Nabuko: Pismo manjinskim strankama

Pridružujući se gospodinu Šarkiću, te gospodinu Mariću odlučio sam se da se zaštićen Internet nikom obratim predstavnicima političkih partija manjinskih naroda zastupljenih u Crnogorskom parlamentu. Nije mi prvi put da se obraćam nekome javnim apelom ali se po prvi put obraćam na predmetni način. U svom obraćanju neću koristiti reference na prethodna dešavanja kako su u jednom dijelu svojih obraćanja se osvrnula gorepomenuta poštovana gospoda. Ovdje ću se uglavnom osvrnuti na ono što mislim da predstavlja budućnost ove Države prevashodno iz ugla ekonomskih dešavanja. Međutim da bi poentirao u pravcu u kojem mislim moram se kratko osvrnuti na dešavanja iz bliže prošlosti. Crna Gora je nakon kratkog prihvatanja liberalnog ekonomskog koncepta tokom ranih devedeseti utonula u sankcije međunarodne zajednice i ratnu ekonomije koje su potrajale do 1997.me kada je prelomom u rukovodstvu naša država postala miljenik međunarodne zajednice koja je subvencionirala razne aktivnosti od šverca, pomaganje u kupovini struje te umanjivanje međunarodnih obaveza preko otkupa istih po povoljnim uslovima. Postepeno uspostavljen je otvoreni ekonomski koncept koji je doveo do više od 10 milijardi direktnih stranih investicija plasiranih u nekretnine, bankarski sektor, berzu i preduzeća u par godina što je u odnosu na bruto domaći proizvod nije zabilježen na širim prostorima. Međutim, to je dovelo do niza negativnih efekata prevelikog rasta kredita, loma bankarskog sektora, klizanja građevinskog sektora, što je tokom 2008.me dovelo do nelikvidnosti finansija. Svi se nadam se sjećamo situacije da na bankomatima nismo mogli da nađemo gotovinu. Suštinski 10 milijardi je završilo u potrošnju, auta, stanove, luksuz, korupciju i raslojavanje društva.
Što se dogodilo nakon toga?
Država je prodala Elektroprivredu odnosno udio od 45% u istoj uz upliv od 450 miliona evra. Ni to nije bilo dovoljno već su u periodu koji je sledio došla na redu nova zaduženja prije svega u tri tranše u ukupnom iznosu reda oko jedne milijarde. To je dovelo do prividnog popravka stanja ali dugoročno za ne tako mnogo vremena doći će na naplatu glavnice ovih kredita. Kada to počinje da pristiže? Pa već u prvom poluvremenu mandata “nove vlade” u drugoj polovini 2014.te godine. Da li iko misli da se ova rata i one koje slijede nakon nje tokom naredne godinu dvije mogu vratiti ako se zna da se sada jedva uz dodatno zaduženje obezbjeđuje isplata dospjelih kamata. Dalje, zaduživanje ide i bočnim pravcima. Tokom 2011.te država se zadužila kod domaćih poslovnih subjekata kroz emisiju 8 aukcija državnih zapisa a u tekućoj godini zaključno sa danas državni zapisi su emitovani već 11 puta. Da ne govorim o činjenici da država garantuje mnogo sredstava prije svega Kombinatu aluminijuma (smatrati da su sve te garancije već aktivirane) ali postoji i niz garancija drugim subjektima, fondovima, lokalnim samoupravama i preduzećima. Po najoptimističkijim procjenama 40-50% tih sredstava će država vraćati. U konačnici tu su i lokalne samouprave, zaduživanja državnih subjekata koja nisu obuhvaćena državnim garancijama (kako je to moguće niko ne zna), više miliona dubioza koje se pojavljuju ili su pred pojavom kroz sudske postupke koje sindikati vode protiv vlade i ministarstava zbog neispunjenja kolektivnih ugovora po granama, itd. Dio dugovanja je prikriven i kroz sve teže održiv penzijski sistem, zdravstveni sistem itd. Pored toga postoje i druge garancije koje je država i paradržava ima na svom kontu. Npr. Fond za zaštitu depozita imovinom od reda miliona garantuje uloge u bankama reda stotina miliona.
Samo za vladavine gospodina Lukšića u svojstvu ministra finansija i predsjednika Vlade država je uvećala javni dug za oko 800 miliona evra ali treba znati da je drastično pokrvarena struktura istoga. Dok se prethodni dug dobrim dijelom odnosio na obveznice koje su djelimično otkupljivanje u iznosima 35 centi za evro i 50 centi za evro danas je 95% ili više duga sa kamatnim stopama i preko 8% uz značajne zaloge koji su po njima dati.
Koliki je spoljni dug to danas nije lako ni ukapirati kroz frizirane izvještaje Monstata i CBCG (javni dug nije isto što i spoljni). Ne želim sada da detaljišem ni da je vjerovatno friziran i podatak o BDP-u i niz drugih statističkih indikatora.
Što se onda može očekivati u daljem periodu? KAP ide pod led aktiviraju se garancije u najboljem slučaju kroz stečaj će imovina Kombinata biti stavljena na doboš i prodata nekom investitoru koji će zaposliti reda veličine 500-tinjak radnika a ostali će se pojaviti kao taksisti ili kao penzioneri.Da li će se ikada proizvodnja primarnog aluminijuma staviti na noge i što će se dešavati sa stečajnom masom nisam siguran. Tek poneko od otpuštenih će moći da se zaposli ili kreira radno mjesto. U EPCG uskoro ističe period tokom kojega je A2A zabranjeno da otpušta radnike. Koliko čujem već se formiraju redovi na izlazu ljudi koji idu sa otpremninama. Kao što znamo potroše se otpremnine brzo a na ulicama ćemo imati ponovo više penzionera i taksista u najboljem slučaju. Postavlja se pitanje i odnosa A2A i države jer tu sijevaju varnice “ispod nivoa mora” i ne bih se iznenadio da se uskoro dogodi arbitraža oko onih nekoliko stotina miliona koje dobismo na početku. Pošto je većinski paket EPCG najvrjednija stvar koja je državi ostala sumnjam da će za dvije godine biti u stanju da ga održi. Vrijedi sublimirati da nivo privatizacije i raubovanja ekonomije koja jeostala nakon “komunizma” u našoj državi je najveći na teritoriji bivše SFRJ da ne kažem šire. Privatizovana i distribucija i proizvodnja energije, kompletan sektor telekomunikacija, većinski rudna bogatstva, relativno mala morska obala (manja recimo od one koju imaju malo veća pojedinačna Hrvatska ostrva) ne daje previše prostora da se dalje prihodi stvaraju kroz taj proces. Sektor nekretnina je daleko od konsolidacije najviše djelovanjem vlade i poslovnih banaka. Problem građevinskog sektora se ogleda u činjenici da problema nema odnosno da vlada podržava selektivan broj poslovnih subjekata kroz razne metode od povlašćenih tendera do najnovijeg otkrića tzv. priv(f)atno javnog partnerstva gdje se država zaduži (npr. kod svjetske banke po sjajnoj kamatnoj stopi kako kaže ministar) a graditelj dobija objekat na upravljanje (privatni bazar, privatni studentski dom, informišite se).
To dovodi do nelikvidnosti na tržištu nekretnina odnosno na tržištu kolaterala koje je blizu 9 milijardi za 2 milijarde izdatih kredita što će reći da vjerovatno vrijednost nekretnina u kolateralu nije stvarno veća od iznosa uzetih kredita. Za primjer kako to funkcioniše posmatrajte najnoviji pad kuće Ašer odnosno novu frku države Slovijene sa NLB koja će ili slomiti vrat deželi ili će voditi stvaranju još jedne Nove nove ljubljanske banke. Dakle, stvarna ili nestvarna koalicija vlasti, regulatora (CBCG) te banaka drži koliko toliko građevinski sektor (ima elemente organizovanosti ali ne na pozitivnoj strani zakona) što jednom mora da pukne sa svim posljedicama koje će se socijalizovati (za razliku od prihoda koji su bili i ostali privatni).
Dalje, neću da širim. Prosto se pita čovjek zar jedna rečenica u kampanji tipa “obnovili smo flotu” može da bude tako skupa sa kreditom uzetim u US$ sa tendencijom rasta gdje sjajna kamata (2% sa još uvijek grejs periodom) može da se pretvori na slučaj priče o “švajcarcima” (budi uzgred rečeno jedan vajni ekonomski ministar je za sebe digao svojevremeno kredit u “švajcarcima” kada je povoljnije bilo da se obrati kamatašima a on nam kroji i privlači investitore). Preduzeće koje još ne plaća kredite a nosi ponosno ime Crnogorska plovidba (pet projekat ministra Lompara) knjiži gubitke i trenutko dok su brodovi u grejs periodu!? O nivou avanturizma na polju energetike ne želim ni da širim priču to će ostati za neka buduća pisanja. Pričate da će jedna tema biti restitucija za koju su sve manjine zainteresovane biti od bitnog značaja za vaš pristup sastavljanju vlade. Pa zašto onda ne pitanje ljude u Mrčevom polju kako prođoše sa “golf” terenima. To parče zapuštene zemlje odgovorno tvrdim, mogu i da potkrijepim mapama – podlogama je najbolje parče agrikulturne infrastrukture na ovoj strani Jadrana kada isključimo deltu Neretve. Vlada će u periodu koji slijedi morati da poradi na rashodovnoj strani budžeta ali i na prihodovnoj strani istog. Što će u rashodima postradati pitanje je (mislim da će ići na princip one igre muzičkih stolica i da će neko da izvisi, a da se neće simultano umanjiti državna administracija, plate sudstvu, prosveti, zdravstvu, penzije, diplomatija, itd itd). Što se tiče prihodovne strane mislim da će opet ići po principu svima podjednako a ne na najbogatije odnosno biće to ponovo porezi za gubitnike tranzicije evro ovdje, evro ondje što će dovesti do dalje polarizacije u društvu odnosno do protesta. Da li će protesti biti jalovi kao oni u prethodnom periodu možda hoće, možda neće, ali je činjenica da će se oni održavati u opozicionoj Podgorici gdje je na širem gradskom području DPSSDPLP koalicija spuštena na 40% (44.2% na nivou opštine, ali po gradu je to ispod 40%) u granicama od ispod 30% do 50%. Od glavešina DPS-a najbolje je prošao pjedsjednik na 50% a Milo je na nivou 45% na svom biračkom mjestu itd. Dakle, za razliku od stanja kada smo mislili da je Podgorica glavno uporište režima, a ona ostade glavno uporište opozicije što nije beznačajno ako se bude protestvovalo.Pretpostavimo da se vlada sastavi prije nove godine moraće da donese poslednji budžet prije budžeta za 2014.godinu koji će biti mnogo drugačiji od ovoga zbog prednje rečenih  dospijeća kredita. Država pokušava da izbjegne MMF ali bojati se da se to neće moći izbjeći tada ili ćemo nastaviti da se zadužujemo do 8% kamatne stope kako je bilo nedavno uz zalaganje “zaboravimo ga” zlata. Ko može da preuzme odgovornost za aktivnosti prethodne dvije vlade? Ko može da čeka 2014-tu godinu i dalji pad standarda, ko smije da prihvati odgovornost za takvu stanju a da nije previše luk jeo i luk mirisao?

Ne budimo naivni nema ovdje gospodo moja ni stabilnosti ni kontinuiteta. Ulazite u roller coaster koji suludo vozi a da smo zavezani za sjedišta i za par koka-kola i kokica i drugih slatkiša koje Vam se obećavaju vrijedi li iću u neizvjesnost. Zar nije bolje i politički lukrativnije na duži period prebrisati ludačke Pi-aR priče tipa “evroatlanske integracije”, “nato”, “lideri u regionu”, “uspješna priča na Balkanu”, “mi kao i svaka odgovorna vlada”, … a prihvatiti poziv za podvlačenje crte i otvaranje očiju o stanju u društvu i ravnopravnog učestvovanja u usmjeravanju društva u nekom pravcu koji je drugačiji i okrenut svim građanima a ne 1% ili nekoliko familija. Politički rizik prihvatanja poziva za ovu vladu je mnogo veći rizik nego prihvatanje poziva Pozitivne za formiranje manjinske vlade (gospodo to bi bila vlada sa većinskom podrškom u parlamentu u periodu koji nije kraći od perioda u kojem bi i koalicija DPSSDPLP vjerovatno morala na nove izbore) ili prihvatanje poziva Demokratskog fronta na formiranje “Vlade nacionalnog jedinstva” prije bih rekao “Tehničke vlade”.

Comments

 1. dobar je tekst, jasan i analitičan.
  Jedino što ne mogu da razumijem (u poplavi tekstova koji se obraćaju “manjinskim” partijama) je da se “manjine” tretiraju kao da se radi o Marsovcima koji su tu sletjeli juče i nemaju veze sa “većinom”. Kao da ne žive jedni sa drugima i kao da predstavnici “manjina” nemaju isti mentalitet, istu gramzivost, potkupljivost i padanje na sitan interes i zaboravnost spram novije istorije. Ispada da glupu “većinu” mogu da jašu Marović i Vuković i Krivokapić, ali su zato manjine politički osviještene a Mustafić i Nimanbegu jedinstvene sniježne pahuljice.
  Nemam pojma zbog čega je to tako.

  Neposredno poslije izbora se pojavila vijest o tome kako je policija ponovo počela da ispituje finansije Fonda za manjine. Nekako kao akcija “Orlov let” neposredno poslije izbora 2006. Poruka vlasti je ista, i prilično jasna.

 2. Pade mi na um ona narodna: Ne j*** q*** nego prilika. Suljo je sigurno ima u vidu. Ko zna kad će sledeći put da ubije cikvinu…

 3. Darko Bulatovic says:

  Vecina naroda je glasala za jednu politicku grupu koja se veze za odgovornost navoda oz teksta koji je vrlo mali u pdnosu ma realno stanje. Koliko god da razumijem vashe zelje one se kose sa realnoscu. Manjine su uvijek zaboravljane od strane navedenih politickih aktera koji su se mahom koncentrisale na vecinsko biracko tijelo i sad bi… Sto? Ja neznam koliko sve ovo ima smisla.

 4. Darko Bulatovic says:

  A dje ga je poziv Srpskoj “Manjini” da se javno izvine muslimanima za svoju nacional-fashisticku istoriju i sadasnjost? I da time pokazu kako su rascistili sa takvim idejama iz glave i da su spremni da ravnopravno sa ostalim narodima izgrade sebi buducnost?

  Bice ga Shipak! Nisu ni ovi mutavi koliko mi se cini da dostina misli da jesu…..

 5. Vukman Cejovic says:

  Zamislite, deset milijardi investicija.
  Pa da su pola toga ulozili u razvoj industrije i poljoprivredu, danas bi zivjeli bolje od Svajcarske.

 6. tih deset milijardi “direktnih investicija” su DPS priča koja s mozgom ima veze kao i mediteranski tigar. To je uglavnom otišlo u precijenjene nekretnine (i naplatilo se svega 3% poreza na promet) i na naduvanu berzu (i naplatilo se 0% poreza na kapitalnu dobit).
  Ali priča o tome dobro dođe pred izbore. Jer ih niko ne pita zašto se sad zadužujemo kod MMF-a ako nam je za 4 godine kapnulo 7 godišnjih budžeta.

 7. Pismeno i argumentovano. Prava rijetkost u javnoj komunikaciji.

 8. Na ovo gledam kao na odlicnu analizu sranja u kome se nalazimo a kome je upuceno manje je bitno.

 9. Darko Bulatovic says:

  Dovoljan je jedan link(dodushe fale par zadnjih godina)
  http://www.indexmundi.com/facts/montenegro

  Kad se dozvolilo da se se o jeziku raspravlja od 2006, o vezenim simbolima i pletenim dzemperima… Dok su se mlatile pare i kapkalo po malo svi su cutali i igrali igru.

  45% saucersnika, 42-3% Bivshih saradnika kao druga strana kanapa i 6.1% Manjina.

  I vidjite vi sto se cini ? Prvima ne smiju pisnut, drugima tek pogotovo a svi na ove trece skocili.

 10. Darko Bulatovic says:

  A citam u “Vijesti” veli tekst “Ovo je MOZDA znak da se blizi kraj DPS vladavini”. Sreca njihova sto je narodu memorija crkla inace bi ih “paradajzima gadjali” za loshu prestavu.

  A ko pogleda rezultate izbora od 1990 pa do danas vidjece da se nista nikad nije promijenilo bez sitni igraci uljecali i izlijecali i koji procenat dolje gore.

 11. Darko Bulatovic says:

  Reci: “On je kadar poslati protiv vas kaznu iznad vaših glava ili ispod vaših nogu ili da vas u stranke podijeli i učini da silu jedni drugih iskusite.” Pogledaj samo kako Mi potanko iznosimo dokaze da bi se oni urazumili!
  Tvoj narod kaznu poriče, a ona je istina.

 12. Tekst je sjajan, ali neuroni građana Crne Gore su na godišnjem odmoru.

 13. Ustvari postoji mogućnost i da nijesu. Možda je prosječan glasač DPS čipovan. Ustvari ko je prosječan glasač DPS-a. Prosječan glasač DPS-a je osoba kojoj je cimina stavljena u prkno, a kroz njegovu glavu balegar svake četivrte godine valja govna uz brdo. Mene više zabrinjava ovo!Šta će se desiti normalnim ljudima. Mjesto – SAD, vrijeme – današnje.
  “Čipovana” djeca

  Čipovi bi pomogli u razotkrivanju đaka koji bježe sa nastave ili kasne, ali i da pomognu školama da povrate
  U gradu San Antonio u Sjedinjenim Američkim Državama, od kraja avgusta, svaki đak nosi čip koji može da se locira u svakom trenutku.
  Školski okrug Nortsajd investirao je oko 260.000 dolara u projekat koji ne samo što raskrinkava đake koji bježe sa nastave ili kasne na nju, već treba da pomogne školama da povrate javna sredstva koja se dodjeljuju na osnovu svakodnevnog prebrojavanja učenika, prenosi “Deutsche Welle”.
  Neki smatraju da totalni nadzor kakav se već sprovodi nad đacima škola u Teksasu, Merilendu, i Ilinoisu nije ni neophodan, ni poželjan
  U San Antoniju se nadaju da će pomoću čip-kartica tako uspeti da dobiju dva miliona dolara. U pitanju su RFID-čipovi koje mogu da očitavaju specijalni aparati montirani u školama, ali i prenosivi prijemnici-čitači.
  Tako je lako ustanoviti ko se – i gdje tačno – nalazi na području škole.
  “Pomislite samo na to koliko to može da bude važno ako se desi neka nezgoda”, piše u pismu koje je jedna škola poslala roditeljima 3.000 đaka kako bi predstavila projekat “đačkog lokatora”.
  Osim toga, u pismu se skreće pažnja i na poboljšanje bezbjednosti koje omogućava novi tehnološki projekat u okviru kojeg su u učionice, školska dvorišta i školske autobuse instalirane digitalne kamere. Roditelji treba da se osjećaju prijatno zbog toga što njihova djeca mogu da budu locirana u svakom trenutku.
  Znak antihrista
  Neki smatraju da totalni nadzor kakav se već sprovodi nad đacima škola u Teksasu, Merilendu, i Ilinoisu nije ni neophodan, ni poželjan.
  Otac jedne učenice zabranio svojoj kćerki da nosi čip jer taj predmet identifikuje njegovu kćerku što je u suprotnosti sa Otkrovenjem Jovanovim
  Aktivistkinja Ketrin Albreht je još 1999. osnovala Inicijativu protiv RFID-čipova, jer smatra da je riječ o teškom ugrožavanju ne samo privatne sfere dece, već i njihove bezbjednosti i njihovog zdravlja.
  Ti čipovi permanentno šalju signale koji prolaze kroz odjeću i zidove, i nemoguće ih je isključiti. Svako ko se malo bolje razumije u tehniku može da prati te signale i van školskih prostora.
  “Osim toga, posljedice radio-signala po zdravlje nisu dovoljno istražene”, kaže Albrehtova, koja je već organizovala demonstracije ispred škola sa RFID-nadzorom.
  Neki đaci su odbili da nose čipove, a ima i zabrinutih i ogorčenih roditelja koji opominju da zločinci mogu da prate kretanje njihove djece.
  No, onih koji protestuju ipak – nema mnogo. Na zaštitu privatne sfere se u San Antoniju ne polaže mnogo. Ali se vodi računa o vjerskim osjećanjima.
  Zato je otac jedne učenice zabranio svojoj kćerki da nosi čip jer taj predmet identifikuje njegovu kćerku što je u suprotnosti sa Otkrovenjem Jovanovim gdje se upozorava da treba izbjegavati brojeve kojima antihrist označava ljude.
  Onaj ko očitava, ne radi ilegalno.Naravno, čovjeku se digne kosa na glavi od pomisli da mora da poteže i takve argumente. Ali, stručnjaci priznaju da nema pravnog okvira koji bi regulisao upotrebu RFID-čipova.
  “Ne postoji zakon koji ograničava ili sankcioniše sakupljanje ili vrijednovanje takvih podataka”, kaže Fred Kejt, profesor prava na Univerzitetu u Indijani.
  On dodaje da je u američkom pravnom sistemu zaštita podataka ograničena na oblasti zdravstva i finansija, te da – za razliku od Evrope – u Americi ne postoji opšte pravo na privatnu sferu.
  Profesor objašnjava da je to posljedica važećih društvenih normi – dokle god nema primjetnijeg ogorčenja javnosti, neće biti ni političkog povoda za djelanje.
  Mnoge robne kuće opremaju svoje proizvode RFID-čipovima da bi mogle da djelotvornije napune police.
  Američka vlada još od 2008. nudi posebnu putnu ispravu za putovanja u Meksiko, Kanadu, Bermudska i Karipska ostrva, koja je takođe opremljena RFID-čipom – ona omogućava brže regulisanje putnih formalnosti.
  S druge strane, svako ko nabavi multifrekventni prijemnik može da se kreće gradom i očitava podatke memorisane na RFID-čipovima. To nije ilegalno.

 14. Marko Stanjevic says:

  to je to

 15. Bez postenja nema pomaka, a postenja ima mnogo i razlikuju se medju sobom.

 16. mi smo samo toalet papir ili flasa vode iznad wc solje Suljove tj Milove!! Eno Bakir Izedbegovic se rasrtcao po Crnoj Gori sa najboljim prijateljima njegovog najveceg neprijatelja Smradoncica da se formira vlada!!))) NE MOGU DA VJERUJEM kako su korumpirani ovi Bosanci ko Rankisini Sdpovci a mozda i jois gori!!

 17. citat @dejan sa cdm-a says:

  Nerado čitam destruktivne tekstove.

  Ajde ovako. Ako imaš stručnjaka, “stručnjaka” ili kako god, koji u nekom svom tekstu kritikuje nešto ili nekoga, logično je da ćeš vjerovati u te kritike ukoliko ih je potkrijepio nekakvim dokazima ili lako dokazivim činjenicama. Ali ukoliko kroz taj tekst autor provlači poluistine (ili kako ih ti sad nazva, skoro tačne tvrdnje) ili čak neistine (što je po meni slučaj kod ovog teksta, jer autor nije, neće i ne može svoje tvrdnje potkrijepiti dokazima – jednostavno jer ne postoje), logično je da nećeš vjerovati u to što je napisao.

  Po meni je ovaj tekst potpuno štetan, jer kroz njega autor izvrće i izmišlja razne činjenice, i najobičniji je pokušaj manipulacije. A ja takve stvari gledam i slušam često.

  A obaška sve to, nego se da primijetiti kako svi ovi i ovakvi stručnjaci imaju puna usta kritike za sve i svakog, niko od njih se ne nađe pa da predloži jedno od mogućih rješenja za tamo nekakvu situaciju.

  Kao prvo, to je potpuno nekonstruktivno, a kao drugo, a kao što napisah na početku, potpuno destruktivno.

  • Moze link?

   • Zahvaljujem.

    Bitno je i navesti uvod u ovaj gornji Dejanov komentar:

    Originally Posted by remark
    Preduzeće koje još ne plaća kredite a nosi ponosno ime Crnogorska plovidba (pet projekat ministra Lompara) knjiži gubitke i trenutko dok su brodovi u grejs periodu!?

    Originally Posted by Dejan
    Raco, nemoj mi reći da vjeruješ u ovo. Vjerovatno vjeruješ, čim si ti to prenio ovdje. A vjerovatno ima još ljudi koji vjeruju u ovo. Ja sam zabrinut ako je tako.

    Odgovor Remark-a
    Iskreno, pojma nemam za konkretnu tvrdnju ali za vecinu ostalih sam siguran da su tačne ili skoro tačne.
    A Nabuko je inace lik cije tekstove rado citam jer mislim da je odlicno upoznat sa ekonomskom situacijom u Crnoj Gori.
    Naravno stoji tvrdnja da je vise ljudi zainteresovano da razglaba o tome kome se dize murica na dvije zadnje strofe a kome se spušta, a ne o tvrdnjama iz ovog teksta i tako će biti sve dok većina ljudi živi od budžeta na ovaj ili onaj način..

   • Iako ovo nije postovano na ovom portalu, ovakva tvrdnja zasluzuje komentar mjeseca.

    …stoji tvrdnja da je vise ljudi zainteresovano da razglaba o tome kome se dize murica na dvije zadnje strofe a kome se spušta, a ne o tvrdnjama iz ovog teksta…

 18. perfect stranger says:

  Одлична анализа из области економије, кладим се да неки кључни људи у министарствима клептократије појма немају о стварима о којима аутор анализе пише. Похвале.

 19. Darko Bulatovic says:

  Ima onaj vic( a znamo da su vicevi oni dobri stvarni) “Idem ti ja tako ulicom, i vidim petorica biju jednoga, te ti ja uskocim trupacke medju njima, tako smo ga polomili…”

 20. Predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović najavio je u intervjuu za Novi magazin mogućnost povratka na državne funkcije. Đukanović je dodao da je okolnost da je intezivno učestvovao u kampanji jasno pokazala da je otvorio vrata za povratak na politički vrh
  ————————————————————————————————————–

  Vidite kako je MILO voljen i HVALJEN-
  POZDRAVI I CESTITKE ,
  MOZETE SE PRIDRUZITI
  pozzzzzzzzzzz

  Maja – Pozdrav
  Pozdrav nasoj diki i ponosu Crne Gore.Nek si nam vjecan Milo i neka je vjecna tvoja i nasa Crna Gora.
  00
  Odgovor
  |24.10.2012. 18:14:38 Dragan – S R E Ć N O !!!!
  Sa srećom care, za dobro države i naroda, a na veliku muku onima koji svoju državu ne

  mogu viđet očima.
  620
  Odgovor

  • FRONT--------?- ISTOCNO-PRAVOSLAVNI says:

   – Crnogoraca -SRPSKE nacionalnosti kao i,
   – Crnogoraca -Svetosavaca a koji iimaju osecaj za CRNOGORSKU – nacionalnost.
   VRLO MALO IMA KOJI DRZE “LEDJA “-Milu !

   Takvih koji se OVAKO deklarisu sugurno u Crnoj Gori ima 60%, Zasto ne urade KOALICIJU i ZASTO NE GLASAJU SVOJE i zasto BAS ONI BOJKOTUJU SVAKE IZBORE,

   ZASTO BAS ONI NE DODJU IZ DIJASPORE I GLASAJU,

   PRIMICU SE PRESJEDNICKI izbori,

   BRACO- STAROCRNOGORCI,-PRAVOSLAVNE VJERE,GLASAJMO SVOJE
   BRACO- STAROCRNOGORCI,-PRAVOSLAVNE VJERE,GLASAJMO SVOJE
   BRACO- STAROCRNOGORCI,-PRAVOSLAVNE VJERE,GLASAJMO SVOJE
   BRACO- STAROCRNOGORCI,-PRAVOSLAVNE VJERE,GLASAJMO SVOJE
   BRACO- STAROCRNOGORCI,-PRAVOSLAVNE VJERE,GLASAJMO SVOJE
   BRACO- STAROCRNOGORCI,-PRAVOSLAVNE VJERE,GLASAJMO SVOJE
   BRACO- STAROCRNOGORCI,-PRAVOSLAVNE VJERE,GLASAJMO SVOJE
   BRACO- STAROCRNOGORCI,-PRAVOSLAVNE VJERE,GLASAJMO SVOJE
   BRACO- STAROCRNOGORCI,-PRAVOSLAVNE VJERE,GLASAJMO SVOJE
   BRACO- STAROCRNOGORCI,-PRAVOSLAVNE VJERE,GLASAJMO SVOJE
   BRACO- STAROCRNOGORCI,-PRAVOSLAVNE VJERE,GLASAJMO SVOJE
   BRACO- STAROCRNOGORCI,-PRAVOSLAVNE VJERE,GLASAJMO SVOJE
   BRACO- STAROCRNOGORCI,-PRAVOSLAVNE VJERE,GLASAJMO SVOJE
   BRACO- STAROCRNOGORCI,-PRAVOSLAVNE VJERE,GLASAJMO SVOJE
   BRACO- STAROCRNOGORCI,-PRAVOSLAVNE VJERE,GLASAJMO SVOJE
   BRACO- STAROCRNOGORCI,-PRAVOSLAVNE VJERE,GLASAJMO SVOJE
   BRACO- STAROCRNOGORCI,-PRAVOSLAVNE VJERE,GLASAJMO SVOJE
   BRACO- STAROCRNOGORCI,-PRAVOSLAVNE VJERE,GLASAJMO SVOJE
   BRACO- STAROCRNOGORCI,-PRAVOSLAVNE VJERE,GLASAJMO SVOJE
   BRACO- STAROCRNOGORCI,-PRAVOSLAVNE VJERE,GLASAJMO SVOJE
   BRACO- STAROCRNOGORCI,-PRAVOSLAVNE VJERE,GLASAJMO SVOJE
   BRACO- STAROCRNOGORCI,-PRAVOSLAVNE VJERE,GLASAJMO SVOJE
   BRACO- STAROCRNOGORCI,-PRAVOSLAVNE VJERE,GLASAJMO SVOJE
   BRACO- STAROCRNOGORCI,-PRAVOSLAVNE VJERE,GLASAJMO SVOJE
   BRACO- STAROCRNOGORCI,-PRAVOSLAVNE VJERE,GLASAJMO SVOJE
   BRACO- STAROCRNOGORCI,-PRAVOSLAVNE VJERE,GLASAJMO SVOJE
   BRACO- STAROCRNOGORCI,-PRAVOSLAVNE VJERE,GLASAJMO SVOJE
   BRACO- STAROCRNOGORCI,-PRAVOSLAVNE VJERE,GLASAJMO SVOJE
   BRACO- STAROCRNOGORCI,-PRAVOSLAVNE VJERE,GLASAJMO SVOJE
   BRA
   BRACO- STAROCRNOGORCI,-PRAVOSLAVNE VJERE,GLASAJMO SVOJE
   BRACO- STAROCRNOGORCI,-PRAVOSLAVNE VJERE,GLASAJMO SVOJE
   BRAC
   BRACO- STAROCRNOGORCI,-PRAVOSLAVNE VJERE,GLASAJMO SVOJE
   BRACO- STAROCRNOGORCI,-PRAVOSLAVNE VJERE,GLASAJMO SVOJE
   BRACO- STAROCRNOGORCI,-PRAVOSLAVNE VJERE,GLASAJMO SVOJE
   BRACO- STAROCRNOGORCI,-PRAVOSLAVNE VJERE,GLASAJMO SVOJE

 21. Darko Bulatovic says:

  180.000 biraca rece li on?

 22. Darko Bulatovic says:

  E sad jedno pitanje za pobunjenike(u koje racunam i sebe): jel ide ovaj pristup dosadasnji? Ja mislim da ne ide…. Sto mislite?

  • FRONT--------?- ISTOCNO-PRAVOSLAVNI says:

   Postovani Darko pita haha,……A Koji su nashi?

   Nema nasi, TVOJI ,glasaj druze TVOJE-SVOJE,
   VJERUJ MI da mi ne SMETA samo ti glasaj svoje a ti valjda najbolje znas koji su TVOJI dali MIRASEVCI ili neki drugi, nek ti je SRECNO samo nemoj prosuti glas na.Zelene-ekologe,globaliste,neglobaliste haha i ostale demokratske prevare i GLUPOSTI !

   Bar sto se tice CRNEGORE.

 23. Darko Bulatovic says:

  Imate li vi kakvu kritiku na svoj racun? Nesto sto mislite da bi ste mogli bolje?

 24. Darko Bulatovic says:

  Mada mozemo na CIA-u da svalimo sve…

  • FRONT--------?- ISTOCNO-PRAVOSLAVNI says:

   imamo,

   nauk I naravoucenije-glasj svoje!

   Ako si Rom glasaj ROME, a zasto zbilja Romi nemaju Stranku ,korisno bi bilo za njih da imaju ,
   Iha koliko bi svojija zaposlili ,mozda bi imali i svojega Ministra itd….zar ne, i puno drugih privilegija mozda opstinu itd….

 25. FRONT--------?- ISTOCNO-PRAVOSLAVNI says:

  Ne bas, ovi gore su rastrkani sto iz neznanja su iz bojkota sto za brasno ipriganice itd….
  Sto (NAJVAZNIJE), ne sloga -ljubomora zavist na -svoju bracu – ISTOCNOPRAVOSLACE.
  NARAVOUCENIJE postovani DARKO -glasaj svoje da nijesmo STALNO MANJINA!
  Ako si u ovaj TOR -gore naveden.

  • Darko Bulatovic says:

   Ah to je vashe nagadjanje da objasnite sebi neke stvari koje nemozete da prihvatite. Realnost i rezultati izbora ukazuju da je svako glasa za svoje. A ja vas pitah ko su nashi?

 26. Pa valjda zbog toga sto nad Romima u zadnjh tridesetak godina nije bili planskog metodicnig drzavnog nasilja, iseljavanja, ubihjanja, prebijanja i istrazivanja. Ako je jedna vrsta bljke ili zivotinje bude pred nestankom sa neke teritorije odmah se negdje stvara udruzenje za zashtitu… Shto Bosnjaci nebi imali svoje udruzenje za zashtitu od nestanka?

 27. Evo podataka iz Finansijsklog izvjestaja tzv. Crnogorske plovidbe

  Kliknite da pristupite CRPL201206.pdf

  Obratite paznju na bilans uspjeha sa preko 300 hiljada Eura gubitka na prolaznom vremenu pola godine.

 28. Otvoreno pismo FRONT——–?- ISTOCNO-PRAVOSLAVNI-

  Famoznih 70%.Jeste li ih dobili? Jeste! Pitanje? Zasto nije mafija oborena? Zasto nisu ostavke lideri podnijeli,tvoji?!Laz,laxz,laz samo jedna velika laz tj.SPINOVANJE(kako sam se namazao blogerski)sto mi obicni probudjeni rekli je…te udba pa posle njih ja i nas deset probudjenih u CG! Sta hoces od ovog bloga razvodnjavanje price i srzi same da vas je mafija pravila!? BOJKOT!!!!!!

  • FRONT--------?- ISTOCNO-PRAVOSLAVNI says:

   “BOJKOT”= politicka UDBINA stranka da uzme glasove,ISTOCNOPRAVOSLAVNOM GLASACIMA jer BOJKOT se ne prima na ove DRUGE nijesu oni naivni da se pecaju !

   PROVIDNA STVAR za nas ostoumne-ISTOCNOPRAVOSLAVCE!
   SLOGA BRACO-SLOGA-JEDINSTVO!
   A postovana BRACA -manjine onda ce prici k nama kad ne bude vise!
   Ne sjekirajte se zato svako svog neka glasa MIRASEVCI obavezno -JEDINSTVO-SLOGA i strogo svoje , hehe vi ste ZAPADNO–PRAVOSLAVCI!

 29. Ako Crnogorci,Srbi,Bosnjaci,Albanci…..nastave ovako imacemo jubilej 100 godina vladavine istih.1945-2045.Naravno uz bratsku pomoc amerikanaca.

 30. Ko plaća poštarinu na ova silna pisma Bošnjacima & co.? Treba organizovati izbor za najljepše pismo Sulju Mustafiću. Medojevića nećemo računati pošto je on van konkurencije u svim takmičenjima, nešto kao neprevaziđeni Harlem Globtroters crnogorskog političkog teatra apsurda. Njen vjerni promoter i uzdanica. Zamislite taj tim. Plejmejker Danilović, bekovi Miličković i Labudović, Mandić kao krilni centar a Medojević na centarskoj poziciji. Pa kada tandem Miličković – Medojević izvede alley oop vjerna publika opijeno skandira stihove Gorskog Vijenca. Kakvo je to zakucavanje a trener im uzima lekić jer nikako da ih nauči da ovo nije basket koji se igra na jednom košu već košarka koja se igra na dva i da je protivnički na drugome kraju terena.

  De eFu, DeFinitivno treba kurbla. Izduši im motor od silnog turiranja. Kurbla brateee, kurbla. Kurbla je zakon.

 31. Shta Bacir Izetbegovic, ima sa Bosnajcima u CG? Bosnjaci iz CG nikad nijesu izabrali Bacira Izetbegovica da ih pretstavlja u icemu. ustavri, Bosnajci iz CG su kaznili SDA, prethodnicu BS, jer su njeni lideri ishli u Sarajvo po mishljenje. ovi, koji trenutno vode BS prvi su presatli da idu po misljenje u Sarajevo, sto ih je spasilo od nestanka kao politicke stranke. da bi se umilii glasacima Bosnajcima koji su apsolutno vecinski inedpendisti BS je usla u vladajuci koaliciju da zaradi sebi imidz drzavotvorne stranke. e, sad…
  u bosnajckom narodu postoji ozbiljan kapacitet ravnopravnost i za gradjansku drzavu, iaka moraju na tome raditi sa blokovima koji su im do jucer radili o glavi.

  • FRONT--------?- ISTOCNO-PRAVOSLAVNI says:

   ………….u bosnajckom narodu postoji ozbiljan kapacitet ravnopravnost i za gradjansku drzavu, ………….

   Da zaista postoji, sa predizbornom porukom na izbornom plakatu ,
   GLASAJMO SVOJE, vrlo ste primijetili – “ozbiljan kapacitet” haha

   ,

   Ali dozvolite da primijetim, vasu “gradjansko-demokratsku”,ostroumnost!

   • 70%GOTOVI SU?!!!!!PADAJU ALi NAMA pLATE SVAKI MJESEC I TO POSLANICKE!!!! FRONTOVAC KOLIKO VAM TREBA ZA PREDSJESNICKE 90%?!))))KOJA JE TEBE VANSA PRAVILA,MOJKOVACKA?)))

   • Predizborna poruka sa sloganom “glasajmo svoje” nije bosnjackog naroda nego politicke stranke, BS.ajvanu!

   • FRONT--------?- ISTOCNO-PRAVOSLAVNI says:

    ……….nije bosnjackog naroda nego politicke stranke, BS.ajvanu!……..

    Izvinite ,posto sam “ajvan”- ne znam sto znaci ovo BS , oces mi prevesti?
    Moze li bez psovki i uvreda, jel ja tebe psujem vredjam, ne podmecem itd… svi citaoci su mi svjedoci da govorim istinu -ovdje su ozbiljni POLITICKI razgovori ako nemas “KAPACITET” da se odbranis od mojih ISTOCNIH -Frontova,
    nece te spasiti kocijasko psovanje samo izgledas smijesno u ocima -TVOJIH.
    Ja ne pricam nista RUZNO za Bosnjacki narod nedaj Boze , samo ovdje iznosimo neke presjeke i poglede , i ja kazem da i moj narod treba da je JEDINSTVEN kao BOSNJACI -sta je lose u tome i da glasaju SVOJE ,sta ima u tome da ne valja. Da nam se ne prosiplju glasovi. Ti bi da imas MANDATE a ja ne i jos me psujes.
    Ja zelim da i mi kao,STAROCRNOGORCI-istocno pravoslavni imamo stranku da se bas tako zove i uzmemo 5-6 mandata, ja sam prosto POZITIVNO-LJUBOMORAN na BS.!

   • FRONTAS KOKIKO VAM TREBA ZA PRJEDS.IZBORE IZLAZNOST 99%?)) OBJASNI IZLAZNOST 70% ICOTKUD MAFIJA JOS NA VLADTICILI JEJA MODERATOR STOPIRA IP ADRESU JER JE JASNO KO JE I STO JE!!USTVARI NEKA GA ODMAH BLOGIRA OVU MRZNJU STO PROSIPA DOK LOMPAR LOPINJALI LOPINJA. NABUKa ZA MINISTRA EKONOMIJE!!!

   • Darko Bulatovic says:

    Oni pricaju sto vecina misli. Umjesto nerviranja treba naci nekidrugi nacin. Ni blokiranje nije resenje a uvrede su samo ocaj. Shvati da ljudi zive u zabludi. Pokusavaju sebi da lazima objasne poraz. Jedino resenje je suocavanje sa tom istinom. Ja sam proshao kroz sve to. Sve je to Bozija kazna koju ljudi negiraju.

 32. Планко брате, сад су и твоји у власти, бирај гдје да је обновимо. Цеклин, Станисељићи, Ћеклићи, Вирпазар, Жабљак Црнојевића, Дупило. Мада, турски путописац Евлија Челебија тврди да је било чак осам џамија у околини Цетиња. Ко би рекао да је у 17 вијеку више џамија било на Цетињу него у Сарајеву. Какво Сарајево, зајебали су и Техеран. Еј слободарска историјо…

 33. nasha si crkvu…pardon, dzamiju gdje cesh bogu da se molish…marsh, nishtarijo, ko brat…moga bi mi sin bit…

 34. shta velish, jadan? bile cak osam dzamija oko Cetinja a sad ni jedne… tako ti je to kad nemash urednu gradjevisnku dozvolu…ka srpske crkve na albanskom Kosovu.

 35. http://www.scmn.me/fajlovi/CRPL201206.pdf finansijski izvjestaj cg plovidbe na strain sa bilansom uspjeha se vidi da je gubitak u zagradama za sest mjeseci tekuce godine preko 300ke. Ako Ima neki podatak kojega sam iznio da je netacan ja cu ga ispraviti. Tumacenja I projekcije cu zadrzati kao slobodne interpretacije. Samo cu ovdje pisati jer ne moze sve stici covjek.

 36. E MOJ NABUKO VIDIS KAKO CUTE SAD SUDBASI JER DA SI PISAO O CETNICKIM KURTONIMA ILI PARTIZANSKIM KURVAMA BILO BI OETSTO KOMENTARA A OVAKO TRT. HOCU DA KAZEM DA JE SVAKI DRUGI NIK PLACEN OD MAFIJE dA RAZVODNJAVA(SPINUJE)STVARNOST((REALIFE)…TO TEK SHVATAM IMA DVA TRI DANA. DOKAZ JE CUTNJA NA TVOJ DOKAZ!!!

  • Darko Bulatovic says:

   Negrose dosta ljudi zivi od ove mrznje, nemora ih niko placati. Oni su prepreka ili razlog tekucem stanju ignorisanje te cinjenice sigurno ne pomaze. Ali ko sto vidish niko ne smatra da bi moga sto na bolje sebe promijeniti. zato su svi pobjednici.

   • Darko Bulatovic says:

    Mislio sam reci vecina.

   • BEZ UDVARANJA SVE JE MAFIJA SVUDJE IMAJU SVOJE LJUDE SVJESNE TOGA I TIH JE 60% u cg +10%ZALUDJENIKA KOJI VJERUJU U DEM.TRANZICIJU+10KOJIMA JE SVEJEDNO+10KOJI SVE TO SHVATAJU(bojkotasa)=9o%bijede fizicke. OVO OSTALO 10% VLADA PODJELAMAA NAJVISI DOMET IM JE TRGOVINA AKCIZNOM ROBOM I STANOGRADNJA. PARTIZANI I CETNICI NE POSTOJE VISE .CRKVA NE POSTOJI VISE SVE JE IMAGINARNO POSTALO PA CAK I NASI ZIVOTI.

 37. Crnogorci koji su zasad manjina u narod a koji sebi nazivaju AUTOKEFALNIM -zbog crkve koju zagovaraju a koji se razlikuju i sto nemaju u svom crkvenom kalendaru SAVINDAN ,kao jedan od najacih praznika STAROCRNOGORACA , grijese sto na izbore kao takvi ne izlaze samostalno jer postoji mogucnost da uzmu neki mantat i tako ucine da mogu graditi nove crkve bez svetog Save da miogu neku staru i srusiti ako ima freska-Svetog Save ili mnogo podsjeca i lici na Srpsku itd.. a je na njihovoj teritoriji a dje su sa drugom bracom u vecini pa imaju logisticku ispomoc, .znaci ako su jedinstveni pruzaju im se neslucene mogucnosti, osvajanjem posebnih mandata kao posebna partija , pa posle udruzivanjem u cilju svojijeh licnih autokefalnih interesa stvore zajednicku vlast.

 38. Jos od vremena SULEJMANA VELICANSTVENOG, nijedna generacija nije podijelila tako NAOPAKO ,-dodatno,ISTOCNO PRAVOSLAVNE STAROCRNOGORCE kao pojedinci iz njihovih redova pocev s kraja XX. vijeka ,ako se TAJ TREND nastavi jedan dio CRNOGORACA -PRAVOSLAVNIH i sa Svetim Savom i ovaj drugi bez njega bit ce im SUDJENO , SUDJENO da budu UVIJEK manjina, jer TESKO i jedni i drugi da ce vise ikada i zajedno nazalost ciniti vlast,
  SVE ZAHVALJUJUCI IZRODIMA iz svoga naroda koje TREBA KAZIVATI I PROKAZIVATI PRSTOM !

  • kakav gEnetskI promasaj AMFILOHIJEV TJ. MIRASEV .NJIH DVOJICU BI NA KANTAR TREBALO ZAPOSLITI DA RADE. CUVENI PROROK HERCEGOVACKI MATO GLUSAC RECE DAVNO DA NA CETINJE NECE VISE BITI LJUDI SAMO CE OSTATI PASTIRI SA SVOJIM STADIMA. ISTOCNI I VI STE NECIJI ZAPAD ZAPAMTI TO. A SAD SE MOLI SVECEVINA I CRKVI I TRAZI BOGA ZA MENE BOG SE NIJE SAKRIO NEGO JE TU U MENI A TI UBACI ZETON U ZADRIGLOG POPA DA TI POKAZE BOGA. AJ SAD GAS ODADAVDE TRAZI PLACAJ I MOLI POPA DA TI POKAZE BOGA.

   • Ja trazim rjesenja za Crnogorce za razliku od tebe -VOZACA<
    I u ovom -KONGLOMERATU interesnih skupina itd….a i taj tvoj MATO GUISLAC nije pogrijesio nista .
    I trazeci RESENJE za CRNOGORCE -nasao sam da im je SPAS u KRALJA.

    NE VALJA BEZ KRALJA!
    U to budite sigurni ,
    A ZASTO KRALJA?
    Na to pitanje je vrlo lako dati POZITIVNE odgovore po interes CRNOGORACA!
    Da mi je neko rekao prije mnogo godina da cu ja VREDNOVATI opciju MONARHIJE rekao bih mu ti si lud ,NE sada zaista ISKRENO VJERUJEM da je KRALJ -spasonosno rjesenje za -CRNOGORCE- !

 39. Darko Bulatovic says:

  A sto se cini od kalendarskih vjernika.

 40. USTAVNA - MONARHIJA says:

  Kод уставних или парламентарних монархија краљ дели власт са парламентом који бира народ док је краљ наследан.

  Zar bi ova OPCIJA bila -LOSA za CRNU GORU ?

  • Darko Bulatovic says:

   Iha koliko ti mi imamo opcija…. Ima jedna neustavna: Da Boga Jedinoga uglavu za gospodara izaberemo i da jedi druge ko travi jednako smatramo. Ali dje ….

   • USTAVNA - MONARHIJA says:

    Postovani Darko, ja ovoga PRAVOGA KRALJA sa PRAVOM krunom ,PETROVICA,
    Ne zamisljam kao KRALjA iz SREDNJEGA vijeka ili LUJA< XVIII,
    Vec KRALJA koji ce biti MODERAN-FAKTOR CINIOC da se CRNOGORCI PRAVOSLAVNE vjere ne dijele- vec i ostale crnogorce koji nebi imali onda potrebe da GLASAJU SVOJE da imamo KRALJA, On bi i pomoga da se manje krade -laze itd, imao bi neku vlast .
    RAZMISLITE ocete li podrzati ovu ideju kojima bi mnogima smetala a prvo AUTOKEFALISTIMA pa dalje haha – smetalo bi i drugim "kraljevima' jer bi imali pravu KRALJEVSKU KONKURENCIJU!

    ZIVIJO KRALJ !

   • Darko Bulatovic says:

    Asto nebi nekog pravog muslimana izabrali?

   • USTAVNA - MONARHIJA says:

    Уставна монархија је облик монархијске владавине установљен уставним системом који прихвата изабраног или наследног монарха као шефа државе. Модерне уставне монархије обично примењују концепт поделе моћи где је монарх
    или носилац извршне власти или има само церемонијалну улогу.

    Darko, KRALJ BI SIGURNO ODREZAO VECI kolac VLASTI ovim nasim “KRALJEVIMA”
    A sto se tice Brace muslimana -rekao sam da bi prestala potreba da glasaju svoje.
    Koliko se godj vama cinilo ovako-onako KRALJ bi bio FAKTOR-SLOBODE-DEMOKRATIJE.
    KRALJEVA ULOGA danas u XXI.vijeku nije ona iz XVII ili XVII .vijeka.

   • Darko Bulatovic says:

    Ja mislim ipak da bi jedan pravi musliman bio najbolji Za takav zadatak.

   • Darko Bulatovic says:

    Kod njega nebi bilo “manje se krade i laze” sigurno. Ipak nam trebaju veci standardi od vashih koje predlazete.

 41. kralj je potekao iz naroda i najbolje je da se vrati u narod da vidi kako je narodu.
  uostalom tu je Milo, shta ce vam vishe Kraljeva?

 42. USTAVNA - MONARHIJA says:

  hehe,

  dobro bi doslo da vecine i manjine u parlamentu malo dijele vlast sa KRALJEM!

  Kralj bi ponekad moga i da presjece kad se neodlucno itd…ili da pomiluje ,
  BILO BI POSLA ZA NJEGA dosta – sto mislite ?

 43. USTAVNA - MONARHIJA says:

  Kako je kraljica Elizabeta II. ustavni monarh, ona svoje političko opredjeljenje čuva za sebe i njeni su pogledi u tom pravcu nepoznati javnosti.

  Eto, mi nebi znali je li nas KRALJ za ,MILA , LEKICA ili SULJA!

  Njegova uloga nije politicko OPREDELJIVANJE vec KOHEZIJA – i zajednistvo NARODA u ZEMLJI .

  • Baci drogu stara mu majka!!!!!

   • A taj kralj je Milo Dj predpostavljam!!!!???A BACI DROGU DJAVOLI JE POPILI!!!

    MMMOOOOOOOODDDEEEERRRAATOOOOOOOR!!!!!!!!!!

   • Haha,

    A stoi tebe KRALJ ulazi u tvoje interese OBRAZATI reci !

    Bogomi mnogima bi usa!

    Nadam se da ce KRALJA ,elobirati neki malo JACI od komentatora od tvoje malenkosti ,negros.

    KRALJ -je vrlo ozbiljna PRICA !

   • Za razliku ode tebe ja sam upoznao ‘princa’ Nikolu a sa njegovonm cerkom Altinaj sam saradjivao na njenom diplomskom radu jos kad ti vjerovatno si mislio da je kralj Nikola poletio sa Kapinog Polja ko sto misli pola Crne Gore.Pa prema tome citao sam istoriju Steva Petrovica koja jos nije dozivjela izdanje,a zasto?! Zato sto takvi kao ti i ovi gore spomenuti Prolivgoci od Novaka i Jevrema… misle da su dovatili Boga za Muda kao sto ti mislis da bi bilo neko od Petrovica da bude kralj?!! Ili ne mislis tako?!Mozda Boris Nikolin ili Marko Blazov?! Drugog stvarno ne vidim osim Blaza Milovog?!)) ALo Pozega cujemo se?! Reci konkretno ili odjebi?!

   • Od sada si na ignore a ako ti i dalje bude dozvolijo MODERATOR da povraces ja cu se od tvog SMRADA morati povuci sa ovog portala ,pa vi nastavite pricu o KRALJU bez mene, nije ovdje mnogo bitno ali je vazno da se neko iz DINASTIJE PETROVIC prihvati DINASTIJE za SPAS CRNOGORSKE CRKVE ISTORIJE itd….i same CRNE GORE. a dali ce to biti Boris ili neka princeza idemo po REDOSLEDU pa ko se PRIHVATI neko ce se nac da bude KRALJ !
    Nije bitna licnost bitan je KRALJ !

   • neko ce se naci da bude kralj……radi takvih stavova smo i dosli dje smo!!!!! neozbiljan,provokator….nastavi pricu o kralju……necu se mjesat…pa dako ga na lutriju izvucemo!!!!!….

   • Dinastija Petrovic muske glave ima ih trenutno 5 ili 6. Nijesam trenutno siguran ali vam kazem Boris Nikolin zivi u Pariz i nema ama bas nikakve predstave o tezini i stradanju njegover porodice i nas Crnogoraca.Ostali Petrovici su iz Niksica i to grana Shakova i grana Markova Sa svih cetiri muske glave.Od grane Shakove cini mi se da nesto obrazovanih nema,a grane Markove ima jedan umjetnik vajar. Kad smo mi lozili badnjake na Petrovica imanju vi nijeste ni znali da da postoji Autokefalna Crkva a zivoti su nam bili ugrozeni pa kad su Prolivgorci prenijeli lozenje badnjaka na centar ja ne idem a ne vidim da im iko od Petrovica dolazi vise!!!! Barem ne od Markove loze!!! E sad pozdrav i ostaj zbogonm a ako hoces mogu ti zakazati sastanak sa nekim od PETROVICA DA UDJEH MALO DUBLJE U ISTINSKO STRADFASNJE TE FAMILIJE I NAS CRNOGORACA. POZ I ZBOGOM!!!!

  • Nace se nacese KRALJ ne sekiraj se . nijesmo BUDISTI pa da idemo po sela da trazimo
   DALAJ-LAMU,mi imamo dinastiju staru vjekovima moze se naci i beba petrovica ako nece odrasli ljudi da se prihvate nace se , ne smije se stati ,samo mi nije JASNA ta vasa LOZENJA BADNJAKA pored CETINJSKOG manastira i nase CPM ,sto ste cinjeli iza medja na ledine esteli haha zajedno sa purkom nalagali ,

   o'Boze!
   NEZNAVENOG NARODA. zato ni treba KRALJ da im rece dje se BADNJAK nalaze ne na ledine i na pjace i trgove ispred kafana haha, PRED MANASTIR JADNI NEBILI DJE SE VJEKOVIMA NALAGA sa BORILOVICIMA I MARTINOVICIMA
   ZIVIJO KRALJ !

   • ISPRED MANASTIRA DA NAM MOZE BITI ,A TAJ BADNJAK JE BIO NACIN DA KAZEMO SVIJETU DA JE BILO I BICE CRNE GORE,A U CRNOGORSKU POBOZNOST NECU ULAZITI NI TADA A NI DANAS U OVU INSTAT VJERU. JA TI ZELIM SRECU SVU KAO PRIJATELJU A I KAO NEPRIJATELJU. OCIGLEDNO DA DOLAZI DO ZAMJENE TEZA A I ODALJILI SMO SE OD TEME. ZATO ZIVIO KRALJ,MILO MAFIJAS!!

    PA KAD MILO BUDE KRALJ NEKA GA AMFILOHIJE ZAKRALJI(JER JE NJIH DVOJICU ISTI I POSTAVIO) NEK SE NASTAVI SLAVNA SRPSKA ISTORIJA CRNE GORE PA ZETE A EVO SAD I SRPSKE DUKLJE I SRPSKOG SVETACA VLADIMIRA PA DO PRVOG COVJEKA ADAMA KOJI PRVU RIJEC STO IZGOVORI SRBIN!!!!

    sRECNO I CESTITO I SRCA ALI TI KAZEM IMA NAS JOS U CG KOJI ZNAJU ISTINU!!!!!

 44. Sve sam se pita ,sto ovi EXSKLUZIVNI ,crnogorci ,adzic,vucinoc,kilibarda,jevrem, rotkovic itd….svi OCE DA VRNU CRNU GORU u 1917godinu a ne SPOMINJU NIDJE KRALJA, za vrcanje u bilo kojoj formi vlasti.

  MENI JE JASNO, a VAMA ?

  • Darko Bulatovic says:

   Meni je jasno. Evo radni naziv: bestijansko trolovanje.

   • Nadam se vrlo brzo PROZIVCIMA u nasoj SKUPSTINI i po ulica ,OCEMO KRALJA,
    On je jedino RESENJE DA SE SACUVA NASA ISTORIJA OD , AKADEMSKIH-DANU-Vandala- i VANDALIZMA! Rjesenje kojim se samim njegovim postavljanjem na presto automatski resavaju mnoga pitanja.
    Kako to da nijeste primijetili da niko ne trazi da nam se KRALJ vrati , bolje bi bilo da su nam vratili OSAMDESETIH godina zivoga KRALJA, TADA -jos uvijek imali su CRNOGORCI jednu CRKVU- nije kasno ni sada,
    ZIVIJO KRALJ iz DINASTIJE PETROVICA ,
    DOLJE VOJISVLJEVICI !

    Ovaj Darko te ovu pricu naziva TROLOVANJEM ,sada kada su CRNOGORSKI pravoslaci izdeljeni kao nikada nas DARKO ili pripada:
    KOMUNISTIMA ili VELJE SRBIMA-Karadjordjevicima ili DUKLJANIMA i novoj CRKVI.
    Postovani komentatori koje PROTIV KRALJA on vam je tu dje sam naveo,
    Braca muslimani mislim da nebi imali nista protiv kao i ostale manjine da vratimo KRALJA i oni bi mozda glasali za KRALJA kazem mozda nijesam siguran .

   • …………KOMUNISTIMA ili VELJE SRBIMA-Karadjordjevicima ili DUKLJANIMA i novoj CRKVI…………

    Postovani DARKO , budi iskren reci gore kome pripadas a NEKA SI to je tvoje demokratsko opredeljenje ali nemoj govoriti MOME KRALJESTVU- da ne treba KRALJA!
    Ja znam da TREBA!
    Vi ste nas OBEZGLAVILI,-te nemamo KRALJA!

    1.KOMUNISTI.
    2, SRPSKI NACIONALIZAM
    3, DUKLJANI ,(u zadnje vrijeme pocev od druge polovine kraja XX.vijeka)

    Nista o ovom trenutku nije potrebnije Crnoj gori od KRALJA, jer koje protiv KRALJA on je protiv CRNE GORE koju smo imali kroz nasu istoriju , tim cinom dovodite sve lazne rodoljube i patrijote na tanki led ,tako postovani DARKO izvini ali mi mirises na tako nesto.
    NEGROS me napadao ali mislim da on nije bas dovoljno istorijski potkovan pa takvim oprastam ali ti si nesto drugo,i mislim da je NEGROS-pravi CRNOGORAC-PETROVICA
    ALI -sirovina koju treba glacat .

   • to je moj Žile – pravoslavni monarhista libertarijanac :))

    kako vjetar duva, Žile, stiže Meri Popins :)))

   • Postovani Callao kaze:………to je moj Žile – pravoslavni monarhista libertarijanac :))

    kako vjetar duva, Žile……….

    NARAVNO,
    U MONARHIJAMA -se ne ZABRANJUJU POLITICKE SLOBODE.

    Naglasijo sam da DANASNJI MONARSI pravi sa KRUNOM kao sto je SVEDSKA itd…
    imaju mnogo manje moci od recimo naseg danasnjeg KRALJA-CARA

    A sto se tice mojih LIBERTARIJANSKIH I NEOLIBERALNIH ubedjenja ni za ZERU se nijesu pomakla ,a ne vidim da bi ih mogao PRAVI KRALJ da mi ih ugrozi.

    ALI obecajem ti da cu dovest KRALJA na PRESTO !
    pozzzzzz

   • Negros ,

    Je li zenjen taj Boris Nikolin ima li djece koliko su stara muska zenska mozda bi najbolje bilo tu traziti malog KRALJEVICA?
    Ili Kraljicu?
    Djeca bi naucila nas jezik i bila pripremana za presto- zavrsila najvisocije skole itd……
    A kad budu punoljetna KRUNISANJE.

    Ima li u ovoj prici nesto nevjerovatno ,
    Da se promijeni ustav jel treba 2/3 vecina da oce KRALJA ?
    Ostalo ce mo u hodu .

    Ja se nadam vec u PRVOM sazivu da ce neko iz pozicije-opozicije traziti izjasnjenje po ovom pitanju insistirat na JAVNOM glasanju bit ce interesatno gledat koje politicke skupine su za a koje protiv KRALJA,a ako ne sto drugo ono bi narodu CRNOGORSKOM bila poslata jos jedna poruka a “SUVERENISTIMA” nevidjena prilika da se OVJERE-POTVRDE !

    pozzzzzz,

    ZA KRALJA ! i OTADZBINU !

 45. pokusaj vratiti Crnu goru u 1912. kad su svi njeni sinci pred bogom i zakonom jednaci.
  je…te kralj!

 46. pardon, u 2012.

 47. Negrose jeli zenjen taj Boris pretolonaslednik imali muske djece mozda bi dijete moglo ako nece princ ,ja neznam kako ide to krunisanje i ko to treba da organizuje vjerovatno crkva eto u startu je KRALJ koristan da nebi bilo igre sa crkvom .
  Bogomi mnoga pitanja bi bila zajedno sa KRALJEM rijesena sa kojima se sada igraju.

 48. DRZIM ,sobzirom da je CRNOJ GORI proslo skoro VIJEK ,upraznjeno mjesto KRALJA zbog istorijskih dogadjaja a da nas narod to jeste CRNOGORCI nijesu ZBACILI KRALJA itd….da bi zbog tolike vremenske praznine bilo najbolje imati malog KRALJEVICA koji bi se on i narod polakopripremili za svecano krunisanje kad postane punoljetan i tako Crnagora nastavi istorijskim imenom i prezimenom da sigurno cvrstim korakom ide u buducnost noseci svoj IDENTITET kojega nece SPORKATI ni VELJESRBI ni DUKLJANI .
  Niti se otimati za taj presto ni VOJISAVLJEVICI ni KARADJORDJEVICI.

  Mnogima ova prica je ZULJ ali stocemo im ona ode u ETAR pa kako bude.

  pozzzzzzzz.

 49. Darko Bulatovic says:

  Jel ovo neki scenario za film u pitanju?

 50. Film, koji ukida PRESJEDNIKA a na njegovo mjesto sa ogranicenjima i sa vlascu koju ima dosadasnji presjednik FUJANOVIC, znaci sve INGERENCIJE ,koje drzi u rukama PRESJEDNIK CRNE GORE preneti na KRALJA ni manje ni vise.

 51. popisham ti se na kralja i kraljevsku vojsku u otadzbini, lishe otadzbine
  da ne zaboravim, popisham ti se na Mikolu Malog i Sulejmana Velikog, ojhaaa!

  Viva la Republica!

  • Samo se ti pisaj , al se okreni sta si uz vjetar.

   KRALJ je cudo haha ,prvo su se nasli KOMUNISTI da reaguju oni su njprvi isprovocirani .
   haha.

   Kralj pogadja mnoge interesne skupine,

   Milovane ako si dje tu , treba mi tvoja pomoc ,da se raspitas kako se tamo vas KRALJ finansira, jase nadam ovaj nas bit ce skroman tako da cemu biti dosta da se daje po 1,euro na kvaku ali jednu po kuca.

 52. Majko sveta… signal to noise ratio na svakoj temi 1e-10.

  Negrosse nije mafija (lakse bi bilo tako, znam), nego kao sto Bulatovic kaze – ovakvi smo ti, vjerovao ili ne. Ne treba nama mafija da sve sjebemo, za to smo dovoljno talentovani i sami. Covjek napise odlican tekst (ne razumijem se u temu, ali je konkretan i potkrijepljen provjerljivim informacijama), ali hoces qrac.

  Evo Grahe, on je bez pardona:

 53. ————-1849. године Данска је постала уставна монархија усвојивши нови устав. Монарх је формално на челу државе, што је углавном церемонијална улога, пошто је извршна власт у рукама кабинета министара, са премијером као првим међу једнакима (primus inter pares). Законодавну власт чине и влада и Дански парламент, познат као Фолкетинг, који се састоји од (не више од) 179 чланова. Данско судство је функционално и административно независно од извршне и законодавне власти.
  ————Кнежевина Монако , је друга најмања држава на свету (после Ватикана). Грађанима кнежевине држава не убира порез.
  ————-Švedska je monarhija u kojoj
  vlada demokratski sistem, a kralj ima samosimboličnu -ceromonijalnu ulogu.
  ————–Elizabeta II je, kao britanski suveren, vrhovni guverner Crkve Engleske.
  Kraljica ima i važnu ulogu u izvršnoj vlasti. U Ujedinjenom Kraljevstvu ona postavlja premijera u skladu s ustavnim tradicijama. U Komonveltskim kraljevstvima van
  Ujedinjenog Kraljevstva ovo pravo vrše njeni predstavnici. U stvarnosti Kraljica pri izboru premijera zapravo imalo malo izbora: osim u izuzetnim okolnostima, ko će biti pozvan da sastavi vladu jasno je iz toga ko ima većinu u Donjem domu. Kraljica odlučuje i o tome po kojoj osnovi će nekoga pozvati da sastavi vladu, odnosno da li treba da se sastavi vlada koja je sposobna da opstane u Donjem domu (što je uobičajeni zahtev) ili koja raspolaže većinom u Donjem domu (tj. zahtev da se formira koalcija ukoliko nijedna pojedinačna stranka nema većinu). Ovaj zahtev poslednji je put bio postavljen 1940. godine, kada je Kralj George VI zatražio od Winstona Churchilla da sastavi vladu koja će raspolagati većinom u parlamentu. To je zahtevalo da se formira koalicija stranaka u parlamentu. Taj zahtev se obično postavlja samo u vanrednim situacijama ili tokom rata, i postavljen je samo tri puta tokom 20. veka: sa Andrewom Bonarom Lawom i Davidom Lloydom Georgeom 1916. godine (Bonar Law je zahtev odbio i savetovao Kralju Georgeu V da formiranje vlade poveri Lloydu Georgeu) i sa Churchillom 1940. godine. Do danas Kraljica Elizabeta nije postavila takav zahtev svojim premijerima. Sve što su njeni premijeri morali da ispune bio je niži zahtev da vlada opstane u Donjem domu. Kraljica takođe formalno postavlja sve ostale ministre u vladi. Svi poslovi vlade zvanično se vrše “u ime Njenog Veličanstva” ili “u službi Njenog Veličanstva” (On Her Majesty's Service).

  • ………vaj zahtev poslednji je put bio postavljen 1940. godine, kada je Kralj George VI zatražio od Winstona Churchilla da sastavi vladu koja će raspolagati većinom u parlamentu……….

   Pozeljno je u datim okolnostima ,da nam ako mora VLADU sastvi NAS KRALJ – nego BAKIR IZETBEGOVIC!

 54. Drugovi moji ,ovaj klip je iz 1994 .godine , “KRALJ”Boro je odigrao KRALJEVSKU ulogu kako i dolikuje danasnjim PRAVIM KRALJEVIMA-MIRA.
  Njegov govor u DEBELOJ BERTI je govor MIRA kada su DRUGI KRALJEVI tada emitovali druge poruke, DA li je on pusten da se OMALOVAZI uloga KRALJA PRAVOGA nasega NEZNAM -MOZDA , politika je “KURVA” ALI bilo kako bilo
  BORO JE STVARNO te 1994 bio PRAVI KRALJ za sve POLITICARE!

  Sada ce biti pokusaja slicnih da se OMALOVAZAVI -PRAVI KRALJ CRNE GORE iz loze
  PETROVICA ,ali TEZE CE IM PROCI taj PERFOMANS .
  Etvorice se brzo svi potrebni cinioci da trazimo da se CRNOJ GORI vrati KRALJ kojega su POCERALI sa pjesmom ,tadasnjih” KARADJORDJEVICA”
  ……….“Краљ Никола укра’ вола, па га ћера преко мора”.

 55. Luksemburga, zemlje koja spada među one s najvišim životnim
  standardom i rastućom ekonomijom,
  По државном уређењу је парламентарна монархија на челу са Великим Војводом Хенријем.

 56. Evo vam jos:

 57. Evo sto mi jedan dileja na Analitiku iz LP , odgovara ,on kao suverenista a na moju ideju da se vrne monarh Crnoj gori:
  ……”Librali su za liberalnu i demokratsku drzavu republikanskog uredjenja i gradjanske provinijencije. Monarhija je zastarjeli pojam. A vjerske zajednice treba ostro odvojiti i od drzave……”

  On kaze da je Monarhija zastarjeli pojam, a ovaj KOCIJAS, PWS-klice
  …Viva la Republica!…… KOME KLICES COVECE ?

  Evo jos jedne “ZASTARJELE ” zemlje,
  Краљевина Холандија је држава парламентарне демократије и уставна монархија. Краљ је владар државе и представља државу. Извршну власт има Савет министара Краљевине Холандије, који је одговоран Другом дому за послове владе. Председника и министра именује краљ.

 58. Nazalost izgleda da sam podbacio u svojim predvidjanjima. Sve je mnogo crnje i brze se rabote odvijaju. KAPG ide u stecaj a A2A priprema arbitrazu.

Odgovori na Darko Bulatovic Poništi odgovor

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogeri kao ovaj: