlasti, nekom vrtiću ili domu za nezbrinutu djecu!

Svakako da će i deset najuspješnijih biznismena crnogorskih biti na spisku budućih polaznika brojne crnogorske delegacije kao vatrenih navijača zvanih „(V)ARVARA“,  kao i pet direktora odavno ugašenih – (propalih) berzi crnogorskih i tako dalje. Razmišljaju da se na proširenom spisku nađu i svi direktori propalih crnogorskih preduzeća sa „uspješno“ sprovedenom privatizacijom, a koji umješno i redovno i dan danas primaju visoka mjesečna primanja, iako su ta preduzeća odavno nestala, bolje reći samo se neko sjeti njihovog sada potamnjenog imena.

Dakle, nema dileme da će najmanje dva pun puncata aviona naše velike, još neprivatizovanje i uspješne avio kompanije uzletjeti sa nekolike stotine „političara sportista“ – posmatrača i pratiocima sportista koji će imati unaprijed obezbijeđene i pripremljene navijače, a sve to iz razloga što su na tek završenim OI u Londonu izostali veći rezultati ili su bili u veoma malom broju pa se to odrazilo na broj osvojenih medalja. Ovoga puta takva greška se neće i ne smije ponoviti obećavaju politički portparoli, kao i odgovorni iz tehničkog tima ili Olimpijskog komiteta. Moguće je da i neko od zaslužnih vatrogasaca ovoga puta obezbijedi mjesto – kartu da pođe odnosno makar bude kao potencijalna mogućnost, jer znate i tamo vatre gore i šumski požari su mnogo većih razmjera, a gdje ima vatre treba paziti da se neko ne opeče i biti spreman na gašenje požara, makar onog posljednjeg dana kada se budu zatvarale Olimpijske igre!

Uveliko se već prave spiskovi zaslužnih, koji će osigurati vizu „političarima sportistima“ na putovanje sa crnogorskim olimpijcima za Rio de Žaneiro 2016. godine! Za sada se vrše temeljne prpreme pravljenja spiskova kako za političke izbore tako i za OI u RIU, a sportisti koji će učestvovati na njoj moraće da ispune norme kako sportske tako i političke i pokažu svoju potpunu odanost pjevanjem himne i priznavanjem crnogorskoga jezika na kojemu će biti pjevana himna! Samo još note crnogorske da se uvedu kao nov izum i eto sve ima svoje ime crnogorsko, i vrijeme i prostor i zvijezde padalice, i sateliti daleki i neka udaljenja svemirska tijela. Skoro, jedan naš novinar javno na tv-u državnom radosno objavi vijest da se gospodin Ban Ki Mun, prilikom posjete Crnoj Gori, obratio na „crnogorskom jeziku“ sa  „Dobar dan“!!!  A, ja pomislih da je htio reći: Pomoz Bog!

Za OI u Riju sve će biti spremno obećavaju naši tvorci života i smrti, politički oci nacije i države, i politička elita iz „rata za mir“!!! Treba (do)čekati 2016. godinu! Neizmijenjena koaliciona vlast svoju političku vizu ovjeriće, sigurno, na izborima u oktobru tekuće godine. Po „crnogorskom vremenu“ pripreme su već počele!

Znaju (li) građani Crne Gore od kuda duvaju vjetrovi i kakvi ih sve benefiti čekaju poslije evroatlantskih integracija i velikog evropskoga puta ka ujedinjenoj Evropi? Masi treba (novi) vođa, makar bio puput onih iz posljednje decenije XX vijeka, koji su tačno znali kanalisati njenu snagu u smjeru „boljega života“ njihovoga, sopstvenih političkih i ličnih materijalnih interesa. (S)lijepa masa traži većeg slijepca!

Ako je (ne)istina da su pripreme sa spiskovima polaznika već počele, onda neka (ot)počnu i pripreme za ozbiljne, prave, mlade sportiste željne ličnog dokazivanja i uspjeha?! Za njih nema odmora. Da li će od naše crnogorske „političke elite“ biti sluha za poboljšanje uslova za rad i postizanje vrhunskih rezultata, na polju sporta za prave sportiste, ili će sve ostati na praznim obećanjima i (st)varnom pravljenju nekakvih političkih spiskova? Vidimo se na OI u RIU 2016. godine!

OD VAŠEG (NE)STAL(N)OG DOPISNIKA

Dr Momčilo Dušanov Pejović

Podgorica, srijeda, 15. avgust 2012. godine                       

Comments

  1. Pokusavam da se stavim u kozzu nekog mladjeg iz DPSa ili nekog starijeg, nije bitno, i da zamislim kakav uticaj ostavljaju na njih ovakvi tekstovi. Ako pisci i komentatori ovakvih tekstova misle da ce udariti na savjest, svijest, pamcenje ili dobru volju ili nesto ljudsko kod obozavalaca vlasti, onda ne vjerujem da to ove uopste dotice. Ako je namijenjen onima koji slicno promisljaju, ali su previse stidljivi da i sami stave neko slovo na papir i objave, onda ce ih mozda ohrabriti. Ali, to je ohrabrenje da se, u najboljem, stigne tek do pola puta kojim bi trebalo do kraja da koraca covjek koji je zaista slobodan gradjanin – opis stanja, blaga kvalifikacija likova i transponovanuje na buducnost, ali o prilikama koje su propustene, o odgovornosti, o onima koji stoje protiv svo vrijeme, o uzorima koji se suprotstavljaju ovakvim akterima, o tome nema nista, a to je potrebno, ako se tekstom zeli do kraja proci putem slobodnog pojedinca. Mozda u nekom sljedecem tekstu istog ili nekog drugog autora.

    Sljedbenici ovakve vlasti su najvece moguce kukavice, a njihov podmladak je ispilio iz kukavicjeg jaja koje su podmetali kako su kome stigli – Milosevicu, mafiji, Evropi … Kao najgora vrsta zivotinja, koja jede sve i svasta, i radi sve i svasta, samo da bi prezivjela – svastocine! Tim svastocinama tek maloborojni su se suprotstavljali sa pozicija slobodnog pojedinca, a jos manje brojni su oni koji to cine bez prestanka, na ovaj ili onaj nacin. To je jedna zaista mala manjina, mikromanjina. Ovdje ne mislim na one koji su se nasli nasuprot vlasti tek pukim cijepanjem DPSa na DPS i SNP. To je ista matrica, to je ista vecina. Treba li “neskromno” da kazem da je to bio LSCG? Zasto ga niko ne pominje? Zar su milimetri slobode, koji su za crnogorske prilike kilometri, koje su Liberali osvajali uz ogromne licne zrtve, tako lako izblijedjeli? Ili blijede namjerno, da ih se razni “ne sete” – Demokratski front, ili MANS, ili Pozitivna Crna Gora, ili pisac ovog teksta gore, ili bilo ko ko pretenduje da mijenja stvari? Ali, cistih i hrabrih je malo. Ko moze u Crnu Goru da stane kao od majke rodjen naspram Djukanovica, Marovica i ostalih iz vrha vlasti i da sa politicke scene kaze – ovo sam ja, a da vidim tebe? Ko moze da izvrne svoje dzepove i svoju biografiju pred javnost Crne Gore, a da isto trazi od Djukanovica i kumova i brace i to javno, kao politicar? E, to bih volio od pisaca ovakvih osvrta da cujem. Ako kazu da ih nema, to nije istina! Ako kazu da su ovakvi tekstovi “u sridu”, onda i oni nisu nista drugo do jedna muljacca koja nastavlja da u medijima mulja ono sto vlast realno radi.

    Zato, ako hoce, neka u Rio putuje cijela cipcijata Crna Gora, u dva puna aviona. Ja znam ko sa njima nece putovat, da se sa njima pred svijetom ruzzi. Vujo!

  2. Dr Momčilo D. Pejović says:

    Vujo! Umjesto komentara dobro bi bilo da napišeš i potpišeš (ne)kritički tekst o “političkoj eliti” na vlasti… i Liberalnom savezu Crne Gore, kako bismo mogli sagledati dio tvojih promišljanja i zaključaka. Ne smeta mi tvoj komentar ni najmanje, jer bi se moglo o mnogim otvorenim pitanjima diskutovati, posebno o “slobodnom pojedincu, intelektualcu i svima onima koju su mijenjali stranke ili su OSTALI POSTOJANI U SVOJIM POLITIČKIM I NAUČNIM STAVOVIMA…., na kraju i o brojnim članovima LSCG koji su ga napustili i prišli koaliciji na vlasti”! Biće, ali nekom drugom prilikom, više riječi i o navedenom, ako uspijem obraditi problematiku vlasti u Crnoj Gori u prethodne nešto više od dvije decenije!

Odgovori na Vujo Poništi odgovor

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google photo

You are commenting using your Google account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogeri kao ovaj: